az

"MATANAT A" keramika yapışdırıcısı (boz)

Məhsul haqqında

Şaquli və üfüqi səthlərdə keramika və digər üzlük plitələr yapışdırıcısı. Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, Nano texnologiyalı, kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, birkomponentli, boz rəngli keramika yapışdırıcısıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • üzlük materialların beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə yapışdırılmasında;
 • köhnə kafelləri qopartmadan kafelin üstündən kafel yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur;
 • yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük plitələri yapışdırmaq mümkündür;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BİNMADER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.
Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq tozşəkilli qarışığı 6,0 – 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş yapışdırma üsulundan (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) istifadə olunması tövsiyə olunur.

Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitəni yapışdırma müddətini həmin qarışığın üzərinə barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əgər səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyırıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür.

Aralıq doldurma işi divarda 24 saat, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. “Mətanət A” keramika yapışdırıcısı istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya yapışdırıcı əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C - +300 C

Su/quru qarışıq

2,4-2,6 litr su /10 kq quru qarışıq

6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə

 

24 saatdan sonra

48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 25 kq-lıq kisələrdə


AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-30 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Yapışma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>2,5 N/mm2

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Sərfiyyat

İstifadə zamanı “Mətanət A” keramika yapışdırıcısının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

Mətanət A

keramika yapışdırıcısı

(kq)

1 mm qalınlıq üçün

quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

 

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,28

6

1,94

2,46

4,12

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • yapışdırıcının sement əsaslı və qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% + 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATANAT A" White Mozaika və Keramika yapışdırıcısı (ağ)

Məhsul haqqında

Şaquli və üfüqi səthlərdə mozaika yapışdırıcısı. Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli,  Nano texnologiyalı, birkomponentli, ağ  rəngli  keramika yapışdırıcısıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993)  “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə  uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • şüşə mozaikaların yapışdırılmasında;
 • aralıqların doldurulmasında;
 • şüşə blokları və köhnə kafelləri qopartmadan kafelin üstündən kafel yapışdırılmasında;
 • beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • şaquli və üfüqi səthlərdə istifadə olunur;
 • yuxarıdan aşağıya doğru keramika, şüşə mozaika, şüşə bloklar və digər üzlük plitələri asanlıqla yapışdırır;
 • istiyə və şaxtaya  davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BİNMADER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq tozşəkilli qarışığı 6,0 – 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın  dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın.  Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitənin yapışdırılma müddətini barmaqla həmin qarışığın üzərinə azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır.Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyırıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdən sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. MA White istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopma qabiliyyəti yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. Üzmə hovuzlarına şüşə mozaika yapışdırılarkən ön tərəfində kağız olan şüşə mozaikalardan istifadə olunmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş MA White qarışığına qətiyyən su və ya yeni quru qarışıq  əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C - +300 C

Su/quru qarışıq

2,4-2,6 litr su /10 kq quru qarışıq
6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-30 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Yapışma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>2,5 N/mm2

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plıtələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralıqların eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm×30 sm-dan yuxarı

5,0-8,0

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

MA White

keramika yapışdırıcısı

(kq)

1 mm qalınlıq üçün

quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

     

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,28

6

1,94

2,46

4,12

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • MA White yapışdırıcısının sement əsaslı və qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C  temperatur və  50% + 5%  rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur.  Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATANAT A" Mərmər-qranit yapışdırıcısı (boz)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, boz rəngli, kimyəvi qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, birkomponentli mərmər-qranit yapışdırıcısıdır. AZS 039 (TS-11140) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Təbii mərmər və qranit, keramika, böyük ölçülü keramika, kotto, çini keramika, kirəmit və bu kimi üzlük plitələrin yapışdırılmasında, çox sayda piyada və yük maşınlarının hərəkət etdiyi ticarət mərkəzləri, xəstəxana, məktəb və iş yerləri kimi məkanlarda köhnə qranit və mərmərlərin üstündən qopartmağa ehtiyac olmadan yeni istənilən üzlük pltələrinin yapışdırılmasında, daxili və xarici səthlərdə istifadə olunur. Beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə yapışdırılır.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük plitələri, həmçinin köhnə mərmər və qranitləri qopartmadan üzərinə hər növ üzlük materialları asanlıqla yapışdırır;
 • istiyə və şaxtaya davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir.Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BİNMADER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq tozşəkilli qarışığı ehmalca 6,0-6,5 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş yapışdırma üsulunun (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.

Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitənin yapışdırılma müddətini barmaqla həmin qarışığın üzərinə azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyırıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır. Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. "Matanat A" mərmər-qranit yapışdırıcısı istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Su hopması yüksək olan üzlük plitələr istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

Kiçik mozaikalar
(5 sm×5 sm-ə qədər)

4,0

1,5-2,0

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

60 sm× 60 sm-ə qədər

10,0

4,0-5,0

100 sm×100 sm-ə qədər

15,0

7,0.5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralıqların eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

5 sm×5 sm-ə qədər

2,0-3,0

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

60 sm×60 sm- ə qədər

5,0-6,0

100 sm×100 sm-ə qədər

6,0-8,0

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

Su /quru qarışıq

2,4 – 2,6 litr su/10 kq quru qarışıq
6,0 -6,5 litr su/25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

25-35 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Yapışma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>3,0 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

 

"Matanat A" mərmər-qranit yapışdırıcısı

(kq)

1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın

sərfiyyatı

(kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,42

6,5

1,3

1,97

2,44

4,06

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • "Matanat A" mərmər-qranit yapışdırıcısının sement əsaslı və qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% + 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATANAT A" Mərmər-qranit yapışdırıcısı (ağ)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, ağ rəngli, kimyəvi qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, birkomponentli mərmər-qranit yapışdırıcısıdır. AZS 039 (TS-11140) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Təbii mərmər və qranit, keramika, böyük ölçülü keramika, kotto, çini keramika, kirəmit və bu kimi üzlük plitələrinin yapışdırılmasında, çox sayda piyada və yük maşınlarının hərəkət etdiyi ticarət mərkəzləri, xəstəxana, məktəb və iş yerləri kimi məkanlarda köhnə qranit və mərmərlərin üstündən qopartmağa ehtiyac olmadan yeni istənilən üzlük pltələrinin yapışdırılmasında, daxili və xarici səthlərdə istifadə olunur. Beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə yapışdırılır.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük plitələri, həmçinin köhnə mərmər və qranitləri qoparmadan üzərinə hər növ üzlük materialları asanlıqla yapışdırır;
 • istiyə və şaxtaya davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BİNMADER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq tozşəkilli qarışığı ehmalca 6,0 - 6,5 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3 - 5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş yapışdırma üsulunun (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) tətbiq edilməsi tövsiyə olunur.

Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitənin yapışdırılma müddətini barmaqla həmin qarışığın üzərinə azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu siyirib atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır. Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. QRANİYAP dry White yapışdırıcısı istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

Kiçik mozaikalar
(5 sm×5 sm-ə qədər)


4,0


1,5-2,0

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

60 sm× 60 sm-ə qədər

10,0

4,0-5,0

100 sm× 100 sm-ə qədər

15,0

5,0-7,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralıqların eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

5 sm×5 sm-ə qədər

2,0-3,0

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0 -4,0

30 sm×30 sm -ə qədər

4,0 -5,0

60 sm×60 sm-ə qədər

5,0 -6,0

100 sm×100 sm-ə qədər

6,0 -8,0

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

Su /quru qarışıq

2,4 – 2,6 litr su/10 kq quru qarışıq
6,0 -6,5 litr su/25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • dvarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

25-35 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>3.0 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının çəkildiyi səthin qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

 

QRANİYAP Whıte

(kq)

 

1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın

sərfiyyatı

(kq/m2)

 

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

4 mm

6mm

8 mm

10mm

25

1,42

6,5

1,3

1,97

2,44

4,06

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

 

Xəbərdarlıqlar

 • QRANİYAP dry White yapışdırıcısının sement əsaslı və qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% + 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATANAT A" Hovuzlar üçün plitə və mozaika yapışdırıcısı (boz)

Məhsul haqqında

Donmaya, əriməyə və suya qarşı davamlı hidroelastik yapışdırıcı. Sement əsaslı, boz rəngli, birkomponentli keyfiyyətini və istifadə imkanlarını artıran kimyəvi əlavələrlə zəngin, nəm yerlərdə istifadə olunduqda su izolyasiyasını təmin edən xüsusi yapışdırıcılıq gücünə və yüksək elastiklik qabiliyyətinə malik hidroelastik yapışdırıcıdır. AZS 039 (TS-11140) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Hovuz, hamam, qaynar bulaq, sauna kimi nəmli yerlərdə, daxili və xarici məkanlarda, beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə, keramika, qranit və böyük ölçülü üzlük plitələrin yapışdırılmasında, daha əvvəl yapışdırılmış keramika, qranit və mərmərlərin üstündən qopartmağa ehtiyac olmadan keramika və digər plitələrin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcın yayılma qalınlığı, mm

5 sm×5 sm -ə qədər

4,0

1,5-2,0

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralığın eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralığın eni, mm

5 sm×5 sm-ə qədər

2,0-3,0

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm×30 sm-dən yuxarı

5,0-8,0

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

Su / quru qarışıq

2,4 – 2,6 litr su/10 kq quru qarışıq
6,0-6,5 litr su/25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

2 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-25 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>3,2 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

 

HİDROYAP

(kq)

1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

 

4mm

6mm

8 mm

10 mm

25

1,34

6

1,2

1,78

2,44

4,06

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • HİDROYAP yapışdırıcısının sement əsaslı və qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATANAT A" Hovuzlar üçün plitə və mozaika yapışdırıcısı (ağ)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, ağ rəngli, birkomponentli keyfiyyətini və istifadə imkanlarını artıran kimyəvi əlavələrlə zəngin, nəm yerlərdə istifadə olunduqda su izolyasiyasını təmin edən xüsusi yapışdırıcılıq gücünə və yüksək elastiklik qabiliyyətinə malik hidroelastik yapışdırıcıdır. AZS 039 (TS-11140) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Hovuz, hamam, qaynar bulaq, sauna kimi nəmli yerlərdə, daxili və xarici məkanlarda, beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə, keramika, qranit və böyük ölçülü üzlük plitələrin yapışdırılmasında, daha əvvəl yapışdırılmış keramika, qranit və mərmərlərin üstündən qopartmağa ehtiyac olmadan keramika və digər plitələrin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

5 sm×5 sm -ə qədər

4,0

1,5-2,0

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

Su /quru qarışıq

2,4 – 2,6 litr su/10 kq quru qarışıq
6,0-6,5 litr su/25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

2 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə

24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-25 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>3,2 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

 

HİDROYAP White

(kq)

1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

 

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,34

6,5

1,2

1,78

2,44

4,06

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • HİDROYAP White yapışdırıcısının sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATANAT A" Soba və buzxanalar üçün plitə yapışdırıcısı (boz)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, boz rəngli, kimyəvi qatqılarla zəngin yüksək keyfiyyətli və istifadə imkanları geniş, birkomponentli, ani temperatur dəyişilməsinə davamlı yapışdırıcıdır. AZS 039 (TS-11140) standartına və EN 12004 standartının C2TE S1 sinfinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Soyuq hava anbarları və buzxanalar kimi ani temperatur dəyişikliklərinin (donma-ərimə) olduğu yerlərdə, sobaların fasadında, aşağıdan isidilən sistemlərdə, terraslarda və bağçaların tərtibatında, beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə, döşəmə və divar keramikaları, qranit, oda davamlı kərpic, dekorativ kərpic kimi üzlük materiallarının yapışdırılmasında, keramikanın üstündən keramika yapışdırılmasında istifadə olunur.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq quru qarışığı 6,0 - 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. Temperatur dəyişikliklərinin yüksək olduğu yerlərdə iri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş yapışdırma üsulundan (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) istifadə edin. Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitənin yapışdırılma müddətini həmin qarışığın üzərinə barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyırıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışığı 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saat, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. MA Flex istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Su hopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralığın eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm×30 sm-dən yuxarı

5,0-8,0

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

Su /quru qarışıq

2,4 – 2,6 litr su/10 kq quru qarışıq
6,0-6,5 litr su/25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-35 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>2,8 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

 

MA Flex

(kq)

1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

 

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,38

6,5

1,93

2,44

4,06

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • MA Flex yapışdırıcısının sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATANAT A" Soba və buzxanalar üçün plitə yapışdırıcısı (ağ)

Məhsul haqqında

Soba və buzxanalar üçün yüksək və aşağı temperatura davamlı yapışdırıcı. Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, ani temperatur dəyişilməsinə davamlı, Nano texnologiyalı, birkomponentli, ağ rəngli yapışdırıcıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə və EN 12004 standartının C2TE S1 sinfinə uyğundur. 

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • ani temperatur dəyişikliklərinin (donma-ərimə) olduğu yerlərdə;
 • soyuq hava anbarlarında və buzxanalarda;
 • sobaların fasadında;
 • aşağıdan isidilən sistemlərdə;
 • terraslarda və bağçaların tərtibatında;
 • beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə döşəmə və divar keramikaları, kotto, mərmər, qranit, odadavamlı kərpic, dekorativ kərpic kimi üzlük materialların yapışdırılmasında;
 • keramikanın üstündən keramika yapışdırılmasında;
 • şaquli və üfüqi səthlərdə yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük materialların yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • ani temperatur dəyişikliklərinin (donma - ərimə) olduğu yerlərdə asanlıqla tətbiq olunur;
 • yüksək və aşağı temperatura davamlı soba və buzxanalarda əvəzolunmaz yapışdırıcıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanmasıİstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5 - 6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndirilməli və ya Binmader astarla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq quru qarışığı 6,0 - 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. Temperatur dəyişikliklərinin yüksək olduğu yerlərdə iri ölçülü plitələrin yapıdırılmasında kombinələşdirilmiş (bu üsulda yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) yapışdırma üsulundan istifadə edin. Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitənin yapışdırılma müddətini həmin qarışığın üzərinə barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyırib atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışığı 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saat, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. MA Flex White yapışdırıcısı istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralığın eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm×30 sm-dən yuxarı

5,0-8,0

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

Su /quru qarışıq

2,4-2,6 litr su/10 kq quru qarışıq
6,0-6,5 litr su/25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kağız və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

25-30 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>2,8 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

 

MA Flex White

(kq)

 

1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı

(kq/m2)

 

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

 

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,38

6,5

1,93

2,44

4,06

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • MA Flex White yapışdırıcısının sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"EKOMAT" keramika yapışdırıcısı (boz)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, mürəkkəb tərkibə malik, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, Nano texnologiyalı, birkomponentli, boz rəngli yapışdırıcıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • kiçik və orta ölçülü döşəmə və divar keramikalarının beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə yapışdırılmasında istifadə olunur. .

Üstünlükləri

 • çox səmərəlidir;
 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndilirməli və ya Binmader astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tip məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması
. 25 kq quru qarışığı 6,0 - 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitənin yapışdırılma müddəti həmin qarışığın üzərinə barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edilir. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əgər səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyırıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saat, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. EKOMAT yapışdırıcısı istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Su hopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa su və ya yeni quru qarışıq qətiyyən əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

5 sm×5 sm-ə qədər

4,0

1,5-2,0

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralığın eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

5 sm×5 sm-ə qədər

1,5-2,0

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

15-25 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0 mm

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>2,2 N/mm2

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +370 C

Su / quru qarışıq

2,4-2,6 litr su /10 kq quru qarışıq
6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

İstifadə zamanı EKOMAT yapışdırıcısının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

 

EKOMAT

(kq)

 

1 mm qalınlıq üçün

quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

 

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

4 mm

6 mm

8 mm

25

1,28

6

1,7

3,7

5,6

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • EKOMAT yapışdırıcısının sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MA Kontakt" tez tutan keramika yapışdırıcısı (boz)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, əla keyfiyyətli, geniş təyinatlı, Nano texnologiyalı, birkomponentli, boz rəngli, təcili yapışdırma xüsusiyyətli yapışdırıcıdır. AZS 039-2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • istifadəyə verilməsi bir gün ərzində nəzərdə tutulan məkanlarda beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə kiçik və orta ölçülü döşəmə və divar keramika-larını, təbii daşları, kotto və dekorativ üzlük kərpicləri yapışdırmaq üçün istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • hazırlanması və tətbiqi çox sadədir;
 • şaxtaya və istiyə davamlıdır;
 • tez bərkiyir;
 • 4 -6 saatdan sonra aralıq doldurma işləri icra edilə bilər;
 • tətbiq edildiyi yer bir gün ərzində istifadəyə verilə bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5 - 6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndilirməli və ya Binmader astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tip məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması
. 25 kq quru qarışığı 5,0 -5,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3 - 5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitənin yapışdırılma müddəti həmin qarışığın üzərinə barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edilir. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyırıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Hazırlanan qarışıq 45 dəqiqə ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 4 saat, döşəmədə isə 6 saatdən sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. MA kontakt yapışdırıcısının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və 300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş MA moment qarışığına qətiyyən su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. MA kontakt sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapşdırıcının yayılma qalınlığı, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralığın eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm×30 sm-dən yuxarı

5,0-8,0

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300C

Su /quru qarışıq

2,0 – 2,2 litr su/ 10 kq quru qarışıq
5,0 – 5,5 litr su/ 25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

45 dəqiqə

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


4 saatdan sonra
6 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-25 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>2,5 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

 

MA kontakt (kq)

 

1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sər-fiyyatı (kq/m2)

 

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

4 mm

8 mm

10 mm

25

1,28

6

1,62

3,28

4,08

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • MA kontakt yapışdırıcısının sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"PENABET" peno-beton yapışdırıcı (boz)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verən qatqılarla zəngin, Nano texnologiyalı, birkomponentli, boz rəngli qaz-beton və ya peno-beton yapışdırıcıdır. AZS 039-2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • suhopması yüksək olan qaz-beton blokların, dekorativ üzlük kərpiclərin, arakəsmə gips tavaların, peno-beton və digər həcm kütləsi az olan yüngül materialların hörülməsində və yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüngül inşaat materaillarının hörülməsində həm hörgü-suvaq və aralıqların doldurulması qarışığı kimi, həm də yüngül plitələrin səthə yapışdırılmasında ən əlverişli yapışdırıcıdır;
 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanmasıPenobeton və qazbetondan hazırlanmış inşaat materiallarını səthə yapışdırmazdan əvvəl səthin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndilirməli və ya Binmader astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tip məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq quru qarışığı 6,0 - 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Yapışdırıcını hörülən divarın həm səthinə, həm də hörgüdə istifadə olunan materialların yan tərəflərinə eyni qalınlıqda çəkin. Əgər alt hissədə əyrilik olarsa, onda ilk sıra adi sement-qum qarışığı ilə tarazlanana qədər düzəldilməlidir. Sonrakı sıraların düzəldilməsinə ehtiyac qalmır.

Hörgü zamanı üfuqi və şaquli aralıqların buraxılmasına və aralıqların maksimum 3 mm olmasına çalışın. Aralıqların tam dolmasına diqqət edin.

Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür.

Tövsiyələr. PENABET yapışdırıcısı istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və 300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş PENABET qarışığına qətiyyən su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300C

Su /quru qarışıq

2,6-2,8 litr su/10 kq quru qarışıq
6,0-7,0 litr su/25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-30 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>2 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

 

PENABET

( kq )

1 mm qalınlıq üçün

quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

 

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2 )

 

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,28

7

1,98

2,44

4,08

 

Qaz-betonun ölçülərindən asılı olaraq sərfiyyat

 

Eni (sm)

Uzunluğu (sm)

Hündürlüyü (sm)

kq/m 2

20

50

20

5-8

20

70

20

5-7

30

50

15

3-5

30

70

15

3-4

30

50

20

4-6

30

70

20

4-6

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanılmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

 • PENABET yapışdırıcısınınsement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FASKER " Yüksək performanslı iri ölçülü plitə yapışdırıcısı

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, xüsusi polimer əlavəli, yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verən, şaxtayadavamlı, maksimum yüksəkliyə yapışdıran birkomponentli, Nano texnologiyalı, boz rəngli fasad yapışdırıcısıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • binaların fasadına müxtəlif ölçülü keramika, çini keramika, kotto, mərmər, qranit və digər təbii daşların, dekorativ kərpic və bu kimi üzlük materialların müxtəlif yüksəkliklərdə yapışdırılmasında;
 • binaların fasadında beton, süvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə 60 sm x 60 sm ölçüdə olan mərmər və qranit kimi üzlük plitələrin 6 metr, 40 sm x 40 sm ölçülü plitələrin 12 metr və 15 sm x 30 sm ölçülü üzlük plitələrin isə 30-50 metr yüksəkliyə yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • müxtəlif iqlim şəraitində istifadəyə yararlıdır;
 • yüksəklikdə keramika və digər üzlük materialları şaquli və üfqi səthlərə keyfiyyətlə yapışdıdır;
 • şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur;
 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • istiyə və şaxtaya davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndilirməli və ya Binmader astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tip məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması
. 25 kq quru qarışığı 6,0-6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş (bu üsulda yapışdırıcı həm səthə çəkilir, sonra daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) yapışdırma üsulundan istifadə edin.

Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitəni yapışdırma müddəti həmin qarışığın üzərinə barmaqla azca toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edilir. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu siyirib atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Böyük ölçülü üzlük materiallarla işlədiyiniz zaman, yapışdırma işini üfüqi istiqamətdə icra edin və başa çatan sıra ilk müqavimət gücünə çatmamış, sonrakı üst sıraya keçməyin. Şaquli istiqamətlərdə hər 3,5 m-dən bir genişlənmə aralığı buraxın.

Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışıq istifadə üçün məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saat, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. İstifadə edildiyi mühitin temperaturu FASKER 100 üçün +50C-dən aşağı və +300C -dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti +300C-dən çox), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş FASKER 100 qarışığına qətiyyən su və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. FASKER100 sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

15 sm x 15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm x 30 sm-ə qədər

3,0

3,0-4,0

30 sm x 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralığın eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

15 sm x 15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm x 30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm x 30 sm--dən yuxarı

5,0-8,0

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50C ÷ +300C

Su/quru qarışıq

2,6-2,7 5 l su /10 kq quru qarışıq
6,0-6,5 l su / 25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-35 dəqiqə

Sürüşmə

 

0

Qopma müqaviməti

>0.5 N/mm2

>2.6 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2 -ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

FASKER

(kq)

1 mm qalınlıq üçün

quru qarışığın sərfiyyatı

(kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,37

6,0

3,63

5,2

6,38

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • Fasker 100 yapışdırıcısının sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FASKER 200 " Yüksək performanslı iri ölçülü plitə yapışdırıcısı (75 m-ə kimi)

Məhsul haqqında

Sement akrilik əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, xüsusi polimer əlavəli, yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verən, şaxtayadavamlı, maksimum yüksəkliyə yapışdıran ikikomponentli, Nano texnologiyalı, boz rəngli fasad yapışdırıcısıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur. 75 m-ə kimi.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • binaların fasadına müxtəlif ölçülü keramika, çini keramika, kotto, mərmər, qranit və digər təbii daşların, dekorativ kərpic və bu kimi üzlük materialların müxtəlif yüksəkliklərdə yapışdırılmasında;
 • binaların fasadında beton, süvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə 60 sm x 60 sm ölçülü mərmər və qranit kimi üzlük plitələrin 8 metr, 40 sm x 40 sm ölçülü plitələrin 15 metr və 15 sm x 30 sm ölçülü üzlük plitələrin isə 15-75 metr yüksəkliyə yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur;
 • yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük plitələri yapışdırmaq mümkündür;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

Tətbiqi

Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş (bu üsulda yapışdırıcı həm səthə çəkilir, sonra daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) yapışdırma üsulundan istifadə edin.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndilirməli və ya Binmader astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tip məhsulla astarlanmalıdır.

Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitəni yapışdırma müddəti həmin qarışığın üzərinə barmaqla azca toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edilir. Qarışıq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu siyirib atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq onu daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Böyük ölçülü üzlük materiallarla işlədiyiniz zaman, yapışdırma işini üfüqi istiqamətdə icra edin və başa çatan sıra ilk müqavimət gücünə çatmamış sonrakı üst sıraya keçməyin. Üfüqi və şaquli istiqamətlərdə hər 3,5 m-dən bir genişlənmə aralığı buraxın.

Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

Tövsiyələr. İstifadə edildiyi mühitin temperaturu FASKER 200 üçün +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən çox), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş FASKER 200 qarışığına qətiyyən maye və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. FASKER 200 sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi: I komponent
II komponent

boz rəngli
tozağ rəngli maye

İstifadə temperaturu

+50C -+300C

Su/quru qarışıq

2,8 l maye / 10 kq quru qarışıq7 l maye / 25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

3 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma:

 • toz tərkibi
  maye tərkibi

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə
2,8 və ya 7 l -lik plastik qablarda

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-35 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Yapışma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>2,8 N/mm2

Üzlük plıtələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralıqların eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralıqların eni, mm

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm×30 sm-dan yuxarı

5,0-8,0

Sərfiyyat

İstifadə zamanı “Mətanət A” keramika yapışdırıcısının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

Fasker

keramika yapışdırıcısı

(kq)

1 mm qalınlıq üçün

quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

6 mm

8 mm

10 mm

25

1,37

7

3,63

5,2

6,38

Saxlama müddəti və qaydası

Toz tərkibli komponent açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla, maye tərkibli komponent isə plastik qablarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər. 

Xəbərdarlıqlar

 • Fasker 200-ün sement akrilik əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"EPOKS 100" Epoksid əsaslı keramika yapışdırıcısı (boz) (Komponent A+ Komponent B)

Məhsul haqqında

Epoksid qatran əsaslı, keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpic kimi məhsulların yapışdırılmasında istifadə olunan, kimyəvi maddələrə (turşulara) və bakteriyalara qarşı davamlı, rahat istifadə olunan, su ilə təmizlənə bilən, istifadəyə hazır yapışdırıcı məhluldur. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur. (Komponent A+Komponent B).

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • hər növ qida istehsalı müəssisələrində, ət və balıq sənayesində, qəssabxanalarda;
 • dərman, boya, kağız, akkumulyator və gübrə sənayesində;
 • mətbəələrdə və camaşırxanalarda;
 • sənaye obyektlərinin mətbəxlərində və yeməkxanalarda;
 • hər növ gigiyenik qaydaların gözlənildiyi xəstəxanalarda;
 • üzgüçülük və termal hovuzlarda;
 • su tullantılarının axıdılması və təmizlənməsi müəssisələrində;
 • piyadaların sıx toplandığı alış-veriş mərkəzlərində, terminallarda və s. yerlərdə;
 • daxili və xarici məkanlardakı beton, suvaq, metal kimi səthlərə keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı keramika, çini keramika, şüşə mozaika və kafel kimi məhsulların yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • kimyəvi maddələrə, turşulara, qələvilərə, yağlara, qida və məişət tullantıları sularına, kimyəvi tullantı sularına qarşı davamlıdır;
 • antibakterial xüsusiyyətə malikdir;
 • kif, göbələk və bakteriya yaratmır;
 • mexaniki davamlılığı yüksəkdir;
 • şaxtaya və istiliyə qarşı davamlıdır;
 • içməli su ilə təmasda olan yerlərdə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Üzlük plitələr yapışdırılacaq beton və digər səthlər möhkəm olmalı və hər növ çirkdən təmizlənməlidir. Metal səthlər isə pasdan və çirkdən tamamilə təmizlənmiş vəziyyətdə olmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. İstifadə zamanı EPOKS 100 məhlulunun hər iki komponentini bir-birinə qarışdıraraq eynicinsli tərkib əmələ gələnə qədər 400-600 dövr/dəqiqəli qarışdırıcı vasitəsilə ən azı 3 dəqiqə qarışdırın.

TətbiqiEPOKS 100 məhlulunu sement əsaslı keramika yapışdırıcıları kimi tətbiq edin. Məhsulu qarışdırdıqdan sonra müvafiq dişli-daraqlı mala ilə səthə çəkin və daraqlayın. Daraqlanmış səthlərə keramikaları yapışdırı. Çətin yayılan zəminlərdə və ağır yüklərin yerləşdiriləcəyi məkanlarda yapışdırılma işi aparılacaq sahəyə malanın düz tərəfi ilə məhlulu incə bir qat şəklində yayın, sonra üzərinə yenidən epoksid qatranlı yapışdırıcı yayın və mala ilə daraqlayın. Daraqlı mala ilə məhlulu yaxdıqdan sonra keramikaları sürətlə yapışdırın. Qurumağa başlayan məhlulun üzərinə keramika yapışdırmayın.

Tövsiyələr. EPOKS 100 məhlulu müvafiq qarışdırma qurğusu vasitəsilə qarışdırılmalıdır. Əl və ya mala ilə qətiyyən qarışdırılmamalıdır. Tərkibində epoksid qatran məhlulu olan məhsulların istifadə və bərkimə müddətləri mühitin temperaturundan asılıdır. Ən sərfəli istifadə temperaturu +100C ÷+200C–dir. Hazır EPOKS 100 məhlulu qarışığına su və yeni məhlul əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra işlədilən alət və ləvazimatlar yuyucu toz əlavə olunmuş isti su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

Tərkibi:

 • A komponenti
 • B komponenti

 

epoksid əsaslı qatran (yapışdırıcı)

epoksid əsaslı sərtləşdirici

Möhkəmlik həddi:

 • sıxılmada
 • əyilmədə

 

> 42 MPa

> 28 MPa

İstifadə müddəti

45 dəqiqə

Açıq şəkildə saxlama müddəti

20 dəqiqə

Qopma müqaviməti

> 2,6 N /mm2

Piyadalar üçün istifadəyə verilmə müddəti

7 gündən sonra

Qablaşdırma:

 • A komponenti
 • B komponenti

 

5 kq-lıq dəmir qablarda

0,2 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün təxminən 1,7 kq/m2 təşkil edir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunmaq şərti ilə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • materialın tətbiq olunduğu səth istifadəyə verilənə kimi tətbiq olunan yeri havalandırın;
 • istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhlulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, əks halda dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər maddənin udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhlulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"EPOKS 100" Epoksid əsaslı keramika yapışdırıcısı (ağ) (Komponent A+ Komponent B)

Məhsul haqqında

Epoksid qatran əsaslı (Komponent A+Komponent B), keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpic kimi məhsulların yapışdırılmasında istifadə olunan, kimyəvi maddələrə (turşulara) və bakteriyalara qarşı davamlı, rahat istifadə olunan, su ilə təmizlənə bilən, istifadəyə hazır yapışdırıcı məhluldur. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

 • hər növ qida istehsalı müəssisələrində, ət və balıq sənayesində, qəssabxanalarda;
 • dərman, boya, kağız, akkumulyator və gübrə sənayesində;
 • mətbəələrdə və camaşırxanalarda;
 • sənaye obyektlərinin mətbəxlərində və yeməkxanalarda;
 • hər növ gigiyenik qaydaların gözlənildiyi xəstəxanalarda;
 • üzgüçülük və termal hovuzlarda;
 • su tullantılarının axıdılması və təmizlənməsi müəssisələrində;
 • piyadaların sıx toplandığı alış-veriş mərkəzlərində, terminallarda və s. yerlərdə;
 • daxili və xarici məkanlardakı beton, suvaq, metal kimi səthlərə keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı keramika, çini keramika, şüşə mozaika və kafel kimi məhsulların yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • kimyəvi maddələrə, turşulara, qələvilərə, yağlara, qida və məişət tullantıları sularına, kimyəvi tullantı sularına qarşı davamlıdır;
 • antibakterial xüsusiyyətə malikdir;
 • kif, göbələk və bakteriya yaratmır;
 • mexaniki davamlılığı yüksəkdir;
 • şaxtaya və istiliyə qarşı davamlıdır;
 • içməli su ilə təmasda olan yerlərdə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Üzlük plitələr yapışdırılacaq beton və digər səthlər möhkəm olmalı və hər növ çirkdən təmizlənməlidir. Metal səthlər isə pasdan və çirkdən tamamilə təmizlənmiş vəziyyətdə olmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. İstifadə zamanı EPOKS 100 White məhlulunun hər iki komponentini bir-birinə qarışdıraraq eynicinsli tərkib əmələ gələnə qədər 400-600 dövr/dəqiqəli qarışdırıcı vasitəsilə ən azı 3 dəqiqə qarışdırın.

TətbiqiEPOKS 100 White məhlulunu sement əsaslı keramika yapışdırıcıları kimi tətbiq edin. Məhsulu qarışdırdıqdan sonra müvafiq dişli-daraqlı mala ilə səthə çəkin və daraqlayın. Daraqlanmış səthlərə keramikaları yapışdırı.Çətin yayılan zəminlərdə və ağır yüklərin yerləşdiriləcəyi məkanlarda yapışdırılma işi aparılacaq sahəyə malanın düz tərəfi ilə məhlulu incə bir qat şəklində yayın, sonra üzərinə yenidən epoksid qatranlı yapışdırıcı yayın və mala ilə daraqlayın. Daraqlı mala ilə məhlulu yaxdıqdan sonra keramikaları sürətlə yapışdırın. Qurumağa başlayan məhlulun üzərinə keramika yapışdırmayın.

Tövsiyələr.
 EPOKS 100 White məhlulu müvafiq qarışdırma qurğusu vasitəsilə qarışdırılmalıdır. Əl və ya mala ilə qətiyyən qarışdırılmamalıdır. Tərkibində epoksid qatran məhlulu olan məhsulların istifadə və bərkimə müddətləri mühitin temperaturundan asılıdır. Ən sərfəli istifadə temperaturu +100C ÷+200C–dir. Hazır EPOKS 100 White məhlulu qarışığına su və yeni məhlul əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra işlədilən alət və ləvazimatlar yuyucu toz əlavə olunmuş isti su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

Tərkibi:

 • A komponenti
 • B komponenti


epoksid əsaslı qatran (yapışdırıcı)
epoksid əsaslı sərtləşdirici

Möhkəmlik həddi:

 • sıxılmada
 • əyilmədə


> 42 MPa
> 28 MPa

İstifadə müddəti

45 dəqiqə

Açıq şəkildə saxlama müddəti

20 dəqiqə

Qopma müqaviməti

> 2,6 N /mm2

Piyadalar üçün istifadəyə verilmə müddəti

7 gündən sonra

Qablaşdırma:

 • A komponenti
 • B komponenti


5 kq-lıq dəmir qablarda
0,2 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün təxminən 1,7 kq/m2 təşkil edir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunmaq şərti ilə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • materialın tətbiq olunduğu səth istifadəyə verilənə kimi tətbiq olunan yeri havalandırın;
 • istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhlulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, əks halda dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər maddənin udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhlulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

MATANAT A Aralıq doldurucu 1-6 mm, daxili məkanlar üçün

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, çatlamaya qarşı müqaviməti artıran, rəngin solmamasını və digər fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri yaxşılaşdıran qatqılarla zəngin, Nano texnologiyalı aralıq doldurma qarışığıdır. Sifarişlə istənilən rəngdə istehsal olunur. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurna qarışığından:

 • daxili məkanlarda, hamam və tualetlərdə divar və döşəmələrə yapışdırılmış keramikaların, mərmər və digər təbii daşlardan hazırlanmış üzlük plitələrin 1-6 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • solmaya qarşı davamlıdır, çatlamır və rəng ləkəsi buraxmır;
 • üzlük plitələrin kənarlarına çatlamadan mükəmməl yapışır;
 • Nano texnologiyasına əsaslanır;
 • silikon qatqılı və antibakterialdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərdə aralıqların sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarışığı 7,0-7,4 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb, kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Qarışığı səthə yayıb, rezin mala ilə aralıqlara çarpaz hərəkətlərlə doldurun və artığını sıyırıb götürün. 20-30 dəqiqədən sonra nəm süngərlə səthi təmizləyin. Səth quruduqdan sonra quru bezlə təmizləyib parıldadın. Hazırlanan qarışığı 2 saat ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş qarışığı atın. Quru qarışığa əlavə ediləcək su nisbətinə diqqət edin, duru şəkildə istifadədən uzaq olun. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz, bu çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin korlanmasına səbəb ola bilər.

Tövsiyələr. FugaFil aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığına qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. Suhopma qabiliyyəti yüksək olan keramikaların aralıqları istifadədən öncə su ilə doyuzdurulmalıdır. Aralıq doldurma işi sona çatdıqdan 24-48 saat sonra işin icra edildiyi yer istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

ağ və müxtəlif rənglərdə

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ 300 C

Su/ quru qarışıq nisbəti

0,35-0,37 litr su/ 1 kq quru qarışıq
1,75-1,85 litr su/ 5 kq quru qarışıq
7,0-7,4 litr su/ 20 kq quru qarışıq

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

4 N/mm2
15 N/mm2

İstifadə müddəti

2 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

1 kq-lıq laminasıyalı, germetik tripleks paketlərdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 5 kq-lıq laminasıyalı paketlərdə və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Üzlük materialların ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq sərfiyyatın miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilir.

Üzlük plitələrin

ölçüləri, sm

Aralığın dərinliyi, 8 mm

Aralığın eni

2 mm

q/m2

3 mm

q/m2

4 mm

q/m2

5 mm

q/m2

6 mm

 

10×10

500

750

1000

1250

1500

10×20

400

600

800

1000

1200

15×15

350

550

700

900

1150

15×20

300

450

600

750

900

20×20

250

450

600

750

900

20×25

250

350

500

650

800

20×30

225

350

450

575

675

30×30

185

275

350

450

550

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • FugaFil quru qarışiğının qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • FugaFil quru qarışığına sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FugaFas 100" flex aralıq doldurma qarışığı (1-6 mm)

Məhsul haqqında

Xarici məkanlar üçün sement əsaslı, materialın keyfiyyətini, istifadə imkanlarını və çatlamaya qarşı müqavimətini artıran, sukeçirməzliyi, rəngin solmamasını və səthin hamarlığını təmin edən qatqılarla zəngin aralıq doldurma qarışığıdır. Sifarişlə istənilən rəngdə istehsal olunur. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • qranit, müxtəlif ölçülü keramika, kotto, əhəngdaşı, şüşə mozaika kimi üzlük materialların 1-6 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasında;
 • ani temperatur dəyişiklilklərinin olduğu yerlərdə, piyada və maşınların sıx hərəkət etdiyi sahələrin döşəmələrində istifadə olunan üzlük materialların aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • ani temperatur dəyişikliyi (istidən soyuğa - soyuqdan istiyə) olan məkanlarda, yüksək sukeçirməzlik xüsusiyyətinə malik, çox möhkəm, çatlamayan, rəng ləkəsi buraxmayan, hamar və parlaq səth yaradan, şaxtayadavamlı aralıq doldurma qarışığıdır;
 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • +150 0C temperaturda 100 bar su təzyiqi ilə təmizlənməyə dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin aralıqlarının sağlam, quru, təmiz və öliçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarışığı 7,0-7,4 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın. Qarışdırılan zaman su nisbətinə diqqət edin, duru şəkildə istifadə etməyin. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz, bu, çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin dəyişməsinə səbəb ola bilər.

Tətbiqi. Qarışığı səthə yayıb rezin mala ilə aralıqlara çarpaz hərəkətlərlə doldurun və artığını sıyırıb götürün. 20-30 dəqiqədən sonra nəm süngərlə səthi təmizləyin. Səth quruduqdan sonra quru bezlə təmizləyib parıldadın. Hazırlanan qarışıq 2 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş qarışıq atılmalıdır.

Tövsiyələr. FugaFas 100 aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. Aralıq doldurma işi sona çatdıqdan 24-48 saat sonra işin icra edildiyi yer istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

ağ və müxtəlif rənglərdə

İstifadə temperaturu

+50 C - +300 C

İstifadə müddəti

2 saat

Su/quru qarışıq

0,35-0,37 litr su/ 1kq quru qarışıq
1,75-1,85 litr su/ 5 kq quru qarışıq
7,0-7,4 litr su/ 20 kq quru qarışıq

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

4,5 N/mm2
16 N/mm2

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

1 kq-lıq laminasıyalı, germetik tripleks paketlərdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 5 kq-lıq laminasıyalı paketlərdə və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Üzlük materialların ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq sərfiyyatın miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilir.

Üzlük plitələrin

ölçüləri, sm

Aralığın dərinliyi - 8 mm

Aralığın eni

2 mm

q/m2

3 mm

q/m2

4 mm

q/m2

5 mm

q/m2

6 mm

q/m2

10×10

500

750

1000

1250

1500

10×20

400

600

800

1000

1200

15×15

350

550

700

900

1150

15×20

300

450

600

750

900

20×20

250

450

600

750

900

20×25

250

350

500

650

800

20×30

225

350

450

575

675

30×30

185

275

350

450

550

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • quru qarışiğın qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • quru qarışığa sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • PVA qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FugaFas 200" flex aralıq doldurma qarışığı (6-20 mm)

Məhsul haqqında

Xarici məkanlar üçün sement əsaslı, materialın keyfiyyətini və istifadə imkanlarını, çatlamaya qarşı müqavimətini artıran, su keçirməzliyi təmin edən, rəngin solmaması üçün kimyəvi maddələri özündə əks etdirən və səthin hamarlığını təmin edən aralıq doldurma qarışığıdır. İstənilən rəngdə istehsal etmək olur. TSEN 13888 standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə;
 • qranit, müxtəlif ölçülü keramika, kotto, əhəngdaşı kimi istənilən üzlük plitələrin aralıqlarının doldurulmasında;
 • ani temperatur dəyişiklilklərinin olduğu yerlərdə, piyada və maşınların sıx hərəkət etdiyi sahələrin döşəmələrində 6-20 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • solmaya qarşı davamlıdır;
 • çatlamır və rəng ləkəsi buraxmır;
 • yüksək sukeçirməzlik xüsusiyyətinə malikdir;
 • ani temperatur dəyişikliyinə davamlıdır;
 • istənilən ölcülü plitələrin aralıqlarının doldurulmasında keyfiyyətli aralıq doldurma qarışığıdır;
 • daşların kənarlarına mükəmməl yapışır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin aralıqlarının sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth aralığı yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarışığı 5,0-5,4 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın. Quru qarışığın su nisbətinə diqqət edin, duru şəkildə istifadədən uzaq olun. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz, çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin solmasına və dəyişilməsinə səbəb ola bilər.

Tətbiqi. Hazır qarışıq aralıq doldurma tapançası ilə aralıqlara doldurulur və qarışığın artığı sıyrılıb götürülür. Hazırlanan qarışıq 2 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş qarışıq atılmalıdır.

Tövsiyələr. FugaFas 200 aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +370C-dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı ), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş FugaFas 200 aralıq doldurma qarışığına qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. Aralıq doldurma işi sona çatdıqdan 24-48 saat sonra işin icra edildiyi yer istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. FugaFas 200 aralıq doldurma qarışığı sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

ağ və müxtəlif rənglərdə olan narın toz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

İstifadə müddəti

2 saat

Su/quru qarışıq nisbəti

0,25-0,27 litr su/ 1kq quru qarışıq
1,25-1,35 litr su/ 5 kq quru qarışıq
5,0-5.4 litr su/ 20 kq quru qarışıq

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmdə
 • sıxılmada

5 N/mm2
17 N/mm2

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə


24 saatdan sonra,
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

1 kq-lıq laminasıyalı, germetik tripleks paketlərdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 5 kq-lıq laminasıyalı paketlərdə və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Üzlük materialların ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq sərfiyyatın miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilirir.

 

Üzlük plitələrin

ölçüləri, sm

Aralığın dərinliyi 8 mm

Aralığın eni

6 mm

q/m2

10 mm

q/m2

14 mm

q/m2

18 mm

q/m2

20 mm

q/m2

10×10

1800

3000

4000

5100

6000

10×20

1400

2300

3100

4000

4900

15×15

1150

1900

2650

3400

4150

15×20

1100

1800

2500

3200

3900

20×20

1100

1650

2100

2600

3200

20×25

1000

1500

2000

2500

3000

20×30

800

1400

1900

2400

2900

30×30

650

1100

1600

2100

2600

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • quru qarışiğın qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə olunan suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • quru qarışığa sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • PVA qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

MATANAT A Hovuzlar üçün Aralıq doldurucu (1-6 mm)

Məhsul haqqında

Hovuzlar üçün sement əsaslı, materialın keyfiyyətini, istifadə imkanlarını, çatlamaya və sukeçirməzliyə qarşı müqavimətini artıran, rəngin solmamasını və səthin hamarlığını təmin edən qatqılarla zəngin, nəm yerlər üçün nəzərdə tutulan elastik aralıq doldurma qarışığıdır. Sifarişlə istənilən rəngdə istehsal olunur. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə;
 • hovuz, hamam, sauna, termal bulaq kimi nəmli məkanlarda;
 • duş, kran və bu kimi daima su ilə təmasda olan digər yerlərdə;
 • qranit, mərmər, müxtəlif ölçülü keramika, kotto, əhəngdaşı, şüşə mozaika və digər bu kimi üzlük materialların 1-6 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • solmaya qarşı davamlıdır, çatlamır və rəng ləkəsi buraxmır;
 • yüksək sukeçirməzlik xüsusiyyətinə malikdir;
 • antibakterial xüsusiyyəti sayəsində üstündə göbələk, bakteriya və yosun əmələ gəlməsinə mane olur;
 • +150C temperaturda 100 bar su təzyiqi ilə təmizlənməyə dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin aralıqlarının sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarişiğı 7,0-7,4 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Qarışığı səthə yayıb rezin mala ilə aralıqlara çarpaz hərəkətlərlə doldurun və artığını sıyırıb götürün. 20-30 dəqiqədən sonra səthi nəm süngərlə təmizləyin. Səth quruduqdan sonra quru bezlə təmizləyib parıldadın. Hazırlanan qarışığı 2 saat ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş qarışığı atın. Quru qarışığa əlavə edilən su nisbətinə diqqət edin, duru şəkildə istifadədən uzaq olun. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz bu, çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin dəyişməsinə səbəb ola bilər.

Tövsiyələr. MA Pool aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş MA Pool aralıq doldurma qarışığına qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. Aralıq doldurma işi sona çatdıqdan 24-48 saat sonra işin icra edildiyi yer istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

ağ və müxtəlif rənglərdə

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

İstifadə müddəti

2 saat

Su/quru qarışıq nisbəti

0,35-0,37 litr su/ 1kq quru qarışıq
1,75-1,85 litr su/ 5 kq quru qarışıq
7,0-7,4 litr su/ 20 kq quru qarışıq

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

4,5 N/mm2
16,0 N/mm2

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

 • divarda
 • döşəmədə

24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

1 kq-lıq laminasıyalı, germetik tripleks paketlərdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 5 kq-lıq laminasıyalı paketlərdə və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Üzlük materialların ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq sərfiyyatın miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilir.

