az

Hər an öz dəyər və prinsiplərinə sadiq qalaraq bazarda lider olan «MƏTANƏT A» şirkətinin işçi heyətinə yaratdığı üstünlüklərə nəzər salaq. Üstünlüklər aşağıdakılardır:

İşini tez-tez analiz edərək yeni və daha sərfəli müasir yollar axtarışında olması;

İşçi personalının mütəmadi inkişafını təşkil etməsi;

İşçilərin vəzifələrinə uyğun təhsil və inkişaf proqramlarının tətbiqi;

Peşəkarlığın artırılması məqsədilə şirkətdə mütəmadi olaraq təşkil olunan xarici və daxili kurslar, treninqlər;

Təşkil olunan təhsil və inkişaf proqramları gənc kadrların gələcəkdə öz sahələrində mütəxəssis kimi yetişməsinə imkan yaratması;

Karyerada inkişaf istiqamətində məqsədimizin sizlərlə başladığımız karyera yolunda tərəqqi fürsətlərini birlikdə dəyərləndirməmiz;

Hər zaman öz potensialını və gücünü dərk edərək araşdırıcı və sorğulayıcı dünyagörüşünə malik olan, zaman dəyərləndirmə (Time-menecment), daxili idarəetmə, hədəf seçmə və ona çatmağa doğru gedən, hər zaman öyrənmə idarəetməni özünün həyat tərzinə çevirmiş kadrlara şirkətimiz dəstək verməyi özünə borc bilməsi;

Sosial təminatlardan : İşçilərin təyin olunmuş məkandan şirkətin nəqliyyatı vasitəsilə iş yerinə həmçinin iş bitdikdən sonra isə evə çatdırılması, gündəlik nahar yeməyi, şirkətdaxili təşkil olunan ictimai sosial tədbirlər və s. bunlara nümunə ola bilər.

Bu böyük korporativ ailənin üzvü olmaq arzusunda olanlar gələcəyini «MƏTANƏT A» şirkətində qurub, şirkətdə parlaq karyera qurma şansından dəyərlənə bilər.