az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

"UniAstar" qoruyucu fasad astarı

"UniAstar" qoruyucu fasad astarı

Məhsul sərfiyyat hesablayıcısı


PDF yüklə


Sifariş et


Çap et


Məhsul haqqında

UniAstar - sopolimer akrilik əsaslı, birkomponentli, suhopma qabiliyyəti yüksək olan səthlər üçün astar məhsuludur.

İstifadə sahələri

Bu qoruyucu astardan:

 • daxili və xarici məkanlarda, üfüqi və şaquli səthlərdə;
 • alçı-karton plak, alçı suvağı, qaz-beton, əhəngli suvaq, DSP kimi suhopma qabiliyyəti yüksək olan səthlərin nəmdən qorunmasında;
 • məhsulların istifadə müddətini uzatmaq, səthin yapışma müqavimətini artırmaq və hava qabarcıqlarını azaltmaq məqsədi ilə;
 • səthə divar kağızı və ya boya çəkilməmişdən əvvəl;
 • suvaq, əhəngli suvaq, qaz-beton kimi suhopma qabiliyyəti yuksək olan səthlərə keramika və mərmər yapışdırılmazdan əvvəl;
 • yapışdırıcı məhsulun suyunun sürətlə çəkilməsinin və təbəqənin sonradan çatlayaraq tökülməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • istifadəyə hazırdır;
 • istifadə olunacaq səthlərin qopub tökülməsinə və sonradan çatlar əmələ gəlməsinə yol vermir;
 • məhsuldarlığı artırır;
 • materialların sərfinə qənaət edir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanmasıİstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından yaxşıca təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. Şap və digər buna oxşar məhsulların istifadə müddətini uzatmaq, səthin yapışma müqavimətini artırmaq və hava qabarcıqlarını azaltmaq məqsədilə UniAstar məhsulunu 1/1 nisbətində su ilə qarışdırın.

Tətbiqi.
 Hazırlanmış qarışığı fırça və ya vərdənə vasitəsi ilə səthə 1 qat şəklində çəkin. Gips əsaslı suvaq vurulmazdan əvvəl səthin suyu sürətlə çəkməsindən meydana gələ biləcək çatların qarşısını almaq və gips lövhələrə, qazbeton, qara suvaq, əhəngli suvaq və kərpic divarlara astar çəkilməsi məqsədilə UniAstardan birinci qatda ½ nisbətində, ikinci qatda isə 1/1 nisbətində su ilə qarışdıraraq fırça və ya vərdənə vasitəsi ilə səthə çəkin (Sərfiyyat: birinci qatda 80-125 qr/m2, ikinci qatda 100-150 qr/m2).

Tövsiyələr
UniAstar məhsulunun istifadə olunduğu səthin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

açıq mavi

İstifadə temperaturu

+50C÷+300C

Quruma müdəti

2 saat

Sıxlığı

1 kq / litr

İkinci qatın çəkilməsi

2 saatdan sonra

Digər məhsulların istifadəsi

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

1; 4 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

Su / UniAstar: 1 /1 nisbətində 100-150 qr / m2
Su / UniAstar: 1 /2 nisbətində 80-125 qr / m2

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • UniAstar məhsulunun mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!