 

Üzlük plitələrin

ölçüləri, sm

Aralığın dərinliyi- 8 mm

Aralığın eni

2 mm

q/m2

3 mm

q/m2

4 mm

q/m2

5 mm

q/m2

6mm

q/m2

10×10

500

750

1000

1250

1500

10×20

400

600

800

1000

1200

15×15

350

550

700

900

1150

15×20

300

450

600

750

900

20×20

250

450

600

750

900

20×25

250

350

500

650

800

20×30

225

350

450

575

675

30×30

185

275

350

450

550

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • quru qarışiğın qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • qarışığa sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • PVA qatmağa ehtiyac yoxdur;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

EPOKS 200 Epoksid əsaslı aralıq doldurucu (boz) (Komponent A+Komponent B)

Məhsul haqqında

Epoksid qatran əsaslı, kimyəvi maddələrə və bakteriyalara qarşı davamlı, keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpic kimi məhsulların birləşmə aralarının (məsamələrinin) doldurulması üçün rahat istifadə olunan, su ilə təmizlənə bilən aralıq doldurma qarışığıdır. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə;
 • mövcud səthlərə yapışdırılmış keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpic kimi məhsulların birləşmə aralıqlarının (məsamələrinin) doldurulmasında;
 • hər növ qida istehsalı müəssisələrində, ət və balıq sənayesində, yeməkxanalarda, qəssabxanalarda;
 • dərman, boya, kağız, akkumulyator və gübrə sənayesində, mətbəələrdə;
 • sənaye obyektlərinin mətbəxlərində və camaşırxanalarda;
 • xəstəxanalardakı hər növ gigiyenik şəraitdə;
 • üzgüçülük hovuzları və termal hovuzlarda;
 • su tullantılarının axıdılması və təmizlənməsi müəssisələrində;
 • piyadaların sıx toplandığı alış-veriş mərkəzlərində, terminallarda və s. yerlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • kimyəvi maddələrə, turşulara, qələvilərə, yağlara, qida və məişət tullantıları sularına, kimyəvi tullantı sularına qarşı davamlıdır;
 • antibakterial xüsusiyyəti vardır;
 • kif, göbələk və bakteriya yaratmır;
 • çirk tutmur, təmizlənməsi asandır;
 • 2 mm-dən 10 mm-ə qədər olan aralıqların doldurulması üçün müvafiqdir;
 • mexaniki davamlılığı yüksəkdir;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır;
 • içməli su ilə təmasda olan sahələrdə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Keramika yapışdırıcısı kimi istifadə olunan yapışqanın lazımi qədər möhkəm olması üçün bir qədər gözləmək lazımdır. Məhlul tətbiq olunmazdan əvvəl keramika səthlərinin təmiz olub-olmaması yoxlanılmalı və çirkdən təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. EPOKS 200 aralıq doldurma qarışığı ikikomponentli olmaqla, müvafiq miqdarlarda qablaşdırılır. Əgər qablaşdırmanın bir hissəsi istifadə olunacaqsa, Epoksid əsaslı qatran yapışdırıcı A komponenti, sərtləşdirici B komponenti ilə 100%(A)/4%(B) miqdarında qarışdırılır. İstifadə zamanı hər iki komponent, eynicinsli tərkib əmələ gələnə qədər 400-600 dövr/dəqiqəli qarışdırıcı vasitəsilə ən azı 3 dəqiqə qarışdırılmalıdır.

Tətbiqi. EPOKS 200 aralıq doldurma qarışığını plastik, yaxud sərt kauçuk mala ilə, ya da ağzından doldurulan tapança vasitəsilə boşluqlara doldurun. Artıq məhlulu boşluqlardan kənar edin. Dərin məsamələrdə ilk dəfə doldurulan məhlulun çökə biləcəyini nəzərə alaraq məsamənin tam dolduğundan əmin olun. Şəraitin və səthin temperaturundan asılı olaraq 15-30 dəqiqə gözləyin, müvafiq süngər və yuyucu toz tökülmüş isti su ilə səthləri təmizləyərək məsamələri yekun vəziyyətə çatdırın. Təmizləmə zamanı çirklənən süngəri tez-tez dəyişdirin.

Birləşmə aralarına (məsamələrə) doldurulmuş epoksid qatran əsaslı maddələr keramikaların üzərində nazik qat şəklində təbəqə əmələ gətirir. Bu təbəqələr yaxşıca təmizlənməlidir. Gecikdikdə təmizləmə işi çox çətinləşir.

Keramikaların üzərindəki son nazik təbəqə istifadədən 4-10 saat sonra müvafiq süngər və yuyucu toz tökülmüş isti su vasitəsi ilə təmizlənməlidir. Son təmizləmə suyuna 10% həcmində spirt əlavə olunaraq səth silinməlidir.

Tövsiyələr. EPOKS 200 məhlulu müvafiq qarışdırma qurğusu vasitəsilə qarışdırılmalıdır. Əl və ya mala ilə qətiyyən qarışdırılmamalıdır. Tərkibində epoksid qatran məhlulu olan məhsulların istifadə və bərkimə müddətləri mühitin temperaturundan asılıdır. Ən sərfəli istifadə temperaturu +100C÷+200C-dir. Hazır EPOKS 200 məhlulu qarışığına su və yeni məhlul əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra işlədilən alət və ləvazimatlar yuyucu toz əlavə olunmuş isti su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

Tərkibi:

 • A komponenti
 • B komponenti

epoksid əsaslı qatran (yapışdırıcı)
epoksid əsaslı sərtləşdirici

Su udma qabiliyyəti (4 saat sonra)

0,1 qr

Mühitin temperaturu

+100C ÷+250C

İstifadə müddəti

45 dəqiqə

Temperatura davamlılığı:

 • quru şəraitdə
 • nəmli şəraitdə

200C ÷ +800C;
200C ÷+500C

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

31 MPa
46 MPa

Açıq şəkildə saxlama müddəti

20 dəqiqə

Qopma müqaviməti

2,60 N/mm2

Piyadalar üçün istifadəyə verilmə müddəti

7 gün

Qarışdırma nisbətləri

A komponenti: epoksid əsaslı qatran- 5,0 kq,
B komponenti: epoksid əsaslı sərtləşdirici - 0,2 kq

Qablaşdırma:

 • A komponenti
 • B komponenti

5 kq-lıq dəmir qablarda
0,2 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

Üzlük materialların ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq aralıq doldurma qarışığının sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donvurmadan qorumaq şərtilə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • materialın tətbiq olunduğu yerləri daimi havalandırın;
 • istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhlulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməsinə diqqət edin, əks halda dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər maddənin udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhlulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

EPOKS 200 Epoksid əsaslı aralıq doldurucu (ağ) (Komponent A+Komponent B)

Məhsul haqqında

Epoksid qatran əsaslı, kimyəvi maddələrə və bakteriyalara qarşı davamlı, keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpic kimi məhsulların birləşmə aralarının (məsamələrinin) doldurulması üçün rahat istifadə olunan, su ilə təmizlənə bilən aralıq doldurma qarışığıdır. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə;
 • mövcud səthlərə yapışdırılmış keramika, mərmər, qranit, turşuya davamlı keramika, şüşə mozaika və şüşə kərpic kimi məhsulların birləşmə aralıqlarının (məsamələrinin) doldurulmasında;
 • hər növ qida istehsalı müəssisələrində, ət və balıq sənayesində, yeməkxanalarda, qəssabxanalarda;
 • dərman, boya, kağız, akkumulyator və gübrə sənayesində, mətbəələrdə;
 • sənaye obyektlərinin mətbəxlərində və camaşırxanalarda;
 • xəstəxanalardakı hər növ gigiyenik şəraitdə;
 • üzgüçülük hovuzları və termal hovuzlarda;
 • su tullantılarının axıdılması və təmizlənməsi müəssisələrində;
 • piyadaların sıx toplandığı alış-veriş mərkəzlərində, terminallarda və s. yerlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • kimyəvi maddələrə, turşulara, qələvilərə, yağlara, qida və məişət tullantıları sularına, kimyəvi tullantı sularına qarşı davamlıdır;
 • antibakterial xüsusiyyəti vardır;
 • kif, göbələk və bakteriya yaratmır;
 • çirk tutmur, təmizlənməsi asandır;
 • 2 mm-dən 10 mm-ə qədər olan aralıqların doldurulması üçün müvafiqdir;
 • mexaniki davamlılığı yüksəkdir;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır;
 • içməli su ilə təmasda olan sahələrdə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Keramika yapışdırıcısı kimi istifadə olunan yapışqanın lazımi qədər möhkəm olması üçün bir qədər gözləmək lazımdır. Məhlul tətbiq olunmazdan əvvəl keramika səthlərinin təmiz olub-olmaması yoxlanılmalı və çirkdən təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. EPOKS 200 White aralıq doldurma qarışığı ikikomponentli olmaqla, müvafiq miqdarlarda qablaşdırılır. Əgər qablaşdırmanın bir hissəsi istifadə olunacaqsa, Epoksid əsaslı qatran yapışdırıcı A komponenti, sərtləşdirici B komponenti ilə 100%(A)/4%(B) miqdarında qarışdırılır. İstifadə zamanı hər iki komponent, eynicinsli tərkib əmələ gələnə qədər 400-600 dövr/dəqiqəli qarışdırıcı vasitəsilə ən azı 3 dəqiqə qarışdırılmalıdır.

Tətbiqi. EPOKS 200 White aralıq doldurma qarışığını plastik, yaxud sərt kauçuk mala ilə, ya da ağzından doldurulan tapança vasitəsilə boşluqlara doldurun. Artıq məhlulu boşluqlardan kənar edin. Dərin məsamələrdə ilk dəfə doldurulan məhlulun çökə biləcəyini nəzərə alaraq məsamənin tam dolduğundan əmin olun. Şəraitin və səthin temperaturundan asılı olaraq 15-30 dəqiqə gözləyin, müvafiq süngər və yuyucu toz tökülmüş isti su ilə səthləri təmizləyərək məsamələri yekun vəziyyətə çatdırın. Təmizləmə zamanı çirklənən süngəri tez-tez dəyişdirin.

Birləşmə aralarına (məsamələrə) doldurulmuş epoksid qatran əsaslı maddələr keramikaların üzərində nazik qat şəklində təbəqə əmələ gətirir. Bu təbəqələr yaxşıca təmizlənməlidir. Gecikdikdə təmizləmə işi çox çətinləşir.

Keramikaların üzərindəki son nazik təbəqə istifadədən 4-10 saat sonra müvafiq süngər və yuyucu toz tökülmüş isti su vasitəsi ilə təmizlənməlidir. Son təmizləmə suyuna 10% həcmində spirt əlavə olunaraq səth silinməlidir.

Tövsiyələr. EPOKS 200 White məhlulu müvafiq qarışdırma qurğusu vasitəsilə qarışdırılmalıdır. Əl və ya mala ilə qətiyyən qarışdırılmamalıdır. Tərkibində epoksid qatran məhlulu olan məhsulların istifadə və bərkimə müddətləri mühitin temperaturundan asılıdır. Ən sərfəli istifadə temperaturu +100C÷+200C-dir. Hazır EPOKS 200 White məhlulu qarışığına su və yeni məhlul əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra işlədilən alət və ləvazimatlar yuyucu toz əlavə olunmuş isti su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

Tərkibi:

 • A komponenti
 • B komponenti

 

epoksid əsaslı qatran (yapışdırıcı)

epoksid əsaslı sərtləşdirici

Su udma qabiliyyəti (4 saat sonra)

0,1 qr

Mühitin temperaturu

+100C ÷+250C

İstifadə müddəti

45 dəqiqə

Temperatura davamlılığı:

 • quru şəraitdə
 • nəmli şəraitdə

 

200C ÷ +800C;

200C ÷+500C

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

31 MPa

46 MPa

Açıq şəkildə saxlama müddəti

20 dəqiqə

Qopma müqaviməti

2,60 N/mm2

Piyadalar üçün istifadəyə verilmə müddəti

7 gün

Qarışdırma nisbətləri

A komponenti: epoksid əsaslı qatran- 5,0 kq,

B komponenti: epoksid əsaslı sərtləşdirici - 0,2 kq

Qablaşdırma:

 • A komponenti
 • B komponenti

 

5 kq-lıq dəmir qablarda

0,2 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

Üzlük materialların ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq aralıq doldurma qarışığının sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donvurmadan qorumaq şərtilə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • materialın tətbiq olunduğu yerləri daimi havalandırın;
 • istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhlulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməsinə diqqət edin, əks halda dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər maddənin udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhlulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FUGABLESK" Zər effektli aralıq doldurucu

Məhsul haqqında

Epoksid əsaslı qızıl, gümüş və mis metalların rəng effektini verən zərlərin sayəsində parlaq (işıltılı) görüntü yaratması ilə istifadə olunduğu məkanları daha da cəlbedici göstərən, dekorativ, gigiyenik və asan təmizlənə bilən aralıq doldurma məhsuludur. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda şaquli səthlərə vurulmuş qranit, keramika, mozaika və digər bu kimi inşaat materiallarının aralıqlarının doldurulmasında;
 • daxili və xarici məkanlarda üfüqi səthlərə döşənmiş keramika, qranit, mozaika, süni plitələrin və digər bu kimi inşaat materiallarının aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • çirklənmir;
 • gigiyenik cəhətdən təmizdir;
 • asan silinə bilir;
 • rəng dalğalanması yaratmır;
 • zər qatqısı ilə dekorativ və əvəzolunmaz görüntü yaradır;
 • çatlamaya, aşınmaya qarşı dayanıqlı olub uzun ömürlüdür;
 • sement əsaslı aralıq doldurma qarışığına nisbətən daha çox cəlbedicidir;
 • 250C-də 50 dəqiqə ərzində istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Məhsulun istifadə olunacağı səth quru və səthdəki nəmlik 5 %-dən çox olmamalıdır. Aralıqlar toz, kir və inşaat qalıqlarından təmizlənməli, ən azı 2/3 hissəsi boş olmalıdır. Zər effektini daha aydın görmək üçün aralığın eninin ən azı 3 mm olması tövsiyə olunur. Aşağı temperaturlarda məhsulda yüksək qatılıq müşahidə oluna bilər. Buna görə məhsul istifadədən əvvəl otaq temperaturunda (+230C±30C) 1 (bir) gün saxlanılmalıdır. İstifadəyə başlamazdan əvvəl əlcək geyilməli və mütləq gözlük taxılmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Qarışığı hazırlayarkən komponentlərin yerləşdirildiyi qabdan A, B ,C və D komponentlərini çıxarıb kənara qoyun, sonra həmin qabın içərisinə sıra ilə A, B və D komponentlərini axıradək boşaldın və homogen bir qarışıq əldə edilənə qədər aşağı dövrliyyəli bir qarışdırıcı ilə qarışdırın. D komponenti yüngül və uçucu olduğundan qarışdırarkən diqqətli olun. Parıltısız görünüş əldə etmək üçün D komponentini əlavə etmədən qarışıq hazırlana bilər. Daha sonra bu qarışığın üzərinə C komponentini əlavə edin və eyni şəkildə homogen bir qarışıq əldə edənədək qarışdırın.

Tətbiqi. Hazırlanan qarışığı istifadə olunacaq səthin üzərinə töküb elastiki malanın köməyi ilə yayaraq çarpaz hərəkətlərlə aralıqlara doldurun. Səthdə qalan qalıqları elastiki mala ilə sıyırın. FugaBlesk istifadə olunduqdan 15 dəqiqə sonra ilıq su ilə nəmləndirilmiş süngəri aralıq və səth üzərində yüngül dairəvi hərəkətlərlə gəzdirərək qalıqlardan təmizləyin. 24 saatdan sonra səthdə qalan qalıqlar nəmləndirilmiş bir bez ilə ovulmaqla təmizlənməlidir. Səth tam təmizlənmədikdə sirkəli su və ya aseton ilə ovulma işi təkrar olunmalıdır.

Tövsiyələr. İstifadə təlimatında göstərilməyən hər hansı əlavə qatqı qatmayın. Əldə edilən qarışığın istifadə müddəti +250C-də 50 dəqiqədir. Səthin və havanın temperaturu istifadə müddətinə təsir edə bilər. Yüksək temperaturda istifadə müddəti qısaldıgı halda, aşağı temperaturda istifadə müddəti uzanacaqdır. İstifadə müddəti bitmiş qarışıq istifadə olunmamalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi:

 • komponent A
 • komponent B
 • komponent C
 • komponent D

açıq sarı rəngli şəffaf maye
açıq sarı rəngli şəffaf maye
qara, boz, bej, qəhvəyi, mavi rəngli toz
gümüş, qızıl, mis effektli zər

Slxlığı

1,53 kq/litr

İstifadə temperaturu

+100C ÷+250 C

İstifadə müddəti, 250C-də

50 dəqiqə

Son bərkiməsi

5 saatdan sonra

Üzərində hərəkət etmə müddəti

24 saatdan sonra

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

≥ 30 N/mm2
≥ 45 N/mm2

Suhopması 240 dəqiqədən sonra

≤ 0.1 qr

Temperatura dayanıqlığı

(-300 C) – (+800 C)

Qablaşdırma (dəst halında):

 • komponent A
 • komponent B
 • komponent C
 • komponent D

 

0,456 kq-lıq plastik qablarda
0,246 kq- lıq plastik qablarda
1,7 kq-lıq polietilen kisələrdə
0,1 kq- lıq plastik qablarda

Saxlanma müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablarda, quru şəraitdə +50C ÷+350C arası temperaturda 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • istifadə zamanı mütləq əlcək və eynəkdən istifadə edin;
 • məhsulun qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • açıq rəngli məhsullar xarici məkanlarda ultrabənövşəyi şualara məruz qaldıqda rənglər tündləşə bilər;
 • güclü təmizləyicilərlə təmizləmə işi aparıldıqda zərlərin rəngi solduğundan FugaBlesk təmizlənərkən pH-ı neytral olan təmizləyicilərdən (sabun-su qarışığı) istifafadə edin;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

AĞDAĞ FugaPlaster Aralıq doldurma qarışığı, gips lövhələri üçün

Məhsul haqqında

Materialın keyfiyyətini, istifadə imkanlarını, çatlamaya qarşı müqavimətini, səthin hamarlığını və elastikliyini artıran qatqılarla zəngin gips əsaslı qarışıqdır. AZS 046 (TS 370), DİN 18180 standartlarına uyğundur. Gips lövhələri üçün.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili məkanlarda gips-karton lövhələrin (alçıpan) birləşmə aralıqlarının doldurulmasında;
 • gips əsaslı lövhə və plitələrin yapışdırılmasında;
 • səthlərdəki çatların və qopuqların doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • tərkibindəki xüsusi kimyəvi qatqılar gips-karton lövhələr və digər gips əsaslı səthlər tərəfindən suyun vaxtından əvvəl sorulmasının qarşısını almaqla elastiklik yaradır;
 • səthdə büzülmələr və çatlar yaratmır;
 • yüksək səviyyədə istiliyi və səsi izolyasiya edir;
 • aralıqların doldurulmasında yanğına davamlı lent və liflərdən istifadə edildiyindən aralıq doldurma qarışığının müqaviməti və yanğına dözümlülüyü daha da artır;
 • rahat çəkildiyi üçün ustanı yormur;
 • solmaya qarşı davamlıdır, elastikdir;
 • hamar və parlaq səth yaradır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin aralıqlarının sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 10 kq quru qarışığı 6,0 – 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca səpib 3 dəqiqə gözlədikdən sonra kürəciklər yox olana qədər (homogen qarışıq alınana qədər) qarışdırın. Qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür. İstifadəyə başlamazdan əvvəl qarışığı yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Qarışıq səthə iki mərhələdə tətbiq olunur. I mərhələdə hazır qarışıq gips lövhələrin birləşmə aralıqlarına tətbiq olunur və son bərkimə baş verdikdən sonra həmin aralığın üzərinə gips lövhə bantı yapışdırılır. II mərhələdə isə hazır FugaPlaster qarışığı vurulmuş gips lövhə bantının üzərinə 10 sm enində tətbiq olunur. II mərhələdə aralığa çəkilmiş qarışıq bərkidikdən sonra ümumi səthə alçıpan malası vasitəsilə gips əsaslı üzlük suvaq qarışığı tətbiq olunur.

Quru qarışığa əlavə ediləcək su nisbətinə diqqət edin, duru şəkildə istifadə etməyin. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz, bu, çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara və tozlanmaya səbəb ola bilər.

Tövsiyələr. AĞDAĞ FugaPlaster aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühütin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı, yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığıa su və ya quru qarışıq qətiyyən əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

İstifadə müddəti

80-100 dəqiqə

Su/quru qarışıq nisbəti

6,0-6,5 litr su/10 kq quru qarışıq

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

2,7-3,2 MPa
5,5- 6,0 MPa

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı

30 dəqiqədən sonra

Quruma müddəti

2-3 gün

Səthin möhkəmliyi

90 Shore D

Qablaşdırma

30 kq- lıq laminasıyalı polipropilen paketlərdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1m2 səthə sərf olunan AĞDAĞ FugaPlaster qarışığının miqdarı aşağıdakı kimidir:

 • alçıpanların birləşmə aralıqlarının doldurulmasında 0,2 - 0,5 kq;
 • arakəsmə gips tavalarının birləşmə aralıqlarının doldurulmasında 1,2- 1,5 kq;
 • divarlara elektrik avadanlıqlarının, vint və şurupların birləşmə yerlərinin bərkidilməsində 0,2- 0,3 kq;
 • divar və tavandakı gips səthlərdə yaranan çatların və qopuqların təmirində 0,3- 0,4 kq.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • aralıq doldurmaqarışığının qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • AĞDAĞ FugaPlaster aralıq doldurmaqarışığı hazırlanarkən istifadə olunan suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • aralıq doldurma qarışığınasudan başqa heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

FUGATON Kəsilmiş betonlar üçün aralıq doldurucu

Məhsul haqqında

Birkomponentli, müxtəlif iqlim şəraitlərinə, ultrabənövşəyi şüalara və atmosferdə olan kimyəvi maddələrin mənfi təsirlərinə qarşı dözümlü, elastiki, istifadəyə hazır aralıq doldurma məhsuludur. ASTM C 920 standartına uyğudur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda, üfüqi səthlərdə;
 • döşəmələrdə;
 • sənaye sahələrində;
 • səth sərtləşdircilərində;
 • avtoparklarda, nəqliyyat vasitələrinin intensiv hərəkət etdiyi yerlərdə;
 • beton səthlərin aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • istifadəyə hazırdır və rahat tətbiq olunur;
 • solmaya qarşı davamlıdır;
 • yüksək su keçirməzlik xüsusiyyətinə malikdir;
 • ani temperatur dəyişikliyinə davamlıdır;
 • istifadə müddəti uzundur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadədən əvvəl məhsulun tətbiq olunacağı yer toz və digər qalıqlardan təmizlənməlidir. Astara ehtiyac yoxdur. Fugaton məhsulunu istifadə edərkən aralıqların kənarlarına tökülmənin qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi bantlar yapışdırılır.

Tətbiqi. Məhsul aralıq doldurma tapançası vasitəsi ilə aralıqlara tam olaraq (sonradan çökmə hallarının yaranmaması üçün) doldurulur. Aralıqların doldurulması zamanı hava boşluqlarının qalmamasına diqqət edilməlidir. Aralıqlar doldurlduqdan sonra bantlar sökülməlidir.

Tövsiyələr. Fugaton aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş Fugaton aralıq doldurma qarışığına qətiyyən başqa maddə əlavə edilməməlidir. Aralıq doldurma işi sona çatdıqdan 24-48 saat sonra işin icra edildiyi yer istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Fugaton aralıq doldurma qarışığı sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

açıq-boz

Elastikliyi

25%

Səthin möhkəmliyi

25 Shore D

Yapışma müqaviməti

2,10 N/mm2

İstifadə temperaturu

+50C÷+300C

Qopmada uzanma

800%

Quruma müddəti:

 • səthin quruması
 • tam quruma

24 saatdan sonra
7 gündən sonra

Büzülmə

yoxdur

Qablaşdırma

4 kq, 10 kq və 25 kq-lıq plastik vedrələrdə

Sərfiyyat

Aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq aralıq doldurma qarışığının sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsulun qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə olunan qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FİLKRET 100" Təmir qarışığı

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, qatqılarla zəngin, materialın sukeçirməzliyini təmin edən, birkomponentli səth təmir qarışığıdır. AZS 039-2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • tikililərdəki bərpa işlərində;
 • boyama, keramika yapışdırma və izolyasiyadan əvvəl səthin düzgünlüyünün təmin olunmasında;
 • nazik çatların doldurulmasında;
 • tökülmüş, ovulmuş, qırılmış, qopmuş beton, suvaq və s. bu kimi səthlərin təmir olunmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • tökülmüş, ovulmuş, qopmuş hissələrdə qüsursuz səth əmələ gətirir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səthi yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizləyin. Səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət edin. İstifadə etməmişdən əvvəl səthi nəmləndirin və ya daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün Binmader astarla və ya standartlara uyğun istehsal olunmuş digər bu tip məhsulla astarlayın.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq Filkret 100 quru qarışığını 5,5-6,0 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər və hava qabarcıqları yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın tərkibindəki maddələrin tam qarışması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

Filkret 100

1 kq-lıq məhsul üçün

25 kq-lıq kisə üçün

Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı

 

0,22 litr

 

5, 5 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

1,75 kq/litr

Tətbiqi. Səthdəki qopuq və qırılmış yerləri, çatları mala ilə tam şəkildə doldurun. 1-5 mm arası qalınlıqda istifadə oluna bilər. Hazırlanan qarışığı 90-120 dəqiqə ərzində işlədin.

Tövsiyələr. Filkret 100 təmir qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa su və ya yeni quru qarışıq qətiyyən əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. Sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

boz

İstifadə temperatutu

+50 C ÷+ 300 C

İstifadə müddəti

90-120 dəqiqə

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sxılmada

 

3 N/mm²
15 N/mm²

Qopma müqaviməti

1 N/mm²

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1,5-2,0 kq/ m2 qarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orjinal kisələrdə sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üstünə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir-birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlanma şəraitində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • Filkret 100 təmir qarışığı sement əsaslı olduğundan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarina riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FİLKRET 200" Təmir-montaj qarışığı

Məhsul haqqında

Filkret 200 sement əsaslı, tək komponentli, polimerləşdirilmiş yüksək stabilliyə malik quru betonun təmiri üçün qarışıqdır. AZS 039 (TS-11140) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • nahamarlıqları və qüsurları olan beton səthlərin təmirində;
 • quru beton səthlərin suvanmasında;
 • divar və tavanların suvanması və təmirində;
 • keramika və kafel örtüyü döşənməzdən əvvəl hamar səthin əldə edilməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yalnız su ilə qarışdırılır;
 • asan şəkildə tətbiq edilir;
 • səthlərin düzgün bitişməsini təmin edir;
 • beton və suvaqlı səthlərdə yüksək yapışqanlılıq qabiliyyəti yaradir;
 • geniş səthlərə asan şəkildə tətbiq edilir;
 • çatlar əmələ gəlmir;
 • yüksək tiksotropik xüsusiyyətinə malikdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Təmir ediləcək sement əsaslı səthlər möhkəm, tozsuz və təmiz olmalı, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, pas və parafin qalıqlarından, dəmir və taxta parçalarından tamamilə təmizlənməli və 4 sm-lik dərinliyə qədər olan boşluqlar MATON 200 təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tip məhsul ilə doldurulmalıdır. Qarışığın tətbiq ediləcəyi səthin su ilə doyması təmin edilməli, lakin səthdə sərbəst su qalmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Ölçü cihazı vasitəsi ilə müvafiq miqdarda suyu təmiz vannaya boşaldın və üzərinə yavaş-yavaş Filkret 200 təmir qarışığı əlavə edin. Dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı cihazla homogen bir qarışıq əldə edilənə qədər 4 dəqiqə qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən 30 saniyə qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

Filkret 200

1 kq-lıq məhsul üçün

20 kq-lıq kisə üçün

Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı

 

0,225 litr

 

4,5 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

1,9 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanan qarışığı mala vasitəsilə 1–30 mm qalınlıqda olmaqla səthə çəkin. Qarışıq suyu çəkənə qədər gözləyin, səthə çəkilən qarışığın üzərinə suvaq fırçası ilə su səpin. Sonra isə polad və ya taxta malanın köməyi ilə səthi istənilən şəkildə düzəldin. Filkret 200 məhsulu açıq havada açıq geniş səthlərdə, xüsusilə isti, quru və küləkli mühitdə tətbiq edilərsə, 24-48 saat ərzində isladılmış parça, brezent və ya digər kür məhlulu ilə qorunaraq buxarlanmanın qarşısı alınmalıdır.

Tövsiyələr. Təmir üçün nəzərdə tutulmuş Filkret 200 məhsulu +200C temperaturda 30 dəqiqə ərzində tətbiq olunmalıdır. Bu müddət +320C temperatur üçün 20 dəqiqədir. Xarici səthdə işlərin aparılması zamanı 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və ya donmadan qorunmalıdır. Sement əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya surəti ətraf mühitin və istiliyin, həmçinin havadakı rütubətin təsirinə məruz qala bilər. Aşağı temperaturda hidrotasiya ləngiyir və nəticədə məhsulun istifadə müddəti artır. Yüksək hərarət isə hidrotasiyanı sürətləndirir, nəticədə yuxarıda qeyd olunan müddət bununla əlaqədar azalır. Qarışığın tam bərkiməsi üçün ətraf mühitin temperaturu nəzərdə tutulan minumum həddən az olmamalıdır. Qarışıq tətbiq edildikdən sonra istifadə olunan bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+5ºC - +32ºC

İstifadə müddəti:

 • +20ºC temperaturda

30 dəqiqə

Sıxılmada möhkəmlilik həddi:

 • 28 gündən sonra

>10 N/mm2

Qopma müqaviməti:

 • 28 gündən sonra

>1,0 N/mm2

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

 

5 mm
30 mm

Tam bərkimə müddəti

28 gündən sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1,55 kq/mqarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orjinal kisələrdə, olan sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir–birinin üzərinə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlanma şəraitlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsul tətbiq edildiyi zaman iş və işçinin sağlamlığı qaydalarına müvafiq olaraq iş paltarlarından, qoruycu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • qatışıq tətbiq edilən sahəyə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FİLKRET 300" Divar boyasının alt səthinin bərpası üçün plomb qarışığı

Məhsul haqqında

Filkret 300 sement əsaslı, birkomponentli, polimerləşdirilmiş, yüksək stabilliyə malik səthin bərpası və plomb qarışığıdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • quru beton səthləri boyamadan əvvəl hamar səthin hazırlanmasında;
 • divar və tavanların suvanması və təmiri zamanı beton səthdə olan nahamarlıqların hamarlaşdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yalnız su ilə qarışdırılır, asan şəkildə tətbiq edilir;
 • məcun qatilığındadır;
 • səthlərin düzgün bitişməsini təmin edir;
 • rəngi ağ olduğundan asan boyana bilir;
 • beton və suvaqlı səthlərdə yüksək yapışqanlılıq qabiliyyəti yaradir;
 • geniş səthlərə asan şəkildə tətbiq edilir;
 • çatlar əmələ gətirmir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Tikililərin təmir ediləcək sement əsaslı səthləri möhkəm, tozsuz və təmiz olmalı, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, pas və parafin qalıqlarından, dəmir və taxta parçalarından tamamilə təmizlənməlidir. Qarışığın tətbiq ediləcəyi səthlərin su ilə doyması təmin edilməli, lakin səthdə sərbəst su qalmamalıdır.

Qarışığın hazırlanlması. Ölçü cihazı vasitəsi ilə müvafiq miqdarda suyu təmiz vannaya boşaldın və üzərinə yavaş-yavaş Filkret 300 təmir qarışığı əlavə edin. Dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı cihazla homogen bir qarışıq əldə edilənə qədər 4 dəqiqə qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən 30 saniyə qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

Filkret 300

1 kq-lıq toz üçün

20 kq-lıq kisə üçün

Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı

 

0,275 litr

 

5,5 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

1,5 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanan qarışığı 1-5 mm qalınlığında olmaqla mala vasitəsilə səthə çəkin. Qarışıq suyu çəkənə qədər gözləyin. Səthə çəkilən qarışığın üzərinə suvaq fırçası ilə su səpin. Sonra isə polad və ya taxta malanın köməyi ilə səthi istənilən şəkildə düzəldin. Filkret 300 məhsulu açıq havada, açıq geniş səthlərdə, xüsusi ilə isti, quru və küləkli mühitdə tətbiq edildikdə 24-48 saat ərzində isladılmış parça, brezent və ya digər kür məhlulu ilə qorunaraq buxarlanmanın qarşısı alınmalıdır.

Tövsiyələr. Filkret 300 təmir qarışığı epoksid boyalarının altında istifadə oluna bilməz. Təmir üçün nəzərdə tutulmuş qarışıq +200C temperaturda 30 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. Bu müddət +320C temperatur üçün 20 dəqiqədir. Xarici səthdə işlərin aparılması zamanı 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və ya donmadan qorunmalıdır. Sement əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya surəti ətraf mühitin və torpağın istiliyinə, həmçinin havadakı rütubətin təsirinə məruz qala bilər. Aşağı temperaturda hidrotasiya ləngiyir və nəticədə məhsulun istifadə müddəti artır. Yüksək hərarət isə hidrotasiyanı sürətləndirir, nəticədə yuxarıda qeyd olunan müddət bununla əlaqədar azalır. Qarışığın tam bərkiməsi üçün ətraf mühitin temperaturu nəzərdə tutulan minumum həddən az olmamalıdır. Qarışıq tətbiq edildikdən sonra istifadə olunan bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+5ºC ÷+32ºC

İstifadə müddəti:

 • +20ºC temperaturda

30 dəqiqə

Sıxılmada möhkəmlilik həddi:

 • 28 gündən sonra

 

>10 N/mm2

Qopma müqaviməti:

 • 28 gündən sonra

>0,8 N/mm2

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

1 mm
5 mm

Tam bərkimə müddəti

28 gündən sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1,2 kq/mqarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orjinal kisələrdə olan sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üzərinə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir-birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlanma şəraitlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • Filkret 300 təmir qarışığı tətbiq edildiyi zaman iş və işçinin sağlamlığı qaydalarına müvafiq olaraq iş paltarlarından, qoruycu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • udulduğu zaman isə həkimə müraciət edin;
 • qatışığın tətbiq edildiyi sahələrə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% + 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FİLKRET 400" Quru beton səthlərinin bərpası və təmiri üçün qarışıq

Məhsul haqqında

Filkret 400 sement əsaslı, birkomponentli, polimerləşdirilmiş, yüksək stabilliyə malik səthlərin təmiri və bərpası üçün qarışıqdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • quru beton səthlərin təmirində və suvanmasında;
 • divar və tavanların suvanması və təmirində;
 • keramika və kafel örtüyü döşənməzdən əvvəl hamar səthlərin alınmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yalnız su ilə qarışdırılır, asan şəkildə tətbiq edilir;
 • səthlərin düzgün bitişməsini təmin edir;
 • beton və suvaqlı səthlərdə yüksək yapışma müqaviməti yaradir;
 • geniş səthlərə asan şəkildə tətbiq edilir;
 • çatlar əmələ gəlmir;
 • yüksək tiksotropik xüsusiyyətinə malikdir;
 • şaxtaya və istiyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Tikililərin təmir ediləcək sement əsaslı səthləri möhkəm, tozsuz və təmiz olmalı, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, pas və parafin qalıqlarından dəmir və taxta parçalarından tamamilə təmizlənməli və 4 sm-lik dərinliyə qədər olan boşluqlar MATON 200 təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli digər məhsul ilə doldurulmalıdır. Qarışığın tətbiq ediləcəyi səthin su ilə doyması təmin edilməli, lakin səthdə sərbəst su qalmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Ölçü cihazı vasitəsi ilə müvafiq miqdarda suyu təmiz vannaya boşaldın və üzərinə yavaş-yavaş Filkret 400 əlavə edin. Dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı cihazla homogen bir qarışıq əldə edilənə qədər 4 dəqiqə qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən 30 saniyə qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

Filkret 400

1 kq-lıq toz üçün

20 kq-lıq kisə üçün

Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı

 

0,22 litr

 

4,4 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

1,68 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanan qarışığı 1-30 mm qalınlıqda olmaqla mala vasitəsilə səthə çəkin. Qarışıq suyu çəkənə qədər gözləyin, səthə çəkilən qarışığın üzərinə suvaq fırçası ilə su səpin. Sonra isə polad və ya taxta malanın köməyi ilə səthi istənilən şəkildə düzəldin. Filkret 400 məhsulu açıq havada, açıq geniş səthlərdə, xüsusi ilə isti, quru və küləkli mühitdə tətbiq edildikdə 24-48 saat ərzində isladılmış parça, brezent və ya digər kür məhlulu ilə qorunaraq buxarlanmanın qarşısı alınmalıdır.

Tövsiyələr. Təmir üçün nəzərdə tutulmuş Filkret 400 məhsulu +200C temperaturda 30 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. Bu müddət +320C temperatur üçün 20 dəqiqədir. Xarici səthdə işlərin aparılması zamanı 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və ya donmadan qorunmalıdır. Sement əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya surəti ətraf mühitin, istiliyin və həmçinin havadakı rütubətin təsirinə məruz qala bilər. Aşağı temperaturda hidratasiya ləngiyir və nəticədə məhsulun istifadə müddəti artır. Yüksək hərarət isə hidrotasiyanı sürətləndirir, nəticədə yuxarıda qeyd olunan müddət bununla əlaqədar azalır. Qarışığın tam bərkiməsi üçün ətraf mühitin temperaturu nəzərdə tutulan minumum həddən az olmamalıdır. Qarışıq tətbiq edildikdən sonra istifadə olunan bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir. Filkret 400 bərkidikdən sonra yalnız mexaniki vasitələrlə səthdən təmizlənə bilər.

Texniki göstəricilər

Rəng

boz

İstifadə temperaturu

+5ºC ÷+32ºC

İstifadə müddəti:
+20ºC temperaturda

30 dəqiqə

Əyilmədə möhkəmlik həddi:

 • 28 gündən sonra

>3 N/mm2

Sıxılmada möhkəmlilik həddi:

 • 28 gündən sonra

>15 N/mm2

Qopma müqaviməti:

 • 28 gündən sonra

>1,0 N/mm2

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

 

1 mm
5 mm

Tam bərkimə müddəti

28 gündən sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1,38 kq/mquru qarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orijinal kisələrdə, sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üstünə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir-birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlanma şəraitlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • Filkret 400 təmir qarışığı tətbiq edildiyi zaman iş və işçinin sağlamlığı qaydalarına müvafiq olaraq iş paltarlarından, qoruycu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • udulduğu zaman isə həkimə müraciət edin;
 • qatışıq tətbiq edilən sahəyə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FİLKRET 500" Quru beton təmiri üçün qarışıq

Məhsul haqqında

Filkret 500 sement əsaslı, birkomponentli, polimerləşdirilmiş, yüksək stabilliyə malik quru betonun təmiri üçün qarışıqdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • quru beton səthlərin təmirində və suvanmasında;
 • divar və tavanların suvanması və təmiri zamanı kənar künclərin düzəldilməsində;
 • keramika və kafel örtüyü döşənməzdən əvvəl hamar səthlərin bərpasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yalnız su ilə qarışdırılır və asan şəkildə tətbiq edilir;
 • beton və suvaqlı səthlərdə yüksək səviyyədə yapışma qabiliyyəti yaradir;
 • geniş səthlərə asan şəkildə tətbiq edilir;
 • çatlar əmələ gəlmir;
 • yüksək tiksotropik xüsusiyyətə malikdir;
 • suya və rütubətli hava şəraitlərinə, şaxtaya və istiyə qarşı davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Təmir ediləcək sement əsaslı səthlər möhkəm, tozsuz və təmiz olmalı, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, pas və parafin qalıqlarından, dəmir və taxta parçalarından tamamilə təmizlənməli və 4 sm-lik dərinliyə qədər olan boşluqlar MATON 200 təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli digər məhsul ilə doldurulmalıdır. Qarışığın tətbiq ediləcəyi səthin su ilə doyması təmin edilməli, lakin səthdə sərbəst su qalmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Ölçü cihazı vasitəsi ilə müvafiq miqdarda suyu təmiz vannaya boşaldın və üzərinə yavaş-yavaş Filkret 500 əlavə edin. Dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı cihazla homogen bir qarışıq əldə edilənə qədər 4 dəqiqə qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən 30 saniyə qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

Filkret 500

1 kq-lıq toz üçün

25 kq-lıq kisə üçün

Qarışdırılma üçün nəzərdə

tutulmuş su miqdarı

0,22 litr

5, 5 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

1, 8 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanan qarışıq 1-5 mm qalınlıqda olmaqla mala vasitəsilə səthə çəkin. Qarışıq suyu çəkənə qədər gözləyin, səthə çəkilən qarışığın üzərinə suvaq fırçası ilə su səpin. Sonra isə polad və ya taxta malanın köməyi ilə səthi istənilən şəkildə düzəldin. Filkret 400 məhsulu açıq havada, açıq geniş səthlərdə, xüsusi ilə isti, quru və küləkli mühitdə tətbiq edildikdə 24-48 saat ərzində isladılmış parça, brezent və ya digər kür məhlulu ilə qorunaraq buxarlanmanın qarşısı alınmalıdır.

Tövsiyələr. Təmir üçün nəzərdə tutulmuş Filkret 500 materialı +200C temperaturda 30 dəqiqə ərzində tətbiq olunmalıdır. Bu müddət +320C temperatur üçün 20 dəqiqədir. Xarici səthdə işlərin aparılması zamanı 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və ya donmadan qorunmalıdır. Sement əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya surəti ətraf mühitin və istiliyin, həmçinin havadakı rütubətin təsirinə məruz qala bilər. Aşağı temperaturda hidrotasiya ləngiyir və nəticədə məhsulun istifadə müddəti artır. Yüksək hərarət isə hidrotasiyanı sürətləndirir, nəticədə bununla əlaqədar yuxarıda qeyd olunan müddət azalır. Qarışığın tam bərkiməsi üçün ətraf mühitin temperaturu nəzərdə tutulan minumum həddən az olmamalıdır. Qarışıq tətbiq edildikdən sonra istifadə olunan bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidirlər.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+5ºC ÷+32ºC

İstifadə müddəti

 • +20ºC temperaturda

 

30 dəqiqə

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə (28 gündən sonra)
 • sıxılmada (28 gündən sonra)

 

>3 N/mm2
>15 N/mm2

Qopma müqaviməti

 • 28 gündən sonra

 

>1,0 N/mm2

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

5 mm
20 mm

Tam bərkimə müddəti

28 gündən sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1 ,48 kq/mqarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orijinal kisələrdə, sərin və quru yerdə, donmadan qorunmaqla 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir–birinin üzərinə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdə müvafiq saxlanma şəraitlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • təmir qarışığı tətbiq edildiyi zaman iş və işçinin sağlamlığı qaydalarına müvafiq olaraq iş paltarlarından, qoruycu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • bərkiməmiş vasitənin zərərli təsirlərindən qorunmaq üçün dəriyə və gözə təmas etdiyi halda bol su və sabunla yuyun;
 • udulduğu zaman həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATON 100" Struktur təmir işləri üçün material, çatların dərinliyi 4 sm-ə kimi olduqda

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, birkomponentli, polimer və lif maddələri ilə möhkəmləndirilmiş, axıcı, hidrolizə uğramayan, struktur təmir işləri üçün nəzərdə tutulmuş qarışıqdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • dəmir-beton hissələrin təmirində;
 • betonların turşuların və duzların təsirindən qorunmasında;
 • dəniz tikililərinin təmirində;
 • yerin altında qalan tarixi abidələrinin təmirində;
 • beton səthindəki əyriliklərin təmirində və düzəldilməsində;
 • betonlarda aşınmayan dözümlü və sağlam təbəqənin əldə olunmasında;
 • yığılma beton hissələrin quraşdırılmasında;
 • yüngül və orta ağırlıqlı nəqliyyat vasitələrinin hərəkət edəcəyi döşəmələrdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yalnız su ilə qarışdırılır;
 • qəlib içərisinə tökülərkən asanlıqla qəliblənir;
 • beton səthdə yüksək yapışqanlılıq yaradır;
 • yüksək təzyiqə dözümlüdür;
 • su keçirmir, donma və açılmaya qarşı davamlıdir;
 • turşuların, duzların və yağların təsirlərinə qarşı dözümlüdür;
 • çatlar əmələ gətirmir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. MATON 100 məhsulunun tətbiq olunacağı səthlər təmiz, sağlam, tozsuz olmalı, səth yapışqanlığı zəiflədən yağlardan, parafinlərdən, paslardan və s. maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Kənarları girintili–çıxıntılı olan sahələr mümkün qədər düzəldilməlidir. Armatur hissələrində olan paslar təmizlənməlidir, zəruri hallarda yeni armaturlarla əvəz olunmalıdır. Səthdə su axıntısı varsa, qurudulmalı və ya tıxac vasitəsilə axıntının qarşısı alınmalıdır. Materialın tətbiq olunacağı səth su ilə doyuzdurulmalı, lakin səthin üzərində su qalmamalıdır. ƏgərMATON 100 məhsulunun qalınlığı 40 mm-dən çox olarsa, nəzarət altında genişləndirmənin həyata keçirilməsi məqsədilə əlavə armaturlardan istifadə olunmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Lazımi miqdarda suyu xüsusi ölçü qabları vasitəsi ilə qarışdırma qabına boşaldın. MATON 100 məhsulunu yavaş-yavaş əlavə edərək dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı avadanlıq vasitəsilə 4 dəqiqə ərzində qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə saxlayıb, yenidən 30 saniyə ərzində qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə ğətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

MATON 100

1kq məhsul üzrə

25 kq-lıq kisə üzrə

Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı

 

0,16 litr

 

4,0 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

2,25kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanmış məhsulu qəlibin yalnız bir tərəfindən fasilə vermədən tək xətlə qalınlığı 10-40 mm olmaqla tökün. Qəlibin daxilində havanın qalmaması üçün iki tərəfli tökmə işləri aparmayın. Qəlibin daxilində boş sahələrin qalmaması üçün ucu çəngəl şəkilli alətdən istifadə edin. Bu zaman vibrator istifadə olunmamalıdır. Qəliblər 18-24 saatdan tez açıla bilməz. Məhsul açıq sahələrdə, xüsusilə isti, quru və ya küləkli mühitdə istifadə olunarsa, 24-48 saat ərzində isladılmış parça, brezent və ya digər kür məhsulları ilə qorunaraq buxarlanmanın qarşısı alınmalıdır.

