az

İzoLatexe UV HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI (toz+maye) - Sement əsaslı, akrilik emulsiya polimerli, yüksək elastikli, kimyəvi qatqılarla zəngin, ikikomponentli hidroizolyasiya qarışığıdır. 1-ci tərkib boz rəngli quru qarışıq, 2-ci tərkib isə akrilik əsaslı emulsiya polimeridir. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur.

11.08.2016

" data-date="10.08.2016" >
" data-date="15.02.2016" >