Tövsiyələr. Təmir üçün nəzərdə tutulmuş MATON 100 materialı +200C temperaturda 30 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. Xarici səthlərdə işlərin aparılması zamanı 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və ya donmadan qorunmalıdır. Sement əsaslı maddələrin istifadə və reaksiya müddətləri mühitin rütubətliliyindən və temperaturdan asılıdır. Aşağı temperatur zamanı hidratasiya müddəti ləngiyir və bu da quruma və fəaliyyət müddətini uzadır. Yüksək temperatur hidratasiya müddətinı qısaldır və nəticədə quruma və fəaliyyət müddəti qısalır. Materialın bərkiməsi üçün mühit və səth temperaturu qeyd olunan minumum temperaturdan aşağı düşməməlidir. pH göstəricisi 5,5 dən aşağı olan məhlullarla təmas zamanı istifadə olunmamalıdır. Geniş səthlərdə sonuncu beton qat şəklində istifadə olunmalıdır. Material tətbiq olunduqdan sonra vibrator istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra alətlər su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷+320 C

Əyilmədə möhkəmlilik həddi

 • 28 gündən sonra

 

>8,0 N/mm2

Sıxılmada möhkəmlilik həddi:

 • 1 gündən sonra
 • 7 gündən sonra
 • 28 gündən sonra

 

>20 N/mm2
>50 N/mm2
>60 N/mm2

Qopma müqaviməti

 • 28 gündən sonra

>2,0 N/mm2

Elastiklik modulu

 • 28 gündən sonra

>20,0 N/mm2

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

10 mm
40 mm

İstifadə müddəti (+20 0C)

30 dəqiqə

İstifadəyə verilmə müddəti

 • +200C temperaturda

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

10 mm-lik qalınlıq üçün 19,40 kq/mməhsul sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orijinal qablarda, sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üzərinə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir-birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələr müvafiq saxlama şərtlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamani işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarina riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər maddənin udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATON 200" Struktur təmir işləri üçün material, çatların dərinliyi4 sm-dən çox olduqda

Məhsul haqqında

MATON 200 sement əsaslı, birkomponentli, polimer və lif maddələri ilə möhkəmləndirilmiş, tiksotropik struktur təmir işləri üçün nəzərdə tutulmuş qarışıqdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • dəmir-beton hissələrin təmirində;
 • betonların turşu və duzların təsirinə qarşı qorunmasında;
 • dəniz tikililərinin təmirində;
 • yerin altında qalan sənət abidələrinin təmiri və qorunmasında;
 • yüksək dözümlü beton hissələrin səth pozuntularının təmiri və səthin hamarlanmasında;
 • aşınmayan betonlarda dözümlü və sağlam təbəqənin əldə olunmasında;
 • yüngül və orta ağırlıqda yüklər üçün nəzərdə tutulmuş döşəmələrdə və səthin təmirində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yalnız su ilə qarışdırılır və asanlıqla istifadə olunur;
 • beton səthdə yüksək yapışqanlılıq yaradır;
 • yüksək təzyiqə dözümlüdür;
 • yüksək tiksotropik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • su keçirmir;
 • donma və açılmaya qarşı davamlıdir;
 • turşu, duz və yağların təsirlərinə qarşı dözümlüdür;
 • çatlar əmələ gətirmir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. MATON 200 məhsulunun tətbiq olunacağı səthlər təmiz, sağlam və tozsuz olmalı, səth yapışqanlığı zəiflədən yağlardan, parafinlərdən, paslardan və s. maddələrdən diqqətlə təmizlənməlidir. Kənarları girintili-çıxıntılı olan sahələr mümkün qədər düzləşdirilməlidir. Armatur hissələrdə olan paslar təmizlənməlidir, zəruri hallarda yeni armaturlarla əvəz olunmalıdır, səthdə su axıntısı varsa, qurudulmalı və ya İzoKontakt 1 məhsulu və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli məhsul ilə axıntının qarşısı alınmalıdır. Məhsulun tətbiq olunacağı səth su ilə doyuzdurulmalı, lakin səthin üzərində su qalmamalıdır.

Qarışığın hazırlanmasıı. Lazım olan su miqdarını xüsusi ölçü qabları vasitəsi ilə qarışdırma qabına boşaldın. MATON 200 məhsulunu yavaş-yavaş əlavə edərək dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı avadanlıq vasitəsilə 4 dəqiqə ərzində qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə saxlayıb, yenidən 30 saniyə ərzində qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə ğətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

MATON 200

1kq-lıq məhsul üzrə

25 kq-lıq kisə üzrə

Qarışdırılma üçün nəzərdə

tutulmuş su miqdarı

 

0,16 litr

 

4,0 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

2,23 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanmış materialı mala və ya püskürtmə yolu ilə qalınlığı 10-40 mm olmaqla tətbiq edin. Daha qalın təbəqə əldə olunması üçün birinci təbəqənin qurumasını gözləyin və bundan sonra eyni şəkildə ikinci qatı tətbiq edin. Daha hamar səthin əldə olunması üçün material tərəfindən suyun çəkilməsi gözlənilməlidir, bundan sonra firça vasitəsilə səthə əlavə su səpərək taxta maladan istifadə etməklə səthi hamarlayın. Məhsul açıq sahələrdə, xüsusilə isti, quru və ya küləkli mühitdə istifadə olunarsa, 24-48 saat ərzində isladılmış parça, brezent və ya digər kür məhsulları ilə qorunaraq buxarlanmanın qarşısı alınmalıdır.

Tövsiyələr. Təmir üçün nəzərdə tutulmuş MATON 200 təmir qarışığı +200C temperaturda 30 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. Açıq şəraitdə iş aparılan zaman 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və ya donmadan qorunmalıdır. Sement əsaslı maddələrin istifadə və reaksiya müddətləri mühitin rütubətliliyindən və temperaturdan asılıdır. Aşağı temperatur zamanı hidratasiya müddəti ləngiyir və bu da quruma və fəaliyyət müddətini uzadır. Məhsulun bərkiməsi üçün mühit və səth temperaturu qeyd olunan minumum temperaturdan aşağı düşməməlidir. pH göstəricisi 5,5-dən aşağı olan məhlullardan istifadə olunmamalıdır. Geniş səthlərdə sonuncu beton qat şəklində istifadə olunmalıdır. Məhsul tətbiq olunduqdan sonra vibrator istifadə olunmamalıdır. İstifadə olunduqdan sonra alət su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50ºC+32Cº

Əyilmədə möhkəmlilik həddi:

 • 28 gündən sonra

 

>7,0 N/mm2

Sıxılmada möhkəmlilik həddi:

 • 1 gündən sonra
 • 7 gündən sonra
 • 28 gündən sonra

 

>20 N/mm2
>50 N/mm2
>60 N/mm2

Qopma müqaviməti:

 • 28 gündən sonra

 

>2,0 N/mm2

Elastiklik modulu:

 • 28 gündən sonra

 

>20, 0 N/mm2

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

 

10 mm
40 mm

İstifadə müddəti:

 • +20 0C temperaturda

 

30 dəqiqə

İstifadəyə verilmə müddəti:

 • +200C temperaturda

 

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm-lik qalınlıq üçün 1,94 kq/mməhsul sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamiş və orijinal qablarda sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üzərinə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlama şərtlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir. Çatların dərinliyi 4 sm-dən çox olduqda.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamani işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarina riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATON 300" Səthin hamarlandırılması və təmir işləri üçün material

Məhsul haqqında

MATON 300 sement əsaslı, birkomponentli, polimer və lif maddələri ilə möhkəmləndirilmiş, beton səthlərdə hamarlılığı təmin edən təmir və səthlərin düzəldilməsi işləri üçün nəzərdə tutulmuş qarışıqdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • beton hissələrdə səth əyriliklərinin aradan qaldırılmasında və səthin hamarlaşdırılmasında;
 • sənaye müəsisələrində epoksid boyaların altından hamar səthlərin əldə edilməsində;
 • aşınmamış betonlarda dözümlü və uzunömürlü təbəqənin əldə edilməsində;
 • su izolyasiyasını həyata kecirməzdən əvvəl beton səthlərin hamarlaşdırılmasında;
 • yüngül və orta ağırlıqlı nəqliyyat vasıtələrinin hərəkət edəcəyi döşəmə səthlərinin düzəldilməsində;
 • beton səthlərdə boya işlərindən öncə kələ-kötürlərin və ya digər maneələrin aradan qaldırılmasında;
 • ümumi təmir işləri həyata keçirilmiş sahələrdə səthin hamarlaşdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yalnız su ilə qarışdırılır və asanlıqla istifadə olunur;
 • beton səthdə yüksək yapışqanlılıq yaradır;
 • geniş sahələrdə çat əmələ gəlmir və asanlıqla tətbiq olunur;
 • yüksək tikstropik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • su keçirmir;
 • donmaya və açılmaya qarşı davamlıdır;
 • çatlar əmələ gətirmir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. MATON 300 məhsulunun tətbiq olunacağı sahələr təmiz, sağlam və tozsuz olmalı, səth yapışqanlığı zəiflədən yağlardan, parafinlərdən, paslardan və s. maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə yerləşən taxta və dəmir parçalar çıxarılmalı, 4 sm dərinliyə qədər olan boşluqlar MATON 200 təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli digər məhsul ilə doldurulmalıdır. Materialın tətbiq olunacağı səth su ilə doyuzdurulmalı, lakin səthin üzərində su qalmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Lazımi miqdarda suyu xüsusi ölçü qabı vasitəsilə qarışdırma qabına boşaldın. MATON 300 məhsulunu yavaş-yavaş suya əlavə edərək dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı avadanlıq vasitəsilə 4 dəqiqə ərzində qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə saxlayıb, təkrarən 30 saniyə qarışdırın və materialı istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

MATON 300

1kq-lıq maddə üzrə

25 kq-lıq kisə üzrə

Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı

0,19 litr

4,75 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

2,05 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanmış qarışığı səthə 1-5 mm qalınlığında olmaqla mala vasitəsilə tətbiq edin. Qarışığın suyu çəkildikdən sonra səthə çəkilmış material üzərinə su səpin, sonra isə dəmir və ya taxta mala ilə səthdə tamamlama işləri aparın. Məhsul açıq sahələrdə, xüsusilə isti, quru və ya küləkli mühitdə istifadə olunarsa, 24-48 saat ərzində isladılmış parça, brezent və ya digər kür məhsulları ilə qorunaraq buxarlanmanın qarşısı alınmalıdır.

Tövsiyələr. Təmir üçün nəzərdə tutulmuş MATON 300 məhsulu +200C temperaturda 45 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. Bu müddət +300C temperaturda 20-25 dəqiqədir. Sement əsaslı maddələrin istifadə və reaksiya müddətləri mühitin rütubətliliyindən və temperaturdan asılıdır. Aşağı temperatur zamanı hidratasiya müddətləri ləngiyir və bu da quruma və istifadə müddətini uzadır. Yüksək temperatur hidratasiya müddətinı qısaldır və nəticədə quruma və fəaliyyət müddəti qisalır. Materialın bərkiməsi üçün mühit və səth temperaturu qeyd olunan minumum temperaturdan aşağı düşməməlidir. Xarici səthdə iş aparılarkən 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və ya donmadan qorunmalıdır. İstifadə olunduqdan sonra alətlər su ilə təmizlənməlidir. MATON 300 bərkidikdən sonra yalnız mexaniki vasitələrlə səthdən təmizlənə bilər.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz, ağ

İstifadə müddəti:

 • +200C temperaturda


45 dəqiqə

Əyilmədə möhkəmlilik həddi:

 • 28 gündən sonra

>7,0 N/mm2

Sıxılmada möhkəmlilik həddi:

 • 1 gündən sonra
 • 7 gündən sonra
 • 28 gündən sonra

 

>20 N/mm2
>35 N/mm2
>40 N/mm2

Qopma müqaviməti:

 • 28 gündən sonra

 

>1,0 N/mm2

Elastiklik modulu:

 • 28 gündən sonra

 

>20, 0 N/mm2

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

 

1 mm
5 mm

İstifadə temperaturu

+50C ÷+320C

İstifadəyə verilmə müddəti:

 • +200 C temperaturda

 

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1,72 kq/mquru qarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orjinal qablarda, sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üstünə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir-birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlama şərtlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATON 400" Qısa müddətdə bərkiyən yüksək müqavimətli təmir qarışığı

Məhsul haqqında

MATON 400 sement əsaslı, birkomponentli, polimer və lif maddələri ilə möhkəmləndirilmiş, hidrolizə uğramayan, axıcı, qısa müddət ərzində bərkimə xüsusiyyətlərinə malik təmir işləri üçün nəzərdə tutulmuş qarışıqdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • kanalizasiya qurğularının karkasının quraşdırılmasında;
 • kanalizasiya və nəzarət keçidlərinin divarlarının təmirində;
 • yol və perron betonlarının təmirində;
 • nəqliyyat və piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş beton səthlərin təmirində;
 • səki daşlarının quraşdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qısa müddət ərzində yüksək müqavimətə malik olduğu üçün üzərində nəqliyyat vasitələri bir saatdan sonra hərəkət edə bilir;
 • yüksək sürətli bərkimə nəticəsində çatların baş vermə ehtimalı minumuma enir;
 • təkcə su ilə qarışdırılır və qəlib içərisinə tökülərkən asanlıqla qəlibin formasını alır;
 • yüksək təzyiqə dözümlüdür;
 • hidrolizə olunmur, yüksək axıcılıq xüsusiyyətinə malikdir;
 • su buraxmır;
 • şaxtaya və istiliyə qarşı davamlıdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. MATON 400 materialının tətbiq olunacağı səthlər təmiz, sağlam və tozsuz olmalı, səth yapışqanlığı zəiflədən yağlardan, parafinlərdən, paslardan və s. maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Kənarları girintili-çıxıntılı olan sahələr mümkün qədər düzəldilməlidir. Səthdə su axıntısı varsa, qurudulmalı və ya İzoKontakt 1 məhsulu və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli məhsul ilə su axıntısının qarşısı alınmalıdır. Materialın tətbiq olunacağı səth su ilə doyuzdurulmalıdır, lakin səthin üzərində su qalmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Lazım olan su miqdarını xüsusi ölçü qabları vasitəsi ilə qarışdırma qabına boşaldın. MATON 400 məhsulunu yavaş-yavaş əlavə edərək dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı avadanlıq vasitəsilə 4 dəqiqə ərzində qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə saxlayıb, yenidən 30 saniyə ərzində qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə ğətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

MATON 400

1kq-lıq toz üçün

25 kq-lıq kisə üçün

Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı

0,13-0,14 litr

3,2-3,6 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

2,21 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanmış qarışığı qalınlığı 10 mm-lə 50 mm arasında olmaqla səthə tökün. Qəlibləri 15 dəqiqədən sonra açın. Qalınlıq 50 mm-dən çox olduqda MOTON 400 məhsuluna ağırlığının 1∕2 nisbətində (1kq dolğu∕2 kq toz) xırda fraksiyalı dolğu (5-10 mm) qarışdırın.

Tövsiyələr. MATON 400 təmir qarışığı +200C temperaturda 7 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. Sement əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya sürəti ətraf mühitin və torpağın istiliyinə, həmçinin havadakı rütubətin təsirinə məruz qala bilər. Aşağı temperaturda hidrotasiya ləngiyir, nəticədə platformanın ömrü və işləmə müddəti artır. Qarışığın tam bərkiməsi üçün ətraf mühitin temperaturu icazə verilən minimum həddən az olmamalıdır. Xırda fraksiyalı dolğu ilə istifadə edildiyi təqdirdə vasitələr quru şəkildə qarışdırılmalı və su ilə dolu vannaya əlavə edilməlidir. Qarışıq üçün su 10%-dən çox olmamalıdır. MOTON 400-dən torpaq qatının örtülməsi üçün istifadə edilməlidir. Qarışıq tətbiq edildikdən sonra istifadə olunan bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

Tətbiq olunacaq mühitin temperaturu

+5 ÷+320 C

Sıxılmada möhkəmlilik həddi:

 • 1 gündən sonra
 • 7 gündən sonra
 • 28 gündən sonra

>10 N/mm2
>25 N/mm2
>50 N/mm2

Yayılma

>17 sm

İlkin tutma müddəti

20 dəqiqədən sonra

Tam bərkimə

28 gündən sonra

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

 

10 mm
50 mm

İstifadə müddəti:

 • +20 0 C temperaturda

 

7 dəqiqə

İstifadəyə verilmə müddəti

 • +20 0 C temperaturda

 

1 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm-lik qalınlıq üçün 2 kq/mquru qarışıq istifadə olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orjinal qablarda, sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üzərinə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlama şərtlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamani işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarina riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MATON 500" Qısa müddətdə bərkiyən yüksək müqavimətli təmir qarışığı, daha axıcı və daha müqavimətli

Məhsul haqqında

MATON 500 sement əsaslı, birkomponentli, polimerləşdirilmiş, parçalanmayan, axıcı, tez müddət ərzində bərkimə xüsusiyyətlərinə malik təmir işləri üçün nəzərdə tutulmuş qarışıqdır. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

 • lyuk nərdivanlarının montaj edilməsində;
 • kanalızasiya və lyuklərın divarlarının təmirində;
 • cığır və platforma betonlarının təmirində;
 • üzərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etdiyi beton səthlərin təmiri və bərpasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qısa müddət ərzində yüksək müqavimətə malik olduğu üçün üzərində nəqliyyat vasitələri bir saatdan sonra hərəkət edə bilir;
 • qısa müddət ərzində yüksək müqavimət əldə edilməsi nəticəsində beton səthində pozulma hallarının qarşısı alınır;
 • yalnız su ilə qarışdırılır, qəlibin içinə tökülməklə asan şəkildə tətbiq edilir;
 • yüksək axıcılıq qabiliyyətinə malikdir;
 • çatlamır və su buraxmır;
 • şaxtaya və istiliyə qarşı dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Sement əsaslı səthlərin möhkəm, tozsuz və təmiz olması zəruridir. Səth yapışqanlığı zəiflədən yağlardan, parafinlərdən, paslardan və s. maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Qırılaraq düzəldilən səthin kənarları dik şəkildə kəsilməli, avadanlığın pası təmizlənməli, lazım olarsa, yeni avadanlıq əlavə edilməlidir. Səthdə su axıntısı varsa, qurudulmalı və ya İzoKontakt 1 məhsulu və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli məhsul ilə bağlanmalıdır. Qarışıq tətbiq ediləcək səthin su ilə doyması təmin edilməli, lakin səthdə sərbəst su qalmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Lazım olan su miqdarını xüsusi ölçü qabları vasitəsi ilə qarışdırma qabına boşaldın. MATON 500 məhsulunu yavaş-yavaş əlavə edərək dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı avadanlıq vasitəsilə 4 dəqiqə ərzində qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə saxlayıb, yenidən 30 saniyə ərzində qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

MATON 500

1kq-lıq toz üçün

25 kq-lıq kisə üçün

Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı

0,12-0,13 litr

3,0-3,4 litr

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

2,32 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanmış qarışığı bir qatla qalınlığı 10 mm-lə 50 mm arasında olmaqla səthə tökün. Qəlibləri 15 dəqiqədən sonra açın. 50 mm-dən qalın səthlərə tətbiq edildıyi halda MOTON 500-ə ağırlığının 1∕2 nisbətində (1 kq dolğu∕2 kq toz) xırda fraksiyalı dolğu (5-10 mm) qarışdırın.

Tövsiyələr. MATON 500 təmir qarışığı +200C temperaturda 7 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. Sement əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya sürəti ətraf mühitin və torpağın istiliyinə, həmçinin havadakı rütubətin təsirinə məruz qala bilər. Aşağı temperaturda hidrotasiya ləngiyir, nəticədə platformanın ömrünü və işləmə müddətini artırır. Qarışığın tam bərkiməsi üçün ətraf mühitin və torpağın istiliyi icazə verilən minumum həddən az olmamalıdır. Xırda fraksiyalı dolğu ilə istifadə edildiyi təqdirdə vasitələr quru şəkildə qarışdırılmalı və içərisində quru qarışığın 10%-i qədər su olan vannaya əlavə edilməlidir. MOTON 500-dən torpaq qatının örtülməsi üçün istifadə edilməlidir. Qarışıq istifadə edildikdən sonra bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+5÷+320 C

Sıxılmada möhkəmlilik həddi:

 • 1 saatdan sonra
 • 24 saatdan sonra
 • 28 gündən sonra

>20 N/mm2
>45 N/mm2
>65 N/mm2

Yayılma

>25sm (öz-özünə)

İlkin tutma müddəti

 • +200C temperaturda

20 dəqiqədən sonra

Tam bərkimə

28 gündən conra

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

10 mm
40 mm

İstifadə müddəti

 • +20 0 C temperaturda

7dəqiqə

İstifadəyə verilmə müddəti

 • +20 0 C temperaturda

1 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm-lik qalınlıq üçün 2 kq/mquru qarışıq istifadə olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orjinal qablarda, sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üstünə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlama şərtlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamani işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarina riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"EPOKS 300" Epoksid əsaslı təmir qarışığı, (Komponent A+Komponent B)

Məhsul haqqında

İkikomponentli olub, ankerləmə, montaj, birləşdirmə və yapışdırma məhsuludur. Uyğunluq kodu: 04.613/8-e. (Komponent A+Komponent B).

İstifadə sahələri

Bu məhluldan:

 • hər növ ankerləmə komponentlərinin yerləşdirilməsində;
 • betonda yaranan çatlamaların təmirində və izolyasiyasında;
 • çatların sementləşdirilməsində;
 • çatların izolyasiya edilməsində;
 • müxtəlif quruluşlu metal və betonların birləşdirilməsində;
 • metal və polad detalların yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • tərkibində həlledici yoxdur;
 • istifadəsi və tətbiqi çox asandır;
 • mexaniki davamlılığı yüksəkdir;
 • su keçirmir;
 • betona və polad səthə yüksək keyfiyyətlə yapışır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Sement əsaslı səthlər (beton, şap, suvaq) və ya təbəqələr hər növ çirkdən təmizlənməlidir. Metal səthlər isə pasdan və çirkdən tamamilə təmizlənmiş vəziyyətdə olmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. EPOKS 300 yapışdırma məhlulu ikikomponentli olub, müvafiq miqdarlarda qablaşdırılmışdır. İstifadə zamanı hər iki komponent eynicinsli tərkib əmələ gələnə qədər, 400-600 dövr/dəqiqəli qarışdırıcı vasitəsilə ən azı 3 dəqiqə qarışdırılmalıdır. Qarışdırma zamanı məhlulun +150C÷+250C temperaturda olması təmin edilməlidir.

Qarışdırılma nisbətiləri:

Kompanent A: epoksid əsaslı qatran 3,75 kq;

Kompanent B: epoksid əsaslı sərtləşdirici 1,25 kq.

Tətbiqi. EPOKS 300 məhsulunu səthə mala vasitəsilə çəkin. Armatur birləşmələrində açılan dəlikləri hava ilə yaxşı-yaxşı təmizləyin. Açılan dəliklər birləşdiriləcək komponentdən 6 mm geniş olmalıdır. Məhsul tapança ilə rahat şəkildə tətbiq oluna bilər.

Tövsiyələr. EPOKS 300 məhlulu müvafiq qarışdırma qurğusu vasitəsilə qarışdırılmalıdır. Əl və ya mala ilə qətiyyən qarışdırılmamalıdır. Tərkibində epoksid qatran məhlulu olan məhsulların istifadə və bərkimə müddətləri mühitin temperaturundan asılıdır. Ən sərfəli istifadə temperaturu +100C ÷+200C–dir. Hazır məhlul qarışığına su və yeni məhlul əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra işlədilən alət və ləvazimatlar yuyucu toz əlavə olunmuş isti su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

boz

Tərkibi:

 • A komponenti
 • B komponenti

epoksid əsaslı qatran (yapışdırıcı)
epoksid əsaslı sərtləşdirici

Əyilmə müqaviməti:

 • 1 gündən sonra
 • 7 gündən sonra

 

17 N/mm2
25 N/mm2

Qarışığın sıxlığı

1,7 kq/litr

Qopma müqaviməti:

 • Beton üzərində
 • Polad üzərində

 

3,0 N/mm2
3,5 N/mm2

Tam müqavimət alma müddəti

7 gün

Qarışdırılmış məhsulun istifadə müddəti:

 • +200C temperaturda

40 dəqiqə

Tətbiq ediləcək qalınlıq:

 • minimum
 • maksimum

2 mm
30 mm

Təzyiqə qarşı müqaviməti:

 • 1 gündən sonra
 • 7 gündən sonra

 

30 N/mm2
75 N/mm2

Qablaşdırma:

 • A kompanenti
 • B kompanenti

 

3,75 kq-lıq dəmir qablarda
1,25 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

Çatların forma və dərinliyində asılı olaraq təmir qarışığının sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donvurmadan qorumaq şərtilə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • EPOKS 300 təmir qarışığının tətbiq olunduğu yerləri təmir işi bitənə kimi havalandırın;
 • istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhlulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməsinə diqqət edin, əks halda dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhlulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhlulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOLATEXE Pool" Hidroizolyasiya qarışığı (toz+maye), 4 bar, hovuz və texniki su məkanları üçün,elastik,sukeçirməz

Məhsul haqqında

Toz tərkibi. Sement əsaslı, kimyəvi qatqıları özündə əks etdirənı quru qarışıqdır. Maye tərkibi. Akrilik əsaslı emulsiya polimeridir. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur. Hovuz və texniki su məkanları üçün.

İstifadə sahələri

Bu izolyasiya qarışığından:

 • daimi su saxlanılan hovuzlarda;
 • binaların bünövrəsində və balkonlarda;
 • əsas divar və arakəsmələrdə;
 • su anbarlarında;
 • terraslarda;
 • beton, suvaq və döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərində;
 • daima su ilə təmasda olan məkanlarda kafel və metlax vurulmazdan öncə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • torpağın tərkibindəki kimyəvi maddələrə və duzlara qarşı davamlıdır;
 • yüksək yapışma qabiliyyəti və elastikliyi sayəsində suvaq, döşəmə suvağı (şap) və digər səthlərin üzərinə üzlük plitələri yapışdırmazdan əvvəl su keçirməyən möhkəm hidroizolyasiya təbəqəsi yaradır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət edilməlidir. İstifadə olunacaq səthlərdə nöqsan olarsa, MATON 100 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə düzəldilməlidir. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BİNMADER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq toz şəklindəki qarışıq maddəsini 10 litr maye tərkibin üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

TətbiqiHazırlanan qarışığı səthə vərdənə və ya fırça ilə 2 qat çəkin. Qatlar bir-birinə perpendikulyar şəkildə olmalıdır. Qatlar arasındakı vaxt temperaturdan asılı olaraq 5-6 saat ola bilər. Məhsulun tətbiq olunduğu künclərdə çatların əmələ gəlməməsi üçün küncləri ovallaşdırın və qarışığı tor vasitəsilə bərkidin. Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş qarışıq atılmalıdır.

Tövsiyələr. Qarışığın tətbiq olunduğu səthi 48 saat müddətinə günəş şüasından, yagıntılardan və tozdan qoruyun və birbaşa günəş işığının düşdüyü yerlərdə istifadə etməyin. Nazik təbəqə şəklində tətbiq olunduğundan piyada və maşınların hərəkətinə məruz qalan səthlərə vurulduqdan sonra beton döşəmə suvağı, keramika kimi qopuyucu üzlük materialı ilə örtün. Qarışığın istifadə olunduğu yerlər istifadəyə verilməzdən və ya örtüklə örtülməzdən əvvəl ən azı1 həftə gözləyin.

Texniki göstəricilər

Rəngi:

 • 1-ci tərkib
 • 2-ci tərkib

 

boz toz

ağ maye

İstifadə temperaturu

+50C - +320C

Maye/toz nisbəti

10 litr ağ maye/25 kq toz

İstifadə müddəti

3 saat

İstifadəyə verilmə müddəti

1 həftədən sonra

Qatlar arası gözləmə müddəti

5-6 saat

Qopma müqaviməti

1 N/mm2

Su təzyiqinə qarşı müqaviməti

4 bar

Qablaşdırma:

 • toz

 

 • maye

 

2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

4 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

İzoLatexe 4000 hidroizolyasiya qarışığı səthə 2 qat çəkilir:

 • Birinci qatın sərfiyyatı: 1,2 kq/m2.
 • İkinci qatın sərfiyyatı: 1,0 kq/m2.

Saxlama müddəti və qaydası

Toz tərkibli komponent açılmamış qablarda, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində üst-üstə 10 kisə olmaqla, maye tərkibli komponent isə plastik bidonlarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsulun sement akrilik əsaslı və kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOLATEXE Eko" Hidroizolyasiya qarışığı (toz+maye), 2 bar, hamam, tualet, balkon və texniki su məkanları üçün,elastik,sukeçirməz

Məhsul haqqında

Toz tərkibi: Sement qatqılı, kimyəvi qatqıları özündə əks etdirəní quru qarışıqdır. Maye tərkibi: Akrilik əsaslı emulsiya polimeridir. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur. Hamam, tualet, balkon və texniki su məkanları üçün.

İstifadə sahələri

Bu izolyasiya qarışığından:

 • daimi su saxlanılan hovuzlarda;
 • binaların bünövrəsində və balkonlarda;
 • əsas divar və arakəsmələrdə;
 • su anbarlarında;
 • terraslarda;
 • beton, suvaq və döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərində;
 • daima su ilə təmasda olan məkanlarda kafel və metlax vurulmazdan öncə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • torpağın tərkibindəki kimyəvi maddələrə və duzlara qarşı davamlıdır;
 • yüksək yapışma qabiliyyəti və elastikliyi sayəsində suvaq, döşəmə suvağı (şap) və digər səthlərin üzərinə üzlük plitələri yapışdırmazdan əvvəl su keçirməyən möhkəm hidroizolyasiya təbəqəsi yaradır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət edilməlidir. İstifadə olunacaq səthlərdə nöqsan olarsa, MATON 100 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə düzəldilməlidir. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BİNMADER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.
Qarışığın hazırlanması. 25 kq toz şəklindəki qarışıq maddəsini 10 litr maye tərkibin üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

TətbiqiHazırlanan qarışığı səthə vərdənə və ya fırça ilə 2 qat çəkin. Qatlar bir-birinə perpendikulyar şəkildə olmalıdır. Qatlar arasındakı vaxt temperaturdan asılı olaraq 5-6 saat ola bilər. Məhsulun tətbiq olunduğu künclərdə çatların əmələ gəlməməsi üçün küncləri ovallaşdırın və qarışığı tor vasitəsilə bərkidin. Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş qarışıq atılmalıdır.

Tövsiyələr. Qarışığın tətbiq olunduğu səthi 48 saat müddətinə günəş şüasından, yagıntılardan və tozdan qoruyun və birbaşa günəş işığının düşdüyü yerlərdə istifadə etməyin. Nazik təbəqə şəklində tətbiq olunduğundan piyada və maşınların hərəkətinə məruz qalan səthlərə vurulduqdan sonra səthi beton döşəmə suvağı, keramika kimi qopuyucu üzlük materialı ilə örtün. Qarışığın istifadə olunduğu yerlər istifadəyə verilməzdən və ya örtüklə örtülməzdən əvvəl ən azı1 həftə gözləyin.

Texniki göstəricilər

Rəngi:

 • 1-ci tərkib
 • 2-ci tərkib

 

boz toz
ağ maye

İstifadə temperaturu

+50C - +320C

Maye/toz nisbəti

10 litr ağ maye/25 kq toz

İstifadə müddəti

3 saat

İstifadəyə verilmə müddəti

1 həftədən sonra

Qatlar arası gözləmə müddəti

5-6 saat

Qopma müqaviməti

1 N/mm2

Su təzyiqinə qarşı müqaviməti

2 bar

Qablaşdırma:

 • toz
 • maye

 

2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə4 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

İzoLatexe Eko hidroizolyasiya qarışığı səthə 2 qat çəkilir.

Birinci qatın sərfiyyatı: 1,2 kq/m2.

İkinci qatın sərfiyyatı: 1,0 kq/m2.

Saxlama müddəti və qaydası

Toz tərkibli komponent açılmamış qablarda, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində üst-üstə 10 kisə olmaqla, maye tərkibli komponent isə plastik bidonlarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsulun sement akrilik əsaslı və kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOLATEXE SUPER" Hidroizolyasiya qarışığı (toz+maye) ,7 bar, texniki su məkanları, elastik, ekstra sukeçirməz

Məhsul haqqında

Toz tərkibi: Sement əsaslı, kimyəvi qatqıları özündə əks etdirən quru qarışıqdır. Maye tərkibi: Akrilik əsaslı emulsiya polimeridir. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur. Texniki su məkanları üçün, ekstra sukeçirməz.

İstifadə sahələri

Bu izolyasiya qarışığından:

 • daimi su saxlanılan hovuzlarda;
 • binaların bünövrəsində və balkonlarda;
 • əsas divar və arakəsmələrdə;
 • su anbarlarında;
 • terraslarda;
 • beton, suvaq və döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərində;
 • daima su ilə təmasda olan məkanlarda kafel və metlax vurulmazdan öncə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • torpağın tərkibindəki kimyəvi maddələrə və duzlara qarşı davamlıdır;
 • yüksək yapışma qabiliyyəti və elastikliyi sayəsində suvaq, döşəmə suvağı (şap), keramika və digər üzlük plitələri yapışdırmazdan əvvəl sukeçirməyən möhkəm hidroizolyasiya təbəqəsi yaradır;
 • fırça və ya mala ilə səthə çəkilir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət edilməlidir. İstifadə olunacaq səthlərdə nöqsan olarsa, MATON 100 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə düzəldilməlidir. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BİNMADER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq toz şəklindəki qarışıq maddəsini 10 litr ağ maye tərkibin üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür).

Tətbiqi. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın. Hazırlanan qarışığı səthə vərdənə və ya fırça ilə 2 və ya 3 qat çəkin. Qatlar bir-birinə perpendikulyar şəklində olmalıdır. Qatlar arasındakı vaxt temperaturdan asılı olaraq 5-6 saat ola bilər. Məhsulun tətbiq olunduğu künclərdə çatların əmələ gəlməməsi üçün küncləri ovallaşdırın və qarışığı tor vasitəsilə bərkidin. Hazırlanan qarışıq 2 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş qarışıq atılmalıdır.

Tövsiyələr. Qarışığın tətbiq olunduğu səthi 48 saat müddətinə günəş şüasından, yagıntılardan və tozdan qoruyun və birbaşa günəş işığının düşdüyü yerlərdə istifadə etməyin. Nazik təbəqə şəklində tətbiq olunan maddə olduğu üçün piyada və maşınların hərəkətinə məruz qalan səthlərə vurulduqdan sonra beton döşəmə suvağı, keramika kimi qoruyucu üzlük materiallarla örtün. Qarışığın istifadə olunduğu yerləri istifadəyə verməzdən və ya örtüklə örtməzdən əvvəl ən azı 3 gün gözləyin.

Texniki göstəricilər

Rəngi:

 • 1-ci tərkib
 • 2-ci tərkib

 

boz toz

ağ maye

İstifadə temperaturu

+50 C - +320 C

Maye/toz nisbəti

10 litr ağ maye/20 kq toz

İstifadə müddəti

2 saat

İstifadəyə verilmə müddəti

1 həftədən sonra

Üzərinin örtülməsi

3 gündən sonra

Qarışığın həcm kütləsi

1,7 kq/litr

Qopma müqaviməti

1 N/mm2

Su təzyiqinə qarşı müqaviməti

7 bar

Qablaşdırma

 • toz

 

 • maye

 

2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 20 kq-lıq kisələrdə,

5 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

İzoLatexe 4200 hidroizolyasiya qarışığı səthə 2 və ya 3 qat çəklir.

Birinci qatın sərfiyyatı

1,2 kq/m2

İkinci qatın sərfiyyatı

1, 0 kq/m2

Üçüncü qatın sərfiyyatı

1,0 kq/m2

Saxlama müddəti və qaydası

Toz tərkibli komponent açılmamış qablarda, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində üst-üstə 10 kisə olmaqla, maye tərkibli komponent isə plastik bidonlarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsulun sement akrilik əsaslı və kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOLATEXE UV" Hidroizolyasiya qarışığı (toz+maye),4 bar, içməli su məkanları üçün, ultrabənövşəyi şüalara qarşı davamlı,elastik,su keçirməz

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, akrilik emulsiya polimerli, yüksək elastikli, kimyəvi qatqılarla zəngin, ikikomponentli hidroizolyasiya qarışığıdır. 1-ci tərkib boz rəngli quru qarışıq, 2-ci tərkib isə akrilik əsaslı emulsiya polimeridir. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu hidroizolyasiya qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • divarların xaricdən son qatı üzərində;
 • terraslarda;
 • balkonlarda;
 • tualet, hamam, mətbəx və s. kimi daim nəm olan yerlərdə;
 • üzmə hovuzlarında;
 • içməli və istifadəyə yararlı su hovuzlarında;
 • suyun axını istiqamətində, dəniz suyu kanallarında;
 • duzlu suya qarşı maneə yaradan istənilən sahələrdə;
 • beton səthlərin karbonatlaşdırma və xlora qarşı qorunmasında;
 • bitkilərin əkildiyi yerlərin su izolyasiyasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • 1 mm qalınlığında İzoLatexe UV karbonatlaşdırmaya qarşı 80 mm-dən çox qalınlıqda olan betonla eyni dərəcədə qorumanı təmin edir;
 • su keçirmir və 4 bar su təzyiqinə qarşı dözümlüdür;
 • yapışma dərəcəsi yüksək səviyyədədir;
 • istifadəsi və çəkilməsi asandır;
 • istifadə müddəti uzundur;
 • rəngi ağdır və ultra bənövşəyi şüalara qarşı dözümlüdür;
 • su buxarını yaxşı keçirir;
 • donma və açılmaya qarşı dözümlüdür;
 • karbondioksid və xlor ionlarına qarşı çox dözümlüdür;
 • adi su izolyasiya məhsullarının çəkilməsinə 7-28 gün lazım olduğu halda, İzoLatexe UV betonun tökülməsindən 24 saat sonra istifadə oluna bilər;
 • içməli su anbarlarında istifadəyə yararlıdır.

İsitfadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Su ilə təmasda olan sement əsaslı səthlərin sağlam, dözümlü, tozsuz, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət yetirilməlidir. Səth yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır. Səthdəki xırda dəmir və taxta parçaları çıxarılmalı, əmələ gələn boşluqlar Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. İstifadə olunacaq səth yaxşıca isladılmalı, yarım qurumuş hala gələnə qədər gözlənilməlidir. Əgər səth yaxşı isladılmazsa, istifadə müddətində səth məhsulun suyunu sürətlə özünə çəkər və donuq görünüş əldə edilər. Buna görə də yüksək temperaturda və küləkli havada ilk qata çəkilən məhsula komponent B-nin kütləsinin 10%-i qədər su əlavə edilməlidir.

Qarışığın hazırlanmasıMaye tərkibli 8 kq-lıq B komponentini təmiz bir qarışdırma qabına boşaldın və üzərinə toz tərkibli 25 kq-lıq A komponentini yavaş-yavaş əlavə edin və 400-600 dövr/dəqiqəlik bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə bircinsli məhlul əldə edilənə qədər qarışdırın. Təxminən 3-5 dəqiqə saxladıqdan sonra yenidən 30 saniyə bircinsli məhlul əldə edilənədək qarışdırın.

Tətbiqi. Hazırlanmış İzoLatexe UV qarışığını xüsusi fırça ilə səthə iki və ya üç qat çəkin. Fırçanın istifadə istiqaməti hər qatda bir-birinə perpendikulyar olmalıdır. Qatların çəkilməsi arasındakı müddət şəraitdən asılı olaraq dəyişə bilər.

Tövsiyələr. İstifadə olunacaq səthin temperaturu +50C-dən aşağıdırsa və ya +320C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. Yağışlı, küləkli və həddindən artıq yüksək temperaturlu hava şəraitində istifadə olunmamalıdır. +230C-də istifadə olunan İzoLatexe UV hidroizolyasiya qarışığı 2 gündən sonra mexaniki dözümlülük əldə edir. 7 gündən sonra sukeçirməz vəziyyətə gəlir və son nəticəyə 14 gündən sonra çatır. Açıq havada istifadə olunduğu halda səth ilk 24 saat günəşdən, yağışdan, küləkdən və donmadan qorunmalıdır. Sement və akrilik əsaslı sistemlər istifadə və reaksiya müddətinə, mühitin və səthin temperaturuna, havadakı rütubət nisbətinə qarşı həssasdır. Temperatur aşağı olanda reaksiyanın sürəti azalır, bu da işin görülmə müddətini uzadır. Temperatur yüksək olanda, reaksiyanın sürəti artır və yuxarıda adları çəkilən digər müddətlər azalır. Məhsulun nəmi özündə saxlaması və maksimum effekt əldə edilməsi üçün temperaturun məsləhət görülən dərəcədən aşağı düşməməsinə diqqət yetirilməlidir. Bir qat yaş təbəqənin qalınlığı 2 mm-dən çox olmamalıdır. Üzərinin örtülməsində “Mətanət A” yapışdırıcılarından istifadə olunması məsləhət görülür. İstifadədən sonra alətlər və ləvazimatlar ilıq sabunlu su ilə təmizlənməlidir. İzoLatexe UV sərtləşdikdən sonra mexaniki olaraq səthdən təmizlənə bilər.

Texniki göstəricilər

Rəngi:

 • A tərkibi
 • B tərkibi

 

ağ quru qarışıq

ağ maye

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +320 C

Maye / quru qarışıq nisbəti

8 litr ağ maye / 25 kq quru qarışıq

Qarışığın həcm kütləsi

1,8 kq/litr

Qatlararası gözləmə müddəti

4-6 saat

İstifadə müddəti

2 saat

İstifadəyə verilmə müddəti:

2 həftədən sonra

Su təzyiqinə qarşı dözümlülüyü

4 bar

Qablaşdırma

 • toz

 

 • maye

 

2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə,

3,2 və 8 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

Birinci qatın sərfiyyatı

1,50 kq/m2

İkinci qatın sərfiyyatı

1,50 kq/m2

Üçüncü qatın sərfiyyatı

1,0 kq/m2

Saxlama müddəti və qaydası

Toz tərkibli komponent ağzı açılmamış qablarda, sərin və quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində üst-üstə 10 kisə olmaqla, maye tərkibli komponent isə donmadan qorunmaqla plastik bidonlarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər. Saxlandığı mühitin temperaturu 00C-dən aşağı olarsa B tərkibli komponent dona bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • ağzı açılmış qablardakı məhsulu bir həftə ərzində istifadə edin;
 • istifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun sement əsaslı və kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • ağıza gedərsə dərhal həkimə müraciət edin;
 • ərzaq məhsullarından və uşaqlardan uzaq saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOLATEXE UV Super" Hidroizolyasiya qarışığı (toz+maye),7 bar, içməli su məkanları üçün, ultrabənövşəyi şüalara (UV) qarşı davamlı,elastik,su keçirməz

Məhsul haqqında

Sement və akrilik əsaslı, ikikomponentli, su vasitəsilə gələn duzlara və atmosferdəki qazlara qarşı maneə qatı əmələ gətirən, beton və sement əsaslı səthlərə həm daxildən, həm də xaricdən çəkilə bilən hidroizolyasiya məhsuludur. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur. İçməli su məkanları üçün, ultrabənövşəyi şüalara (Uv) qarşı davamlı.

İstifadə sahələri

Bu su izolyasiya məhsulundan:

 • daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə suyun axını istiqamətində;
 • binaların özüllərinin su izolyasiyasında;
 • divarların xaricdən son qatı üzərində;
 • terraslarda, balkonlarda; tualet, hamam, mətbəx və s. daim nəm olan yerlərdə;
 • üzmə hovuzlarında;
 • içməli və istifadəyə yararlı su hovuzlarında;
 • dəniz suyu kanallarında;
 • duzlu suya qarşı maneə yaradan istənilən sahələrdə;
 • beton səthlərin karbonatlaşmasında və xlora qarşı qorunmasında;
 • bitkilərin əkildiyi yerlərin su izolyasiyasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • 1 mm qalınlığında İzoLatexe UV Super karbonatlaşmaya qarşı 80 mm-dən çox betonla eyni dərəcədə qorumanı təmin edir;
 • su keçirmir və 7 bar su təzyiqinə qarşı dözümlüdür;
 • yapışma dərəcəsi yüksək səviyyədədir;
 • istifadəsi və çəkilməsi asandır;
 • rəngi ağdır və ultrabənövşəyi şüalara qarşı dözümlüdür;
 • su buxarını yaxşı keçirir;
 • məhsulun istifadəsi uzunmüddətlidir;
 • donma və açılmaya qarşı dözümlüdür;
 • karbon dioksid və xlor ionlarına qarşı çox dözümlüdür;
 • adi su izolyasiya məhsullarının çəkilməsinə 7-28 gün lazım olduğu halda, İzoLatexe UV Super betonun tökülməsindən 24 saat sonra istifadə oluna bilər;
 • içməli su anbarlarında istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Su ilə təmasda olan sement əsaslı səthlərin sağlam, dözümlü, tozsuz, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət yetirilməlidir. Səth, yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır. Səthdəki xırda dəmir və taxta parçaları çıxarılmalı, əmələ gələn boşluqlar Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır.

İstifadə olunacaq səth yaxşıca isladılmalı, yarım qurumuş hala gələnə qədər gözlənilməlidir. Əgər səth yaxşı isladılmazsa, istifadə müddətində səth məhsulun suyunu sürətlə özünə çəkər və donuq görünüş əmələ gələr. Buna görə də yüksək temperaturda və küləkli havada ilk qata çəkilən məhsula komponent B-nin kütləsinin 10%-i qədər su əlavə edilməlidir.

Qarışığın hazırlanması. Maye tərkibli 8 kq-lıq B komponentini təmiz bir qarışdırma qabına boşaldın və üzərinə toz tərkibli 25 kq-lıq A komponentini yavaş-yavaş əlavə edin və 400-600 dövr/dəqiqəlik bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə bircinsli məhlul əldə edilənə qədər qarışdırın. Təxminən 3-5 dəqiqə saxladıqdan sonra yenidən 30 saniyə müddətində bircinsli məhlul əldə edilənədək qarışdırın.

Tətbiqi. Hazırlanmış İzoLatexe UV Super qarışığını xüsusi fırça ilə iki və ya üç qat çəkin. Fırçanın istifadə istiqaməti hər qatda bir-birinə perpendikulyar olmalıdır. Qatların çəkilməsi arasındakı müddət mühitin şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Tövsiyələr. İstifadə olunacaq səthin tempraturu +50C-dən aşağıdırsa və ya +320C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. Yağışlı, küləkli və həddindən artıq yüksək temperaturlu hava şəraitində istifadə olunmamalıdır.

+230C-də istifadə olunan İzoLatexe UV Super 2 gündən sonra mexaniki dözümlülük əldə edir, 7 gün sonra sukeçirməz vəziyyətə gəlir və son nəticəyə 14 gün sonra çatır. Xarici səthlərdə istifadə olunduğu halda səth ilk 24 saat günəşdən, yağışdan, küləkdən və donmadan qorunmalıdır.

Sement və akrilik əsaslı sistemlərin istifadə və reaksiya müddəti mühit və səthin temperaturuna, havadakı rütubət nisbətinə qarşı həssasdır. Temperatur aşağı olarsa, reaksiyanın sürəti azalır, bu da işin görülmə müddətini uzadır. Temperatur yüksək olarsa, reaksiyanın sürəti artır və yuxarıda adları çəkilən digər müddətlər azalır. Məhsulun nəmi özündə saxlaması və maksimum effekt əldə edilməsi üçün temperaturun məsləhət görülən dərəcədən aşağı düşməməsinə diqqət yetirilməlidir. Bir qat yaş təbəqənin qalınlığı 2 mm-dən çox olmamalıdır.

Texniki göstəricilər

Görünüşü:

 • komponent A
 • komponent B

 

bəyaz toz

ağ maye

İstifadə temperaturu

+50C - +320C

Maye/toz nisbəti

8 litr ağ maye/25 kq toz

Qarışığın həcm kütləsi

1,8 kq/m3

İstifadə müddəti

2 saat

İstifadəyə verilmə müddəti

2 həftədən sonra

Su təzyiqinə qarşı müqaviməti

7 bar

Qatlar arası gözləmə müddəti

4-6 saat

Qablaşdırma:

 • toz

 

 • maye

 

2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

3,2 və 8 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

Birinci qatın sərfiyyatı

1,50 kq/m2

İkinci qatın sərfiyyatı

1,50 kq/m2

Üçüncü qatın sərfiyyatı

1,0 kq/m2

Saxlama müddəti və qaydası

Toz tərkibli komponent ağzı açılmamış qablarda, sərin və quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində üst-üstə 10 kisə olmaqla, maye tərkibli komponent isə donmadan qorunmaqla plastik bidonlarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər. Saxlandığı mühitin temperaturu 00C-dən aşağı olarsa B tərkibli maddə dona bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsulun sement əsaslı və kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"İZOKRİST" Zirzəmilərdə nəmin qarşısını alan və kristallaşan hidroizolyasiya qarışığı

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, çatları örtə bilən, yeni və köhnə tikilmiş divarlarda səth sularına qarşı beton üzərində istifadə olunan və kristallaşan hidroizolyasiya suvağıdır. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu hidroizolyasiya məhsulundan:

 • daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi istiqamətlərdə;
 • su anbarlarında;
 • tunellərdə;
 • lift şaxtalarında;
 • daş divarlarda;
 • zirzəmilərin divarlarında;
 • bərələrdə və limanlarda istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • asanlıqla hazırlanır və istifadə olunur;
 • fırça ilə çəkilir;
 • İzoKrist tərkibindəki uzunmüddətli kristallar vasitəsilə çatları doldurur və suyun keçməsinin qarşısını alır;
 • beton və səthləri suyun korroziya təsirlərindən qoruyur;
 • su təzyiqinə davamlıdır;
 • su buxarını keçirmir, donma və əriməyə davamlıdır;
 • tərkibindəki kristallar açılmaz, səthdən qopmaz və köhnəlməz;
 • içməli su anbarlarında etibarlı şəkildə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Su ilə daim təmasda olan sement əsaslı səthlərin sağlam, tozsuz, təmiz, eyni zamanda ölçülərin düz olmasına diqqət yetirməli, səth su ilə yuyularaq yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas, parafin qalıqlarından təmizlənməli və yapışma müqavimətini artırmaq üçün xırda dəliklər açılmalıdır.

Səthdəkı xırda dəmir və taxta parçaları çıxarılmalı və əgər boşluqlar olarsa, onlar MATON 100 təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Səth bir gün əvvəlcədən su ilə yaxşıca isladılmalı və qurumadan istifadə olunmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Təmiz bir qaba əvvəlcə İzoKrist tozu tökün və üzərinə yavaş-yavaş su əlavə edərək 400-600 dövr/dəqiqə sürətində olan bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə eynicinsli məhlul əldə edilənədək qarışdırın. Təxminən 3-5 dəqiqə saxlayın və təkrarən 30 saniyə qarışdırdıqdan sonra istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin. 20 dəqiqə ərzində istifadə olunacaq miqdarda məhlul hazırlayın.

Tətbiqi. Hazırlanmış İzoKrist məhlulunu fırça ilə əvvəlcədən su ilə isladılmış səthə çəkin. Birinci qat suyunu itirmədən və kristallaşma başlamadan, kifayət qədər sərtləşdiyi halda ikinci qatı çəkin. Bu proses temperaturdan asılı olaraq 3-5 dəqiqə çəkə bilər. Qatların çəkilməsi arasındakı fasilə 6 saatdan az olmalıdır.

Tövsiyələr. İzoKrist-in istifadəsindən sonra onun suyunu sürətlə çəkməsinin qarşısı alınmalıdır. Nəm saxlama xarakterli maddələr qətiyyən istifadə olunmamalıdır. 5-7 gün mütləq su çiləməklə səth nəm şəkidə saxlanılmalıdır. Su anbarlarında İzoKrist çəkildikdən 24 saat sonra anbar su ilə doldurularaq, kristallaşma müddəti və onun daha da dərin qatlara nifuz etmə dərəcəsi artırılır. +230C-də istifadə olunan İzoKrist bir gün sonra mexaniki olaraq dözümlülük qazanır, 7 gün sonra sukeçirməz hala gəlir və son nəticəyə 14 gündən sonra çatır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

Məhsulun tərkibi

minerallarla zəngin, polimerləşdirilmiş maddələr, xüsusi sement

Su /toz nisbəti

6,0 l su / 20 kq quru qarışıq

Qarışığın həcm kütləsi

2 kq / l

İstifadə olunacaq mühitin temperaturu

+50C - +320C

İstifadə müddəti

20 dəqiqə

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Birinci qatın sərfiyyatı: 1 kq/m² toz məhsul

İkinci qat qatın sərfiyyatı: 1 kq/m² toz məhsul

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunmaqla 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddət saxlandığı halda ən çoxu 3 taxta altlıq üst-üstə qoyulmalıdır və istifadə zamanı əvvəlcə ən altdakı götürülməlidir. Uzun müddət saxlandığı halda isə taxta altlıqlar üst-üstə qoyulmamalıdır.

Xəbərdarlıqlar

 • istifadə olunacaq səthin temperaturu +50C-dən aşağı və ya +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmazsa istifadə etməyin;
 • xarici səthlərdə istifadə olunduğu halda səthi ilk 24 saat günəşdən, yağışdan, küləkdən və donmadan qoruyun.
 • hazırlanmış məhsulu 20 dəqiqə ərzində istifadə edin.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOLEX" birkomponentli hidroizolyasiya qarışığı,texniki su məkanları üçün

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, materialın sukeçirməzliyini təmin edən, kimyəvi qatqıları özündə əks etdirən birkomponentli hidroizolyasiyası qarışığıdır. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur. Texniki su məkanları üçün.

İstifadə sahələri

Bu hidroizolyasiya qarışığından:

 • binaların hamam və əl-üz yuyulan yerlərində;
 • terras və balkonlarda;
 • su anbarlarında;
 • beton, suvaq və döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • torpağın tərkibindəki kimyəvi maddələrə və duzlara qarşı davamlıdır;
 • yüksək yapışma qabiliyyəti və elastikliyi sayəsində suvaq, döşəmə suvağı (şap), keramika və digər üzlük plitələri yapışdırmazdan əvvəl su keçirməyən möhkəm hidroizolyasiya təbəqəsi yaradır;
 • fırça və ya mala ilə səthə çəkilir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət edilməlidir. İstifadə olunacaq səthlərdə nöqsan olarsa, MATON 100 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə düzəldilməlidir. İstifadə etməmişdən əvvəl səth BİNMADER astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq toz şəklindəki qarışıq maddəsini 9,5-10,0 litr suyun üzərinə (fırça üsulunda) ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Hazırlanan qarışıq səthə fırça və ya mala ilə eyni səviyyədə çəkin. Maddənin tətbiq olunacağı yerdəki künclərin birləşdiyi hissələri ovallaşdırın və qarışığı tor vasitəsi ilə bərkidilir. Fırça ilə 2 qat çəkildikdə, qatların arasındakı vaxt temperaturdan asılı olaraq 5-6 saat ola bilər. Cəmi 2-3 mm qalınlığında çəkilməsi kifayətdir. Mala ilə bir qat çəkildikdə bu qalınlıq əldə edilə bilər. Qarışığın tətbiq olunduğu səth 48 saat müddətində günəş şüasından, yağıntılardan və tozdan qorunmalıdır. Nazik təbəqə şəklində tətbiq olunan maddə olduğu üçün piyada və maşınların hərəkətinə məruz qalan səthlərə çəkildikdən sonra beton döşəmə suvağı, keramika kimi qoruyucu üzlük materiallarla örtülməlidir.

TövsiyələrHazırlanan qarışıq 1 saat ərzində işlədilməli, istifadə müddəti keçmiş qarışıq atılmalıdır. Qarışığın istifadə olunduğu yerləri istifadəyə verməzdən və ya üzlüklə örtməzdən əvvəl ən azı 1 həftə gözləmək lazımdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50C - +320C

Su/toz nisbəti

 

7,0-7,5 litr su/25 kq toz (mala üsulu)

9,5 -10 litr su /25 kq toz (fırça üsulu)

İstifadə müddəti

1 saat

İstifadəyə verilmə müddəti

1 həftədən sonra

Qopma müqaviməti

1,5 N/mm2

Qarışıq sərfi

2 kq/m2 (1 mm qalınlıq üçün)

İstifadə qalınlığı

zirzəmi, dam, terras -2 mm , su anbarı-3 mm

Qablaşdırma

 

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

İzoLex hidroizolyasiya qarışığı zirzəmi, dam və terraslarda 2 mm qalınlığında, su anbarlarında isə 3 mm qalınlığında çəkilir.

Birinci qatın sərfiyyatı: 1,0 kq/m2

İkinci qatın sərfiyyatı: 1,0 kq/m2

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • İzoLex-in sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOANTIASID" Kanalizasiya sistemləri üçün hidroizolyasiya qarışığı

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, polimer birləşməli, turşuların və duzların təsirinə davamlı, birkomponentli, kimyəvi maddələrə və mexaniki təsirlərə davamlı, beton və sement suvağı çəkilmiş səthlər üzərinə daxildən və xaricdən vurulan hidroizolyasiya məhsuludur. BS 6920 standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu hidroizolyasiya qarışığından:

 • xarici və daxili məkanlarda;
 • çirkab suların axıdılması üçün nəzərdə tutulmuş dərinliyi 15 metrdən az olan kanalizasiya sistemlərində;
 • Matontəmir materialları ilə təmir edilmiş səthlərdə son örtük qatı olaraq;
 • kanalların üst səthlərinin qorunmasında və su keçirməyən səthin yaradılmasında;
 • suların axıdılması üçün nəzərdə tutulmuş tikililərdə və dəmir-beton boruların örtülməsində;
 • çirkab sularının axıdıldığı kanal və boruların sulfatların təsirindən qorunmasında;
 • çirkab su anbarlarında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • sulfatların təsirinə dözümlüdür;
 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • mexaniki dözümlülüyü yüksəkdir, çatlamır və ovulmur;
 • su buxarını keçirir;
 • fırca və püskürtmə maşını ilə tətbiq oluna bilər;
 • yağış və çirkab sulara qarşı davamlıdır;
 • içməli su anbarlarında heç bir məhdudiyyət qoyulmadan istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İzoAntiasid-in tətbiq olunduğu səthlərin sağlam, davamlı, tozsuz, təmiz və eyni zamanda dayanıqlı olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışmanı zəiflədən hər növ yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthin üzərində dəmir və taxta qırıntılar çıxarılmalı, səth su vasitəsilə isladılmalı və sonra səthin qurumasını gözləmək lazımdır. Su ilə isladılma zamanı örtük materiallar suyu sürətlə hopdurarsa və solğun rəng alınarsa, bu o deməkdir ki, səth lazımi qədər isladılmamışdır və ya sürətlə qurumağa meyllidir. Hava isti və ya küləkli olduqda yalnız birinci qatda materiala qarışdırılan suyun miqdarı 10 % artırıla bilər.

Qarışığın hazırlanması. Lazım olan su miqdarını xüsusi ölçü qabları vasitəsilə qarışdırma qabına boşaldın. 25 kq-lıq quru İzopolfat qarışığını 4,5-5,75 l suyun üzərinə yavaş-yavaş əlavə edərək dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı avadanlıq vasitəsilə 3-5 dəqiqə ərzində qarışdırın. Təqribən 3-5 dəqiqə saxladıqdan sonra təkrarən 30 saniyə qarışdırıb, materialı istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

İzoAntiasid, 25 kq

Fırca ilə

Mala ilə

Qarışdırılan suyun miqdarı

 

5,75 litr

4,5 litr

 

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

2,00 kq/litr

3,06 kq/litr

Tətbiqi. Hazırlanmış İzoAntiasid məhsulu fırca vasitəsilə iki və üç qat tətbiq olunur. Hər qatdakı fırcanın gediş istiqaməti bir-birinə əks olmalıdır. Qatlar arası gözləmə müddəti mühitin şəraitindən asılı olaraq dəyişir.

Tövsiyələr. +230C-də istifadə olunan İzoAntiasid 2 gündən sonra mexaniki dözümlülük əldə edir, 3 gündən sonra su keçirmir və son həddə 14 gündən sonra çatır. Xarici səthdə işlərin aparılması zamanı 24 saat ərzində səth günəşdən, küləkdən, yağışdan və donvurmadan qorunmalıdır. Tətbiq olunan zaman bir qatın qalınlığı 2 mm-i keçməməlidir. Tətbiq işləri ən azı 2 qatda aparılmalıdır. Hazırlanmış məhsul 30 dəqiqə ərzində işlədilməlidir. İstifadə olunduqdan sonra alətlər su ilə təmizlənməlidir. İzopolfat bərkidikdən sonra yalnız mexaniki vasitələrlə səthdən təmizlənə bilər.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

Su /quru qarışıq

4,5-5,75 l /25 kq

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +320C

Qopma müqaviməti

≥1,00 N/mm2

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

30 dəqiqə

Mexaniki dözümlülük

2 gündən sonra

Sukeçirməzlik

3 gün

Su təzyiqinə dözümlülük

≥0,50 bar

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

İzoAntiasid

Minumum qalınlıq, mm

Minumum tətbiq miqdarı

(quru qarışıq), kq/m2

Nəm səthdə

2,00

3,25

Suyun təzyiqi aşağı olan kanalizasiya sistemlərində

2,50

4,06

15 metrdən dərin olmayan su anbarlarında

3,50

5,69

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üstünə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir-birinin üstünə qoyula bilməz;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOBİTEX" Bitum əsaslı hidroizolyasiya qarışığı

Məhsul haqqında

Bitum/kauçuk lateks emulsiya əsaslı, mükəmməl yapışa bilən, quruduqdan sonra elastiki, nəm və buxar keçirməyən qat əmələ gətirən hidroizolyasiya məhsuludur.

İstifadə sahələri

Bu izolyasiya məhsulundan:

 • daxili və xarici məkanlada, şaquli və üfüqi səthlərdə suyun axını istiqamətində;
 • mansardlarda;
 • Torpaqla təmasda olan beton, pərdə divarlar, asfalt, taxta, alüminium, qurğuşun kimi səthlərin su izolyasiyasında;
 • kanalların su izolyasiyasında;
 • tarixi abidələrin torpaq altında qalan hissələrinin suya və nəmə qarşı izolyasiyasında;
 • daxili və xarici məkanlarda divarların torpaq ilə təmasda olan hissələrinin su və nəmdən qorunmasında;
 • gül əkilən yerlərin su izolyasiyasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • birkomponentlidir;
 • istifadəyə hazır məhsuldur;
 • təzə beton səthlərə çəkilə bilir;
 • həm quru, həm də nəm səthlərdə yapışma müqaviməti yüksək səviyyədədir;
 • torpağın tərkibindəki kimyəvi maddələrə və duz parçalarına qarşı davamlıdır;
 • donmaya və əriməyə davamlıdır;
 • tərkibində həlledici yoxdur və ətraf mühitə qarşı zərərsizdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanmasıMəhsulun tətbiq olunduğu səthlərin sağlam, dözümlü, tozsuz, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət yetirməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır. Səthdəki xırda dəmir və taxta parçaları çıxarılmalı, əmələ gələn boşluqlar təmir harcı ilə doldurulmalı, künclər oval şəklə salınmalıdır. Ehtiyac olduğu halda İzoBitex səthə astar vurulduqdan sonra vurula bilər.

Qarışığın hazırlanması. İzoBitex birkomponentli olduğundan qarışdırılması sadədir. İzoBitex-dən 1 kq götürün, üzərinə 6 litr su əlavə edin və 400-600 dövr/dəqiqəlik bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə bircinsli məhlul əldə edənədək qarışdırın.

Tətbiqi. Münasib ölçülü fırça və ya vərdənə ilə bütün səthə eyni qalınlıqda yayın və üfüqi səthlərdə yığılıb qalmasının qarşısını alın. Ehtiyac olduğu halda İzoBitex-ə 1/6 nisbətində su qatılaraq (0,02 litr İzoBitex +0,14 litr su, cəmi 0,16 litr/m² ) astar qatı kimi istifadə oluna bilər. İstifadə müddətində səthin hamarlığından asılı olaraq sərfiyyat 50% -ə qədər arta bilər. Astarın qurumasından sonra istifadə mərhələsinə keçilə bilər. Torpaq səviyyəsindən aşağıda (bünövrə və s. yerlərdə) istifadə olunduğu halda beton tökülmüş və qəlibi təzəcə çıxarılmış səthlərə çəkilə bilər. Birinci qat çəkildikdən dərhal sonra səthə qum səpilməlidir. Səth quruduqdan sonra yapışmayan qum dənələri süpürülərək götürülməlidir. Sonra ikinci qat çəkilməli və üzərinə yenidən qum səpilməlidir. Ehtiyac duyulduğu halda bu proseduranı sonrakı mərhələlərdə də təkrar etmək olar. İzoBitex-in üzərini hər hansı bir qoruyucu qatla örtmək istədikdə son qat qurumadan üzərinə qum səpilməlidir. Səth quruduqdan sonra yapışmayan qum hissəcikləri süpürülərək təmizlənməli və daha sonra şap, suvaq və ya gips əsaslı məhsullar istifadə olunmalıdır.

Tövsiyələr. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar ilıq sabunlu su ilə təmizlənməlidir. İzoBitex sərtləşdikdən sonra münasib təmizləyici ilə mexaniki olaraq səthdən təmizlənə bilər.

Texniki göstəricilər

Məhsulun tərkibi

bitum-kauçuk lateks emulsiya

Rəngi

qəhvəyi-qara

Aqreqat halı

qatı maye

Həcm kütləsi

1,01 kq/litr

İstifadə olunan səthin temperaturu

+50C - +320C

Qablaşdırılması

 

20 kq-lıq plastik vedrələrdə, 100, 150 kq-lıq plastik çəlləklərdə, 200 kq-lıq dəmir çəlləklərdə

Sərfiyyat

İstifadə sahələri

Qatların sayı

1-ci qat

2-ci qat

3-cü qat

Körpü dayaqları, divarların xaricdən son qatı, beton və sütunlarda su izolyasiyasında 

2 qat

0,50 kq/m2

0,45 kq /m2

 

Qumlu sendviç qatının istifadəsində

 

2 qat

0,65 kq /m2

0,65 kq /m2

 

Daxili və xarici məkanlarda tökülən dəmir-betonun pərdə divarlarında

3 qat

0,45 kq /m2

0,45 kq /m2

0,45

kq /m2

Torpaqla təmasda olan beton, pərdə divarlar, asfalt, taxta, alüminium, qurğuşun kimi səthlərin su izolyasiyasında

3 qat

1 kq /m2

0,65 kq /m2

0,65

kq /m2

Buxar keçirməyən qat olaraq

2 qat

1 kq /m2

0,65 kq /m2

 

İstilik izolyasiya lövhələrinin yapışdırılmasında

1 qat

0.8 kq /m2

 

 

Bünövrələrdə

2 qat

0.50 kq /m2

0.50 kq /m2

 

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunmaqla 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddət saxlandığı halda ən çoxu 3 ədəd taxta altlıqlar üst-üstə qoyula bilər və istifadə zamanı əvvəlcə ən altdakı götürülməlidir. Uzun müddət saxlanıldığı halda isə taxta altlıqlar üst-üstə qoyulmamalıdır.

Xəbərdarlıqlar

 • istifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu əlcək, eynək və maska geyinin;
 • məhsullardan hər hansı biri gözə və ya dəriyə düşərsə, dərhal su ilə yuyun;
 • ağıza düşərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • ərzaq məhsullarından və uşaqlardan uzaq saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MA LATEX" Yapışma müqavimətini və elastikliyi artıran hidroizolyasiya qarışığı

Məhsul haqqında

Emulsiya polimeri əsaslı, mexaniki möhkəmliyi, elastikliyi, yapışma gücünü, sukeçirməzliyi artıran, çatlamanın və aşınmanın qarşısını alan maddələri özündə əks etdirən, istifadəyə hazır məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu hidroizolyasiya qarışığından:

 • sement əsaslı betonun;
 • suvağın;
 • döşəmə suvağının;
 • MATON və Filkret qarışıqlarının mexaniki möhkəmliyinin, elastikliyinin, yapışma gücünün və sukeçirməzliyinin artırmasında;
 • çatlamanın və aşınmanın qarşısının alınmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qopub-tökülmə hallarına və sonradan çatların əmələ gəlməsinə yol vermir;
 • məhsuldarlığı artırır;
 • materialların sərfinə qənaət edir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. MA Latex məhlulunu istifadədən əvvəl çalxalayın. Səthin su keçirməzliyini təmin etmək üçün suvaq-hörgü qarışıqlarına MA Latex hidroizolyasiya məhlulunu su ilə 1/1- 1/4 (MA Latex/su ) nisbətində qarışdırın. Çatların və sukeçmənin qarşısını almaq üçün kafel-metlax yapışdırıcılarına, təmir harcı və s. qarışıqlara MA Latex hidroizolyasiya məhlulunu su ilə 1/1-1/4 (MA Latex/su) nisbətində qatın.

Tətbiqi. Hazırlanmış qarışığı təlimata uyğun formada istifadə edin.

Texniki göstəricilər

Görünüşü

ağ rəngli maye

İstifadə temperaturu

+50C - +320C

Qarışığın sərfi: MA Latex / su

1/1; 1/4

Qablaşdırma

1; 4 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

Sement əsaslı məhsullarda 150 qr/m2 istifadə olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"İZOKONTAKT 1" Aktiv su sızıntılarının qarşısını alan, tezquruyan qarışıq (ağ, boz)

Məhsul haqqında

Xüsusi sement və qum tərkibli, su sızıntılarının izolyasiyasında, montaj və təmir işlərində istifadə olunan, yapışma müqavimətini artıran, su ilə qarışdırıldığı zaman sürətlə genişlənərək sərtləşən, istifadəyə hazır tıxac harcıdır.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • döşəmə və divarlarda;
 • genişlənməyə meylli olmayan çatların təmirində;
 • su sızan yerlərin izolyasiyasında;
 • boruların izolyasiyasında;
 • beton səthlərin təmirində;
 • su sızıntısı ehtimal olunan yerlərin izolyasiyasından əvvəl doldurulmasında və tıxanmasında;
 • qəliblərin içindəki dəmir boşluqların bərkidilməsində;
 • betonun kənar və künclərinin oval şəklə salınmasında və aralıqların təmir edilməsində;
 • metal anker boltlarının və alətlərinin bərkidilməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • birkomponentlidir;
 • yalnız su ilə qarışdırılır;
 • sürətlə sərtləşərək su sızıntıları üçün maneə əmələ gətirir;
 • istifadəsi asandır;
 • genişlənərkən su keçirməyən təbəqə əmələ gətirir;
 • dözümlü və stabildir;
 • 15 dəqiqə sonra üzərinə izolyasiya məhsulları çəkilə bilər;
 • tərkibində xlor olmadığı üçün polad konstruksiyaların korroziyasına səbəb olmur;
 • içməli su anbarlarında etibarlı şəkildə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, dözümlü, tozsuz, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət yetirməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından, boya və nəm saxlayan maddələrdən tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır. Yaranmış boşluqlar və çatlar 20 mm dərinliyində və enində, kənarları dik olaraq kəsilməlidir. Boşluqların V şəklində, künclərin isə sərt uclu kəsilməsi yol verilməzdir.

Qarışığın hazırlanması. 60 saniyə ərzində istifadə olunacaq miqdarda məhsulu təmiz bir qabın içinə qoyun və lazımi miqdarda su əlavə edin. Münasib əlcək geyinərək 30 saniyədən çox olmamaq şərti ilə qarışdırın. Qarışığa heç bir digər kimyəvi maddə əlavə etməyin.

Diqqət: soyuq havada isti və ya ilıq su istifadə olunmalıdır.1 kq İzoKontakt 1 məhsuluna 0,24-0,28 litr təmiz su əlavə edərək qarışdırın (Su nisbəti havanın tempe-raturundan asılı olaraq dəyişə bilər).

Tətbiqi. Su sızan və çatlamış yerləri ən azı 20 mm enində və dərinliyində qazın. Məhsulu lazımi miqdarda su ilə qatın və əldə yumrulayın, isinməyə başlayanda cəld hərəkətlə sızıntı və çat olan yerlərə vurun. 60 saniyə ərzində əlinizlə üstündən basaraq saxlayın. Məhsul bir az sərtləşdikdən sonra əli astaca çəkə bilərsiniz. Əgər daha böyük boşluqlar olarsa, onda bu proseduranı həmin boşluqların çevrəsindən mərkəzinə doğru istiqamətdə təkrar etmək olar. İstifadədən dərhal sonra boşluğun kənarlarında qalan artıq məhsul təmizlənməlidir.

Məhsuldan divar və döşəmə arasındakı aralıqların izolyasiyası məqsədi ilə də istifadə oluna bilər. Bu zaman aralıqları ən azı 20 mm enində və dərinliyində qazın. Qazılmış yerdə olan məftili, simi, taxta parçalarını və digər xırda hissəcikləri təmizləyin. Aralıqları münasib bir şəkildə İzoKontakt 1 məhsulu ilə doldurun.

Metal ankerbolt və ya bərkitmə alətlərini betonun səthinə bərkitmək üçün beton tökülmüş səthdə mexaniki deşik açan alətlə, ankerbolt alətlərinin ölçüsündən daha böyük boşluq açın. Daha sonra bu boşluqların içərisini təmizləyin.

İzoKontakt 1-i istifadə etməmişdən əvvəl boşluqları lazımi miqdarda su ilə nəmləndirin. Daha sonra boşluqları İzoKontakt 1 məhsulu ilə doldurun. Metal ankerbolt və ya bərkitmə alətlərini cəld bir hərəkətlə şaquli istiqamətdə çevirib yerinə yerləşdirin və sonra üzərinə nəm saxlama xassəli məhsullar çəkin.

Tövsiyələr. İzoKontakt 2 istifadə olunan mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +320C-dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İstifadə olunan səth 15 dəqiqə müddətində nəm olmalıdır. Quru və su hopma qabiliyyəti çox olan səthlərdə bu müddət 30 dəqiqə olmalıdır. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. Sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənir.

Texniki göstəricilər

Məhsulun tərkibi

xüsusi sement və kimyəvi əlavələr

Rəngi

boz

Təzyiqə dözümlülüyü:

 • 30 dəqiqədən sonra
 • 24 saatdan sonra
 • 28 gündən sonra

 

≥7 N/mm²

≥ 10 N/mm²

≥30 N /mm²

Su / toz nisbəti

1,7-2,0 l su / 7 kq quru qarışıq

Qarışığın həcm kütləsi

2,14 kq / L

Qopma müqaviməti:

 • 28 gündən sonra

 

≥0,50N /mm²

İstifadə temperaturu

+50C - +320C

Səthə çəkilmə müddəti

1,0-1,5 dəqiqə

Son quruma müddəti

2-3 dəqiqə

Qablaşdırma

7 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

Su sızan yerlərin ölçüsündən asılı olaraq dəyişə bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Anbarda ağzı açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorumaqla istehsal tarixindən başlayaraq 6 ay müddətində saxlanıla bilər. Ağzı açılmış qablardakı məhsul bir həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

 • ağzı açılmış qablardakı məhsulu bir həftə ərzində istifadə edin;
 • istifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu əlcək, eynək və maska geyin;
 • məhsullardan hər hansı biri gözə və ya dəriyə düşərsə, dərhal su ilə yuyun, udularsa, həkimə müraciət edin;
 • ərzaq məhsullarından və uşaqlardan uzaq saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOKONTAKT 2" Tez quruyan təmir,montaj qarışığı

Məhsul haqqında

Xüsusi sement və qum tərkibli, su sızıntılarının izolyasiyasında, montaj və təmir işlərində istifadə olunan, yapışma müqavimətini artıran, su ilə qarışdırıldığı zaman sürətlə genişlənərək sərtləşən, istifadəyə hazır məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu təmir, montaj qarışığından:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • döşəmə və divarlarda;
 • genişlənməyə meylli olmayan çatların təmirində;
 • su sızan yerlərin izolyasiyasında;
 • boruların izolyasiyasında;
 • beton səthlərin təmirində;
 • qəliblərin içindəki dəmir boşluqların bərkidilməsində;
 • betonun kənar və künclərinin oval şəklə salınmasında və aralıqların təmir edilməsində;
 • metal anker boltlarının və alətlərinin bərkidilməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • birkomponentlidir, yalnız su ilə qarışdırılır;
 • sürətlə sərtləşərək su sızıntıları üçün maneə əmələ gətirir;
 • istifadəsi asandır;
 • genişlənərkən su keçirməyən təbəqə əmələ gətirir;
 • dözümlü və stabildir;
 • 15 dəqiqə sonra üzərinə izolyasiya məhsulları çəkilə bilər;
 • tərkibində xlor olmadığı üçün polad konstruksiyaların korroziyasına səbəb olmur;
 • içməli su anbarlarında etibarlı şəkildə istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, dözümlü, tozsuz, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət yetirməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından, boya və nəm saxlayan maddələrdən tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır.

Yaranmış boşluqlar və çatlar 20 mm dərinliyində və enində, kənarları dik olaraq kəsilməlidir. Boşluqların V şəklində, künclərin isə sərt uclu kəsilməsi yolverilməzdir.

Qarışığın hazırlanması. 3 dəqiqə ərzində istifadə olunacaq miqdarda məhsulu təmiz bir qabın içinə qoyaraq lazımi miqdarda su əlavə edin, münasib əlcək geyərək 30 saniyədən çox olmamaq şərti ilə qarışdırın. 1 kq İzoKontakt 2 məhsuluna 0,23 litr təmiz su əlavə edərək qarışdırın (Su nisbəti havanın temperaurundan asılı olaraq dəyişə bilər).

Tətbiqi. Hazırlanmış qarışıq ankraj işlərində istifadə olunur. Ankraj boşluğu yetərincə İzoKontakt 2 məhsulu ilə doldurulmalı və ankraj edilən cihaz ani olaraq şaquli istiqamətdə ankraj boşluğuna yerləşdirilməlidir. 30 dəqiqə ərzində İzoKontakt 2 məhsulunun səthi nəm saxlanılmalıdır.

Tövsiyələr. Soyuq havada isti və ya ilıq su istifadə olunmalıdır. Qarışığa heç bir digər kimyəvi maddə əlavə edilməməlidir. İstifadə olunacaq səthin və mühitin temperaturu +50C-dən aşağıdırsa və ya +320C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır.

İstifadə zamanı suyun yüksək sürətlə ayrılması nəticəsində məhsul sürətlə sərtləşir. Buna görə də tətbiq sahəsi 15 dəqiqə müddətində nəm saxlanılmalıdır. Quru və əmici səthlərdə bu müddət 30 dəqiqə olmalıdır.

Xüsusi sement əsaslı sistemlərin istifadə və reaksiya müddəti mühit və səthin temperaturuna, havadakı rütubət nisbətinə qarşı həssasdır. Temperatur aşağı olduqda reaksiyanın sürəti azalır, bu da qabda hazır qarışığın istifadə ömrünü və işin görülmə müddətini uzadır. Temperatur yüksək olduqda, reaksiyanın sürəti artır və yuxarıda adları çəkilən digər müddətlər azalır. Məhsulun nəmi özündə saxlaması və maksimum effekt əldə edilməsi üçün temperaturun məsləhət görülən dərəcədən aşağı düşməməsinə diqqət yetirilməlidir.

Soyuq havalarda məhsulun istifadə müddətini uzatmaq üçün qablaşdırmalar +200C - +250C temperaturda istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilməli və qatışıq yalnız isti su ilə hazırlanmalıdır. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar ilıq su ilə təmizlənməlidir. İzoKontakt 2 sərtləşdikdən sonra mexaniki yolla səthdən təmizlənə bilər.

Texniki göstəricilər

Məhsulun tərkibi

xüsusi sement və kimyəvi əlavələr

İstifadə temperaturu

+50C - +320C

Su / toz nisbəti

1,2 litr su/5 kq quru qarışıq

Qarışığın həcm kütləsi

2,14 kq /litr

Təzyiqə dözümlülüyü:

 • 7 gündən sonra

 

≥1,5 N/mm²

Səthə çəkilmə müddəti

3,0-5,0 dəqiqə

Qablaşdırma

1 qatı polietilendən ibarət olan 5 kq-lıq laminasıyalı paketlərdə

Sərfiyyat

Su sızan yerlərin ölçüsündən asılı olaraq dəyişə bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Anbarda saxlanılma şərtlərinə düzgün əməl edilərsə, istehsal tarixindən başlayaraq 6 ay müddətində saxlanıla bilər. Ağzı açılmış qablardakı məhsul bir həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

 • İzoKontakt 2-ni ağzı açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorumaqla saxlayın;
 • ağzı açılmış qablardakı məhsulu bir həftə ərzində istifadə edin;
 • istifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu əlcək, eynək və maska geyin;
 • məhsullardan hər hansı biri gözə və ya dəriyə düşərsə, dərhal su ilə yuyun, udularsa həkimə müraciət edin;
 • ərzaq məhsullarından və uşaqlardan uzaq saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"IZOFAKT" Epoksid əsaslı qoruyucu örtük məhsulu (komponenet A + komponenet B)

Məhsul haqqında

Epoksid əsaslı, xüsusilə betonu və poladı (metalı) xarici təsirlərdən qoruyan, kimyəvi komponentlərlə zənginləşdirilmiş ikikomponentli örtük məhsuludur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • daxili və xarici məkanlarda;
 • metal çənlərdə və beton hovuzlarda;
 • kimyəvi maddələrə qarşı dayanıqlı örtük kimi yağ və yanacaq anbarlarının divarlarında qaz və buxarın qarşısının alınmasında;
 • elektrik stansiyaları, şəkər fabrikləri, anqarlar və maye məhsulların saxlandığı anbarlarda;
 • içməli su hovuzlarında;
 • pivə, şərab və kişmiş istehsalı sahələrində;
 • neft anbarlarında və kağız fabriklərində;
 • içki və meyvə şirəsi sənayesində;
 • konserv sənayesində;
 • ət və balıq sənayesində;
 • dərman, boya, ağı (zəhər) sənayesində;
 • mətbəələr və camaşırxanalarda;
 • xəstəxana laboratoriyalarında, yeməkxana və gigiyenik mühitlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • parlaq səth əmələ gətirir;
 • antibakterial xüsusiyyətə malikdir;
 • asan təmizləndiyi üçün gigiyenik mühitlər yaradır;
 • yüksək mexaniki dayanıqlığa malikdir;
 • mikrob əmələ gəlməsinin qarşısını alır;
 • yüksək elastikliyə malik olduğu üçün səthlərdəki hərəkətlərə qarşı dözümlüdür;
 • fırça, vərdənə və püskürtmə aparatı vasitəsilə asan tətbiq olunur;
 • su keçirmir;
 • tərkibində həlledici yoxdur.
 • içməli su hovuzlarında etibarlı şəkildə istifadə olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İzoFakt çəkiləcək beton və ya metal səthlər sağlam, təmiz, quru və olduqca düzgün olmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Sərtləşdirici Komponent B-ni qatran Komponent A-nın üzərinə yavaş-yavaş əlavə edərək 400-600 dövr/dəqiqəlik bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə homogen bir qarışıq əldə edilənə qədər qarışdırın. Təxminən 3-5 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən 30 saniyə qarışdıraraq məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Qarışıqların nisbətləri:

Komponent A: 4,36 kq

Komponent B: 0,64 kq Qarışığın sıxlığı 1,5 kq/litr

Tətbiqi

Beton səthdə. Qurğu və konstruksiyaların su ilə təmasda olan sement əsaslı səthləri sağlam, quru, tozsuz və təmiz, eyni zamanda düzgün olmalıdır. Səth müqaviməti zəiflədəcək hər növ yağ, pas, parafin və s. qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir.

Səthdəki dəmir və taxta parçaları çıxarılmalı, aktiv su sızıntıları olarsa İzokontakt 1 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul ilə doldurulmalıdır. Betonun tökülməsindən ən azı 28 gün keçdikdən sonra səthə İzoFakt məhsulu çəkilməlidir.

Metal səthdə: Metal səthlər möhkəmliyi zəiflədəcək hər cür yağ, pas, parafin və digər yapışmağa mane olan qalıqlardan yüksək təzyiqlə iri dənəli kvars qumu vurmaqla və ya xüsusi aşındırıcılarla təmizlənməlidir. Qumla təmizlənmə mümkün olmayan hallarda səth isti hava vuran alətdən, zərbəli çəkicdən və ya fırlanan simli fırçadan istifadə etməklə təmizlənə bilər. Təmizlədikdən dərhal sonra səthə İzoFakt məhsulu çəkilməlidir. Səthin yenidən korroziyaya uğramasına yol verilməməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

bəyaz, boz, qırmızı və s.

Tərkibi:

 • A komponenti
 • B komponenti

 

epoksid qatran

epoksid sərtləşdirici

İstifadə müddəti

45 dəqiqə

Qopma müqaviməti:

 • betona
 • metala

 

2,5 N/mm2

2,5 N/mm2

Quru qatın qalınlığı

0,125-0,250 mm

Bərkimə müddəti:

 • ilk
 • son

 

12 saatdan sonra

7 gündən sonra

Qablaşdırma:

 • A komponenti
 • B komponenti

 

4,36 kq-lıq dəmir qablarda

0,64 kq dəmir qablarda

Sərfiyyat

İzoFakt-ın iki qat istifadəsi tövsiyə olunur. Sərfiyyat təxminən hər qat üçün 0,2-0,4 kq/m2 -dır. İzoFakt-ın quru qatının qalınlığının 0,125-0,250 mm olması kifayətdir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orjinal qablarda, sərin və quru şəraitdə, şaxtadan qorumaq şərtilə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • tərkibində kimyəvi qatqılar olduğu üçün gözə və ya dəriyə təmas edərsə, dərhal su ilə yuyun;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • məhsul çəkildikdən sonra istifadə olunan alətləri dərhal su ilə təmizləyin;
 • İzoFakt sərtləşdikdə ancaq mexaniki yolla təmizləyin;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"PENOFAS" istiliyi və səsi izolyasiya edən montalama sistemi

Məhsul haqqında

Binaların fasadlarının fərdi şəkildə örtülməsi, bəzədilməsi və yükünün azaldılması üçün nəzərdə tutulmuş istilik və səs izolyasiyası lövhələrinin örtük məhsulları ilə örtülməsindən əmələ gələn montalama sistemidir.

Üstünlükləri

Bu məhsuldan:

 • binaların, villaların və müxtəlif tikililərin çöl tərəfdən montalanmasında;
 • villalarda və bir çox hündür mərtəbəli tikililərdə çöl divarların istilik və səs izolyasiya sistemi kimi istifadə olunur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • binaların, villaların və müxtəlif tikililərin çöl tərəfdən montalanmasında;
 • villalarda və bir çox hündür mərtəbəli tikililərdə çöl divarların istilik və səs izolyasiya sistemi kimi istifadə olunur.

Penofas istilik izolyasiya sisteminin fasadda yaradılma ardıcıllığı

 • suvaq malası ilə Penoflex 5 yapışdırıcısını istilik izolyasiya lövhələrinin kənarlarına xətt şəklində, orta hissəsinə isə dairə şəklində çəkin, istənilən səviyyə və bərabərlik yaranan kimi istilik izolyasiya lövhələrini səthə yapışdırın;
 • Penoflex 5 yapışdırıcısı bərkidikdən sonra istilik izolyasiya lövhələrini uyğun səthə mexaniki olaraq dubellə (mismarla) bərkidin;
 • dubellənmiş istilik izolyasiya lövhələrinin səthinə bir qat Penoflex 8 suvağı çəkin;
 • birinci qat qabıq bağlayana kimi üzərinə sıva filesi (tor) otuzdurun;
 • sıva filesinin (torun) üzərinə ikinci qat Penoflex 8 suvağı vurun;
 • Penoflex 8 suvağı bərkidikdən sonra səthi Binmader astarla astarlayın;
 • sonda isə qoruyucu fasad boyası çəkin.

Zəmanət və texniki dəstək

 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"PENOFLEX 5" istilik izolyasiya lövhələri üçün yapışdırıcı

Məhsul haqqında

Penoflex 5 yapışdırıcısı sement əsaslı, modifikasiyalı polimerləşdirilmiş, istilik izolyasiya lövhələrinin yapışdırılmasında istifadə olunan məhsuldur. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • montalama işlərində istilik izolyasiya lövhələrinin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • mükəmməl yapışma qabiliyyətinə malikdir;
 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Məhsulun istifadə olunacağı səthlərin sağlam, quru, tozsuz, təmiz və eyni zamanda düz olmasına diqqət etməli, səth yapışma muqavimətini zəiflədən hər cür yağ, pas və parafin qalıqlarlndan tamamilə təmizlənməli və səthdə əlavə qırıntılar qalmamalıdır. Səthdə 5 və ya 20 mm dərinliyində çatlar olarsa, 2 gün öncədən Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli məhsul ilə təmir edilməlidir. İstifadə olunacaq səthin temperaturu 250C-dən yuxarıdırsa, səth nəmləndirilməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq quru qarışığı yavaş-yavaş təmiz bir qaba 6,0-6,5 litr suyun üzərinə boşaldın və kürəciklər yox olana qədər 3-5 dəqiqə qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin və yenidən 30 saniyə qarışdırdıqdan sonra məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Tətbiqi. Penoflex 5 yapışdırıcısını istilik izolyasiya lövhələrinin kənarlarına xətt şəklində, orta hissəsinə isə dairə şəklində suvaq malası ilə çəkin. İstilik izolyasiya lövhələrini səthə yapışdırarkən istənilən səviyyə və bərabərlik yaranan kimi yerlərinə otuzdurun. Penoflex 5 yapışdırıcısı bərkidikdən sonra istilik izolyasiya lövhələrini uyğun səthə mexaniki olaraq dubellə (mismarla) bərkidin. İstilik izolyasiya lövhələri səthə yapışdırılan zaman lövhələrin səthindəki yapışdırıcının quruyaraq qabıqlaşmasına yol verilməməlidir.

Tövsiyələr. Istilik izolyasiya lövhələri Penoflex 5 yapışdırıcısı ilə divara yapışdırıldıqdan sonra mutləq səthə uyğun dubellə (mismarla) bərkidilməlidir. Yapışdırıcının istifadə olunacağı mühitin temperaturu +50C–dən aşağı və ya +30 0C–dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti, yağışlı və küləkli havalarda məhsuldan istifadə olunmamalıdır. Xarici məkanlarda istilik izolyasiya lövhələri ilə örtülmüş səth 24 saat günəş şualarından, küləkdən və yağışdan qorunmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və yeni məhsul əlavə olunmamalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50C ÷+ 300C

Su/quru qarışıq nisbəti

6,0-6.5 litr su/25 kq quru qarışıq

Qopma muqaviməti :

 • betonda
 • istilik izolyasiya lövhələrində

 

≥0.5 N/mm 2

≥0.2 N/mm 2

İstifadə qalınlığı:

 • minimum
 • maksimum

 

3 mm

8 mm

İstifadə müddəti

1 saat

Həcm kütləsi

1,63 kq / litr

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Penoflex 5 yapışdırıcısının sərfiyyatı 3 mm qalınlıq üçün 4 kq/m2-dir. 25 kq-lıq Penoflex 5 yapışdırıcısı ilə təxminən 6,0-6,5 m2 səthə istilik izolyasiya lövhələri yapışdırıla bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimium 10 ədəd olmaqla 12 ay müddətində saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • Penoflex 5 yapışdırıcısının mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"PENOFLEX 8" istilik izolyasiya lövhələri üçün suvaq

Məhsul haqqında

Penoflex 8 sement əsaslı və lif tərkibli olub, modifikasiyalı polimerləşdirilmiş istilik izolyasiya lövhələrinin suvanmasında istifadə olunan suvaq məhsuludur. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • mantolama işlərində istilik izolyasiya lövhələrinin suvanmasında;
 • dəmir-beton səthlərə boya vurulmamışdan öncə səthin suvanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • mükəmməl yapışma qabiliyyətinə malikdir;
 • lif tərkibli olduğu üçün suvanmış səthdə çat əmələgəlmə ehtimalını minimuma endirir;
 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • istifadə müddəti uzundur;
 • üzərinə birbaşa boya çəkilə bilər;
 • şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Penoflex 8 suvağının istifadə olunması üçün istilik izolyasiya lövhələrinin səthə normal qaydada yapışdırılması və dubellənməsi vacibdir. Lövhələr küləyin təsirindən və digər təsirlərdən tərpənməməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarışığı yavaş-yavaş təmiz bir qaba 4,6 litr suyun üzərinə boşaldın və kürəciklər yox olana qədər 3-5 dəqiqə qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin və yenidən 30 saniyə qarışdırdıqdan sonra məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Tətbiqi. Penoflex 5 ilə yapışdırılmış və dubellənmiş istilik izolyasiya lövhələrinin səthinə bir qat Penoflex 8 çəkin. Sonra sıva filesini (tor) birinci qata otuzdurun. Ardınca ikinci qat Penoflex 8 suvağını səthə çəkin. Penoflex 8 tələb olunan bərkliyə çatdıqdan sonra üzərinə qoruyucu fasad boyası çəkilə bilər.

Tövsiyələr. Yapışdırıcının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və ya +300C–dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti, yağışlı və küləkli havalarda məhsuldan istifadə olunmamalıdır. Xarici məkanlarda istilik izolyasiya lövhələri ilə örtülmüş səth 24 saat günəş şualarından, küləkdən və yağışdan qorunmalıdır. Qurumağa başlamış qarışığa qətiyyən su və yeni məhsul əlavə olunmamalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+5 ÷+300C

Qopma muqaviməti:

 • betonda
 • istilik izolyasiya lövhələrində

 

≥ 1,0 N/mm 2

≥ 0,2 N/mm 2

İstifadə qalınlığı:

 • minimum
 • maksimum

 

3 mm

5 mm

İstifadə müddəti

1 saat

Həcm kütləsi

1,86 kq / litr

Su /quru qarışıq nisbəti

4,6 litr su / 20 kq quru qarışıq

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağız və 1 qatı polietilendən ibarət 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Penoflex 8 suvaq məhsulunun sərfiyyatı 3 mm qalınlıq üçün 4,5 kq/m 2-dır. 20 kq-lıq Penoflex 8 suvaq məhsulu ilə təxminən 4,0-4,5 msəthi suvamaq mümkündür.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimium 10 ədəd olmaqla 12 ay müddətində saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • Penoflex 8 suvaq məhsulunun mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"AĞDAĞ Astar" gips və perlit əsaslı astar şpatklyovkası (alçı)

Məhsul haqqında

Gips əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, perlitli astar suvağıdır. AZS 052 (TS 6433) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu astar suvağından:

 • binaların daxilində beton, qazbeton, mişar daşı, kərpic, briket (preslənmiş kömur, torf və s.) və digər materiallardan hörülmüş divarların sement və qum qarışığı ilə suvanmış səthlərində;
 • sənaye və mülki tikililərin, mehmanxanaların, xəstəxanaların və villaların daxili divarlarında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • ekoloji baxımdan təmiz, insan orqanizminə ziyan verməyən təbii gips əsaslı məhsuldur;
 • hazırlanması sadədir;
 • PVA yapışqanları və digər əlavələr qatılmır;
 • yüksək yapışma xüsusiyyətinə malikdir;
 • istifadə zamanı yerə tökülmür;
 • rahat işlənir və ustaya zövq verir;
 • çatlamır, möhkəm və elastikdir;
 • istilik və səs izolyasiya xüsusiyyətinə malikdir;
 • divarlar nəfəs alır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl Filkret 300 və ya 400 təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. Eyni zamanda istifadə olunacaq səth əvvəlcədən nəmləndirilməli və ya Binmader astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 10 kq-lıq quru qarışığı 6,0-6,5 litr suya səpin və 3-4 dəqiqə gözlədikdən sonra, suda hissəciklər tam qarışana kimi qarışdırıcı və ya əl aləti ilə qarışdırın. Astar hazır olduqdan sonra ona yenidən quru qarışıq və su əlavə etməyin.

Tətbiqi. Hazır AĞDAĞ astar suvağını sement və qum əsaslı suvaqla suvanmış səthə vurun. Astar suvağı səthə ən azı 3-5 mm qalınlığında çəkin. Səthin tipindən asılı olaraq AĞDAĞ astar suvağının sərfi dəyişə bilər. Astar suvağın vurulma mərhələsi bitəndən 24 saat sonra üzlük şpatklyovkadan hazırlanmış qarışıq səthə çəkilə bilərAĞDAĞ astar suvağı 100-120 dəqiqə ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışıq istifadəyə yararsızdır.

Tövsiyələr. Astar suvaq istifadə olunarkən mühitin və səthin temperaturu minimum +50C olmalıdır. İstifadə olunan mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin edilməlidir. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Qarışığın hazırlanmasında istifadə olunan bidon və avadanlıqlar hər zaman təmiz olmalıdır. Avadanlıq və alətləri istifadədən sonra dərhal su ilə yuyub təmizləmək lazımdır. Çirklənmiş qablar və alətlər qarışığın işləmə müddətini qısaldır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50C ÷+300C

Minimum tətbiq qalınlığı

3 mm

İstifadə müddəti

100 - 120 dəqiqə

Bərkimə müddəti

200 - 220 dəqiqə

Su/gips nisbəti

6,0-6,5 litr su /10 kq gips

Quruma müddəti

təqribən 2-3 gün

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

1,7 MPa

3,8 MPa

 • Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,7 kq/ litr

1,5 kq/ litr

Səthin müqaviməti

50 Shore D

Qablaşdırma

30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

3-5 mm qalınlığında hamar səth almaq üçün 3-5 kq AĞDAĞ astar məhsulu sərf olunur. 1 kisə AĞDAĞ astar məhsulu 6-10 m2 sahəyə sərf olunur.

Saxlanma müddəti və qaydası

Paketlənmiş kisələr döşəməyə toxunmamaq şərti ilə, qapalı yerlərdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üzərində maksimum 10 ədəd olmaqla quru anbarlarda 6 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • istifadə olunan suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • astar alçıya sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"AĞDAĞ Üzlük" gips əsaslı üzlük şpatklyovkası (alçı)

Məhsul haqqında

Gips əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək yapışma qabiliyyətinə malik, incə, ağ rəngli, son qat üzlük suvaq qarışığıdır. AZS 046 (TS 370) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • binaların daxilində tavan və divarların suvanmasında son qat üzlük suvağı kimi;
 • beton, qazbeton, kərpic, briket (kərpic şəklidə preslənmiş kömür, torf, filiz), mişar daşı, arakəsmə gips tavaları və digər hörgü materiallarından tikilmiş, AĞDAĞ astar suvağı ilə suvanmış, yaxud gips lövhələrin (tavan və divar) üzərində incə suvaq kimi istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • AĞDAĞ üzlük düz, hamar, qüsursuz və parlaq səth əmələ gətirir;
 • tozlanma ehtimalı yoxdur;
 • ekoloji cəhətdən təmizdir;
 • insan orqanizmi üçün zərərsizdir;
 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • PVA yapışqanları və digər əlavələr qatılmır;
 • istifadə zamanı yerə tökülmür, ustaya estetik zövq verir;
 • çatlamır;
 • möhkəm və elastikdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Üzlük çəkilməzdən əvvəl səth AĞDAĞ astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə suvanmalıdır. Eyni zamanda istifadə olunacaq səth əvvəlcədən su və ya Binmader astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla nəmləndirilməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 10 kq-lıq AĞDAĞ üzlüyünü 6,5-7,0 litr suya səpin və 3-4 dəqiqə gözlədikdən sonra, suda tam qarışana kimi qarışdırıcı və ya əl aləti ilə qarışdırın. Üzlük qarışıq suda tam qarışdıqdan sonra ona yenidən əlavə olaraq quru qarışıq və su qatmayın.

Tətbiqi. Hazır AĞDAĞ üzlük qarışığını AĞDAĞ astarla suvanmış divar səthinə və ya tavana mala ilə çəkin. Hazırlanmış qarışığı 130-150 dəqiqə ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışıq istifadəyə yararsızdır.

Tövsiyələr. Üzlük qarışıq istifadə olunarkən mühitin və səthin temperaturu minimum +50C olmalıdır. İstifadə olunan mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin edilməlidir. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Qarışığın hazırlandığı bidon və avadanlıqlar təmiz olmalıdır. Çirklənmiş qab və alətlər qarışığın istifadə müddətini qısaldaraq məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Avadanlıq və alətləri istifadədən sonra dərhal su ilə yuyub təmizləmək tövsiyə olunur. Tətbiq zamanı polad malanın yaratdığı izlərin qalmamasına diqqət yetirilməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50C ÷ +300C

Minimum tətbiq qalınlığı

1 mm

İstifadə müddəti

130-150 dəqiqə

Donma (bərkimə) müddəti

300-320 dəqiqə

Su/gips nisbəti

6,5 -7,0 litr su /10 kq gips

Quruma müddəti

təqribən 2 gün

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

2,4 MPa

4,7 MPa

 • Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,72 kq/ litr

1,5 kq/ litr

Səthin müqaviməti

57 Shore D

Qablaşdırma

30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

AĞDAĞ üzlük qarışığından istifadə zamanı 1 mm qalınlığında hamar və düzgün səth əldə etmək üçün 1 kq məhsul sərf olunur. 1 kisə AĞDAĞ üzlük gips qarışığı 30 m2 hamar səth almaq üçün kifayət edir.

Saxlanma müddəti və qaydası

Paketlənmiş kisələr döşəməyə toxunmamaq şərti ilə qapalı yerlərdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üzərində maksimum 10 ədəd olmaqla, quru anbarlarda 6 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • istifadə olunan suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • məhsula sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • PVA qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"AĞDAĞ DİREK" gips və perlit əsaslı astar suvağı, mala ilə vurulur

Məhsul haqqında

Gips əsaslı Direk astar suvağı istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, istilik və səs izolyasiyasını gücləndirən, sement və qum əsaslı suvağı və gips əsaslı astar suvaq qatını əvəz edən qənaətcil, universal suvaq qarışığıdır. AZS 052 (TS 6433) standartına uyğundur. Mala ilə vurulur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • sənaye və mülki tikililərdə kərpic, mişar daşı, briket (kərpic şəklində preslənmiş kömür, torf, filiz ), beton və qazbetonla hörülmüş divarların və tavanların suvaq malası vasitəsilə yüksək keyfiyyətlə suvanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • böyük həcmli səthlərdə istifadə zamanı təmir daha ucuz və tez başa gəlir;
 • eyni zamanda ustanın işini yüngülləşdirir və vaxta qənaət olunur;
 • rahat işlənir, çatlamır, otaqlar nəfəs alır;
 • işləmə zamanı ustaya xüsusi zövq verir;
 • ekoloji cəhətdən faydalıdır;
 • PVA qatılmır;
 • sement və qum əsaslı suvaqlarla müqayisədə tikililərin yükünü azaldır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səthin möhkəm olmasına diqqət etməli və səth yapışmağa mane olan qarışıqlardan (toz, yağ və s.) təmizlənməlidir. AĞDAĞ DİREK astar suvağının hazırlanacağı qablar təmiz olmalıdır. İsti havada künclərdə qırılmaların olmaması və künclərin düz və dəqiq olmasından ötrü divar künclərinə xüsusi "künc profilləri" (köşe profili) yerləşdirilməlidir. Müxtəlif materialların birləşdiyi və hərəkətə məruz qala biləcək yerlərə plastik "suvaq toru" (suvaq filesi) vurulur. Əgər səth qəlibdən çıxan beton kimi hamardırsa, onu nahamar etməkdən ötrü səthi baltalamaq və s. kimi köhnə və kustar metodlardan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Gələcəkdə qopma hallarının olmaması üçün belə səthləri girintili-çıxıntılı etməkdən ötrü təbii səth ilə suvaq arasında ikitərəfli kontakt yaradan PARAKONTAKT və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir məhsulunu suvaq vurulmazdan ən azı 24 saat əvvəl səthə çəkmək lazımdır. Metal səthlərə DİREK astar vurulmamışdan öncə səth antipas və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhlul ilə paslanmadan qorunmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 10 kq-lıq toz şəklindəki AĞDAĞ DİREK astarı 6,0-6,5 litr suya səpin və 3-4 dəqiqə gözlədikdən sonra su ilə tam həll olunana qədər qarışdırıcı və ya əl aləti ilə qarışdırın. DİREK astar suvağı hazır olduqdan sonra ona yenidən DİREK astar və ya su əlavə etməyin. AĞDAĞ DİREK astar suvağına sudan başqa heç bir əlavə material və ya maddə qatılmamalıdır.

Tətbiqi. Hazır astar suvağını hörülmüş divara və tavana (yəni qum-sement qarışığı ilə suvanmamış) birbaşa vurun (adi qum-sement ilə suvanmış divar və ya tavanın üzərinə AĞDAĞ DİREK astar suvağını vurmaq olar, ancaq qum-sement suvağı sağlamlığa zərərli və təmir xərcləri yüksək olduğundan onun üzərinə vurulması tövsiyə edilmir). Adətən DİREK astar suvağı səthə ən azı 0,8-1,0 sm qalınlığında çəkilir. Səthin tipindən asılı olaraq AĞDAĞ DİREK astar suvağının vurulma mərhələsi bitəndən 24 saat sonra əgər ehtiyac yaranarsa, DİREK astar və AĞDAĞ üzlük alçı qarışığından hazırlanmış qarışıq səthə çəkilə bilər. Bu qarışığı hazırlayarkən qarışığın tərkibində 85% DİREK astar suvağı, 15 % isə AĞDAĞ üzlük alçının olması məsləhət görülür. Əvvəlki mərhələdən təxminən 24 saat sonra AĞDAĞ üzlük hazırlanıb səthə çəkilir. 10 kq-lıq toz şəklindəki AĞDAĞ üzlük qarışığı səthə 0,5 – 1,0 mm qalıqlığında çəkilərək qüsursuz səth əldə edilir. Hazırlanmış AĞDAĞ DİREK astar qarışığı 100-120 dəqiqə, üzlük qarışığı isə 130-150 dəqiqə ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışıq atılmalıdır.

Tövsiyələr. AĞDAĞ DİREK astar suvağının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə edilməməlidir. Qarışdırma işində istifadə olunacaq bidon və avadanlıq hər zaman təmiz olmalıdır. Çirklənmiş qablar və alətlər qarışığın işləmə müddətini qısaldır. Avadanlıq və alətləri istifadədən dərhal sonra su ilə yuyub təmizləmək lazımdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50C÷+300C

Tətbiq qalınlığı:

 • minimum
 • maksimum

 

8-10 mm

35 mm

İstifadə müddəti

130-150 dəqiqə

Donma (bərkimə) müddəti

280 dəqiqə

Su/gips nisbəti

6,0-6.5 litr su/10 kq

Quruma müddəti

təqribən 3-4 gün

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

2,0 MPa

4,1 MPa

 • Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,73 kq/litr

1,60 kq/ litr

Səthin müqaviməti

54 Shore D

Qablaşdırma

30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə,

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

AĞDAĞ DİREK astar suvağından istifadə zamanı minimum 8-10 mm qalınlıq üçün sərfiyyat 9 kq/m2-dır. 1 kisə AĞDAĞ DİREK suvağı (30 kq-lıq) təxminən 3 m2 səth almaq üçün kifayət edir.

Saxlanma müddəti və qaydası

Paketlənmiş kisələr döşəməyə toxunmamaq şərti ilə qapalı yerlərdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla quru anbarlarda 6 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • istifadə olunan suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • astara sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"AĞDAĞ" Gips, inşaat gipsi,lepka və paduqalar üçün

Məhsul haqqında

Təbii gips daşının lazımi temperaturda bişirilməsindən alınan yüksək keyfiyyətli, ekoloji təmiz, ağ rəngli inşaat gipsidir. AZS 046 (TS 370) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

 • tikililərin daxilində inşaat məqsədilə;
 • lepka və paduqaların hazırlanılmasında;
 • gips lövhə və arakəsmə gips tavalarının hazırlanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • çatlamır;
 • möhkəmdir;
 • istiliyi və səsi izolyasiya edir;
 • temperatura davamlıdır və ekoloji cəhətdən təmizdir;
 • insan orqanizmi üçün zərərsizdir;
 • təbii gips parlaqlığına malikdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Lepka (dekorativ gips məmulatı) və paduqaları yapışdırmazdan əvvəl divar və tavan səthlərin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət etməli, səthi yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlədikdən sonra hamar və düz səth almaq üçün AĞDAĞ astar və AĞDAĞ üzlük şpatklyovkalarından və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir məhsullarından divar və tavanın suvanmasında istifadə edilməlidir.

Qarışdırılması.10 kq-lıq AĞDAĞ Gips–i 30 saniyə ərzində hissə-hissə 6,5-7,0 litr suya səpin və 2-3 dəqiqə ərzində xüsusi qarışdırıcı və ya əl aləti ilə qarışdırın.

Tətbiqi. Alınan qarışıqdan binaların daxilində inşaat məqsədi ilə, dekorativ gips məmulatların (lepka və paduqa) hazırlanmasında, arakəsmə gips tavaların və lövhələrin hazırlanmasında istifadə edin. Hazırlanmış qarışığı 8-10 dəqiqə ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş qarışığı istifadə etməyin.

Tövsiyələr. İstifadə zamanı mühitin və səthin temperaturu minimum +50C olmalıdır. AĞDAĞ Gipsin istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin edilməlidir. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Qarışığın hazırlandığı bidon və avadanlıqlar hər zaman təmiz olmalıdır. Avadanlıq və alətləri istifadədən dərhal sonra su ilə yuyub təmizləmək lazımdır. Çirkli qablar və alətlər qarışığın işləmə müddətini qısaldır.

Dekorativ məmulatlar hazırlanarkən kəndir və ya süni liflərdən istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Gipsin daxilinə kəndir və ya xüsusi liflər yerləşdirməklə məmulatların sınma və qırılma riskini azaltmaq mümkündür.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C÷+30 0C

Bərkimə müddəti:

 • başlanğıc
 • son

8 -10 dəqiqə
15 -20 dəqiqə

Yayılma miqyası

120 -180 mm

Su udma qabiliyyəti

34 -36 %

Su/gips nisbəti

6,5 -7,0 litr su/10 kq gips

Quruma müddəti

təqribən 1 gün

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

4,5 Mpa
10,0 MPa

 • Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,64 kq/ litr

1,48 kq/ litr

Səthin möhkəmliyi

120-125 Shore D

Qablaşdırma

30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Sərfiyyatı dəyişkəndir. İstifadə zamanı itkinin olmamasına görə eyni çəkili digər gipslərlə müqayisədə quru litrə ağırlığı az olduğuna görə AĞDAĞ Gips daha məhsuldar olub, 5% daha artıq lepka və paduqa hazırlamağa imkan verir. Bu da 100 kisə 30 kq-lıq AĞDAĞ Gips üçün 150 kq qənaət deməkdir.

Saxlanma müddəti və qaydası

Paketlənmiş kisələr döşəməyə toxunmamaq şərti ilə qapalı yerlərdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla, quru anbarlarda 6 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • AĞDAĞ Gips istifadə olunan zaman suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • gipsə sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"AĞDAĞ FugaPlaster" aralıq doldurma qarışığı (30 kq)

MƏHSUL HAQQINDA

Materialın keyfiyyətini, istifadə imkanlarını, çatlamaya qarşı müqavimətini, səthin hamarlığını və elastikliyini artıran qatqılarla zəngin gips əsaslı qarışıqdır. AZS 046 (TS 370), DİN 18180 standartlarına uyğundur. Gips lövhələri üçün.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Bu aralıq doldurma qarışığından:

 • daxili məkanlarda gips-karton lövhələrin (alçıpan) birləşmə aralıqlarının doldurulmasında;
 • gips əsaslı lövhə və plitələrin yapışdırılmasında;
 • səthlərdəki çatların və qopuqların doldurulmasında istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • tərkibindəki xüsusi kimyəvi qatqılar gips-karton lövhələr və digər gips əsaslı səthlər tərəfindən suyun vaxtından əvvəl sorulmasının qarşısını almaqla elastiklik yaradır;
 • səthdə büzülmələr və çatlar yaratmır;
 • yüksək səviyyədə istiliyi və səsi izolyasiya edir;
 • aralıqların doldurulmasında yanğına davamlı lent və liflərdən istifadə edildiyindən aralıq doldurma qarışığının müqaviməti və yanğına dözümlülüyü daha da artır;
 • rahat çəkildiyi üçün ustanı yormur;
 • solmaya qarşı davamlıdır, elastikdir;
 • hamar və parlaq səth yaradır.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin aralıqlarının sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 10 kq quru qarışığı 6,0 – 6,5 litr suyun üzərinə ehmalca səpib 3 dəqiqə gözlədikdən sonra kürəciklər yox olana qədər (homogen qarışıq alınana qədər) qarışdırın. Qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür. İstifadəyə başlamazdan əvvəl qarışığı yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Qarışıq səthə iki mərhələdə tətbiq olunur. I mərhələdə hazır qarışıq gips lövhələrin birləşmə aralıqlarına tətbiq olunur və son bərkimə baş verdikdən sonra həmin aralığın üzərinə gips lövhə bantı yapışdırılır. II mərhələdə isə hazır FugaPlaster qarışığı vurulmuş gips lövhə bantının üzərinə 10 sm enində tətbiq olunur. II mərhələdə aralığa çəkilmiş qarışıq bərkidikdən sonra ümumi səthə alçıpan malası vasitəsilə gips əsaslı üzlük suvaq qarışığı tətbiq olunur.

Quru qarışığa əlavə ediləcək su nisbətinə diqqət edin, duru şəkildə istifadə etməyin. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz, bu, çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara və tozlanmaya səbəb ola bilər.

Tövsiyələr. AĞDAĞ FugaPlaster aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühütin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı, yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığıa su və ya quru qarışıq qətiyyən əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

İstifadə müddəti

80-100 dəqiqə

Su/quru qarışıq nisbəti

6,0-6,5 litr su/10 kq quru qarışıq

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

2,7-3,2 MPa
5,5- 6,0 MPa

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı

30 dəqiqədən sonra

Quruma müddəti

2-3 gün

Səthin möhkəmliyi

90 Shore D

Qablaşdırma

30 kq- lıq laminasıyalı polipropilen paketlərdə,

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan
10 və 20 kq-lıq kisələrdə


SƏRFİYYAT

1m2 səthə sərf olunan AĞDAĞ FugaPlaster qarışığının miqdarı aşağıdakı kimidir:

 • alçıpanların birləşmə aralıqlarının doldurulmasında 0,2 - 0,5 kq;
 • arakəsmə gips tavalarının birləşmə aralıqlarının doldurulmasında 1,2- 1,5 kq;
 • divarlara elektrik avadanlıqlarının, vint və şurupların birləşmə yerlərinin bərkidilməsində 0,2- 0,3 kq;
 • divar və tavandakı gips səthlərdə yaranan çatların və qopuqların təmirində 0,3- 0,4 kq.

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

 • aralıq doldurmaqarışığının qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • AĞDAĞ FugaPlaster aralıq doldurmaqarışığı hazırlanarkən istifadə olunan suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • aralıq doldurma qarışığınasudan başqa heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"AĞDAĞ" Gips incə, lepka və paduqalar üçün

Məhsul haqqında

Təbii gips daşının lazımi temperaturda bişirilməsindən alınan yüksək keyfiyyətli, ekoloji təmiz, ağ rəngli incə gipsdir. AZS 046 (TS 370) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • lepka və paduqaların hazırlanılmasında;
 • gips lövhələrin və arakəsmə tavaların hazırlanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • çatlamır və möhkəmdir;
 • istilik və səs izolyasiya xüsusiyyətlərinə malikdir;
 • temperatura davamlıdır;
 • ekoloji cəhətdən təmizdir;
 • insan orqanizmi üçün zərərsizdir;
 • təbii gips parlaqlığına malikdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Lepka (dekorativ gips məmulatı) və paduqaları yapışdırmazdan əvvəl divar və tavan səthlərin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət etməli, səthi yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlədikdən sonra hamar və düz səth almaq üçün AĞDAĞ astar və AĞDAĞ üzlükdən və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir məhsulundan divar və tavanın suvanmasında istifadə edilməlidir.

Qarışdırılması. 10 kq-lıq AĞDAĞ Gips incə məhsulunu 30 saniyə ərzində hissə-hissə 6,5-7,0 litr suya səpin və 2-3 dəqiqə ərzində xüsusi qarışdırıcı və ya əl aləti ilə qarışdırın.

Tətbiqi. Alınan qarışıqdan binaların daxilində inşaat məqsədi ilə, dekorativ gips məmulatların (lepka və paduqa) hazırlanmasında, arakəsmə gips tavaların və gips lövhələrin hazırlanmasında istifadə edin. Hazırlanmış qarışığı 8-12 dəqiqə ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş qarışıqdan istifadə etməyin.

Tövsiyələr. AĞDAĞ Gips incə-nin istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə edilməməlidir. Qarışığın hazırlandığı bidon və avadanlıqlar hər zaman təmiz olmalıdır. Avadanlıq və alətləri istifadədən dərhal sonra su ilə yuyub təmizləmək lazımdır. Çirkli qablar və alətlər qarışığın işləmə müddətini qısaldır.

Dekorativ məmulatlar hazırlanarkən kəndir və ya süni liflərdən istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Gipsin daxilinə kəndir və ya xüsusi liflər yerləşdirməklə məmulatların sınma və qırılma riskini azaltmaq mümkündür.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C÷+300C

Bərkimə müddəti:

 • başlanğıc
 • son

 

8-12 dəqidə

17-22 dəqiqə

Yayılma miqyası

140 -180 mm

Su udma qabiliyyəti

34 - 38%

Su/gips nisbəti

6,5 -7,0 litr su/ 10 kq gips

Quruma müddəti

təqribnən 1 gün

Möhkəmlik həddi:
-əyilmədə
-sıxılmada


4,5-5,5 MPa
10,5 MPa

 • quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • istifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,64 kq/ litr
1,48 kq/ litr

Səthin möhkəmliyi

125 -130 Shore D

Qablaşdırma

30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Sərfiyyatı dəyişkəndir. İstifadə zamanı itkinin olmamasına görə eyni çəkili digər gipslərlə müqayisədə quru litrə ağırlığı az olduğuna görə AĞDAĞ Gips incə daha məhsuldar olub, 5% daha artıq lepka və paduqa hazırlamağa imkan verir. Bu da 100 kisə 30 kq-lıq Ağdağ Gips incə üçün 150 kq qənaət deməkdir.

Saxlanma müddəti və qaydası

Paketlənmiş kisələr döşəməyə toxunmamaq şərti ilə qapalı yerlərdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla quru anbarlarda 6 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • AĞDAĞ Gips incə istifadə olunan zaman suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • gipsə sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FASMATİK" sement və perlit əsaslı fasad makina suvağı

Məhsul haqqında

Sement və perlit əsaslı, yüngül dolduruculu, yüksək hidravlikli polimerləşdirilmiş, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, birkomponentli, şaxtaya, suya və xarici təsirlərə davamlı, yüksək möhkəmliyə və elastikliyə malik, quruduqdan sonra çat verməyən suvaqdır. ГОСТ 28013-98 standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • beton səthlərin, yüngül betondan hörülmüş divar və tavanların suvanmasında;
 • kərpic, mişar daşı və digər növ daşların hörülməsində və həmin hörgülərin suvanmasında;
 • beton, yığma beton, qaz-betondan tikilmiş divar və tavanların mexaniki yolla suvaq maşını və ya əl aləti ilə suvanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • Fasmatik suvaq-hörgü qarışığı ilə suvanmış səth və hörülmüş divar əks tərəfə su və nəmlik buraxmır;
 • qarışıqdan hazırlanmış suvaq materialının çəkildiyi divarda birbaşa və ya ancaq üzlük alçıdan istifadə etməklə üzlük-tamamlama işləri görmək olur (yəni astar alçıya qənaət olunur);
 • Fasmatik suvaq-hörgü qarışığından hörülmüş və suvanmış divarlar qışda isti, yayda sərin olur;
 • böyük həcmli səthlərin suvaq maşını ilə rahat və tez işlənilməsinə imkan verir, ustanın işini yüngülləşdirir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth suvanmazdan əvvəl yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli və səthin möhkəm olmasına diqqət yetirilməlidir. Səthdə qopmuş, qırılmış yerlər, çatlar olarsa, Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir məhsulu ilə düzəldilməlidir. İstifadə etməmişdən əvvəl səth nəmləndirilməli və ya daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün Binmader astarla və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır. Suvaq vurulacaq səthin düz olması (padmayak) üçün ano profillər bir müstəvidə yerləşdirilməli, divarların künclərinin düz və dəqiqliyindən ötrü ano profillərlə bir müstəvidə künc profilləri (köşe profilləri) də quraşdırılmalıdır. Profillər səthə suvaq vurmamışdan 24 saat öncə quraşdırılmalıdır ki, qarışıq profilləri tutsun.

Qarışığın hazırlanması (əl aləti ilə). 25 kq-lıq Fasmatik suvaq-hörgü qarışığını yavaş-yavaş 4,0-5,0 litr təmiz su tökülmüş qaba boşaldın, qarışdırıcı və ya əl aləti ilə homogen sistem əmələ gələnə kimi qarışdırın. 3-5 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən qarışdırın.

Tətbiqi (əl aləti ilə). Hazırlanmış səthə 8-10 mm qalınlığında mala ilə vurulur, xüsusi mastarla (alüminium profil aləti) mastarlanır və qarışığın artıq hissəsi sıyrılıb götürülür. Suvaq donmağa başladıqdan sonra səth su ilə nəmləndirilməklə sürtgəc vasitəsilə hamarlanır. Əgər suvaq 2 sm-dən çox qalınlıq tələb edirsə, onda həmin suvaq qarışığını səthə 2 mərhələdə çəkmək lazımdır. Hazırlanan qarışıq 120 dəqiqə ərzində işlədilməlidir.

Qarışığın hazırlanması (suvaq maşını ilə). Suvaq maşınının bunkerinə tələb olunan miqdarda Fasmatik suvaq-hörgü qarışığı tökün və həmin bunkerə fasiləsiz su axını qoşun. Fasmatik makina suvağının su ilə qarışma nisbətini makinanın proqramına daxil edin və makinanı işə salaraq avtomatik olaraq məhsulu homogen şəkildə qarışdırın.

Tətbiqi (suvaq maşını ilə). Hazır qarışıq makinanın üstündəki hava kompressorunun köməyi ilə səthə 8-10 mm-dən az olmayan qalınlıqda püskürdülür. Səthə püskürdülən suvaq xüsusi mastar ilə mastarlanır və qarışığın artıq hissəsi sıyrılaraq götürülür. Qarışıq donmağa başladıqdan sonra həmin suvağı su ilə isladıb sürtgəclə hamarlamaq lazımdır.

Tövsiyələr. Fasmatik makina suvaq qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperatutu

+50 C -+300 C

Su/ quru qarişıq

4,0-5,0 litr su /25kq quru qarışıq

İstifadə müddəti

120 dəqiqə

Minimum tətbiq qalınlığı

8-10 mm

Maksimum tətbiq qalınlığı

35 mm

Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı

1200 kq/m3

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

1700 kq/m3

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

2 N/mm2

5 N/mm2

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 25 və 50 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

8-10 mm qalınlığında, 1m2 səthin suvanmasına 12-14 kq Fasmatik makina suvağı sərf olunur. 25 kq-lıq Fasmatik makina suvağı təxminən 2 m2 səthin suvanmasına kifayət edir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • Fasmatikmakina suvağının kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FasNatural 100" fasadda dekorativ üzlük plitələrinın-ağlay daşının yaradılması üçün quru qarışıq, XPS və EPS lövhələrininüzərinə vurulmaq üçün

Məhsul haqqında

Əhəngdaşı əsaslı, birkomponenti, şaxtaya, istiyə, suya və xarici təsirlərə qarşı davamlı, yüksək möhkəmliyə malik fasadda üzlük piltələrinin yaradılması üçün istifadə olunan toz məhsuludur. TŞ AZ 3143489-006-2010 saylı texniki şərtin və ГОСТ 9479-84 saylı dövlət standartının tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bу məhsuldan:

 • XPS (sıxışdırılmış polistiren köpüyü), EPS (genişləndirilmiş polistren köpüyü), daş yunu (preslənmiş mineral pambıq tavalar) və poliuretan tavalarla üzlənmiş səthlərin üzərinə birbaşa suvaq şəklində vurulmaqla səthdə üzlük plitələrinin yaradılmasında;
 • həmçinin daxili məkanlarda da istifadə edilə bilər.

Üstünlükləri

 • aqlay daşını əvəz edir;
 • su hopmur;
 • şaxtada çatlamır;
 • binalarda fasadın yükünü 11 dəfəyə kimi azaldır;
 • daha ucuz başa gəlir;
 • məhsulun müqaviməti təbii daşa nisbətən daha yüksəkdir;
 • bu məhsulla yerinə yetirilən işlər daha tez və rahat başa gəlir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. FasNatural 100 tətbiq olunmazdan əvvəl səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət edilməlidir və səthə istilik izolyasiya lövhələri padmayak (düz səviyyədə) olaraq yapışdırılmalıdır.

Qarışdırılması. 25 kq-lıq FasNatural 100 məhsulu içərisində 6,0-6,5 litr təmiz su olan qaba yavaş-yavaş boşaldılır və 3 dəqiqə saxlanılır, sonra mikser və ya əl aləti ilə homogen qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırılır.

Hazırlanan qarışıq 80 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır.

Tətbiqi.
 Hazırlanmış FasNatural 100 qarışığı fasadın üzərinə vurulmuş XPS, EPS və s. lövhələrin üzərinə polad mala ilə nazik qatda çəkilir. Birinci qat qabıq bağlayana kimi üzərinə siva filesi (tor) otuzdurulur. Sonra siva filesinin (torun) üzərinə 2-3 mm qalınlığında ikinci qat FasNatural 100 məhsulu çəkilir. FasNatural 100 məhsulu bərkidikdən sonra ( təxminən 1 gündən sonra) xüsusi Frez aləti vasitəsilə tələb olunan qalınlıqda aralıqlar kəsilir. Kəsilmiş aralıqlara mala ilə FasNatural 100 məhsulu doldurulur və dekorasiyaya uyğun dərinlikdə aralıqlar saxlamaq şərtilə xüsusi aləti doldurulmuş aralıqların üzərində hərəkət etdirməklə tələb olunan dekorasiyaya uyğun aralıqlar alınır. FasNatural 100 tam möhkəmlik aldıqdan sonra (təxminən 7 gündən sonra) səth cilalanır. FasNatural 100 məhsulu səthə makina ilə də vurula bilər.

Qeyd: Əgər binaların fasadları FasNatural 100 qarışığı ilə üzlənmişsə, ehtiyac yarandığı halda 20 ildən sonra səth yenidən 1 mm qalınlığında cilalana bilər.

Tövsiyələr. FasNatural 100 məhsulunun istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

bej (sarıya çalan açıq-qəhvəyi, təbii əhəngdaşı rəngində)

İstifadə temperaturu

+50C - 300C

Su/quru qarışıq

6,0-6,5 litr su /25 kq quru qarışıq

İstifadə müddəti

80 dəqiqə

Örtüyün qalınlığı

3-7 mm

Sıxılmada möhkəmlik həddi:

 • havada quru halda, az olmamalı
 • su hopdurulmuş halda, az olmamalı


11,0 MPa
7,5 Mpa

Şaxtayadavamlılıq markası

F 25-dən az olmamalı

Qablaşdırma

3 qatı kraft kağızı,1 qatı polietilindən ibarət olan 25 kq-lıq kisə

Sərfiyyat

1 mm qalınlığa 1,3-1,5 kq/m2 FasNatural 100 quru qarışığı sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisədə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • FasNatural100 qarışığının qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • İstifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Мətanət А" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FasNatural 200" fasadda dekorativ üzlük plitələrin -ağlay daşının yaradılması üçün quru qarışıq, qara suvaqla suvanmış səthə vurulmaq üçün

Məhsul haqqında

Əhəngdaşı əsaslı, birkomponentli, şaxtaya, istiyə, suya və xarici təsirlərə qarşı davamlı, yüksək möhkəmliyə malik olan fasadda üzlük plitələrinin yaradılması üçün istifadə olunan toz məhsuludur. TŞ AZ 3143489-006-2010 saylı texniki şərtin və ГОСТ 9479-84 saylı dövlət standartının tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • qara suvaq ilə suvanmış səthlərin üzərinə vurulmaqla səthdə üzlük plitələrin yaradılmasında;
 • həmçinin daxili məkanlarda istifadə edilə bilər.

Üstünlükləri

 • aqlay daşını əvəz edir;
 • su hopmur;
 • şaxtada çatlamır;
 • daha ucuz başa gəlir;
 • məhsulun müqaviməti təbii daşa nisbətən daha yüksəkdir;
 • bu məhsulla yerinə yetirilən işlər daha tez başa gəlir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması.FasNatural 200 məhsulu əhəngdaşı (mişar daşı), penobeton (köpüklü beton) və digər növ daşlardan hörülmüş divarların fasadına tətbiq olunmamışdan öncə səthə qara suvaq çəkilməli və tələb olunan dizaynda aralıqlar açılmalıdır. FasNatural 200 tətbiq olunmazdan əvvəl səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət edilməli və Binmader və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışdırılması. 25 kq-lıq FasNatural 200 məhsulu içərisində 6,0-6,5 litr təmiz su olan qaba yavaş-yavaş boşaldılır və 3 dəqiqə saxlanılır, sonra mikser və ya əl aləti ilə homogen qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq 80 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır.

Tətbiqi. Hazırlanmış FasNatural 200 qarışığı mala vasitəsi ilə binanın fasadına qara suvaqla suvanmış səthə qara suvaq üzərində öncədən açılmış aralıqları doldurmamaq şərti ilə maksimum 0,5 sm qalınlığında çəkilir. Qara suvaqda açılmış aralıqlara bir gündən sonra mala ilə FasNatural 200 məhsulu doldurulur və dekorasiyaya uyğun dərinlikdə aralıqlar saxlamaq şərtilə xüsusi aləti doldurulmuş aralıqların üzərində hərəkət etdirməklə tələb olunan dekorasiyaya uyğun aralıqlar alınır. FasNatural 200 tam möhkəmlik aldıqdan sonra (təxminən 7 gündən sonra) səth cilalanır. FasNatural 200 məhsulu səthə makina ilə də tətbiq oluna bilər.

Qeyd: Əgər binaların fasadları FasNatural 200 qarışığı ilə üzlənmişsə, ehtiyac yarandığı halda 20 ildən sonra səth yenidən 1mm qalınlığında cilalana bilər.

Tövsiyələr. FasNatural 200 məhsulunun istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir

Texniki göstəricilər

Rəngi

bej (sarıya çalan açıq-qəhvəyi, təbii əhəngdaşı rəngində)

İstifadə temperaturu

+50C - +300C

Su/quru qarışıq

6,0-6,5 litr su /25 kq quru qarışıq

İstifadə müddəti

80 dəqiqə

Örtüyün qalınlığı

3-5 mm

Sıxılmada möhkəmlik həddi:

 • havada quru halda, az olmamalı
 • su hopdurulmuş halda, az olmamalı


11,0 MPa
7,5 Mpa

Şaxtayadavamlılıq markası

F 25-dən az olmamalı

Qablaşdırma

3 qatı kraft kağızı,1 qatı polietilindən ibarət olan 25 kq-lıq kisə

Sərfiyyat

1 mm qalınlığa 1,3-1,5 kq/m2 FasNatural 200 quru qarışığı sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisədə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • FasNatural 200 qarışığının qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Мətanət А" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Мətanət А" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FasNatural 300" Paduqaların hazırlanması üçün quru qarışıq

Məhsul haqqında

Əhəngdaşı əsaslı, birkomponentli, şaxtaya, istiyə, suya və xarici təsirlərə qarşı davamlı izolyasiya lövhələrininüzərinə çəkilməklə dekorativ paduqaların hazırlanması üçün istifadə olunan toz məhsuludur. TŞ AZ 3143489-006-2010 saylı texniki şərtin və ГОСТ 9479-84 saylı dövlət standartının tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • İzolyasiya lövhələrinin üzərinə avtomatik və ya da mexaniki üsullarla çəkməklə paduqaların (pəncərələrin qırağı, altlıqları və s. yerlər üçün) hazırlanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • aqlay daşını əvəz edir;
 • su hopmur;
 • şaxtada çatlamır;
 • daha ucuz başa gəlir;
 • məhsulun müqaviməti təbii daşa nisbətən daha yüksəkdir;
 • hazır paduqaların çəkisi yüngüldür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. FasNatural 500 tətbiq olunmazdan öncə tələb olunan dekorasiyaya uyğun istilik izolyasiya lövhələrindən paduqalar hazırlanmalıdır.

Qarışdırılması. 25 kq-lıq FasNatural 500 məhsulu içərisində 5,5-6,0 litr təmiz su olan qaba yavaş-yavaş boşaldılır və 3 dəqiqə saxlanılır, sonra mikser və ya əl aləti ilə homogen qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq 80 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır.

Tətbiqi. Hazırlanmış FasNatural 500 qarışığı xüsusi avadanlıqla avtomatik olaraq və ya əl ilə istilik izolyasiya lövhələrindən hazırlanmış paduqaların üzərinə tökülür və paduqanın ölçülərinə uyğun olan şablon vasitəsilə FasNatural 500 məhsulu istilik izolyasiya lövhələrindən hazırlanmış paduqaların üzərinə çəkilir və paduqalar hazırlanır. Hazır paduqalar 7 gündən sonra cilalanır. FasNatural 500 məhsulunun çəkilməsi və cilalanması həm avtomatik,həm də mexaniki üsullarla həyata keçirilə bilər.

Tövsiyələr.
 FasNatural 500 məhsulunun istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

bej (sarıya çalan açıq-qəhvəyi, təbii əhəngdaşı rəngində)

İstifadə temperaturu

+50C - +300C

Su/quru qarışıq

5,5-6,0 litr su /25 kq quru qarışıq

İstifadə müddəti

80 dəqiqə

Örtüyün qalınlığı

3-5 mm

Sıxılmada möhkəmlik həddi:

 • havada quru halda
 • su hopdurulmuş halda

11,0 Mpa-dan az olmamalı 7,5 Mpa-dan az olmamalı

Şaxtayadavamlılıq markası

F 25-dən az olmamalı

Qablaşdırma

3 qatı kraft kağızı,1 qatı polietilindən ibarət olan 25 kq-lıq kisə

Sərfiyyat

Paduqaların ölçülərindən asılı olaraq FasNatural 500 quru qarışığının sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisədə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • FasNatural 500 qarışığının qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • İstifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Мətanət А" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Мətanət А" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FASNATURAL 400" Qəliblərdə tökmə üsulu ilə bəzək məmulatlarının hazırlanması üçün quru qarışıq

Məhsul haqqında

Əhəngdaşı əsaslı, birkomponentli, şaxtaya, istiyə, suya və xarici təsirlərə qarşı davamlı, yüksək möhkəmliyə malik olan bəzək və üzlük daş kompozitlərinin yaradılması üçün istifadə olunan toz məhsuludur. TŞ AZ 3143489-006-2010 saylı texniki şərtin və ГОСТ 9479-84 saylı dövlət standartının tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • qəliblərdə tökmə üsulu ilə bəzək məmulatlarının hazırlanmasında;
 • memarlıq işlərinin görülməsində;
 • yerdə bəzəkli daşların düzəldilməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • aqlay daşından hazırlanmış bəzək məmulatlarını əvəz edir;
 • su hopmur;
 • şaxtada çatlamır;
 • məhsulun müqaviməti təbii daşa nisbətən daha yüksəkdir;

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. FasNatural 400 məhsulu qəliblərə tökülməmişdən öncə qəliblər təmizlənməli və MaOil 100 qəlib yağı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul ilə yağlanmalıdır.

Qarışdırılması. 25 kq-lıq FasNatural 400 məhsulu içərisində 5,0-5,5 litr təmiz su olan qaba yavaş-yavaş boşaldılır və 3 dəqiqə saxlanılır, sonra mikser və ya əl aləti ilə homogen qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq 7 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır.

Tətbiqi. İstənilən bəzəkli daş kompozitləri düzəltmək üçün hazırlanmış FasNatural 400 qarışığı tökmə üsulu ilə qəliblərə tökülür və məhsulun artıq qalan hissəsi sıyrılıb götürülür. 1 saatdan sonra qəlib açılır və hazır məmulatlar qəlibdən çıxarılır. Digər tərəfdən qədim memarlıq abidələrinin fasadında təbii daşların sınmış, tökülmüş və digər problemlərini FasNatural 400 qarışığı ilə bərpa etmək mümkündür.

Tövsiyələr. FasNatural 400 məhsulunun istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

bej (sarıya çalan açıq-qəhvəyi, təbii əhəngdaşı rəngində)

İstifadə temperaturu

+50C - +300C

Su/quru qarışıq

5,0 - 5,5 litr su /25 kq quru qarışıq

İstifadə müddəti

20 dəqiqə

Sıxılmada möhkəmlik həddi:

 • havada quru halda, az olmamalı
 • su hopdurulmuş halda, az olmamalı

11,0 MPa
7,5 Mpa

Şaxtayadavamlılıq markası

F 25-dən az olmamalı

Qablaşdırma

3 qatı kraft kağızı,1 qatı polietilindən ibarət olan 25 kq-lıq kisə

Sərfiyyat

Qəliblərin ölçülərindən asılı olaraq sərfiyyat dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisədə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • FasNatural 400 qarışığının qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Мətanət А" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ŞPAK-F" İncə üzlük məcunu,mala ilə vurulur

Məhsul haqqında

Əhəngdaşı əsaslı, birkomponentli, fasad və daxili məkanlar üçün nəzərdə tutulmuş bəyaz üzlük məcunudur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • xarici və daxili məkanlarda şaquli səthlərdə;
 • səthlərdəki dəliklərin, çuxurların və çatların təmirində;
 • sement əsaslı suvaq ilə suvanmış səthlərdə;
 • XPS (sıxlaşdırılmış polistren köpüyü), EPS (genişləndirilmiş polistren köpüyü), daş yunu (preslənmiş mineral pambıq tavalar) və poliuretan tavalarla üzlənmiş səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək bağlayıcılıq xüsusiyyətinə malikdir;
 • ultrabənövşəyi şualara və şaxtaya qarşı dayanıqlıdır;
 • elastik olduğundan divarda çatlar yaranmır;
 • yağışa, rütubətə və nəmə qarşı son dərəcə dayanıqlıdır;
 • boya görünüşünü uzun müddət qoruyub saxlayır;
 • ekoloji cəhətdən təmizdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth təmiz, sağlam və nəmli olmalıdır. Səthdə 3 mm-dən dərin çatlar və qusurlar olduqda Şpak-F tətbiq olunmazdan ən azı 72 saat əvvəl MATON və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli digər təmir qarışığı ilə təmir edilməlidir. İstifadədən əvvəl səth mütləq nəmləndirilməli və ya BİNMADER və ya standartlara uyğun istehsal olunmuş bu tipli digər astarla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Bir kisə 20 kq-lıq Şpak-F məhsulunu yavaş-yavaş 7,5-8,0 l təmiz suyun üzərinə əlavə edin. Qarışığı mala və ya zəif dövriyyəli əl qarışdırıcısı ilə homogen qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırın. Qarışdırdıqdan sonra 3 dəqiqə gözləyin və istifadədən əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Polad mala ilə bütün səthə eyni qalınlıqda vurun. Birdən artıq qat vurulduqda qatlar arasında 2-3 saat fasilə verməli, ümumi qalınlıq 3 mm-dən artıq olmamalıdır. Hazırlanmış qarışıq maksimum 4 saat ərzində istifadə olunmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışıqdan istifadə edilməməlidir.

Şpak-F su ilə qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddətinə mütləq riayət edilməli, istifadədən əvvəl təkrar qarışdırılmalıdır. Hazırlanan qarışığın içərisinə heç bir əlavə maddə (əhəng, sement, gips və s.) qatılmamalıdır. İstifadədən sonra səth 2-3 gün ərzində nəmləndirilməli, tam quruduqdan sonra səth cilalanmalıdır.

Tövsiyələr. Şpak-F istifadə olunarkən mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarı olarsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı) və güclü küləkli havalarda və 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan səthlərdə istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş məhsuldan istifadə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

bəyaz

İstifadə temperaturu

+50C÷+300C

Su/toz nisbəti

7,5-8,0 litr su/20 kq toz

İstifadə müddəti

4 saat

Səthə çəkilmə qalınlığı:

 • minimum
 • maksimum


1,5 mm
3,0 mm

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 20 kq-lıq kisələr

Bu göstəricilər +30°C istilik mühiti üçün qəbul olunur. Aşağı istilikdə müddət uzana, yuxarı istilikdə isə qısala bilər.

Sərfiyyat

Səthdən asılı olaraq 1 m2 səthdə 0,8 -1,0 kq (1 mm qalınlıq üçün) qarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Rütubətsiz və quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində 10 cərgə olmaqla istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • Şpak-F qarışığının hazırlanmasında istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • qarışığa heç bir kimyəvi maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"F-PAS DRY" İncə üzlük məcunu, püskürtmə tapançası ilə vurulur

Məhsul haqqında

Əhəngdaşı əsaslı, birkomponentli, fasad üçün nəzərdə tutulmuş teksturalı səthlər yaradan bəyaz rəngli, toz halında məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • xarici və daxili məkanlarda şaquli səthlərdə;
 • sement əsaslı suvaq ilə suvanmış səthlərdə;
 • XPS (sıxlaşdırılmış polistren köpüyü), EPS (genişləndirilmiş polistren köpüyü), daş yunu (preslənmiş mineral pambıq tavalar) və poliuretan tavalarla üzlənmiş səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək bağlayıcılıq xüsusiyyətinə malikdir;
 • ultrabənövşəyi şualara və şaxtaya qarşı dayanıqlıdır;
 • elastik olduğundan divarda çatlar yaranmır;
 • yağışa, rütubətə və nəmə qarşı son dərəcə dayanıqlıdır;
 • boya görünüşünü uzun müddət qoruyub saxlayır;
 • ekoloji cəhətdən təmizdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth təmiz, sağlam və nəmli olmalıdır. Səthdə 3 mm-dən dərin çatlar və qusurlar olduqda F-pas Dry tətbiq olunmazdan ən azı 72 saat əvvəl MATON və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə təmir edilməlidir. İstifadədən əvvəl səth mütləq nəmləndirilməli və ya BİNMADER və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli astarla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Bir kisə 20 kq-lıq F-pas Dry məhsulunu yavaş-yavaş 7,5-8,0 l təmiz suyun üzərinə əlavə edin. Qarışığı mala və ya zəif dövriyyəli əl mikseri ilə homogen qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırın. Qarışdırdıqdan sonra 3 dəqiqə gözləyin və istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Hazır məcunu fasada çiləyici əl tapancası ilə tətbiq edin. 10-15 dəqiqədən sonra səthə tətbiq olunmuş məcunu xüsusi tinerə (məcunun vərdənəyə yapışmaması üçün) salınmış dəmir və ya plastik vərdənə ilə əzməklə dekorativ görünüş yaradın. Hazırlanmış qarışıq maksimum 3 saat ərzində istifadə olunmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışıqdan istifadə edilməməlidir. Fpas Dry su ilə qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddətinə mütləq riayət edilməli, istifadədən əvvəl təkrar qarışdırılmalıdır. Hazırlanan qarışığın içərisinə heç bir əlavə maddə (əhəng, sement, gips və s.) qatılmamalıdır.

Tövsiyələr. F-pas Dry istifadə olunarkən mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarı olarsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı) və güclü küləkli havalarda və 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan səthlərdə istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş məhsuldan istifadə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

bəyaz

İstifadə temperaturu

+50C ÷+300C

Su/toz nisbəti

7,5-8,0 litr su/20 kq toz

İstifadə müddəti

3 saat

 • Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,974 kq/l
1,72 kq/l

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 20 kq-lıq kisələr

Bu göstəricilər +30°C istilik mühiti üçün qəbul olunur. Aşağı istilikdə müddət uzana, yuxarı istilikdə isə qısala bilər.

Sərfiyyat

Səthdən asılı olaraq 1 m2 səthdə 0,8-1,0 kq qarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Rütubətsiz və quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində 10 cərgə olmaqla istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • F-pas Dry qarışığının hazırlanmasında istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • qarışığa heç bir əlavə kimyəvi maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FasMineral" dekorativ fasad örtüyü

Məhsul haqqında

Əhəngdaşı və sement əsaslı, yüngül liflə möhkəmləndirilmiş, səthdə təbii görünüş yaradan, daxili və xarici səthlər üçün nəzərdə tutulmuş son qat örtük materialıdır.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • incə astar, düzgün vurulmuş qaba astar, beton, qazbeton kimi səthlərin, silikat və ya akrilik əsaslı köhnə boyaların üzərinin örtülməsində;
 • XPS (sıxlaşdırılmış polistren köpüyü), EPS (genişləndirilmiş polistren köpüyü), daş yunu (preslənmiş mineral pambıq tavalar)kimi istilik və səs izolyasiya lövhələrinin üzərinin örtülməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • mürəkkəb texnoloji formula əsasında hazırlandığı üçün yüksək buxarkeçirmə qabiliyyətinə malik olub, istilik izolyasiya sistemləri üçün ideal bir fasad örtüyüdür;
 • dəyişkən hava şəraitinə dözümlüdür və su hopmur;
 • nəmliyin qarşısını alır;
 • yüngül olduğu üçün tətbiqi və bəzək verilməsi rahatdır;
 • binaya təbii və dekorativ görüntü verir;
 • səthdəki xətaları örtür;
 • standart rənglərdən başqa materialın üstü silikonlu fasad boyasının rəng çeşidləri ilə boyana bilər;
 • liflə möhkəmləndirildiyinə görə çat vermir və tökülmür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth təmiz, quru və sağlam olmalı, səthə 3-4 mm qalınlığında Penoflex 8 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli suvaq vurulduqdan ən azı 48 saatdan sonra (tam quruyandan sonra) FasMineral çəkilməlidir. FasMineral məhsulunun tətbiqindən öncə səth mütləq Binmader və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər astarla astarlanmalıdır. Qazbeton kimi boşluqları olan yerlərə və əmici səthlərə Penoflex 8 və ya standarlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli istilik izolyasiya suvağı nazik qat şəklində vurulduqdan sonra FasMineral örtüyü çəkilə bilər.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq FasMineral məhsulunu yavaş-yavaş 6,0-7,5 l təmiz və soyuq suya əlavə edin və homogen qarışıq əmələ gələnə qədər zəif dövriyyəli qarışdırıcı ilə təxminən 10 dəqiqə ərzində qarışdırın. Suyun miqdarını hava şəraitinə görə tənzimləyin. Qarışığın hazırlanması uyğun sıva makinaları ilə də həyata keçirilə və püskütmə yolu ilə səthə vurula bilər. Makina ilə qarışdırılarkən məhlulun içindəki dənələrin aşınmamasına diqqət yetirin. Qarışdırılan hər partiya məhsul üçün eyni miqdarda su istifadə edin. Əks halda səthin dekorativ bəzəyində və rəng tonunda fərqlər yarana bilər. Qarışdırılmış məhlulu 10 dəqiqədən sonra yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Hazırlanmış homogen qarışığı paslanmayan polad mala və ya müvafiq püskürtmə makinası ilə səthə vurun və eyni qalınlıqlı qat əldə etmək üçün qarışığın artığını səthdən götürün. FasMineral örtüyü səthə vurulduqdan sonra maksimum 10 dəqiqə ərzində bəzək verilməlidir. Cizgili səth əldə etmək üçün cizgilər hansı tərəfə istiqamətlənirsə, sivirmə də o tərəfə doğru edilməlidir. Plastik və ya poliuretan mala ilə üfuqi, şaquli və ya dairəvi bəzək verilə bilər. Bəzək verilərkən mala səthi sıx-sıx sivirməlidir. Eyni səthdə bütün işlər eyni partiyada hazırlanmış qarışıqla görülməlidir. Böyük səthlərdə görüləcək işin vaxtında başa çatması üçün kifayət qədər işçinin işləməsinə şərait yaradılmalı, qarışığın ara vermədən yaş-yaş aralıqların bitişmə yerlərinə çatana qədər vurulmasına nail olunmalıdır. Hazır qarışıq hava şəraiti nəzərə alınmaqla 2 saat ərzində istifadə edilməlidir. Bərkimiş və ya qatı qarışığa su əlavə edərək istifadə edilməməlidir.

Tövsiyələr. Qızmar günəş altında, güclü küləkdə, dumanda, yüksək nisbi nəmlikdə, güclü yağıntılar zamanı istifadə edilməməlidir. Səthə vurulan qarışıq quruma vaxtı başa çatana qədər donmaqdan, yağışdan və ya digər səbəblərə görə islanmadan qorunmalıdır. Əgər lazım gələrsə, örtüklərdən istifadə edilməlidir. Səthin və havanın temperaturu minimum +5°C, maksimum +25°C olmalıdır. Temperatur +25°C-dən yuxarı olduqda mineral örtükdə suyun itirilməsinin və müqavimətin düşməsinin qarşısını almaq üçün səth 3 gün ərzində səhər-axşam püskürtmə yolu ilə (təzyiqsiz) nəmləndirilməlidir. Üzərini normal şərtlərdə 24 saatdan sonra boyamaq olar.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

ağ və ya 6 standart rəngdə

Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı

< 1,3 kq/l

Quruma müddəti:

 • 20°C temperaturda və 65% nisbi nəmlik şəraitində quruması
 • tam quruması

24 saatdan sonra
2-3 gündən sonra

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

>1,5 MPa
>3,0 MPa

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 10 və 25 kq-lıq kisələr

Sərfiyyat

Quru qarışığın sərfiyyatı: 2,6-3,0 kq/m2-dir. Səthin forması və vurulmanın şərtlərinə uyğun olaraq göstərilən sərfiyyat miqdarı dəyişə bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Quru şəraitdə, nəmdən qorunmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • sement əsaslı və tərkibində qələvi olduğuna görə gözə və dəriyə düşərsə dərhal təmiz, bol su ilə yuyun;
 • ağıza düşərsə həkimə müraciət edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • havanın istiliyi, səthin əmiciliyi, qarışığa əlavə edilən su miqdarı, qarışdırma müddəti, səthin astarsız olması və fərqli partiyalarda istehsal olunan mallar rəngli FasMineral örtüyündə ton fərqi yarada bilər;
 • FasMineral ötrüyünü vurmazdan əvvəl səth mütləq Binmader astarla astarlanmalıdır;
 • örtüyün kirlənməyə və xarici təsirlərə qarşı dözümlülüyünü artırmaq və ya ton fərqinin qarşısını almaq üçün FasMineral örtüyünün üstü silikonlu “Rokol” fasad boyası ilə 2 qat boyanmalıdır;
 • boyanın sərfiyyatı dekorativ bəzəyə görə dəyişə bilər;
 • vurulmazdan öncə rəng yoxlanılmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"AZERLIME" Əhəng məhlulu

MƏHSUL HAQQINDA

AZERLIME Suvaq üçün əhəng məhsulu xüsusi texnologiya ilə təbii əhəng daşından hazırlanan yüksək aktivliyə malik hidrotasiyalı (söndürülmüş) əhəngdir. Bu məhsul qum-sement məhsuluna qatılır və əhəngli suvaq əldə edilir.

ГОСТ 9179-77 və TS EN 459-1 saylı standartların tələblərinə uyğundur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

İnşaat sektorunun müxtəlif sahələrində, binaların daxili və xarici səthlərində kərpic, mişardaşı və digər növ daşlardan hörülmüş divarların suvanmasında, hörülməsində və döşəmələrdə hamar səthin (стяжка) yaradılmasında istifadə olunur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Hazır quru qarışığa (qum, sement və əhəng qarışıqlı) qarışıq miqdarının 15-18%-i qədər su əlavə edib 3-5 dəqiqə ərzində gözləmək, sonra isə qarışdırmaq lazımdır. İstifadəyə hazır suvaq məhsulundan qırmızı kərpiç, mişar daşı  və digər növ daşlardan  hörülmüş divarların suvanmasında, hörgü işlərində və səthlərin hamarlaşdırılmasında istifadə edin. İstifadə olunacaq  məhsulun hazırlanması üçün tələb olunan quru inşaat qarışıqlarının və suyun miqdarı aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

 

Hazır quru qarışığın

tərkibi

Qarışıqların miqdarı

(çəki ilə)

Qarışıqların miqdarı

(çalov ilə)

Suvaq üçün əhəng

5,7 kq

1 çalov

Sement M300

13 kq

1 çalov

Suvaq qumu

81,3 kq

6 çalov

Tələb olunan suyun

miqdarı

15-18 l

15-18%

AZERLIME ƏHƏNGLİ SUVAĞIN TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ 

Rəngi                                                      Açıq boz  

İstifadə temperaturu                                +50C  - +300C

Su /Əhəngli suvaq                                   15-18 l su/100 kq quru qatışığı

İstifadə müddəti                                      120 dəqiqə

Tətbiq qalınlığı  

minimum                                                8 mm

maksimum

(mərhələli tətbiq olunmaqla)                    100 mm

İstifadəyə hazır məhsulun sıxlığı               2100 kq/m3

Quruyandan sonra məhsulun

sıxlığı                                                    1800 kq/m3

Möhkəmlik həddi:

əyilmədə                                                2 N/mm2                                                                                                                                                   

sıxılmada                                               5 N/mm2                                                                 

QABLAŞDIRMA

AZERLIME suvaq üçün əhəng məhsulu 20 kq-lıq polietilen və ya kağız  kisələr, 500 və 1000 kq-lıq, polietilen Biq Bəg kisələrdə qablaşdırılır.

SAXLАМА МÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

AZERLIME suvaq üçün əhəng məhsulu açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla 1 il saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

AZERLIME məhsulundan istifadə olunmaqla suvaq hazırlanılan zaman istifadə olunan suyun, qabların və döşəmənin  təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;

Suvaq üçün hazırlanmış quru qarışığa sudan başqa heç nə əlavə etməyin.

ZƏMANƏT  VƏ  TEXNİKİ DƏSTƏK

Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;

“Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir.

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;

Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;

Texniki dəstək, və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"AZERLIME" Sönməmiş əhəng

MƏHSUL HAQQINDA

Əhəng daşının lazımı temperaturda termiki parçalanmasından alınan sönməmiş əhəngin xüsusi qurğularda su vasitəsilə söndürülməsi nəticəsində əldə edilən söndürülmüş əhəng məhsuludur.

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Rahat hazırlanır və istifadə olunur;

Təbii əhəngdaşının bişirilməsindən alınan məhsul olduğundan insan orqanizminə heç bir ziyanı yoxdur;

Divarlar əhəng qarışığı ilə hörüldükdə və suvandıqda otaqlar nəfəs alır;

Ekoloji baxımdan təmiz və faydalıdır;

AZERLIME əhənginin digərlərindən əsas üstünlüyü onun aktivliyinin 80%-dən az olmamasıdır.

 

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

sosial və mülki tikililərdə;

binaların daxili və xarici səthlərində suvaq-hörgü və ağartma işlərində.  

 

İSTİFADƏ QAYDALARI

Yağlı əhəng qarışığı: 7 kisə əhəngi və 160 litr suyu 1 m3 qum ilə qarışdırın və 3-5 dəqiqə gözləyin;

Müqavimətli qarışıq: 7 kisə əhəngi və 120 litr suyu 1 m3 qum ilə qarışdırın. 2 saatdan sonra 3-4 kisə sement və 80 litr su əlavə edərək yenidən qarışdırın;

Sulu əhəng qarışığı: 1 kisə əhəngi 120 litr su ilə qarışdırmaqla əhəng məhlulu hazırlayın.

 

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəngi                                        ağ

İstifadə temperaturu                  +5 °C ÷ +30 °C

Aktiv CaO                                 >85% 

Cəm CaO + MgO                       >90%

Al2O3 + Fe2O3                         <2,5%

 

SAXLАМА МÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla 6 ay saxlanıla bilər.

 

XƏBƏRDARLIQLAR

AZERLIME qarşığının hazırlanmasında istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;

Söndürülmüş əhəngə əlavə olaraq heç bir kimyəvi maddə qatmayın;

Bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla quru anbarlarda saxlayın;

Yuxarıdakı göstəricilər +230C  ± 20C tempuratur və 50% ± 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

 

ZƏMANƏT  VƏ  TEXNİKİ DƏSTƏK

Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;

“Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir.

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;

Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;

Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" Parket və taxta yapışqanı,PVA

Məhsul haqqında

Polivinil asetat əsaslı, geniş təyinatlı, xüsusi kimyəvi qatqılarla zəngin, yüksək yapışma gücünə malik ağ rəngli yapışqandır. AZS 082-2003 stadartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu yapışqandan:

 • ağac, kağız, karton, dəri, parça, linoleum və s. məmulatların yapışdırılmasında;
 • üzlük plitələrin, həmçinin müxtəlif növ gips və sement əsaslı qarışıqların yapışma gücünün artırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • istifadəyə hazırdır və asanlıqla çəkilir;
 • yüksək yapışma qabiliyyətinə malikdir;
 • müxtəlif növ sement və gips əsaslı qarışıqların yapışma gücünü artırır;
 • 1000C-ə qədər dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səth təmiz və quru olmalıdır. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. İstifadədən əvvəl qarışdırın. Yapışdırılacaq səthə nazik qat şəkilində çəkin. 1-2 dəqiqədən sonra yapışdırılacaq səthləri birləşdirin və preslə sıxıb bir gün saxlayın. Yüksək yapışqanlılıq əldə etmək üçün +50C-dən yuxarı temperaturda istifadə olunması məsləhət görülür. Tam yapışqanlıq qabiliyyətinə 24 saatdan sonra nail olunur.

Tövsiyələr. PARMAKET istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (300C-dən yuxarı) havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş PARMAKET yapışqanı atılmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C÷+300 C

Tutma müddəti

1-2 dəqiqədən çox

Gərilmə zamanı möhkəmlik həddi

4 MPa-dan çox

Hidrogen ionlarının qatılığı (hidrogen göstəricisi - ph)

4,5 -6,0

Qablaşdırma

850 qr və 3, 5, 8, 10, 18, 20, 25 və 200 kq-lıq plastik bidonlarda

Sərfiyyat

Ağac, kağız, karton, dəri, parça, linoleum və digər materialların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq sərfiyyatı dəyişkəndir. 

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda, quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • PARMAKET yapışqanının kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • quru anbarlarda saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50%+5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL PARMAKET ROZE" parket və taxta yapışqanı, PVA, roze rəngdə

Məhsul haqqında

Polivinil asetat əsaslı, geniş təyinatlı, xüsusi kimyəvi qatqılarla zəngin, yüksək yapışma gücünə malik çəhrayı rəngli yapışqandır. AZS 082-2003 stadartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu yapışqandan:

 • ağac, kağız, karton, dəri, parça, linoleum və s. məmulatların yapışdırılmasında;
 • üzlük plitələrin, həmçinin müxtəlif növ gips və sement əsaslı qarışıqların yapışma gücünün artırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • istifadəyə hazırdır və asanlıqla çəkilir;
 • yüksək yapışma qabiliyyətinə malikdir;
 • müxtəlif növ sement və gips əsaslı qarışıqların yapışma gücünü artırır;
 • 1000C-ə qədər dözümlüdür.

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səth təmiz və quru olmalıdır. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir. 

Tətbiqi. 
İstifadədən əvvəl qarışdırın. Yapışdırılacaq səthə nazik qat şəkilində çəkin. 1-2 dəqiqədən sonra yapışdırılacaq səthləri birləşdirin və preslə sıxıb bir gün saxlayın. Yüksək yapışqanlılıq əldə etmək üçün +50C-dən yuxarı temperaturda istifadə olunması məsləhət görülür. Tam yapışqanlıq qabiliyyətinə 24 saatdan sonra nail olunur.

İstifadə qaydaları

Tövsiyələr. PARMAKET ROZE istifadə olunarkən mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (300C-dən yuxarı) havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş PARMAKET ROZE yapışqanı atılmalıdır.

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

çəhrayı

İstifadə temperaturu

+50 C÷+300 C

Tutma müddəti

1-2 dəqiqədən çox

Gərilmə zamanı möhkəmlik həddi

4 MPa-dan çox

Hidrogen ionlarının qatılığı (hidrogen göstəricisi - ph)

4,5 -6,0

Qablaşdırma

850 qr və 3, 5, 8, 10, 18, 20, 25 və 200 kq-lıq plastik bidonlarda

Sərfiyyat

Ağac, kağız, karton, dəri, parça, linoleum və digər materialların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda, quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • PARMAKET ROZE yapışqanının kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • quru anbarlarda saxlayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50%+5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"PARMAWOOD" parket və taxta yapışqanı

Məhsul haqqında

Sintetik qətran əsaslı, iki komponentli parket yapışdırıcısıdır.

İstifadə sahələri

Daxili məkanlarda, hətta isti döşəmələrdə hər cür ölçüdə olan parket (böyük ölçülü massiv parket lövhələr, kiçik ölçülü parketlər və s.), laminat və ağac yer örtüklərinin yapışdırılmasında istifadə edilir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth hamar, təmiz, tozsuz və quru olmalıdır. Səthdə çatlamış yerlər olmamalıdır.

Tətbiqi. İstifadədən qabaq sərtləşdirici -B komponenti, A komponentinin üzərinə boşaldılmalı, aşağı dövriyyəli mikserlə məhsul bircinsli olana qədər qarışdırılmalıdır. Sonra məhsul parketin ölçüsünə uyğun olaraq müəyyən edilmiş dişli mala ilə səthə daraq şəkilində yayılır. Parket səthə ehtiyatla yapışdırılır və üstündən plastik çəkiclə yüngülcə bərabər şəkildə döyəclənir. Divarla parket arasında 1-1.5 sm-lik məsafə saxlanılmalıdır. Diqqət: Qarışdırma zamanı vedrənin divarlarında və dibində olan məhsul tam qarışmalıdır. Əks halda yaxşı qarışdırılmamış məhsul sərtləşə bilməz, bu da parketin tam yapışmasına mane olar.

Tövsiyələr. Məhsul hazırlandıqdan sonra ilk 30 dəqiqə müddətində səthə çəkmək  və 40-60 dəqiqə müddətində isə parket yapışdırmaq olar. İstifadə zamanı,mühitin temperaturu 18-25°C və nəmişliyi 65%-dən yuxarı olmamalıdır. Çünki çox isti və çox soyuq temperatur sərtləşmə müddətinə mənfi təsir edə bilər. Soyuq havalarda istifadə zamanı məhsulu 20-25 °C otaq temperaturu halına gətirib sonra istifadə etmək lazımdır. Məhsula qətiyyən solvent qatmaq olmaz. Qatılaşmış məhsulu qətiyyən istifadə etmək olmaz. Qapagı açılmış B komponentini təkrar istifadə etmək olmaz.24 saatdan sonra səth üzərində sonrakı işləri görmək olar. İstifadə vasitələrini yaş halda sellülozik tinerlə, 1-1.5 saat ərzində isə mexaniki yolla asan təmizləmək olar.

Texniki göstəricilər

Rəngi

bej rəngdə pasta

Tərkibi

poliüretan əsaslı

Sıxlığı

(A+B)- 1.5 kq/l

Yapışma müqaviməti

≥ 0.5 N/mm²

Çəkisi

komponent A           8.86 kq

komponent B          1.14 kq

İstifadə temperaturu

+15°C-dən +25°C-yə qədər

Qablaşdırma

10 kq-lıq  plastik vedrə və 1 kq-lıq plastik 

qablarda

 

Sərfiyyat

1000-1200 qr /m²

(Daraqlı malanın B11 diş ölcüsünə uyğun)

Saxlama müddəti və qaydası

Quru və sərin,yerdə,10-20°C temperaturda bir il 

Xəbərdarlıqlar

Məhsul gözə və ağıza düşdükdə dərhal bol su ilə yumaq lazımdır. Tətbiqi zamanı texniki təhlükəsizlik vasitələrindən (əlcək ,eynək və s.) istifadə edin.

Zəmanət və texniki dəstək

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna  olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır.

"ROKOL"Mirvari Boya

MƏHSUL HAQQINDA

Akrilik kopolimer əsaslı, istifadəyə hazır, səthdə qumlu parlaq mirvari effekti yaradan, dekorativ daxili divar boyasıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Hər cür daxili  suvanmış beton, gips və s. səthlərdə istifadə olunur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması: Rokol Mirvari (sədəf) Boyanın vurulacagı səthin quru və hamar olması çox vacibdir. Səth yapışmağa mane olan bütün növ qalıqlardan təmizlənməlidir. Boya vurulduğu zaman mühitin temperaturu 5-30° arasında olmalıdır. Səth Rokol Binder, Rokol akrilik astar və ya bənzərməhsullarla astarlanmalıdır. Arzu olunan  effektin əldə olunması və sərfiyyatın azaldılması üçün səthə Mirvari Boyanın rənginə uyğun Rokol Plus Boya və ya bənzər məhsullar vurmaq lazımdır. Tam quruduqdan sonra qumlu Mirvari Boyanı səthə çəkmək olar.

Tətbiqi: Məhsul istifadəyə hazırdır. Arzu olunan rəngə görə rəng pastasını ehtiyatla əlavə edib 2-3 dəqiqə qarışdırmaq lazımdır. Ehtiyac olarsa istifadədən qabaq boyaya 3-5 % su əlavə etmək olar. Məhsulu səthə hamar və dekorativ görüntüdən asılı  olaraq müxtəlif ölçülü  fırça ilə xaotik hərəkət etdirməklə, və ya diaqonal üzrə vurmaq lazımdır. Boyanı vurduqdan 13-15 dəqiqə sonra divarda zövqə uyğun dekorativ görüntünü yaratmaq üçün təmizlənmiş enli fırça ilə dənəcikləri hamarlamaq lazımdır.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Rəngi                    ağ

Sıxlığı                   1.1-1.15 kq/l

Sərfiyyatı              1 kq/4-4.5 m2

Quruma müddəti:

qatlar arası           3-4 saat

son quruma          24 saat

Qablaşdırma         7 kq və 2.5 kq-lıq plastik qablarda

SAXLAMA MÜDDƏTİ

Açılmamış qablarda, quru şəraitdə, birbaşa günəş tutmayan yerdə donmadan qorumaqla 18 ay saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

S2 Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

Şirkət mütəxəssislərinin gördüyü işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır.

"ROKOL" sintetik parlaq boya

Məhsul haqqında

Alkid əsaslı, yüksək örtmə qabliyyətinə, saralmağa qarşı müqavimətə, sürtünməyə və suya qarşı dayanıqlığa malik, asan silinə bilən və mükəmməl yayılma gücü sayəsində asan istifadəni təmin edən sintetik boyadır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • bütün növ metal, taxta, suvaq və beton səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək örtmə qabliyyətinə malikdir;
 • saralmağa qarşı müqavimətlidir;
 • sürtünməyə və suya qarşı dayanıqlıdır;
 • asan silinir;
 • mükəmməl yayılma qabiliyyətinə malikdir
 • istifadəsi asandır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan hər növ toz, yağ, pas, parafin və s. qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. İstifadədən əvvəl yaxşıca çalxalanmalı və boyanın 5-10%-i qədər ROKOL sintetik tinerlə incəldilməlidir (durulaşdırılmalıdır). Uyğun püskürtmə aparatı və ya vərdənə vasitəsilə səthə çəkilir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

ağ, bordo, qara, qırmızı, sarı, yaşıl, boz, göy

Məhsulun quruluşu

alkid əsaslı

Quru qalığı

67%

Sıxlığı

1,05 kq/litr

Bərkiməsi

7-8 saatdan sonra

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

0,85; 2,5 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyatı

1 msəthə 80 - 100 qr boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda, sərin yerdə 3 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" lüks parlaq boya

MƏHSUL HAQQINDA

Alkid qətranı əsaslı, yüksək  parlaqlıq və örtmə gücünə malik son qat boyadır.

                                                        

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Hər cür taxta və beton və suvanmış səthlərdə

metal səthlərin dekorativ olaraq son qat boyanmasında istifadə olunur. 

 

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. Səth təmiz və hamar olmalı, boyanacaq səthlər yağ, kir, pas və hər növ qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. 1 litr ROKOL Lüks Parlaq boyası fırça və ya vərdənə ilə tətbiq olunduqda 50-100 ml, püskürtmə aparatı ilə tətbiq olunduqda isə 100-150 ml ROKOL Sintetik Tinerlə və ya digər oxşar məhsulla yumşaldılmalıdır. Məhsul səthə ikiqat çəkilməlidir, qatlar arasında 24 saat gözlənilməlidir.

 

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi                                   ağ və döşəmə rəngi

Məhsulun quruluşu              alkid  qatranı əsaslı

Quru qalığı                           67%

Sıxlığı                                 1,05 kq/litr

Tam quruma müddəti          24 saatdan sonar

Qablaşdırma                       0,85;  3,75  və 15,0 litrlik dəmir qablarda

 

SƏRFİYYATI

1 m2 səthə 125-150 qr boya istifadə oluna bilər.

 

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Açılmamış qablarda, quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

 

XƏBƏRDARLIQLAR

boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və  həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;

uşaqların əli çatmayan  yerlərdə saxlayın;

oddan qoruyun.

 

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

“Mətanət A” yalnız şirkətin mütəxəssislərinin gördüyü işlərə zəmanət  verir. Şirkət təlimatdan kənar istifadə nəticəsində

yarana biləcək problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

Şirkət məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarınauyğunluğuna zəmanət verir.

VENESTRO dekorativ divar məcunu

MƏHSUL HAQQINDA

Akrilik kopolimer əsaslı, birkomponentli, istifadəyə hazır, rənglənə bilən dekorativ daxili divar məcunudur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Hər cür daxili suvanmış beton, gips və s. səthlərdə istifadə olunur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması: Venestro məcununun vurulacağı səthin düzgün, quru və hamar olması çox vacibdir. Boyanmadan öncə təth yapışmağa mane olan bütün növ qalıqlardan təmizlənməlidir. Əgər divar səthi düz, hamar deyilsə, divara ROKOL F-pas məcunu vurulmalıdır. 24 saat quruması üçün gözlənilməlidir. Sonra sumbata kağızı ilə cilalanmalıdır. Cilalandıqdan sonra nəm bez parça ilə divar silinməlidir, ROKOL Akrilik astar və ya Rokol Binder məhsulu ilə astarlanmalıdır. Rokol akrilik astar səthin dekorativ görüntüsündən asılı olaraq qumlu da ola bilər.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Tərkibi                        akrilik kopolimer

Həlledici                      istifadəyə hazırdır

Rəngi                          ağ

Sıxlığı                         1.6-1.7 kq/litr

Sərfiyyatı                    1 kq/2-2.5 m2

Quruma müddəti:    

qatlar arası                 4-6 saat

son quruma                24 saat

Saxlama müddəti        2 il

Qablaşdırma               3; 5; 10 və 25 kq plastik qablar

"ROKOL" sintetik mat boya

Məhsul haqqında

Alkid əsaslı, yuyula bilən, mükəmməl örtmə qabiliyyətinə malik, uzun ömürlü, tutqun rəngli sintetik son qat divar, taxta və metal boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • bütün növ metal və taxta səthlərdə;
 • divarların boyanmasında istifadə olunur.
 • mükəmməl örtmə qabliyyətinə malikdir;

Üstünlükləri

 • uzun ömürlüdür;
 • asan yuyulur;
 • asan tətbiq olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth təmiz və hamar olmalı, boyanacaq səthlər yağ, kir, pas və hər növ qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. Fırça və ya vərdənə ilə istifadə olunduqda boyanın 5%-i, püskürtmə aparatı ilə istifadə olunduqda isə 15%-i qədər ROKOL sintetik tinerlə incəldilməli (durulaşdırılmalı) və səthə 2 qat çəkilməlidir. Qatlar arasındakı müddət 12 saat olmalıdır.

Texniki göstəricilər

Məhsulun quruluşu

alkid əsaslı

Quru qalığı

82%

Sıxlığı

1,61 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

0,85; 2,5 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyatı

1 m2 səthə 120-140 qr boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə, sərin yerdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" sintetik antipas boya

Məhsul haqqında

Sintetik əsaslı antipas boyadır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • detalların metal səthlərinin qorunmasında;
 • paslanmış digər daxili və xarici səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • nəmə, suya və duzlu sulara qarşı dayanıqlıdır;
 • asan istifadə olunur;
 • tez quruyur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Antipas boyanın tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması.
 Antipas boyanı ROKOL sintetik tinerlə duruldaraq işlədin.

Tətbiqi.
 İstifadədən əvvəl boya yaxşıca qarışdırılmalı və nazik qat şəklində səthə çəkilməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

Tərkibi

sintetik əsaslı

Quruma müddəti (+200C temperaturda):

 • ilk
 • son

 

2 saatdan sonra
7-8 saatdan sonra

Sıxlığı

1,6 kq/l

Qatı maddə miqdarı

81%±1%

Qablaşdırma

0,75 ; 2,5 və 15 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyat

1 litr boya ilə 10-12 m2 səthi boyamaq olar.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 12 ay saxtanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar 

 • oddan qoruyun;
 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.
 • tətbiq olunduğu mühiti havalandırın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" alüminium boya

Məhsul haqqında

Sintetik əsaslı, 3500C-ə qədər temperatura və korroziyaya qarşı davamlı, alüminium rəngli boyadır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • ulturabənövşəyi şüaların əks etdirilməsi lazım gələn batareyaların, sobaların, körpülərin, neft tankerlərinin, dəmir şəbəkələrin və digər metal səthlərin boyanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək temperatura davamlıdır;
 • korroziyaya davamlıdır;
 • asan tətbiq olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan hər növ toz, yağ, pas, parafin və s. qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. İstifadədən əvvəl yaxşıca çalxalayın. Sonra boyanı elə qarışdırın ki, qabın dibində artıq piqment qalmasın. Bu cür qarışdırmanı istifadə prosesində tez-tez təkrarlayın. Fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkin

Rəngi

alüminium rəngli

Məhsulun quruluşu

hidrokarbonat

Quru qalığı

37%

Sıxlığı

0,95 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

0,85; 2,5 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyatı

1 m2 səthə 50-70 qr boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, otaq temperaturunda 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" yol cizgi boyası

Məhsul haqqında

Alkid və xlor-kauçuk əsaslı yol cizgi və işarələmə boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu yol cizgi boyasından:

 • avtomagistrallarda;
 • təyyarə limanlarında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək yapışma gücünə malikdir;
 • korroziyaya dayanıqlıdır;
 • tez quruyandır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. ROKOL Yol Cizgi Boyasının çəkiləcəyi səthlər quru və təmiz olmalı, səth yapışmağa mane olan yağ, pas və digər qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi.
 İstifadədən əvvəl boyanı 10-15% nisbətində ROKOL Tiner vasitəsi ilə incəldin (durulaşdırın). Boyanın çəkilməsində püskürdücü aparatdan və ya fırçadan istifadə edin. Lazım gəldikdə boya ROKOL Sellülozik Tiner və ya toluol ilə incəldilə bilər.

Texniki göstəricilər

Tərkibi

alkid və xlor-kauçuk əsaslı

Rəngi

ağ, sarı

Quru qalıq

79%±1%

Sıxlığı: +200C temperaturda

1,63±0,01 q/ml

Quruma müddəti:
-ilk
-son


15 dəqiqədən sonra
4 saatdan sonra

Parlaqlığı (600 Gardner)

5±1

Qablaşdırma

15 l-lik dəmir qablarda

Sərfiyyat

1 litr boya ilə 6-7 m2 səthi boyamaq olar.

Saxlama müddəti və qaydası

Günəş şüaları düşməyən sərin yerdə, oddan qorunmaqla, orijinal qablarda, ağzı qapalı şəraitdə 1 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boyanın ROKOL Sintetik Tinerlə incəldilməsi yolverilməzdir;
 • oddan və qiğılcımdan qoruyun;
 • istifadə zamanı siqaret çəkməyin;
 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın;
 • tənəffüslə udulduqda və ya ağıza düşdükdə dərhal həkimə müraciət edin;

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" sintetik lüks parlaq boya

Məhsul haqqında

Aromatik quruluşlu, tətbiq zamanı və sonradan yarana biləcək narahatedici qoxuları yox edən, solventlərlə yaradılmış, yüksək parlaqlıq və örtmə gücünə malik, modifikasiyalı alkil qatranı əsaslı son qat boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • binaların daxili səthlərində;
 • metal səthlərin dekorativ olaraq son qat boyanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək parlaqlığa və örtmə gücünə malikdir;
 • pis qoxuları aradan qaldırır;
 • asan tətbiq olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth təmiz və hamar olmalı, boyanacaq səthlər yağ, kir, pas və hər növ qalıqlardan təmizlənməli və ROKOL Sintetik Antipas və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir məhsulu ilə astarlanmalıdır.

Tətbiqi. 1 litr ROKOL Lüks Parlaq boyası fırça və ya vərdənə ilə tətbiq olunduqda 50-100 ml, püskürtmə aparatı ilə tətbiq olunduqda isə 100-150 ml ROKOL Sintetik Tinerlə yumşaldılmalıdır. 4 saat fasilədən sonra isə səthə boya çəkilməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

ağ, açıq mavi, tünd mavi

Məhsulun quruluşu

alkid qatranı əsaslı

Quru qalığı

67%

Sıxlığı

1,05 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonar

Qablaşdırma

0,85; 3,75 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyatı

1 m2 səthə 125-150 qr boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə 1 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" sintetik super mat boya

Məhsul haqqında

Alkid əsaslı, yuyula bilən, mükəmməl örtmə qabiliyyətinə malik, uzun ömürlü, tutqun rəngli sintetik son qat divar, taxta və metal boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • məcun vurulmuş, astarlanmış və başqa formada hazırlanmış hər cür beton, taxta və metal səthlərin boyanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • mükəmməl örtmə qabiliyyətinə malikdir;
 • uzun ömürlüdür;
 • asan yuyulur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boya çəkiləcək səthlər quru, tozsuz, təmiz və hamar olmalı, növünə görə uyğun məcunla suvanmalı, metal səthlərə 1 qat ROKOL Antipas və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul, taxta səthlərə isə MA Tektor səth qoruyucusu və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli  məhsul çəkilməlidir. Əvvəllər boyanmış səthlərə boya çəkməzdən əvvəl 1 qat BİNMADER astar  və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul çəkilərsə, sərfiyyat azalar və boyanın səthə yapışma müqaviməti artar.

Tətbiqi. Boya səthə 2 qat çəkilməlidir. Qatlar arasındakı müddət 24 saat olmalıdır. Fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkilməlidir.

Texniki göstəricilər

Məhsulun quruluşu

alkid əsaslı

Quru qalığı

82%

Sıxlığı

1,61 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

0,85; 3,75 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyatı

1 m2 səthə 120-140 qr boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru və sərin şəraitdə 3 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" parket lakı parlaq

Məhsul haqqında

Üretan alkid əsaslı, birkomponentli parket lakıdır.

İstifadə sahələri

Bu lakdan:

 • parket döşəmələrdə;
 • istənilən daxili ağac səthlərində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • fiziki və kimyəvi təsirlərə davamlıdır;
 • zərbəyə və cızılmağa qarşı dayanıqlıdır;
 • asan istifadə olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanın tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas, su və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. İstifadədən qabaq boya yaxşıca qarışdırılmalı və nazik qat şəklində səthə çəkilməlidir. 3-4 gündən sonra fiziki-kimyəvi təsirlərə qarşı davamlı olur.

Texniki göstəricilər

Tərkibi

üretan alkid əsaslı

Örtmə qabiliyyəti

tək qatda 17m2/l

Quruma müddəti (+200C temperaturda):
-ilk
-son


2-3 saatdan sonra
7-8 saatdan sonra

Sərfiyyat

Tək qatda 0,06 l boya ilə 1 m2 səthi boyamaq olar.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 12 ay saxtanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • lak buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın;
 • tətbiq olunduğu mühiti havalandırın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" qoruyucu taxta lakı

MƏHSUL HAQQINDA

Modifikasiyalı alkid qətranı əsaslı, müxtəlif rəngli piqment çeşidlərindən ibarət olan, parlaq, dekorativ görünüşlü taxta qoruyucusudur.

 

İSTIFADƏ SAHƏLƏRI

Bu məhsuldan açıq havaya, UV şüalara məruz qalmış hər cür ağacdan hazırlanmış əşyalarda, bağ mebellərində,taxta evlərdə,balkonlarda,evin daxili və çıxış qapılarında,taxta sütunlarda qoruyucu və parlaq dekorativ boya olaraq istifadə olunur.

 

ÜSTÜNLÜKLƏRI

İstifadəsi rahatdır.

Xüsusi qatqılar sayəsində taxtanı həm çürüməkdən, həm də xarici mühitin UV şüalarından və zərərli təsirlərindən qoruyur.

Səthdə parlaqlıq yaratdığı üçün taxtanı nəmdən qoruyur.

Taxtaya dekorativ görüntü verməklə bərabər, təbii rəngini də qoruyub saxlayır.

 

İSTIFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması: Boyanacaq taxta yağdan, çirkdən, tozdan, köhnə qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Lazım gəldikdə cilalanmalıdır.

Tətbiqi: Məhsul lazım gəldikdə hər litrə 80-90 ml ROKOL sintetik tinerlə qarışdırılıb, fırça, vərdənə və ya püskürtmə aparatı ilə ikiqat vurulmalıdır. Qatlar arasında 8-9 saat gözlənilməlidir.

Tövsiyələr: İşlər bitdikdən sonra məhsulun qapağını bağlamaq lazımdır.

 

TEXNIKI GÖSTƏRICILƏRI

Tərkibi:                        alkid əsaslı

Həlledici:                     ROKOL sintetik tiner

Sıxlığı:                    0.9-0.95 qr/ml

Sərfiyyatı:             9-10 m²/l

Rəngi:                    kataloqa uyğun müxtəlif rənglərdə

Quru qalığı:                      55-58%

Quruma vaxtı:             toxunma quruması 2-2.5 saat

Tam quruma                    12-24  saat

Saxlama müddəti:       Sərin və günəş işığı tutmayan yerdə 2 il saxlanıla bilər

Qablaşdırma:              0.85-2.5 l-lik dəmir qablarda

 

XƏBƏRDARLIQLAR

Uşaqların əli dəyə biləcəyi yerlərdən uzaq tutun.

Qabı sərin yerdə, ağzı bağlı halda saxlayın.

Alovlana bilir. Oddan uzaq tutun.

 

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

“Mətanət A” yalnız şirkətin mütəxəssislərinin gördüyü işlərə zəmanət verir. Şirkət təlimatdan kənar istifadə nəticəsində yarana biləcək problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

Şirkət məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir.

"ROKOL" yaxta lakı

Məhsul haqqında

Üretan alkid əsaslı, birkomponentli, rəngsiz parlaq yaxta lakıdır.

İstifadə sahələri

Bu lakdan:

 • hər cür gəmilərin ağac səthlərinin laklanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • fiziki və kimyəvi təsirlərə davamlıdır;
 • zərbəyə və cızılmağa qarşı dayanıqlıdır;
 • ləkələnmir;
 • sabunlu və yuyucu tozlu su ilə rahat təmizlənir;
 • asan istifadə olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanın tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas, su və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. İstifadədən əvvəl boya yaxşıca qarışdırılmalı və nazik qat şəklində səthə çəkilməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

şəffaf

Tərkibi

uretan alkid əsaslı

Sıxlığı:
+200C temperaturda


0,92 kq/l

Quruma müddəti (+200C temperaturda):
-ilk
-son


2 saatdan sonra
7-8 saatdan sonra

Örtmə qabiliyyəti

tək qatda 17 m2/l

Qatı maddə miqdarı

58%±1%

Qablaşdırma

0,75; 2,5 və 15 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyat

Tək qatda 0,06 l boya ilə 1 m2 səthi boyamaq olar.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 12 ay saxtanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • lak buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın;
 • tətbiq olunduğu mühiti havalandırın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" hammerton boya

MƏHSUL HAQQINDA

Tez quruyan, stiren alkid əsaslı, son qat dekorativ metal boyasıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Hər cür metal səthlərə,makinalara ,dəmir konstruksiyalara son qat dekorativ boya kimi istifadə olunur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması: Səth boya vurulmamışdan qabaq yagdan,çirkdən,tozdan ən başlıcası köhnə boyadan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması: İstifadədən qabaq boya lazımi miqdarda  ROKOL sellülozik tinerlə və ya digər oxşar məhsulla incəldilməlidir.

Tətbiqi: Boyanı səthə püskürtmə aparatı ilə vurmaq lazımdır. İşlər bitdikdən sonra ləvazimatları sellülozik tinerlə təmizləmək lazımdır.

Tövsiyələr: İşlər bitdikdın sonra boyanın qapağını kip bağlamaq lazımdır.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Tərkibi                                                 Alkid qətranı

Rəngi                                                   Müxtəlif rənglərdə

Sıxlığı                                                  1.0-1.1 qr/ml

Quru qalığı                                           47%±3

Quruma müddəti-toxunma quruma        20-25 dəq.

Tam quruma                                        24 saat

Sərfiyyat                                             1l/13-15 m²

Saxlama müddəti                                Sərin,quru yerdə saxlamaqla bir ildir

Qablaşdırma                                       0.85; 2.5 l-lik dəmir qablarda

 

XƏBƏRDARLIQLAR

                Boyanı uşaqların əli dəyməyəcəyi yerlərdə saxlayın;

                Ağzı bağlı qablarda, sərin yerdə saxlayın;

                Oddan uzaq tutun;

                Tez alışandır;

                Gözləri qıcıqlandırır.

 

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır.

"ROKOL" sintetik tiner

Məhsul haqqında

Sintetik əsaslı məhsulların incəldilməsi və boya avadanlıqlarının təmizlənməsi üçün hazırlanmış sintetik tinerdir.

İstifadə sahələri

Bu sintetik tinerdən:

 • sintetik əsaslı boya, lak və astarların həll edilməsində (incəldilməsində) və boya avadanlıqlarının təmizlənməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • boya avadanlıqlarına yapışmış çətin təmizlənən qalıqları asanlıqla təmizləyir;
 • fəsillərdən asılı olmayaraq yaxşı yayılmanı təmin edir;
 • yavaş dərəcədə buxarlanma sürətinə malikdir.

İstifadə qaydaları

Tətbiqi. Sintetik əsaslı boya, lak və astarları ROKOL sintetik tinerlə həll etdikdən sonra birbaşa fırça və ya vərdənə ilə tətbiq edin.

Texniki göstəricilər

Tərkibi

sintetik əsaslı

Alışma nöqtəsi

390C və yuxarı

Qablaşdırma

0, 5; 1,0; 3,0; 4,0 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyat

Qarışdırıldığı məhsulun qatılığından asılı olaraq sərfiyyat dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı kip bağlanmış qablarda, sərin yerdə, birbaşa günəş şüaları düşməyən qapalı şəraitdə 3 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın;
 • çirkab sulara axıtmayın;
 • tətbiq olunduğu mühiti havalandırın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" plus

Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer əsaslı, yüksək yapışma gücünə malik, çatlamayan, yuyula bilən, yüksək örtmə qabliyyətli, ətraf mühit üçün zərərsiz və qoxusuz daxili səth boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • beton, gips, suvaq və uyğun astarla astarlanmış daxili səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək yapışma gücünə malikdir;
 • çatlamır;
 • asan yuyulur;
 • ətraf mühit üçün zərərsizdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanacaq səthlər yağ, pas, parafin və s. kimi yapışmağa mane olan hər növ qalıqlardan təmizlənməlidir. Səth BİNMADER astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul ilə astarlanmalıdır.

Tətbiqi. Birinci qatda boyanın 20%-i, ikinci qatda isə 15%-i qədər su ilə incəldilərək (durulaşdıraraq) fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +50C-dən yuxarı, rütubət 80%-dən aşağı olmalıdır.

Texniki göstəricilər

Məhsulun quruluşu

akrilik sopolimer əsaslı

Quru qalığı

69%

Sıxlığı

1,64 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonar

Qablaşdırma

3,5; 10,0 və 25,0 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyatı

1 msəthə 125-150 qr boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan təhlükəlidir.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" sil

Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer əsaslı, tutqun rəngli, silikon qatqılı, yüksək yapışma və silinəbilmə xüsusiyyətlərinə malik, qoruyucu və dekorativ daxili səth divar boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • məcun vurulmuş, astarlanmış və digər səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək yapışma qabiliyyətinə malikdir;
 • asan silinə bilir;
 • asan tətbiq olunur;
 • dekorativ görünüşlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanacaq səthlər quru, tozsuz, təmiz və hamar olmalıdır. Məcun istifadə olunmuş yeni səthlərə ROKOL SİL vurmazdan əvvəl bir qat F-Pas fasad pastası  və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul istifadə olunmalıdır. Əvvəlcədən su və ya solvent əsaslı boya ilə boyanmış, kirlənmiş və ya dekorativ dəyişiklik aparılmış köhnə boyalı səthlərdə ROKOL SİL vurmazdan əvvəl bir qat BİNMADER astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli məhsul vurulmasi məsləhət görülür.

Tətbiqi. Astar vurulduqdan 24 saat sonra boya 2 qat çəkilir. Birinci qatda boyanın 35%-i, ikinci qatda isə 15-20%-i qədər su ilə incəldilməlidir. Qatlar arsında ən azı 6 saat gözlənilməlidir. Boya səthə fırça və ya vərdənə ilə çəkilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +50C-dən yuxarı, rütubət 80%-dən aşağı olmalıdır.

Texniki göstəricilər

Məhsulun quruluşu

akrilik sopolimer əsaslı

Quru qalığı

68%

Sıxlığı

1,60 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonar

Qablaşdırma

3,5; 10,0 və 25,0 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyatı

1 msəthə 90-130 qr boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası 

Ağzı açılmamış qablarda, otaq temperaturunda 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" plastik boya

Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer emulsiya tərkibli, çatlamayan və tökülməyən, ətraf mühitə zərərsiz və qoxusuz daxili səth boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • binaların daxili divarlarında;
 • beton, gips, suvaq və uyğun astarla astarlanmış səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • çatlamir;
 • ətraf mühitə zərərsizdir;
 • qoxusuzdur;
 • asan tətbiq olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanacaq səthlər quru, tozsuz, təmiz və hamar olmalı, səth Binmader astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli digər məhsulla astarlanmalıdır.

Tətbiqi.
 Birinci qatda boyanın 30%-i, ikinci qatda isə 20%-i qədər su ilə incəldilərək fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +50C-dən yuxarı, rütubət 80%-dən aşağı olmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

ağ, mavi, yaşıl, çəhrayı

Məhsulun quruluşu

akrilik sopolimer əsaslı

Quru qalığı

72%

Sıxlığı

1,74 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

3,5; 10,0 və 25,0 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyatı 

1 msəthə 125-150 qr boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" akrilik fasad boyası

Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli xarici divar boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan: binaların xarici hissələrində beton, gips, kərpic və digər köhnə və yeni səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • istifadə olunduğu səthə mükəmməl şəkildə yapışır;
 • çatlamır və qopmur;
 • yağışa, nəmə və günəş şüalarının təsirinə davamlıdır;
 • dəniz sahillərindəki tikililərdə duzlu suların mənfi təsiriərinə qarşı dözümlüdür;
 • rəngi solmur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. ROKOL Akrili istifadə etməmişdən əvvəl səth yapışmağa mane olan yağ, toz, qum və digər qalıqlardan tamamilə təmiziənməlidir. Yeni suvanmış səthlərdə 21 gündən (+20°C temperaturda) sonra tətbiq edilməlidir. ROKOL Akril divar boyası səth BİNMADER astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlandıqdan sonra istifadə olunmalıdır.

Tətbiqi. İstifadə zamanı ilk qatda boyanın yarısı qədər, ikinci qatda isə 1/4-i qədər su ilə incəldərək (durulaşdıraraq) fırça və ya vərdənə ilə səthə 2 qat vurun. Qatlar arasında 1 saat gözləyin. İstifadə zamanı səthin temperaturu +5°C-dən yuxarı, mühitin rütubəti isə 80%-dən aşağı olmalıdır.

Texniki göstəricilər

Tərkibi

akrilik sopolimer emulsiya əsaslı

Rəngi

Quru qalıq

63%±1%

Sıxlığı

1,55 q/ml

Quruma müddəti (+20°C temperaturda):
-ilk
-son


1-2 saatdan sonra
24 saatdan sonra

Parlaqlığı (600 Gardner)

7±1

Qablaşdırma

2,5; 7,5 və 15 litrlik plastik qablarda

Sərfiyyat 

1 litr boya ilə 11-13 m2 səthi boyamaq olar.

Saxlama müddəti və qaydası

Birbaşa günəş şüaları düşməyən yerlərdə, 0°C-dən aşağı və +35°C-dən yuxarı olmayan mühitlərdə, donmadan qorumaqla, orijinal qablarda, ağzı qapalı şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" Teksturalı boya

Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer əsaslı, silikonlu, yüksək örtmə qabliyyətinə malik, nəmə və suya qarşı dayanıqlı, uzun illər rəngi solmayan, tutqun rəngli fasad divar boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • xarici səthlərdə (fasadda) beton, suvaq, kərpic və s. kimi səthlərdə;
 • interyerdə dekorativ görünüş yaratmaq məqsədilə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək örtmə qabliyyətinə malikdir;
 • nəmə və suya qarşı davamlıdır;
 • rəngi uzun illər solmur;
 • dekorativ görüntü yaradır;
 • asanla tətbiq olunur.

Səthin hazırlanması. Boya çəkiləcək səthlər yapışmağa mane olan hər növ toz, yağ, parafin və s. qalıqlardan təmizlənməlidir. Binalarda su ilə bağlı bütün izolyasiya tədbirləri görülməlidir.

Tətbiqi. Təzə suvanmış səthlərdə ən azı 28 gün gözlədikdən sonra tətbiq olunmalıdır. Fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkilməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

Məhsulun quruluşu

akrilik sopolimer əsaslı

Quru qalığı

82%

Sıxlığı

1,81 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

25 kq-lıq plastik qablarda

Sərfiyyatı

1 m2 səthə 1,0-1,5 kq boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə +50C-dən yuxarı,+350C-dən aşağı temperatur şəraitində 3 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" sutut boya

Məhsul haqqında

Su ilə qarışdırılaraq divara vurulduqda səth üzərində elastiki təbəqə yaradan, akrilik sopolimer əsaslı boyadır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • nəmin və rütubətin qarşısını almaq məqsədilə hər növ beton, kərpic, keramika və s. səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • səth üzərində elastik təbəqə yaradır;
 • səthin hava qəbul etməsinə maneçilik törətmir;
 • tərkibində xüsusi antimikrob maddələr olduğuna görə mikroorqanizm və bakteriyaları səthə yaxın buraxmır;
 • nəmin və rütubətin qarşısını alır.

Səthin hazırlanması. Boya çəkiləcək səthlər toz, yağ, parafin və s. qalıqlardan təmizlənməli, quru və təmiz səth 100% su ilə yumşaldılaraq bir qat astar vurulmalıdır.

Tətbiqi.
 Astarın üzərindən yumşaldılmadan iki qat ROKOL SUTUT vurulur. Qatlar bir-birinə perpendkulyar şəkildə vurulmalıdir. Qatlar arasında ən azı 24 saat gözlənilməlidir. Boya fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkilməlidir.

Texniki göstəricilər

Məhsulun quruluşu

akrilik sopolimer əsaslı

Quru qalığı

67%

Sıxlığı

1,39 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

3,5; 10,0 və 25,0 kq-lıq plastik qablarda

Sərfiyyatı

1 m2 səthə 1,0-2,0 kq boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" silikon boya

Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer silikon emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, uzunömürlü xarici səth boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • binaların xarici hissələrində beton, suvaq, metal və digər səthlərə uyğun astar vurulduqdan sonra;
 • lazım gəldikdə daxili səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • istifadə olunduğu səthə mükəmməl şəkildə yapışır;
 • suyu dəf etmə xüsusiyyəti sayəsində tikililərin daxilinə yağış sularının sızmasının qarşısını alır;
 • çatlamır və qopmur;
 • yağışa, nəmə və günəş şüalarının təsirinə davamlıdır;
 • dəniz sahillərindəki tikililərdə duzlu suların mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür;
 • rəngi solmur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. ROKOL Silikon boyasını istifadə etməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qaşınmalı, səth yapışmağa mane olan yağ, pas və digər qalıqlardan təmizlənməlidir. İstifadədən əvvəl səth silikonlu astar ilə astarlanmalıdır. Lazım gəldikdə səthdəki çuxur və çatlar F-Pas fasad pastası və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla suvanmalıdır.

Tətbiqi. İstifadə zamanı birinci qatda 4 həcm boyanı 2 həcm su ilə, ikinci qatda isə 4 həcm boyanı 1 həcm su ilə incəldərək (durulaşdıraraq) fırça və ya vərdənə ilə səthə 2 qat vurun. Qatlar arasında 1 saat gözləyin. İstifadə vaxtı səthin temperaturu +5°C-dən yuxarı, mühitin rütubəti isə 80%-dən aşağı olmalıdır. Yeni suvanmış səthlərdə ROKOL Silikon boyanın istifadəsi üçün 21 gün gözlənilməlidir.

Texniki göstəricilər

Tərkibi

akrilik sopolimer silikon emulsiya əsaslı

Rəngi

Quru qalıq

64%±1%

Sıxlığı:
+20°C temperaturda


1,56±0,01 q/ml

Quruma müddəti (+25°C temperaturda):
-ilk
-son


1-2 saatdan sonra
24 saatdan sonra

Parlaqlığı (600 Gardner)

7±1

Qablaşdırma

10 və 25 kq-lıq plastik qablarda

Sərfiyyat

1 m2 sahənin boyanması üçün 150-175 qram boya istifadə olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Birbaşa günəş şüaları düşməyən yerlərdə, 0°C-dən aşağı və +35°C-dən yuxarı olmayan mühitlərdə, donmadan qorumaqla, orijinal qablarda, ağzı qapalı şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" silikonlu astar

MƏHSUL HAQQINDA

Akilik kopolimer və silikon emulsiya əsaslı,yarışəffaf,suya və nəmə dayanıqlı üzun ömürlü bir astardır.

 

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Hər cür daxili və xarici divarlarda suvanmış beton ,gips və s.səthlərdə istifadə olunur.

 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Boya ilə səth arasında baglayıcılıq yaradır,səthə mükəmməl yapışır,boya sərfiyyatını azaldır,tərkibindəki silikon emulsiya sayəsində suyu və nəmi dəf edir, son qat boya üçün etibarlı zəmin yaradır,boyanın ömrünü uzadır.

 

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması.Səth yapışmaga mane olan bütün növ qalıqlardan təmizlənməlidir.Əgər boyanacaq səthdə çatlaqlar və qabarmış hissələr varsa,F-pas fasad məcunu ilə doldurulmalıdır.

Qarışıgın hazırlanması: Məhsul 1:1 nisbətində su ilə qarışıb səthə ikiqat çəkilir.Qatlar arasında,normal temperaturda 1-1.5 saat gözlənilməlidir.

Tətbiqi: Məhsul vərdənə və ya püskürtmə aparatı ilə səthə ikiqat  çəkilir.Birinci qat tam quruduqdan sonra 2-ci qat çəkili

 

SƏRFİYYAT

Tək qatda 10-12 kv.m/kq

 

SAXLAMA MÜDDƏTİ

Açılmamış qablarda,quru şəraitdə ,birbaşa günəş tutmayan yerdə 24 ay saxlanıla bilər.

 

XƏBƏRDARLIQLAR

Uşaqların əli dəyməyəcəyi yerlərdə saxlayın.

 

 

"F-pas" fasad məcunu

Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer əsaslı, daxili və xarici divarlarda istifadə olunan fasad məcunudur.

İstifadə sahələri

Bu fasad pastasından:

 • binaların daxilində və fasadlarında beton, suvaq, döşəmə suvağı və s. bu kimi səthlərin düzəldilməsində;
 • səthdəki çatların doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • üstündən çəkiləcək boya üçün möhkəm əsas əmələ gətirir və boyaya qənaət etməyə imkan verir;
 • xarici təsirlərə qarşı davamlı, ətraf mühitə ziyan verməyən, qoxusuz, asanlıqla tətbiq oluna bilən, istifadəyə hazır məcundur;
 • binaların daxilində və fasadında divar səthlərinə rahat və asanlıqla tətbiq olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səth möhkəm, quru və təmiz olmalıdır. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət edilməlidir. İstifadə etməmişdən əvvəl səth nəmləndirilməli və ya daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün Binmader astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması: ROKOL F-Pas fasad məcunu aşağı dövriyyəli qarışdırıcı ilə qarışdırılmalıdır. Ehtiyac yaranarsa su ilə qatılığı nizamlanır. ROKOL F-Pas fasad məcunu yalnız püskürtmə aparatı ilə vurulduqda su ilə durulaşdırılmalıdır.

Tətbiqi. Məhsul istifadəyə hazır şəkildə istehsal edilir. Mala, şpatel kimi pasta çəkmə alətləri və ya püskürtmə aparatı ilə səthə çəkilir. Qatlar arsında 3-4 saat gözləməklə, istənilən səth düzgünlüyü əldə etmək üçün 2-3 qat olmaqla tətbiq oluna bilər. Tətbiq zamanı səthin temperaturu +5°C-dən az olmamalıdır.

Tövsiyələr. F-Pas fasad pastasının istifadə olunduğu səthin temperaturu +50C÷+300C olmalıdır. Xarici məkanlarda istifadə olunduğu halda səth 24 saat günəşdən, yağışdan, küləkdən və donmadan qorunmalıdır.

Binanın fasadında rast gəlinən dərin çuxur və çatların doldurulması üçün 1 kq F-Pas fasad pastasına 250 qram ağ sement və təxminən 100 qram su əlavə edib, yaxşı–yaxşı qarışdırıldıqdan sonra səthə çəkilməsi tövsıyə olunur. Bu da öz növbəsində daha möhkəm əsas əldə etməyə şərait yaradır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C÷+300 C

İstifadə müddəti

2 saat

Quruma müddəti

3-5 saat

Qablaşdırma

10 və 25 kq-lıq plastik vedrələrdə

Sərfiyyat

Səthin hopma qabiliyyətindən asılı olaraq 1 kq F-Pas fasad məcunu 0,8-1,2 m² səthə tətbiq oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • F-Pas fasad pastasının mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C ±20C temperatur və 50% ±5% rütubətli şərait üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" tavan boyası

MƏHSUL HAQQINDA

Akrilik sopolimer əsaslı daxili tavan boyasıdır.

 

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Daxili məkanlarda məcun vurulmuş hər cür  beton və ya alçıpan tavanlara tətbiq olunur.

 

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması:  Səth hamar, təmiz, tozsuz və quru olmalıdır.

Tətbiqi: Məhsulu istifadə etməmişdən qabaq tavan ROKOL BİNMADER 200 məhsulu və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər oxşar məhsul ilə astarlanmalıdır. Çünki astar vurduqda həm məhsulun sərfiyyatı azalır, həm də məhsulun yapışma müqaviməti artır. İstifadədən qabaq məhsula 15-20 % su əlavə edib aşağı dövriyyəli qarışdırıcı ilə bircincli olana qədər qarışdırmaq lazımdır.10-15 dəq.gözlədikdən sonra ikiqat olaraq tavana vərdənə vasitəsilə vurmaq lazımdır. Tətbiq zamanı mühitin temperaturundan asılı olaraq qatlar arasında 2-5 saat gözləmək lazımdır.

Tövsiyələr: Məhsulu  səthə çəkdikdə vərdənəni bir istiqamətdə hərəkət etdirmək lazımdır. Məhsul vurulan mühitin temperaturu +5°C ilə +30° C arasında olmalıdır. Birinci qat qurumamış ikinci qatı vurmaq olmaz. İşlər bitdikdən sonra alətləri su ilə təmizləmək lazımdır.

 

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi:                                   Ağ

Tərkibi:                                 akrilik əsaslı

Sıxlığı :                                 1.5 ± 0.05 qr/ml

Sərfiyyatı:                             0.25-0.3 kq/m ikiqat üçün

Saxlama müddəti:                Quru və sərin yerdə donmadan qorumaqla 2 il

Qablaşdırma:                       3,5; 10; 25 kq-lıq plastik vedrələr

 

XƏBƏRDARLIQLAR

Məhsul gözə və ağıza düşdükdə dərhal bol su ilə yumaq lazımdır;

Tətbiq zamanı texniki təhlükəsizlik vasitələrindən (əlcək ,eynək vəs) istifadə edin.

 

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

“Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki çərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;

şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır.

"ROKOL" sellülozik dolğu vernik

Məhsul haqqında

Nitrosellüloz əsaslı, birkomponentli olub parket, taxta və digər ağac səthlərindəki məsamələrin doldurulması üçün istifadə olunan dolğu məhsuludur.

İstifadə sahələri

Bu lakdan:

 • parket, taxta və digər ağac səthlərindəki məsamələrin doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • hər növ cilalanmış taxta səthlərdə əminliklə istifadə olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanın tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması.
 ROKOL Dolğu Lakı həlledici ilə qanşdırın.

Tətbiqi.
 Qarışdırılmış dolğu cilalanmış səthlərə 2 qat çəkilir. Adi şəraifdə 4 saatdan sonra lak çəkilmiş səthlər cilalana bilər. Lak çəkilmiş səthlərə ROKOL Parket Lakı çəkmək olar.

Texniki göstəricilər

Rəngi

şəffaf

Tərkibi

nitrosellüloz əsaslı

Sıxlığı
+200C temperaturda


0,93kq/l

Quruma müddəti:
-ilk
-son


15-20 dəqiqədən sonra
4 saatdan sonra

Örtmə qabiliyyəti

tək qatda 10 m2/l

Qatı maddə miqdarı

27%±1%

Qablaşdırma

0,75; 2,5 və 15 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyat

Tək qatda 0,100 l boya ilə 1 m2 səthi boyamaq olar.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 12 ay saxtanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • məhsulun buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" sellülozik tiner

Məhsul haqqında

Yüksək keyfiyyətli solventlərdən istehsal edilrniş sellülozik tinerdir. ROKOL Sellülozik Tiner lakların quruma, parıltılıq, yayılma və s. xüsüsiyyətlərinə müsbət şəkiidə təsir edir.

İstifadə sahələri

Bu sellülozik tinerdən:

 • ROKOL sellulozik məhsulların incəldilməsində;
 • səthlərin və istifadə alətlərinin təmizlənməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • sellulozik məhsulların incəldilməsində etibarlı şəkildə istifadə olunur;
 • boyaların səthə yapışma gücünü artırır;
 • yayılmanı asanlaşdırır;
 • fiziki və kimyəvi təsirlərə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. Nitrosellüloz əsaslı dolğu, parlaq verniklərin, həmçinin sənaye boyalarının incəldilməsində istifadə olunur. İstifadədən sonra qabın qapağı möhkəm şəkildə bağlanmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

şəffaf

Tərkibi

sellülozik solvent əsaslı

Qablaşdırma

0,85; 3,0 və 15 litrlik dəmir qablarda

Texniki göstəricilər

Rəngi

şəffaf

Tərkibi

sellülozik solvent əsaslı

Qablaşdırma

0,85; 3,0 və 15 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyat

Sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 3 il saxtanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • tiner buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"İzoFaslastik" qoruyucu fasad boyası

İstifadə sahələri

İzoFaslastik 100%-li akril polimeri əsaslı, dəmir-beton və suvaqlı səthlər üçün yaradılmış, birkomponentli, yüksək qoruyucu xüsusiyyətlərə malik elastomerli xarici səth boyasıdır. Dəmir-beton konstruksiyaları və birləşmələri donvurmadan, karbonatlaşmadan və müxtəlif duzların təsirlərindən qoruyan xüsüsi fasad boyasıdır. TŞ AZS 31 43498-05-2005 standartına uyğundur.

Texniki xüsusiyyətləri

Bu boyadan:

 • xarici məkanlarda və yerin səthindəki şaquli qurğularda;
 • bina, villa, fabrik (zavod) və otellərin fasadlarında və istilik sistemlərində;
 • beton, dəmir-beton, suvaq, kərpic üzərində, daş səthlərdə son səth dekorativ qoruyucu örtük olaraq istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • 24 saat ərzində 98% elastiklik əldə edilir;
 • donmaya və əriməyə davamlıdır;
 • yüksək davamlılıq qabiliyyətinə malikdir;
 • buxar keçiricidir;
 • çəkildiyi səthin asanlıqla qurumasını təmin edir;
 • istifadəyə hazırdır və tətbiq olunması olduqca asandır;
 • İzoFaslastik hamar və düzgün quruluşlu səth əmələ gətirir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Məhsulun çəkiləcəyi səthin sağlam, quru, davamlı, tozsuz, təmiz və eyni zamanda düzgün olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışmanı zəiflədən hər növ yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və səthdə sallanan hissəciklər olmamalıdır. Hamar olmayan səthlərdə müvafiq Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığından istifadə olunmalıdır. Yeni suvaqların və dəmir-beton səthlərin üzərində tətbiq olunduqda 28 günlük sərtləşmə müddətinin bitməsini gözləmək lazımdır.

Qarışığın hazırlanması. İzoFaslastik izolyasiya boyasını istifadə etməzdən əvvəl 400-600 dövr/dəqiqəlik qarışdırıcı qurğu vasitəsilə qarışdırın. İzoFaslastik məhsuluna qətiyyən su əlavə etməyin. Astar qismində səthə 2 qat BİNMADER astar və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul çəkin, sonra isə İzoFaslastik və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş bu tipli digər məhsulla müvafiq rəngsaz malası vasitəsilə astarlanmış səthə tətbiq edin. İzoFaslastik məhsulunun ağ və ya boz rəngini digər rənglərlə 1/1-1/2 və 1/3 nisbətlərində qarışdırmaqla müxtəlif rəng növləri əldə edilə bilər.

Tətbiqi. BİNMADER astar  və ya standartlara uyğun istehsal olunmuş digər bu tipli məhsul çəkilmiş səthlərə 4-6 saatdan sonra İzoFaslastik müvafiq vərdənə və püskürtmə qurğusu vasitəsilə 2 mərhələdə çəkilir. 1-ci mərhələ (2 qat vurulur) bitəndən 5-6 saat sonra 2-ci mərhələ (2 qat vurulur) başlanır və beləliklə, prosses sona çatmış olur.

Tövsiyələr. İstifadə olunan mühitin və səthin temperaturu +50C–dən aşağı və ya +300C-dən yuxarı olarsa, müvafiq temperatur təmin olunmalıdır. Tətbiq olunan məhsul ilk sutka ərzində yağışdan və donvurmadan qorunmalıdır. İzoFaslastik lazım olan hallarda möhkəm və köhnə boyalı səthlər üzərinə çəkilə bilər. Belə hallarda mövcud boyanın yapışma qabiliyyəti yoxlanılmalıdır. Qatlar arasındakı quruma müddətinə diqqət edilməlidir. Məhsul istifadə edilib qurtardıqdan sonra alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

ağ; boz

İstifadə temperaturu

+50 C - +300 C

Maddənin qatılıq dərəcəsi

65 %

Həcm kütləsi

1,2 kq/litr

Dartılmaya davamlılığı:

 • 45 aydan sonra

 

2 N/mm2

İstifadə müddəti

3 saat

Uzanma, maksimal dartınma

145%

Qopma dartınması

155%

Qablaşdırma

20 kq-lıq plastik qablarda

Sərfiyyat

 • Karbonatlaşmaya qarşı qoruyucu təbəqə yaratmaq üçün lazım olan minimal qalınlıq:
 • İzoFaslastik – 200-300 mikron
 • İzoFaslastik – 400 mikron (bu qalınlığı əldə etmək üçün səthə 2 qat çəkilməlidir).
 • I mərhələ: 2 qat 0,56 kq/m2
 • II mərhələ: 2 qat 0,8 kq/m2

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 24 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" sellülozik parlaq lak

Məhsul haqqında

Nitrosellüloz əsaslı,  tez quruyan, parlaq, son qat mebel lakıdır.

İstifadə sahələri

Bu lakdan:

 • hər cür mebel və ağac səthlərdə istifadə olunur. 

Üstünlükləri

 • hər növ mebel səthlərdə əminliklə istifadə olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanın tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas, su və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. İstifadədən əvvəl ROKOL Sellülozik Tinerlə incəldin (durulaşdırın).

Tətbiqi. İstifadədən əvvəl boya yaxşıca qarışdırılmalı və nazik qat şəklində çəkilməlidir

Texniki göstəricilər

Rəngi

şəffaf

Tərkibi

nitrosellüloz əsaslı

Sıxlığı

 • +200C temperaturda

 

0,93 kq/l

Quruma  müddəti:

 • ilk
 • son

 

20-25  dəqiqədən sonra

2,0-2,5  saatdan sonra

Örtmə qabiliyyəti

4-5 m2/l

Qatı maddə miqdarı

30%±2%

Qablaşdırma

0,85;   2,5  və 12 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

Tək qatda 8-10 m2/l.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 2 il saxtanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • lak  buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.

Zəmanət və  texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə  qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir.
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FasMazaik" mineral əsaslı dekorativ fasad örtüyü

Məhsul haqqında

Tərkibində xüsusi maddələr olan, daxili və xarici səthlərdə istifadə olunan dekorativ-mozaika suvağıdır.

İstifadə sahələri

Bu fasad örtüyündən:

 • binaların daxili və xarici divarlarında;
 • suvaq, beton, taxta, panel və s. səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • səthə mükəmməl yapışır;
 • Yağış, nəm, günəş şuaları və s. kəskin hava şəraitlərinə dözümlüdür;
 • dəniz sahillərindəki nəmə qarşı davamlıdır;
 • elastikdir, çatlamır, tökülmür;
 • müqaviməti çox yüksəkdir;
 • yuyulabiləndir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth yağ, pas, parafin və digər yapışmağa mane olan hər növ qalıqlardan təmizlənməlidir. Səthdəki çatlar və çuxurlar FİLKRET və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə düzəldilməlidir. Səth BİNMADER və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli astarla astarlanmalı və astar quruduqdan sonra dekorativ suvaq səthə çəkilməlidir.

Qarışığın hazırlanması. Dekorativ suvağı aşağı dövriyyəli qarışdırıcı ilə tam şəkildə qarışdırın. İstifadə olunan məhsulun qatılığını nizamlamaq üçün az miqdarda su əlavə edin (ən çoxu məhsulun 1 %-i qədər).

Tətbiqi. Dekorativ suvağı arasında hava boşluğu qalmamaq şərtilə paslanmayan metal mala ilə eni qalınlıqda eyni istiqamətə doğru çəkin və cilalayın.

Texniki göstəricilər

Qatı maddə miqdarı

~ 80 %

Sıxlığı

1,45 kq/litr

Qablaşdırma

25 kq-lıq plastik vedrə

Sərfiyyat

3,0 kq dekorativ suvaqla 1 m2 sahəni 2 mm qalınlıqda suvamaq olar.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda, quru şəraitdə 24 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə  qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun  müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL 100" Binder astar,istifadəyə hazır

Məhsul haqqında

Akrilik əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, istifadəyə hazır duru mayedir.

İstifadə sahələri

Bu astardan:

 • gips, beton, suvaq, döşəmə suvağı, ağac kimi səthlərin suhopma qabiliyyətini azaltmaqla sement əsaslı materialların yapışma qabiliyyətinin artırılmasında;
 • köhnə səthlərin üzərində görüləcək üzlük tamamlama işlərindən əvvəl;
 • daha yaxşı nəticə əldə etmək məqsədi ilə keramika, üzlük plitələr, səviyyə alma qarışığı (Şap), izolyasiya, boya kimi materialları istifadə etməmişdən əvvəl istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • istifadəyə hazırdır;
 • istifadə olunacaq səthlərin qopub tökülməsinə və sonradan çatlar əmələ gəlməsinə yol vermir;
 • məhsuldarlığı artırır;
 • materialların sərfinə qənaət edir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Tətbiqi. BINMADER 100 məhsulunu istifadədən əvvəl çalxalayın və səthə vərdənə və ya fırça ilə çəkin. Qurumayana qədər üzərində heç bir iş görməyin. Maddənin quruma müddəti 45-60 dəqiqədir. Gips kimi suhopma qabiliyyəti yüksək olan məhsulların üzərinə 2 qat çəkin.

Tövsiyələr. BINMADER 100 astarının istifadə olunduğu səthin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

ağ rəngli maye

İstifadə temperaturu

+50 C÷+300 C

Quruma müddəti:

 • +230C temperaturda

 

45-60 dəqiqə

Həcm kütləsi

0,98 kq/l

Qablaşdırma

1; 4 və 10 litrlik plastik bidon

Sərfiyyat

BINMADER 100 üçün sərfiyyat 1 m2 sahəyə 150 qramdır. 1 litrlik BINMADER 100 məhsulu təxminən 6-7 m2 səthin astarlanmasına sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • astarın mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL 200" Binder astar, yüksək qatılığa malik,su əlavə edilir

İstifadə sahələri

Bu astardan:

 • gips, beton, suvaq, döşəmə suvağı, ağac kimi səthlərin suhopma qabiliyyətini azaltmaqla sement əsaslı materialların yapışma qabiliyyətinin artırılmasında;
 • köhnə səthlərin üzərində görüləcək üzlük tamamlama işlərindən əvvəl;
 • daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün keramika, üzlük plitələr, səviyyə alma qarışığı (Şap), izolyasiya, boya kimi materialları istifadə etməmişdən əvvəl istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • istifadəyə hazırdır;
 • istifadə olunacaq səthlərin qopub tökülməsinə və sonradan çatlar əmələ gəlməsinə yol vermir;
 • məhsuldarlığı artırır;
 • materialların sərfinə qənaət edir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Tətbiqi. BINMADER 200 astar məhsulunu istifadədən əvvəl çalxalayın və səthə vərdənə və ya fırça ilə çəkin. Məhsulun quruma müddəti 45-60 dəqiqədir, Qurumayana qədər üzərində heç bir iş görməyin. Gips kimi udma qabiliyyəti yüksək olan məhsulların üzərinə 2 qat çəkin.

Tövsiyələr. BINMADER 200 astarın istifadə olunduğu səthin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

ağ rəngli maye

İstifadə temperaturu

+50C÷+300C

Quruma müddəti (+230C temperaturda)

2 saat

Həcm kütləsi

0,97 kq/ litr

Qablaşdırma

1; 4 və 10 litrlik plastik bidon

Sərfiyyat

BINMADER 200 binder astarın sərfiyyatı 120 qr /m2- dır:

 • daxili məkanlarda 1 litrə 7 litr su;
 • xarici məkanlarda isə 1 litrə 1 litr su əlavə etməklə istifadə edilir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • astarın mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşərsə, dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"PARAKONTAKT" Hamar beton səthlərini nahamarlayan, qəlibdən çıxan beton səthlə suvaq arasında ikitərəfli bağlayıcılıq yaradan məhlul

MƏHSUL HAQQINDA

Polimer qətranı əsaslı, hamar beton səthlərdə, divarlarda və tavanlarda sement və xüsusilə də gips əsaslı suvağın (sıva) səthlərə yapışma müqavimətini və dözümlülüyünü artıran astardır.

 

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

 • Hamar beton səthi olan divar və tavanlarda beton səthə suvağın (alçı, qara suvaq və s.) möhkəm yapışdırılmasında;
 • Su hopma qabiliyyəti olan digər hamar səthlərdə istifadə edilir.

 

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin sağlam, quru, tozsuz və təmiz olmasına diqqət yetirilməlidir. Səth yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır.

Tətbiqi. Məhsulu istifadədən əvvəl yaxşı-yaxşı qarışdırın.Bu məhsulu vərdənə ilə əvvəlcədən hazırlanmış səthə çəkin. İstifadə zamanı əgər ehtiyac duyularsa məhsula 10%-ə qədər su əlavə edib bircinsli məhlul əldə edilənədək qarışdırılmalıdır. PARAKONTAKT çəkildiyi səthin suyunu sürətlə özünə çəkdiyindən istifadədən əvvəl səthin suyu özünə çəkmə qabiliyyəti yoxlanılmalıdır. PARAKONTAKT çəkilmiş səthlərə sement və xüsusilə alçı əsaslı suvaqların vurulmasına məhsulun qurumasından 24 saat sonra başlamaq olar.

Tövsiyələr. PARAKONTAKT məhsulunun istifadə olunduğu səthin temperaturu +5°C-dən aşağı və ya +30°C-dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. Xarici səthlərdə istifadə olunmamalıdır. Həm istifadə müddətində, həm də sonra astarın təmiz saxlanılması vacibdir. PARAKONTAKT rütubət nisbətinin yüksək olduğu mühitlər üçün münasib deyildir (məsələn: hamam, sauna, üzgüçülük hovuzları və s.). İstifadə zamanı məhsul müntəzəm olaraq qarışdırılmalıdır.

 

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi                                                 qəhvəyi

Aqreqat halı                                     qatı maye

İstifadə temperaturu                     +5°C - +30°C

Səthə çəkilmə qalınlığı:

 • minimum                               0,20 mm
 • maksimum                               0,40 mm

Quruma müddəti                            24 saat

Qablaşdırma                                     5,10 və 20kq-lıq plastik vedrələrdə         

 

SƏRFİYYAT

Səthin suyu özünə çəkmə qabiliyyətindən və hamarlığından asılı olaraq PARAKONTAKT-ın sərfiyyatı 500-650 qr/m2-dir. 10% Su qatılmış məhsulun sərfiyyatı 450-550 qr/m2-dir.

 

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunaraq saxlanılmalıdır. Qısa müddət ərzində saxlanıldıqda istifadə zamanı əvvəlcə ən alta qoyulan məhsul götürülmək şərti ilə ən çoxu 3 taxta altlıq üst-üstə qoyula bilər. Anbarlarda normal saxlanma şəraitinə əməl edilərsə, istehsal tarixindən başlayaraq 3 il müddətində saxlanıla bilər. Ağzı açılmış qablardakı məhsul bir həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

 

XƏBƏRDARLIQ

 • PARAKONTAKT məhsulu gözə və ya dəri ilə təmas edərsə dərhal su ilə yuyun;
 • Ağız boşluğuna düşərsə, həkimə müraciət edin;
 • İstifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • Ərzaq məhsullarından və uşaqlardan uzaq saxlayın;
 • 0°C-dən aşağı temperaturda saxlamayın.

 

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

 • Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliy­yət daşıyır;
 • Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" İdeal sement təmizləyicisi

Məhsul haqqında

Səthi aktiv maddələri özündə əks etdirən, sement əsaslı qalıqları asanlıqla təmizləyən məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu təmizləyicidən:

 • üzlük plitələrin yapışdırılması zamanı onların üzərində qalan sement əsaslı müxtəlif inşaat qalıqlarının və digər qalıqların asanlıqla təmizlənməsində;
 • girintili-çıxıntılı döşəmə və soba daşlarının, təbii daşların, müxtəlif növ keramikaların üzərindəki qalıqların təmizlənməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • inşaat qalıqlarını və digər qalıqları asanlıqla təmizləyir;
 • qalıqlardan təmizlənmiş səthlər asanlıqla su ilə silinir.

İstifadə qaydaları

Qarışdırılması. Plitələrin üzərində qalan qalıqların miqdarından asılı olaraq 1/5 və ya 1/10 nisbətində su ilə qarışdırıla bilər.

Tətbiqi. Yuxarıda qeyd olunan nisbətlərdə su ilə qarışdırılmış MA Sem ilə təmizləmə işi iki üsulla aparıla bilər:

Əl ilə təmizləmə: MA Sem məhsulunu fırça ilə təmizlənəcək sahənin təxminən 2 m2-lik hissəsinə yayın. 2-3 dəqiqə gözlədikdən sonra bez ilə sürtüb təmizləyin. Yerdə əmələ gələn çirkli suyu süngər ilə vedrəyə doldurun. Bez və süngəri təmiz su ilə yuyun. Bu qayda ilə bütün sahəni təmizləyin və təmizləmə işi başa çatdıqdan sonra çirklərin çıxmadığı yerlərdə daha az miqdarda su qarışdırmaqla hazırlanan MA Sem məhsulundan yenidən istifadə edin. Bütün sahəni çox miqdarda su ilə durulayıb silin və qurumasını gözləyin. Çətin və qalın ləkələrin təmizlənməsində MA Sem məhsulunu su qarışdırmadan daha uzun müddət səthdə saxlamaqla istifadə edin.

Quru və vakuum aparatı ilə təmizləmə: MA Sem məhsulunu təmizlənəcək sahənin təxminən 4 m2-lik hissəsinə fırça ilə yayın. 2-3 dəqiqə gözlədikdən sonra aşağı hissəsinə möhkəm yuyucu bez yerləşdirilmiş sürtmə aparatı ilə təmizləməyə başlayın. Yerdə əmələ gələn çirkli suyu isə vakuum aparatı ilə toplayın. Bu qayda ilə bütün sahəni təmizləyin və təmizləmə işi başa çatdıqdan sonra çirklərin çıxmadığı yerlərə daha az miqdarda su qarışdırmaqla hazırlanan MA Sem məhsulundan yenidən istifadə edin. Bütün sahəni çox miqdarda su ilə durulayıb, toplanmış suyu vakuum aparatı ilə yığın və qurumasını gözləyin.

Tövsiyə. MA Sem istifadə olunan səthin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən çox), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Görünüşü

Şəffaf maye

İstifadə temperaturu

+5°C÷+30°C

Qarışma nisbəti MA Sem/Su

1/5 - 1/10

Qablaşdırma

1; 4 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

1 litr təmizləyici 100 m2 (1/5 nisbətində su ilə qatmaqla) səthi təmizləyə bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • MA Sem-in mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" super ləkə təmizləyicisi

Məhsul haqqında

Xüsusi kimyəvi maddələri özündə əks etdirən, çətin təmizlənən müxtəlif növ ləkələrin təmizlənməsindəistifadə olunan məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • yağlı ləkələrlə çirklənmiş üzlük plitələrin təmizlənməsində;
 • üzlük plitələrin yapışdırılması zamanı üzərində qalan başqa bu kimi ləkələrin asanlıqla təmizlənməsində;
 • səthlərdə əmələ gələn spirtli-spirtsiz içki ləkələrinin, qəhvə, yağ, mürəkkəb, ayaqqabı boyası, pomada, pas, flomaster və s. bu kimi çətin təmizlənən ləkələrin təmizlənməsində;
 • laklanmış və laklanmamış səthlərdə, qranit, normal və girintili-çıxıntılı keramika, kotto və turşuya davamlı üzlük materialların üzərindəki ləkələrin təmizlənməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • üzlük daşların üzərindəki ləkələri asanlıqla təmizləyir;
 • qəhvə, yağ, mürəkkəb, ayaqqabı boyası, pomada, pas, flomaster və s. bu kimi çətin təmizlənən ləkələri asanlıqla təmizləyir.

İstifadə qaydaları

Qarışdırılması. Ləkənin növündən asılı olaraq 1/5 və ya 1/10 nisbətində su ilə qarışdırıla bilər.

Tətbiqi. Yuxarıda qeyd olunan nisbətlərdə su ilə qarışdırılmış MA Tem ilə təmizləmə işi iki üsulla aparıla bilər:

Əl ilə təmizləmə. MA Tem mayesini fırça ilə təmizlənəcək sahənin təxminən 2 m2-lik hissəsinə yayın. 2-3 dəqiqə gözlədikdən sonra bez ilə sürtüb təmizləyin. Yerdə əmələ gələn çirkli suyu süngər ilə vedrəyə doldurun. Bez və süngəri təmiz su ilə yuyun. Bu qayda ilə bütün sahəni təmizləyin və təmizləmə işi başa çatdıqdan sonra çirklərin çıxmadığı yerlərdə daha az miqdarda su qarışdırmaqla hazırlanan MATem məhsulundan yenidən istifadə edin. Bütün sahəni çox miqdarda su ilə durulayıb silin və qurumasını gözləyin. Çətin və qalın ləkələrin təmizlənməsində MATem məhsulunu su qarışdırmadan daha uzun müddət səthdə saxlamaqla istifadə edin.

Quru və vakuum aparatı ilə təmizləmə. MA Tem məhsulunu təmizlənəcək sahənin təxminən 4 m2-lik hissəsinə fırça ilə yayın. 2-3 dəqiqə gözlədikdən sonra aşağı hissəsinə möhkəm yuyucu bez yerləşdirilmiş sürtmə aparatı ilə təmizləməyə başlayın. Yerdə əmələ gələn çirkli suyu isə vakuum aparatı ilə toplayın. Bu qayda ilə bütün sahəni təmizləyin və təmizləmə işi başa çatdıqdan sonra çirklərin çıxmadığı yerlərə daha az miqdarda su qarışdırmaqla hazırlanan MA Tem məhsulundan yenidən istifadə edin. Bütün sahəni çox miqdarda su ilə durulayıb, toplanmış suyu vakuum aparatı ilə yığın və qurumasını gözləyin.

Tövsiyə. MA Tem istifadə olunan səthin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən çox), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Görünüşü

şəffaf maye

İstifadə temperaturu

+5°C÷+30°C

Qarışma nisbəti MA Tem /su

1/5 - 1/10

Qablaşdırma

1; 4 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

3-5 litr təmizləyici 100 m(su qarışdırılmadan) səthi təmizləyə bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • MA Tem məhsulunun mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşərsə, dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"PROMATEKTOR" lyuks səth qoruyucusu

Məhsul haqqında:  İstifadə olunduğu səthə nüfuz etməklə,təbəqə yaratmayan,səthin tənəffüs etməsinə maneə olmayan, silikon əlavəli,şəffaf, sukeçirməz səth qoruyucusudur.

İstifadə sahələri:

 • Təbii və süni daşlar və beton səthlərdə istifadə olunur

 

Üstünlükləri:

 • Səthi uzun müddət atmosferin zərərli təsirlərindən qoruyur
 • Səthdə sukeçirməzliyi təmin edir,duzlara və aşınmalara qarşı müqavimətini artırır.
 • Dekorativ plitələr və təbii daşlar vurulmuş fasadlarda qoruyucu səth yaradır.
 • Səthin şaxtaya davamlılığını artırır
 • Səthə 5 mm-ə qədər nüfuz edərək,təbii görünüşünü və rəngini saxlayır
 • Tərkibində solvent olmadıgı üçün ekoloji təmiz məhsuldur.

 

İstifadə qaydaları.

Səthin hazırlanması:  Səth təmiz və quru  olmalıdır.

Tətbiqi: Məhsulu fırça ,vərdənə və püskürtmə aparatı ilə səthə ikiqat vurmaq lazımdır. Məhsulu işlətməzdən əvvəl səthi azca nəmləndirmək lazımdır. 1-ci qat səthə nüfuz edən kimi qurumağını gözləmədən dərhal 2-ci qat vurulmalıdır. Tətbiq ediləcək səthlərin və mühitin temperaturunun +5°C ilə +30°C arasında olmasına diqqət edilməlidir.

Tövsiyələr;  Səthin sukeçirməzliyi tam olaraq 24  saatdan sonra təmin edilir.Bəzi səthlərdə 1-ci qatdan sonra  inorqanik maddələırin çökməsi ilə bağlı ağ  ləkələr əmələ gələrsə, səthi yumaq, silmək və ya sürtməklə ləkələrdən təmizləyib 2-ci qatı vurmaq lazımdır.

Sərfiyyatı: Tətbiq ediləcək səthin növündən və əmiciliyindən asılı olaraq tək qatda 0.15-0.25 l/m²-dir.

Saxlama müddəti: Açılmamış qablarda, sərin və quru yerdə dondan, birbaşa günəş şüasından qorumaqla 3 il saxlanıla bilər.

 

 

Xəbərdarlıq və Təhlükəsizlik şərtləri

H317-Allergik təsirə səbəb ola bilər;

P101-Tibbi müdaxiləyə ehtiyac olarsa məhsulun qabını və ya etiketini saxlayın;

P102-Uşaqların əli çatmayan  yerlərdə saxlayın;

P103-İstifadədən  öncə etiketi oxuyun;

P280- Dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;

 

Zəmanət və  texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"STALTOP 500" kvars qumlu, sement əsaslı beton səth sərtləşdiricisi

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, kvars qumu tərkibli,  modifikasiyalı polimerləri özündə əks etdirən quru qarışıqdır. Ağır çəkili maşınların, müxtəlif avadanlıq və cihaz daşıyan yük maşınlarının  hərəkət edəcəyi səthlərə  yenicə yayılmış betonun  üzərinə  toz halında səpilən,  istifadəyə hazır beton səth sərtləşdiricisidir. AZS 039-2000 (TS 11140-1993), ГОСТ 10181-76, ГОСТ 28013-98 standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu səth sərtləşdiricisindən:

 • daxili və xarici məkanlarda, üfüqi səthlərdə;
 • sənaye müəssisələrinin döşəmələrində;
 • anqar və mexanika emalatxanalarında;
 • qaraj və maşın dayanacaqlarında;
 • beton yollarda;
 • anbarlarda;
 • yükləmə və boşaltma sahələrində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yenicə yayılmış döşəmə betonun üzərinə asanlıqla səpilir;
 • tərkibindəki modifikasiya olunmuş  polimerlərin və xüsusi ölçülü kvars qumlarının  sayəsində səpildiyi döşəmə betonunun suyunu özünə çəkərək hamarlandıqdan sonra betonla  monolit (eyni) bir qat əmələ gətirir;
 • bu məhsulun səpildiyi səth normal beton səthə nisbətən aşınmaya qarşı 3-4 dəfə daha dözümlüdür;
 • şaxtaya, istiyə və suların tərkibindəki duzların  təsirinə qarşı davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Köhnə betonun üzərinə yeni beton tökməzdən ən azı bir gün əvvəl köhnə beton səthi su ilə yaxşıca doyuzdurulmalı, lakin üzərində su qalmamalıdır. STALTOP 500 yalnız yeni tökülmüş  beton üzərinə səpilir. İstifadədən əvvəl alt mayaklar kvadrat şəklində bölünür, çat kontrol aralıqları müəyyən edilir  və betonun tökülməsi bu qaydalara uyğun həyata keçirilir. Tökülmüş şap betonda yarana biləcək qabarma və çatların qarışısını almaq məqsədilə beton töküldükdən sonra nəzərdə tutulan kvadratlar boyu təxminən 1 sm qalınlığında aralıqlar kəsilməli və həmin aralıqlara penoplast lövhələr  salınmalıdır. Tətbiqdən sonra penoplast lövhələr çıxarılmalı və boşluqlar beton üçün nəzərdə tutulan elastiki aralıq doldurma qarışığı Fugaton ilə doldurulmalıdır. Bu şapın çat vermədən sərbəst genişlənməsinə imkan verəcəkdir.

Şap betonun kənarlarının düzgün çıxması üçün alt mayakların qəlibləri hər istifadədən əvvəl təmizlənməli və MAOil 100 qəlib yağı ilə yağlanmalıdır. Şap betonu tökülərkən istifadə olunan alt mayak qəlibləri şapla eyni yüksəklikdə olmalıdır. Alt mayakların arasında keçid dəmirlərindən istifadə olunması şap betonunun daima hərəkətdə olmasının qarşısını  aldığından istifadə olunan elastiki aralıq doldurma qarışığının üzərinə ağırlıq düşməyəcək və bu da aralıq doldurma qarışığının istifadə müddətini uzadacaqdır.

Konstruksiya. Dəmir konstruksiya alt mayakların hüdudlarından kənara çıxmamalıdır. Konstruksiya hazır armaturlarla toxunduqda armaturlar bir-birinin üzərinə qoyularaq döşənməlidir. Ağır yüklərin təsirindən beton döşəmədə meydana gələ biləcək çatlara nəzarət edilməsi üçün çat nəzarət aralıqları təşkil olunmalıdır. Bu aralıqlardakı hərəkətlərin üfüqi və istənilən yöndə olması üçün aralıq konstruksiya alt mayaklardan kənara çıxmamalı və bu konstruksiya alt mayakların dəmirlərinə bağlanmalıdır.

Astar. Monolit şap istifadə edilərkən köhnə və yeni beton arasında yapışma müqavimətini artırmaq üçün beton tökülməzdən əvvəl nahamar vəziyyətə gətirilmiş  köhnə beton səthində epoksid (qatran) əsaslı yapışdırıcıdan və ya yapışma müqavimətini artıran astarlardan istifadə olunmalıdır.

Betonun tökülməsi. İlk növbədə alt mayaklara görə qəliblər yerləşdirilir. Betonun tökülməsinə keçməzdən əvvəl müəyyən olunmuş sayda STALTOP 500 torbaları alt mayakların kənarlarına düzülür. İstifadə olunan şap betonun qalınlığı 7 sm-dən çox, su sement nisbəti 0,45-dən yuxarı və betonun markası ən azı S 25 olmalıdır. Alt mayaklar arasına beton tökülərkən vibrasiyalı mastardan istifadə olunmaqla beton sıxlaşdırılmalıdır. Betonun səthinə su çıxmazdan əvvəl mastar və ya taxta maladan istifadə etməklə  lazımi düzəlişlər edilməli, betonun səthinə çıxan su uzun taxta mastarla təmizlənməlidir.

Üzərində STALTOP 500 istifadə olunacaq beton və ya şapın dizaynı həmin ərazidəki yüklərin və torpağın şəraiti nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. Səth sərtləşdiricisi istifadə olunduğu betonun üst hissəsində aşınma və zərbəyə dözümlülüyü artırır, lakin betonun təzyiq və əyilməyə qarşı olan dözümlülüyünə heç bir təsir göstərmir. Buna görə də Şap betonun üzərində yarana biləcək çatlara səbəb olan hər hansı xətalara yol verilərsə, eyni problemlər beton səth sərtləşdiricisi üzərində də baş verəcəkdir. Prosesin həyata keçirildilyi sahədə  lazımi miqdarda beton səth sərtləşdiricisi istifadə olunmalıdır. Beton səth sərtləşdiricisi səpilməzdən əvvəl alt mayakların kənarları aralıqlar boyunca təxminən 5x5 mm ölçüsündə üçbucaq şəklində mala ilə kəsilir. Kəsilmiş betonun yerinə STALTOP 500 çox az miqdarda su ilə məhlul halına gətirilərək  mala ilə həmin yerə çəkilir. Bu aralıq kənarların yük altında qırılmasının qarşısını alır. Beton səth sərtləşdiricisinin tərkibindəki qatqı maddələrinin bir-birindən ayrılmaması üçün istifadə zamanı məhsul çox yaxın səpilməlidir. Səpmə işləri  mühit və hava şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. Əgər betonun üzərinə çıxdıqda 0,5-1,0 sm dərinliyində ayaq izi qalacaq qədər bərkimə mövcud olarsa onda səpmə işlərinə başlamaq olar. Məhsul alt mayaklar üzərinə hissələrlə tökülməməli, mümkün qədər səthə bərabər miqdarda səpilməli və hamarlayıcı alətlə  düzəldilməlidir. Əgər məhsul mayakın üzərinə hissələrlə tökülüb hamarlayıcı alətlə yayılarsa, ilk növbədə tökülən yerdəki artıq məhsul səthdən təmizlənməlidir. İlk mərhələdə sərf olunacaq məhsulun 2/3 hissəsi beton üzərinə səpilməli, hamarlayıcı alətlə yayılmalı və ya makinadan istifadə olunmalıdır. Yayılan məhsul betonun suyunu çəkərək rəngini dəyişdirdikdən sonra beton səth sərtləşdiricisi helikopter (xüsusi avadanlıq) cihazı vasitəsilə lazımi qədər cilalanaraq betonla birləşməsinə kömək edilməlidir. Daha sonra məhsulun qalan hissəsi birinci mərhələdə olduğu kimi beton üzərinə səpilməli  və eyni işlər təkrarlanmalıdır. Helikopter cihazı ilə hamarlama işləri görülərkən betonun üzərinə əvvəlcədən tökülmüş məhsulun artıq (daşan) hissəsi fırça ilə təmizlənməlidir. Birinci mərhələ hamarlamadan sonra ikinci mərhələ incə hamarlamaya keçirilir. İncə hamarlama helikopterin bıçaqları vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bıçaqla hamarlama arzuolunan parlaqlıq əldə edilənə qədər davam etdirilir. Sərtləşdiricinin çəkilməsindən sonra gözlə görünməyən xırda çatların qarşısını almaq məqsədi ilə səthə nəm saxlayan MA Kürməhsulu çəkilməlidir. Bununla da STALTOP 500 -ün maksimum şəkildə fayda verməsi təmin edilmiş olur.  MA Kürməhsulundan həm yayda,  həm də qışda istifadə olunmalıdır.

Sərtləşdiricinin çəkilmə müddəti istifadə olunan betonun keyfiyyət və növündən, mövcud hava və mühitin şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. İsti havada bu müddət azala, soyuq havada isə uzana bilər. İstifadə zamanı betonun quruma mərhələlərinə diqqət yetirilməlıdir.

Tövsiyələr. STALTOP 500 istifadə olunarkən mühitin və torpağın temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarı olmamalıdır. Səth sərtləşdirmə prosesi peşəkar işçilər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Beton səth sərtləşdiricisi sadəcə istifadə olunduğu səthin aşınma və zərbəyə qarşı dözümlülüyünü artırır, lakin onun mexaniki dözümlülüyünə heç bir təsir göstərmir. Buna görə də  üzərinə səth sərtləşdiricisi çəkiləcək beton ona təsir edə biləcək yüklər nəzərə alınmaqla  hazırlanmalıdır.  STALTOP 500-ün  istifadə olunduğu şapların qalınlığı 7 sm-dən çox, su-sement nisbəti 0,45-dən yuxarı və betonun markası ən azı S 25 olmalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir. STALTOP 500 sərtləşdikdə yalnız mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

qırmızı, boz,  yaşıl

Məhsulun tərkibi

modifikasiyalı polimer, sement əsaslı, kvars qumlu və qatqı maddələrindən ibarət quru qarışıq

Möhkəmlilik həddi:

 • sixılmada

 

75-80 N/mm2

Aşınmaya dözümlülüyü:

 • Böhmə metodu ilə
 • Capon metodu ilə

 

6-8 q/ sm3/50 mm2/2-ci sinif

67 mm3 (100 çevrimdə)

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

İstifadə olunarkən qarşıya qoyulan məqsəd və nəqliyyatın yükündən asılı olaraq 4-8 kq/m2 ola bilər. Açıq rəng seçildiyi halda 7 kq/m2 -dən az istifadə olunmamalıdır.

Saxlanma müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • STALTOP 500-ün mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C  temperatur və  50% +5%  rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur.  Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və  texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə  qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

KONTRAJUK

MƏHSUL HAQQINDA 

Tərkibi yüksək effektli fungisid və biosidlərdən ibarət olan su tərkibli məhsuldur.

 

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Bu məhsuldan bütün taxta məmulatlarında-taxta örtüklərində, DCP lövhələrdə və eləcə də mineral səthlərdə istifadə olunur.

 

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması: Məhsulun tətbiq olunduğu səthlər yağdan, çirkdən və tozdan təmizlənməli, lazım gəldikdə  cilalanmalıdır.

Tətbiqi: Məhsulu incəltmədən fırça, vərdənə və ya püskürtmə aparatı ilə səthə ikiqat çəkmək lazımdır. Qatlar arasında 1-2 saat gözlənilməlidir.

Tövsiyələr: Məhsulun istifadəsi zamanı mühit temperaturu +5°C-dən yuxarı olmalı və havanın nəmliyi 80%-dən asağı olmalıdır.

 

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Tərkibi                       Su əsaslı

Sıxlığı                        0.95-1 qr/ml±0.05

Rəngi                         şəffaf

Quruma vaxtı:         

İlkin quruma            1-3 saat

Tam quruma            12-15 saat

Qablaşdırma            5 və 10 litrlik plastik bidonlarda

 

SƏRFİYYAT               

İki qata 0.2-0.3 l/m² istifadə oluna bilər.

 

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

5-35°C temperaturda açılmamış və birbaşa günəş işığı düşməyən yerdə 3 il saxlanıla bilər.

 

XƏBƏRDARLAR

Məhsulu donmadan qoruyun;

Uşaqların əli dəyə biləcəyi yerlərdən uzaq tutun;

Məhsulu sərin yerdə saxlayın,istifadədən sonra qapağını kip bağlayın.

 

ZƏMANƏT VƏ  TEXNİKİ DƏSTƏK

“Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır.

"STALTOP" 600 metal qatqılı, sement əsaslı beton səth sərtləşdiricisi

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, metal qatqılı, məhsulun keyfiyyətini və istifadə imkanlarını artıran modifikasiyalı polimerləri özündə əks etdirən, ağır çəkili maşınların, müxtəlif avadanlıq və cihaz daşıyan yük maşınlarının hərəkət edəcəyi sahələrdə yerin səthinə yenicə yayılmış betonun üzərinə toz halında səpilən, istifadəyə hazır beton səth sərtləşdiricisidir. AZS 039-2000 (TS 11140-1993), QOST 10181-76, QOST 28013-98 standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu səth sərtləşdiricisindən:

 • daxili və xarici məkanlarda, üfüqi səthlərdə;
 • yüksək aşınma və zərbələrə məruz qalan yerlərdə;
 • anqar və mexanika emalatxanalarında;
 • qaraj və maşın dayanacaqlarında;
 • beton yollarda;
 • anbarlarda;
 • yükləmə və boşaltma sahələrində;
 • dəmir-polad avadanlıqların saxlandığı yerlərdə;
 • sənaye müəssiələrinin döşəmələrində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yenicə yayılmış döşəmə betonu üzərinə asanlıqla səpilir;
 • tərkibindəki modifikasiya olunmuş polimerlər və xüsusi ölçülü metallar sayəsində səpildiyi döşəmə betonunda zərbələrə və aşınmalara dözümlü bir təbəqə əmələ gətirir;
 • mineral yağlara və yanacaqlara qarşı dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Köhnə betonun üzərinə yeni beton tökməzdən ən azı bir gün əvvəl köhnə beton səthi su ilə yaxşıca doyuzdurulmalı, lakin üzərində su qalmamalıdır. STALTOP 600 yalnız yeni tökülmüş beton üzərinə səpilir. İstifadədən əvvəl alt mayaklar kvadrat şəklində bölünür, çat kontrol aralıqları müəyyən edilir və betonun tökülməsi bu qaydalara uyğun həyata keçirilir. Tökülmüş şap betonda yarana biləcək qabarma və çatların qarışısını almaq məqsədilə beton töküldükdən sonra nəzərdə tutulan kvadratlar boyu təxminən 1 sm qalınlığında aralıqlar kəsilməli və həmin aralıqlara penoplast lövhələr salınmalıdır. Tətbiqdən sonra penoplast lövhələr çıxarılmalı və boşluqlar beton üçün nəzərdə tutulan elastiki aralıq doldurma qarışığı Fugaton və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla doldurulmalıdır. Bu şapın çat vermədən sərbəst genişlənməsinə imkan verəcəkdir.

Şap betonun kənarlarının düzgün çıxması üçün alt mayakların qəlibləri hər istifadədən əvvəl təmizlənməli və MAOil 100 qəlib yağı ilə yağlanmalıdır. Şap betonu tökülərkən istifadə olunan alt mayak qəlibləri şapla eyni yüksəklikdə olmalıdır. Alt mayakların arasında keçid dəmirlərindən istifadə olunması şap betonunun daima hərəkətdə olmasının qarşısını aldığından istifadə olunan elastiki aralıq doldurma qarışığının üzərinə ağırlıq düşməyəcək və bu da aralıq doldurma qarışığının istifadə müddətini uzadacaqdır.

Konstruksiya. Dəmir konstruksiya alt mayakların hüdudlarından kənara çıxmamalıdır. Konstruksiya hazır armaturlarla toxunduqda armaturlar bir-birinin üzərinə qoyularaq döşənməlidir. Ağır yüklərin təsirindən beton döşəmədə meydana gələ biləcək çatlara nəzarət edilməsi üçün çat nəzarət aralıqları təşkil olunmalıdır. Bu aralıqlardakı hərəkətlərin üfüqi və istənilən yöndə olması üçün aralıq konstruksiya alt mayaklardan kənara çıxmamalı və bu konstruksiya alt mayakların dəmirlərinə bağlanmalıdır.

Astar. Monolit şap istifadə edilərkən köhnə və yeni beton arasında yapışma müqavimətini artırmaq üçün beton tökülməzdən əvvəl nahamar vəziyyətə gətirilmiş köhnə beton səthində epoksid (qatran) əsaslı yapışdırıcıdan və ya yapışma müqavimətini artıran astardan istifadə olunmalıdır.

Betonun tökülməsi. İlk növbədə alt mayaklara görə qəliblər yerləşdirilir. Betonun tökülməsinə keçməzdən əvvəl müəyyən olunmuş sayda STALTOP 500 torbaları alt mayakların kənarlarına düzülür. İstifadə olunan şap betonun qalınlığı 7 sm-dən çox, su sement nisbəti 0,45-dən yuxarı və betonun markası ən azı S 25 olmalıdır. Alt mayaklar arasına beton tökülərkən vibrasiyalı mastardan istifadə olunmaqla beton sıxlaşdırılmalıdır. Betonun səthinə su çıxmazdan əvvəl mastar və ya taxta maladan istifadə etməklə lazımi düzəlişlər edilməli, betonun səthinə çıxan su uzun taxta mastarla təmizlənməlidir. Üzərində STALTOP 600 istifadə olunacaq beton və ya şapın dizaynı həmin ərazidəki yüklərin və torpağın şəraiti nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. Səth sərtləşdiricisi istifadə olunduğu betonun üst hissəsində aşınma və zərbəyə dözümlülüyü artırır, lakin betonun təzyiq və əyilməyə qarşı olan dözümlülüyünə heç bir təsir göstərmir. Buna görə də Şap betonun üzərində yarana biləcək çatlara səbəb olan hər hansı xətalara yol verilərsə, eyni problemlər beton səth sərtləşdiricisi üzərində də baş verəcəkdir. Prosesin həyata keçirildilyi sahədə lazımi miqdarda beton səth sərtləşdiricisi istifadə olunmalıdır.

Beton səth sərtləşdiricisi səpilməzdən əvvəl alt mayakların kənarları aralıqlar boyunca təxminən 5x5 mm ölçüsündə üçbucaq şəklində mala ilə kəsilir. Kəsilmiş betonun yerinə STALTOP 500 çox az miqdarda su ilə məhlul halına gətirilərək mala ilə həmin yerə çəkilir. Bu aralıq kənarların yük altında qırılmasının qarşısını alır. Beton səth sərtləşdiricisinin tərkibindəki qatqı maddələrinin bir-birindən ayrılmaması üçün istifadə zamanı məhsul çox yaxın səpilməlidir. Səpmə işləri mühit və hava şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Əgər betonun üzərinə çıxdıqda 0,5-1,0 sm dərinliyində ayaq izi qalacaq qədər bərkimə mövcud olarsa onda səpmə işlərinə başlamaq olar.

Məhsul alt mayaklar üzərinə hissələrlə tökülməməli, mümkün qədər səthə bərabər miqdarda səpilməli və hamarlayıcı alətlə düzəldilməlidir.

Əgər məhsul mayakın üzərinə hissələrlə tökülüb hamarlayıcı alətlə yayılarsa, ilk növbədə tökülən yerdəki artıq məhsul səthdən təmizlənməlidir.

İlk mərhələdə sərf olunacaq məhsulun 2/3 hissəsi beton üzərinə səpilməli, hamarlayıcı alətlə yayılmalı və ya makinadan istifadə olunmalıdır.

Yayılan məhsul betonun suyunu çəkərək rəngini dəyişdirdikdən sonra beton səth sərtləşdiricisi helikopter (xüsusi avadanlıq) cihazı vasitəsilə lazımi qədər cilalanaraq betonla birləşməsinə kömək edilməlidir. Daha sonra məhsulun qalan hissəsi birinci mərhələdə olduğu kimi beton üzərinə səpilməli və eyni işlər təkrarlanmalıdır.

Helikopter cihazı ilə hamarlama işləri görülərkən betonun üzərinə əvvəlcədən tökülmüş məhsulun artıq (daşan) hissəsi fırça ilə təmizlənməlidir.

Birinci mərhələ hamarlamadan sonra ikinci mərhələ incə hamarlamaya keçirilir. İncə hamarlama helikopterin bıçaqları vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bıçaqla hamarlama arzuolunan parlaqlıq əldə edilənə qədər davam etdirilir. Sərtləşdiricinin çəkilməsindən sonra gözlə görünməyən xırda çatların qarşısını almaq məqsədi ilə səthə nəm saxlayan MA Kür məhsulu və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul çəkilməlidir. Bununla da STALTOP 600 -ün maksimum şəkildə fayda verməsi təmin edilmiş olur. MA Kür məhsulundan həm yayda, həm də qışda istifadə olunmalıdır.

Sərtləşdiricinin çəkilmə müddəti istifadə olunan betonun keyfiyyət və növündən, mövcud hava və mühitin şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. İsti havada bu müddət azala, soyuq havada isə uzana bilər. İstifadə zamanı betonun quruma mərhələlərinə diqqət yetirilməlıdir.

Tövsiyələr. STALTOP 600 istifadə olunarkən mühitin və torpağın temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarı olmamalıdır. Səth sərtləşdirmə prosesi peşəkar işçilər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Beton səth sərtləşdiricisi sadəcə istifadə olunduğu səthin aşınma və zərbəyə qarşı dözümlülüyünü artırır, lakin onun mexaniki dözümlülüyünə heç bir təsir göstərmir. Buna görə də üzərinə səth sərtləşdiricisi çəkiləcək beton ona təsir edə biləcək yüklər nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. STALTOP 600-ün istifadə olunduğu şapların qalınlığı 7 sm-dən çox, su-sement nisbəti 0,45-dən yuxarı və betonun markası ən azı S 25 olmalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir. STALTOP 600 sərtləşdikdə yalnız mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

qırmızı, boz, yaşıl

Məhsulun tərkibi

modifikasiyalı polimer, sement əsaslı, metal tərkibli və qatqı maddələrindən ibarət quru qarışıq

Sixılmada möhkəmlilik həddi:

 • 1 gündən sonra
 • 28 gündən sonra

 

42 N/mm2

85 N/mm2

Aşınmaya dözümlülüyü:

 • Böhmə metodu ilə

 

 

2,5-3,0 qr/sm3/50 mm2

(71x71x71mm ölçülü kub şəkilli nümunə üzrə)

Elastiklik modulu (28 gün)

28 N/mm2

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

İstifadə olunarkən qarşıya qoyulan məqsəd və nəqliyyatın yükündən asılı olaraq sərfiyyat aşağıdakı kimi dəyişilir:

 • yüngül və orta yüklər 4,0-6,0 kq/m2
 • orta və ağır yüklər 6,0-7,5 kq/ m2
 • ağır yüklər 7,5-9,0 kq/m2
 • çox ağır yüklər 9,0-10,0 kq/m2
 • açıq rəng seçildiyi halda 7,0 kq/m2-dən az istifadə olunmamalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • STALTOP 600- ün mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"STALTOP" 700 korund qatqılı, sement əsaslı beton səth sərtləşdiricisi

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, korund tərkibli, məhsulun keyfiyyətini və istifadə imkanlarını artıran modifikasiyalı polimerləri özündə əks etdirən, ağır çəkili maşınların, müxtəlif avadanlıq və cihaz daşıyan yük maşınlarının hərəkət edəcəyi sahələrdə yenicə yayılmış betonun üzərinə toz halında səpilən istifadəyə hazır beton səth sərtləşdiricisidir. AZS 039-2000 (TS 11140-1993), QOST 10181-76, QOST 28013-98 standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu səth sərtləşdiricisindən:

 • sənaye müəssisələrinin döşəmələrində;
 • anqar və mexanika emalatxanalarında;
 • qaraj və maşın dayanacaqlarında;
 • anbarlarda;
 • yükləmə və boşaltma sahələrində;
 • elektrik stansiyalarında;
 • limanlarda istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yenicə yayılmış döşəmə betonunun üzərinə asanlıqla səpilir;
 • tərkibindəki modifikasiya olunmuş polimerlərin və xüsusi ölçülü korund mineralının sayəsində çəkildiyi döşəmə betonunun suyunu özünə çəkərək hamarlamadan sonra beton ilə monolit (eyni) bir qat əmələ gətirir;
 • məhsulun çəkildiyi səth aşınmaya qarşı normal beton səthdən 4-6 dəfə daha dözümlüdür;
 • şaxtaya, istiliyə və yağış sularının tərkibindəki duzların təsirinə qarşı davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Köhnə betonun üzərinə yeni beton tökməzdən ən azı bir gün əvvəl köhnə beton səthi su ilə yaxşıca doyuzdurulmalı, lakin üzərində su qalmamalıdır. STALTOP 700 yalnız yeni tökülmüş beton üzərinə səpilir. İstifadədən əvvəl alt mayaklar kvadrat şəklində bölünür, çat kontrol aralıqları müəyyən edilir və betonun tökülməsi bu qaydalara uyğun həyata keçirilir. Tökülmüş şap betonda yarana biləcək qabarma və çatların qarışısını almaq məqsədilə beton töküldükdən sonra nəzərdə tutulan kvadratlar boyu təxminən 1 sm qalınlığında aralıqlar kəsilməli və həmin aralıqlara penoplast lövhələr salınmalıdır. Tətbiqdən sonra penoplast lövhələr çıxarılmalı və boşluqlar beton üçün nəzərdə tutulan elastiki aralıq doldurma qarışığı Fugaton və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla doldurulmalıdır. Bu şapın çat vermədən sərbəst genişlənməsinə imkan verəcəkdir.

Şap betonun kənarlarının düzgün çıxması üçün alt mayakların qəlibləri hər istifadədən əvvəl təmizlənməli və MAOil 100 qəlib yağı ilə yağlanmalıdır. Şap betonu tökülərkən istifadə olunan alt mayak qəlibləri şapla eyni yüksəklikdə olmalıdır. Alt mayakların arasında keçid dəmirlərindən istifadə olunması şap betonunun daima hərəkətdə olmasının qarşısını aldığından istifadə olunan elastiki aralıq doldurma qarışığının üzərinə ağırlıq düşməyəcək və bu da aralıq doldurma qarışığının istifadə müddətini uzadacaqdır.

Konstruksiya. Dəmir konstruksiya alt mayakların hüdudlarından kənara çıxmamalıdır. Konstruksiya hazır armaturlarla toxunduqda armaturlar bir-birinin üzərinə qoyularaq döşənməlidir. Ağır yüklərin təsirindən beton döşəmədə meydana gələ biləcək çatlara nəzarət edilməsi üçün çat nəzarət aralıqları təşkil olunmalıdır. Bu aralıqlardakı hərəkətlərin üfüqi və istənilən yöndə olması üçün aralıq konstruksiya alt mayaklardan kənara çıxmamalı və bu konstruksiya alt mayakların dəmirlərinə bağlanmalıdır.

Astar. Monolit şap istifadə edilərkən köhnə və yeni beton arasında yapışma müqavimətini artırmaq üçün beton tökülməzdən əvvəl nahamar vəziyyətə gətirilmiş köhnə beton səthində epoksid (qatran) əsaslı yapışdırıcıdan və ya yapışma müqavimətini artıran astardan istifadə olunmalıdır.

Betonun tökülməsi. İlk növbədə alt mayaklara görə qəliblər yerləşdirilir. Betonun tökülməsinə keçməzdən əvvəl müəyyən olunmuş sayda STALTOP 700 torbaları alt mayakların kənarlarına düzülür. İstifadə olunan şap betonun qalınlığı 7 sm-dən çox, su sement nisbəti 0,45-dən yuxarı və betonun markası ən azı S 25 olmalıdır. Alt mayaklar arasına beton tökülərkən vibrasiyalı mastardan istifadə olunmaqla beton sıxlaşdırılmalıdır. Betonun səthinə su çıxmazdan əvvəl mastar və ya taxta maladan istifadə etməklə lazımi düzəlişlər edilməli, betonun səthinə çıxan su uzun taxta mastarla təmizlənməlidir.

Üzərində STALTOP 700 istifadə olunacaq beton və ya şapın dizaynı həmin ərazidəki yüklərin və torpağın şəraiti nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. Səth sərtləşdiricisi istifadə olunduğu betonun üst hissəsində aşınma və zərbəyə dözümlülüyü artırır, lakin betonun təzyiq və əyilməyə qarşı olan dözümlülüyünə heç bir təsir göstərmir. Buna görə də Şap betonun üzərində yarana biləcək çatlara səbəb olan hər hansı xətalara yol verilərsə, eyni problemlər beton səth sərtləşdiricisi üzərində də baş verəcəkdir.

Prosesin həyata keçirildilyi sahədə lazımi miqdarda beton səth sərtləşdiricisi istifadə olunmalıdır. Beton səth sərtləşdiricisi səpilməzdən əvvəl alt mayakların kənarları aralıqlar boyunca təxminən 5x5 mm ölçüsündə üçbucaq şəklində mala ilə kəsilir. Kəsilmiş betonun yerinə STALTOP 500 çox az miqdarda su ilə məhlul halına gətirilərək mala ilə həmin yerə çəkilir. Bu aralıq kənarların yük altında qırılmasının qarşısını alır. Beton səth sərtləşdiricisinin tərkibindəki qatqı maddələrinin bir-birindən ayrılmaması üçün istifadə zamanı məhsul çox yaxın səpilməlidir. Səpmə işləri mühit və hava şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. Əgər betonun üzərinə çıxdıqda 0,5-1,0 sm dərinliyində ayaq izi qalacaq qədər bərkimə mövcud olarsa onda səpmə işlərinə başlamaq olar.

Məhsul alt mayaklar üzərinə hissələrlə tökülməməli, mümkün qədər səthə bərabər miqdarda səpilməli və hamarlayıcı alətlə düzəldilməlidir.

Əgər məhsul mayakın üzərinə hissələrlə tökülüb hamarlayıcı alətlə yayılarsa, ilk növbədə tökülən yerdəki artıq məhsul səthdən təmizlənməlidir.

İlk mərhələdə sərf olunacaq məhsulun 2/3 hissəsi beton üzərinə səpilməli, hamarlayıcı alətlə yayılmalı və ya makinadan istifadə olunmalıdır.

Yayılan məhsul betonun suyunu çəkərək rəngini dəyişdirdikdən sonra beton səth sərtləşdiricisi helikopter (xüsusi avadanlıq) cihazı vasitəsilə lazımi qədər cilalanaraq betonla birləşməsinə kömək edilməlidir. Daha sonra məhsulun qalan hissəsi birinci mərhələdə olduğu kimi beton üzərinə səpilməli və eyni işlər təkrarlanmalıdır.

Helikopter cihazı ilə hamarlama işləri görülərkən betonun üzərinə əvvəlcədən tökülmüş məhsulun artıq (daşan) hissəsi fırça ilə təmizlənməlidir.

Birinci mərhələ hamarlamadan sonra ikinci mərhələ incə hamarlamaya keçirilir. İncə hamarlama helikopterin bıçaqları vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bıçaqla hamarlama arzuolunan parlaqlıq əldə edilənə qədər davam etdirilir. Sərtləşdiricinin çəkilməsindən sonra gözlə görünməyən xırda çatların qarşısını almaq məqsədi ilə səthə nəm saxlayan MA Kür məhsulu və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsul çəkilməlidir. Bununla da STALTOP 700 -ün maksimum şəkildə fayda verməsi təmin edilmiş olur. MA Kür məhsulundan həm yayda, həm də qışda istifadə olunmalıdır.

Sərtləşdiricinin çəkilmə müddəti istifadə olunan betonun keyfiyyət və növündən, mövcud hava və mühitin şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. İsti havada bu müddət azala, soyuq havada isə uzana bilər. İstifadə zamanı betonun quruma mərhələlərinə diqqət yetirilməlıdir.

Tövsiyələr. STALTOP 700 istifadə olunarkən mühitin və torpağın temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarı olmamalıdır. Səth sərtləşdirmə prosesi peşəkar işçilər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Beton səth sərtləşdiricisi sadəcə istifadə olunduğu səthin aşınma və zərbəyə qarşı dözümlülüyünü artırır, lakin onun mexaniki dözümlülüyünə heç bir təsir göstərmir. Buna görə də üzərinə səth sərtləşdiricisi çəkiləcək beton ona təsir edə biləcək yüklər nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. STALTOP 700-ün istifadə olunduğu şapların qalınlığı 7 sm-dən çox, su-sement nisbəti 0,45-dən yuxarı və betonun markası ən azı S 25 olmalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir. STALTOP 700 sərtləşdikdə yalnız mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

qırmızı, boz, yaşıl

Məhsulun tərkibi

modifikasiyalı polimer, sement əsaslı, korund tərkibli və qatqı maddələrindən ibarət quru qarışıq

Möhkəmlilik həddi:

 • sixılmada

 

70 N/mm2

Aşınmaya dözümlülüyü:

 • Capon metodu ilə

 

3 (100 çevrimdə)

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

İstifadə olunarkən qarşıya qoyulan məqsəd və nəqliyyatın yükündən asılı olaraq 4-8 kq/m2 ola bilər. Açıq rəng seçildiyi halda 7 kq/m2 -dən az istifadə olunmamalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • STALTOP 700-ün mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"Staltop EX-50" epoksid əsaslı,ikikomponentli, həlledicisiz səth sərtləşdiricisi

Məhsul haqqında

Epoksid əsaslı, həlledicisiz, ikikomponentli, şəffaf və rəngli səth sərtləşdiricisi məhsuludur.

İstifadə sahələri

Bu səth sərtləşdiricisindən:

 • kimya və tibb sənayesində;
 • qida və içki sənayesində;
 • steril otaqlarda;
 • laboratoriya və xəstəxanalarda;
 • nəzarət otaqlarında;
 • anbarlarda;
 • nüvə enerjisi obyektlərində;
 • termal və hidroelektrik stansiyalarda istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • mexaniki və kimyəvi təsirlərə qarşı dayanıqlığı yüksəkdir;
 • antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir;
 • gigiyenik şəraitlər üçün asan vasitədir;
 • təmizlənməsi asandır;
 • yapışma müqaviməti yüksəkdir;
 • çirklənmir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Staltop EX-50 məhsulunun istifadə olunacağı səthlər əvvəlcədən ona uyğun Staltop astar məhsulu ilə və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla astarlanmalıdır. Staltop EX-50 şəffaf məhsulundan da astar kimi istifadə etmək olar. Məhsul əvvəlcədən astarlanmış səthin üzərini tam bağlayanadək istifadə olunmalıdır. Məhsuldan istifadə zamanı səthin istiliyi +50C-dən aşağı olmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Qarışıq nisbəti nəzərə alınmaqla Staltop EX-50 məhsulu istifadəyə tam hazır şəkildə istehsal olunur. Qarışdırmağa başlamazdan əvvəl materialların temperaturunun +150C-lə +250C arasında olmasına əmin olmaq lazımdır. Staltop EX-50-nin A komponenti piqment tərkiblidir. Homogen rəng alınana qədər A komponentini 300-400 dövr/dəqiqəlik mexaniki qarışdırıcı ilə yaxşıca qarışdırın. Bundan sonra B komponentinin hamısını A komponentinin üzərinə boşaldın. Alınmış qarışığı 300-400 dövr/dəqiqəlik mexaniki qarışdırıcı ilə homogen bir qarışıq alınana qədər ən azı 3 dəqiqə qarışdırın. Qarışdırma qabının kənarlarındakı və dibindəki materiallar tamamilə qarışmalıdır. İlk qarışdırma qabındakı qarışığı digər bir dəmir qabın içərisinə tökərək bir müddət gözləyin. Sonra yenidən 1 dəqiqə qarışdırıb istifadə edin.

Staltop EX-50 səth sərtləşdiricisi istifadə olunmazdan əvvəl məhsul 1,0/1,5 və ya 1,0/2,0 nisbətində kvars qumu ilə qarışdırılaraq istifadə oluna bilər.

Qarışıq nisbəti

Staltop EX-50

Komponent A

Komponent B

Qarışıq miqdarı

6 kq

3 kq

Qarışığın sıxlığı

1,10 kq/l

Tətbiqi. Staltop EX-50 məhsulunu istənilən qalınlıq alınana qədər dişli mala ilə səthə çəkin. Şəraitdən asılı olaraq məhsul müəyyən qatılığa gəldikdən sonra kirpi vərdənə vasitəsilə havasını alın.

Tövsiyələr. 
İstifadə zamanı səthin temperaturu +50C-lə +350C arasında olmalıdır. Çox isti, yağışlı və ya küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Uyğun temperaturda aparılacaq işlərdə istifadə olunan materiallar 1-2 gün əvvəlcədən istifadə sahəsinə gətirilərək anbara yığılmalı və hava şəraitinə uyğun saxlanılmalıdır. Çox soyuq havalarda istifadə edilərsə, qızdırıcının köməyi ilə mühitin və səthin temperaturu artırılmalıdır. İstifadə olunarkən qablaşdırılmış məhsulun temperaturu +200C - +250C olmalıdır. Epoksid və poliüretan əsaslı səth sərtləşdiriciləri mütəxəssislər tərəfindən istifadə olunmalıdır. Qatran əsaslı sərtləşdiricilərin işləmə və reaksiya müddəti şəraitdən, səthin temperaturundan və havadakı nəmlikdən asılı olduğundan aşağı temperaturlarda kimyəvi reaksiya ləngiyir. Bu da səthin sərtləşməsini və məhsulun istifadə müddətini uzadır. Eyni zamanda qatılıq çoxaldığı üçün sərfiyyat da artır. Yüksək temperaturda isə kimyəvi reaksiya artır və yuxarıda göstərilən şərtlər azalır.

Məhsulun nəmliyinin tamamilə aradan qalxması üçün havanın və səthin temperaturu icazə verilən minimum həddən aşağı düşməməlidir. Məhsul istifadə olunan zaman səth 24 saat ərzində su ilə təmasdan qorunmalıdır. Əgər 24 saatdan tez səthə su düşərsə bu zaman səthdə karbonatlaşma və yumşalma yaranacaq ki, bu da istifadə olunmuş məhsulun öz xüsusiyyətlərini itirməsinə səbəb olacaqdır. Belə hal baş verərsə, məhsul səthdən təmizlənməli və yenisi ilə əvəz olunmalıdır.

Staltop EX-50 məhsulu istifadəyə tam hazır şəkildə istehsal olunduğundan istifadə zamanı qarışığın içərisinə həlledici və s. qatılmamalıdır. Məhsul 300-400 dövr/dəqiqəlik mexaniki qarışdırıcı ilə qarışdırılmalıdır. Məhsulun əl ilə qarışdırılması yolverilməzdir. İlk qarışdırma mərhələsi qurtardıqdan sonra qarışıq mütləq digər təmiz bir qaba boşaldılmalı və yenidən qarışdırılmalıdır. Məhsul istifadə olunduqdan sonra alətlər həlledici ilə təmizlənməlidir. Staltop EX-50 sərtləşdikdən sonra səthdən yalnız mexaniki üsulla təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

şəffaf və çeşidli rənglərdə

Saxlanma temperaturu

-200 C - +800 C

Sıxlığı

1,10 kq/litr

Müqaviməti:

 • sıxılmada
 • əyilmədə
 • qopmada

 

>60 N/mm2

>25 N/mm2

>2 N/mm2

İstifadə müddəti

60 dəqiqə

Üzərində hərəkət etmə müddəti:

 • +100 C temperaturda
 • +200 C temperaturda
 • +300 C temperaturda

 

7 gündən sonra

3 gündən sonra

2 gündən sonra

Tam bərkimə müddəti

7 gündən sonra

Qablaşdırma:

Staltop EX-50 rəngli

 • komponent A
 • komponent B

Staltop EX-50 şəffaf

 • komponent A
 • komponent B

 

 

6,0 kq-lıq dəmir qablarda

3,0 kq-lıq dəmir qablarda

 

5,54 kq-lıq dəmir qablarda

3,0 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

Staltop EX-50 məhsulunun istifadə olunduğu məkandan asılı olaraq sərfiyyat dəyişkəndir.

Saxlanma müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablarda, sərin və quru şəraitdə, şaxtadan qorumaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Qısa müddətli saxlamada məhsul ən çoxu 3 cərgə olmaq şərti ilə üst-üstə qoyula bilər. İstifadə zamanı birinci növbədə alt cərgədə olan məhsul istifadə olunmalıdır. Uzun müddətli saxlamada isə məhsullar üst-üstə yığılmamalıdır.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsulun saxlandığı anbarlara və tətbiq olunduğu məkanlara alovla yaxınlaşmayın;
 • anbarların və tətbiq olunduğu məkanların havasını daimi dəyişdirin;
 • istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • udulma halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"MA STALTOP ŞAP 100" özü yayılan mastar döşəmə qarışığı (1 sm qalınlığa kimi)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, kimyəvi qatqılarla zəngin, məsaməsiz səth yaranmasını təmin edən, birkomponentli döşəmə qarışığıdır. Öz-özünə yayılmaqla tarazlanır. TSEN 13813 -2004 standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • ağac, laminat, parket, xalça, PVC, keramika kimi materialları istifadə etməzdən əvvəl düz səthin əldə edilməsində;
 • anbar və bu kimi obyektlərdə aşınma və tozlanmaya qarşı davamlı səth əldə edilməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • hazırlanması və istifadəsi asandır;
 • öz-özünə yayılmaqla məsaməsiz, düzgün səth əmələ gətirir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət etməli, səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir. Səthdə qırılmış və ovulmuş yerlər olarsa, Filkret təmir qarışığı ilə və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla təmir edilməlidir. Səthin suudma qabiliyyətini azaltmaq və müqavimətini artırmaq üçün səth mütləq BİNMADER astarla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarişığı yavaş-yavaş 4,0 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər və hava qabarcıqları yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli mikserdən də istifadə oluna bilər).

Tətbiqi. Hazırlanmış duru qarışığı səthə boşaldın. İstifadə zamanı qarışığın daxilində hava qabarcıqlarıının qalmaması və yayılma əməliyyatının asanlaşması üçün kirpi quruluşlu vərdənədən istifadə edin. Lazım gəldikdə yayılmanı sürətləndirmək məqsədilə polad maladan da istifadə etmək olar. Məhsulun tətbiq olunduğu səthi 24 saat ərzində küləkdən və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qoruyun.

Tövsiyələr. MA Şap-ın istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperatutu

+50C - +300C

Su/quru qarışıq nisbəti

4,0 litr su/20 kq quru qarışıq

İstifadə müddəti

35 dəqiqə

İstifadə qalınlığı

3,0 -10,0 mm

Bərkiməsi:

 • ilkin
 • son

 

15-30 dəqiqədən sonra

60-90 dəqiqədən sonra

Sıxılmada möhkəmlik həddi:

 • 7 gündən sonra
 • 28 gündən sonra

 

23 Mpa

35 Mpa

Yapışma müqaviməti

1,2 Mpa

İstifadəyə verilmə müddəti

6 saatdan sonra üstündə hərəkət edilə bilər. 24 saatdan sonra üstünə xalça, parket,keramika və s. döşənə bilər.

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 20 kq -lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1 m2-ə 1,75 kq qarışıq sərf oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla quru anbarlarda 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • MA Şap-ın sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

""MA STALTOP ŞAP 200" özü yayılan mastar döşəmə qarışığı (1-3 sm qalınlığa kimi)

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, kimyəvi qatqılarla zəngin, məsaməsiz səth yaranmasını təmin edən, birkomponentli döşəmə qarışığıdır. Öz-özünə yayılmaqla tarazlanır. TSEN 13813 -2004 standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • ağac, laminat, parket, xalça, PVC, keramika kimi materialları istifadə etməzdən əvvəl düz səthin əldə edilməsində;
 • anbar və bu kimi obyektlərdə aşınma və tozlanmaya qarşı davamlı səth əldə edilməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • hazırlanması və istifadəsi asandır;
 • öz-özünə yayılmaqla məsaməsiz, düzgün səth əmələ gətirir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət etməli, səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir. Səthdə qırılmış və ovulmuş yerlər olarsa, Filkret təmir qarışığı ilə və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla təmir edilməlidir. Səthin suudma qabiliyyətini azaltmaq və müqavimətini artırmaq üçün səth mütləq BİNMADER astarla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarişığı yavaş-yavaş 4,0 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər və hava qabarcıqları yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli mikserdən də istifadə oluna bilər).

Tətbiqi. Hazırlanmış duru qarışığı səthə boşaldın. İstifadə zamanı qarışığın daxilində hava qabarcıqlarıının qalmaması və yayılma əməliyyatının asanlaşması üçün kirpi quruluşlu vərdənədən istifadə edin. Lazım gəldikdə yayılmanı sürətləndirmək məqsədilə polad maladan da istifadə etmək olar. Əgər 20,0 mm qalınlıq tələb olunarsa MA Şap məhsulunu 2 qatda tətbiq edin. Qatlar arasındakı müddət temperaturdan asılı olaraq 60-90 dəqiqə ola bilər. Məhsulun tətbiq olunduğu səthi 24 saat ərzində küləkdən və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qoruyun.

Tövsiyələr. MA Şap-ın istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

boz

İstifadə temperatutu

+50C - +300C

Su/quru qarışıq nisbəti

4,0 litr su/20 kq quru qarışıq

İstifadə müddəti

35 dəqiqə

İstifadə qalınlığı

10,0 -30,0 mm

Bərkiməsi:

 • ilkin
 • son

 

15-30 dəqiqədən sonra

60-90 dəqiqədən sonra

Sıxılmada möhkəmlik həddi:

 • 2 gündən sonra
 • 7 gündən sonra
 • 28 gündən sonra

 

3,0 Mpa

20,0 Mpa

30,0 Mpa

Yapışma müqaviməti

2,0 Mpa

İstifadəyə verilmə müddəti

6 saatdan sonra üstündə hərəkət edilə bilər. 24 saatdan sonra üstünə xalça, parket, keramika və s. döşənə bilər.

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət

20 kq -lıq kisələrdə

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1 m2-ə 1,75 kq qarışıq sərf oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla quru anbarlarda 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • MA Şap-ın sement əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% + 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"BEMATON" 3055 qəlibin içində betonun əla yayılmasını təmin edən beton qatqısı

Məhsul haqqında

BEMATON 3055-polikarboksilli efir əsaslı, yüksək miqdarda suazaldıcı, betonun qatılığının azalmasının qarşısını alan, yüksək davamlılığı və müqaviməti özündə əks etdirən hazır beton sənayesi üçün təkmilləşdirilmiş, ən yeni nəsil super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 3.1 və 3.2: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip F: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • öz-özünə yerləşən və sıxlaşan beton istehsalında;
 • betonda əla yayılmanı təmin etməklə, qatılığı dəyişmədən uzun və yüksək strukturlarda (konstruksiyalarda) betonun nasos vasitəsilə tökülməsində;
 • sıx armaturlaşdırılaraq möhkəmləndirlmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən Reodinamik beton istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • ənənəvi super plastifikatorlarla (Naftalin Sulfanat Əsaslı Maddələr-NSM və ya Melamin Sulfanat Əsaslı Maddələr-MSM) müqayisədə istifadə olunan betonun ilkin və son möhkəmliyini, çəkmə müqavimətini, polada yapışmasını, həmçinin keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır;
 • betonun karbonatlaşmaya və xlor ionlarına qarşı müqavimətini, aqressiv kimyəvi maddələrə qarşı davamlılığını, soyuyarkən betonun sıxılma və dartılma kimi mexaniki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır;
 • qatqısız betonla müqayisədə aşağı su/sement nisbətində istismar parametrlərini saxlamaqla ayrılma (hissələrə parçalanma) və qopma riski az olan Reoplastik beton əldə olunur;
 • betonun qəlibin içərisində əla yayılmasını təmin edir;
 • ənənəvi super plastifikatorlardan (NSM və ya MSM) fərqli olaraq aşağı su/sement nisbətində bərkiməni (sərtləşməni) gecikdirmədən betonun qatılığını qoruyur, tikinti aparılan yerdə təkrarən qatılığın tənzimlənməsinə ehtiyac duyulmur;
 • sıx armaturlaşdırılmış şəbəkədə vibrasiyadan istifadə etmədən asanlıqla tətbiq olunur;
 • tərkibində xlor yoxdur.

İsitfadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə BEMATON 3055-i qarışığa əlavə edin. BEMATON 3055-in qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Ən yeni nəsil super plastifikatorların kimyəvi mexanizmiSement dənəcik səthləri beton qarışdırma prosedurunun ən ilkin mərhələsində ənənəvi melamin və naftalin sulfanat əsaslı super plastifikatorlu polimerlərlə əhatələnirlər. Polimer zəncirlərinin sulfatlaşmış qrupları sement dənəcik səthlərinin mənfi yükünü artırır və elektrostatik qüvvə bu dənəcikləri itələyir. Nəticədə elektrostatik mexanizm sement xəmirinin dağılmasına səbəb olur və betonun istifadəsini asanlaşdıraraq, betonun daha az su qarışığı ilə əldə olunmasını təmin edir. Bununla yanaşı, hidratlaşma prosesi başlayır. Sürətlə böyüyən hidratlaşma kristalları dənəciklərin səthinin mexanizmini dəyişdirir və beləliklə də bu dənəciklərin sərbəst şəkildə dağlmasının qarşısı alınır.

BEMATON 3055-in ənənəvi super plastifikatorlardan (NSM və ya MSM) fərqi sement fraksiyasının effektivliyini artıran yeni və bənzəri olmayan təsir mexanizminə malik olmasıdır. BEMATON 3055 uzun zəncirli karboksilli efir polimerlərindən ibarətdir. Qarışdırma prosedurunun əvvəlində ənənəvi super plastifikatorlarda olduğu kimi elektrostatik itələmə mexanizmi baş verir. Bu proses nəticəsində suya olan ehtiyac böyük miqdarda azalaraq plastifikatorlu (axıcı) beton əldə olunur. Ancaq, polimer onurğasına bağlanan zəncirlər sement dənəciklərinin dağılma və yayılma qabiliyyətini böyük ölçüdə sabitləşdirərək steril bir maneə əmələ gətirir. Bunun sayəsində isə daha az su miqdarı ilə daha yüksək plastifikatorluluq (axıcılıq) təmin olunur.

Sement xəmirinin yüksək qələvililiyi qarışığın erkən (vaxtından əvvəl) toplanmasının və qatılaşmasının qarşısını alan BEMATON 3055-in quruluşundakı əlavə polimer zəncirlərinin açılıb genişlənməsini təmin edir. Bu mexanizm bərkiməni gecikdirici xüsusiyyətə malik ənənəvi super plastifikatorlarla müqayisə olunduqda bərkiməni (sərtləşməni) gecikdirmədən əhəmiyyətli dərəcədə daha uzun müddət istifadə olunmasına və qarışığın su miqdarının yüksək miqdarda azalmasına şərait yaradır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. BEMATON 3055 aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • öz-özünə yerləşən betonun alınmasına ehtiyacın yarandığı hallarda mineral yapışdırıcı maddələrlə (kvars qumu, vulkan külü və şlak);
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • FLOTONseriyalı (NSM əsaslı) qatqı maddələri ilə birgə istifadə oluna bilməz.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

polikarboksilli efir əsaslı

Rəngi

şabalıdı

Sıxlığı

1,04-1,05 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<3,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr),200 kq-lıq çəllək,

1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənləri olan maşınlar

Sərfiyyat

Sement kütləsinin 1,0-2,0%-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış BEMATON 3055 mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə etmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdr. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq, istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • FLOTONseriyasından (NSM əsaslı) olan qatqılarla birgə istifadə etməyin;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • BEMATON 3055 beton qatqısı +150C-dən aşağı temperaturlarda istifadə olunarsa, sərtləşmə şərtləri daxilində (temperatur və müddət) sementin miqdarında lazımi düzəlişlərin edilməsi vacibdir;
 • BEMATON 3055-i başqa kateqoriyadan olan qatqılarla qarışdırdıqda keyfiyyəti aşağı düşür. Bu səbəbdən də saxlanma və qarışdırma avadanlıqları təmizləndikdən sonra bu qatqıdan istifadə olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"BEMATON" 3060 yüksək müqavimətli beton istehsalında istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

BEMATON 3060-polikarboksilli efir əsaslı, yüksək miqdarda suazaldıcı, davamlılıq və müqavimətə ehtiyac olan hazır beton sənayesi üçün təkmilləşdirilmiş ən yeni nəsil super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 3.1 və 3.2: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip F: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • öz-özünə yerləşən və sıxlaşan betonun istehsalında;
 • sıx armaturlaşdırılaraq möhkəmləndirlmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən Reodinamik beton istehsalında;
 • 18-24 saat və 28 gün ərzində yüksək müqavimət əldə olunan beton istehsalında;
 • prekast və prefabrik beton istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • ənənəvi super plastifikatorlarla (NSM və ya MSM) müqayisədə istifadə olunan betonun ilkin və son möhkəmliyini, çəkmə müqavimətini, polada yapışmasını, həmçinin keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır;
 • betonun karbonatlaşmaya və xlor ionlarına qarşı müqavimətini, aqressiv kimyəvi maddələrə qarşı davamlılığını, soyuyarkən betonun sıxılma və dartılma kimi mexaniki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır;
 • əlavəsiz betonla müqayisədə aşağı su/sement nisbətində istismar parametrlərini saxlamaqla ayrılma (hissələrə parçalanma) və qopma riski az olan Reoplastik beton əldə olunur;
 • aşağı temperaturlarda belə erkən yüksək müqavimətli beton istehsalını təmin edir;
 • qəlibdən ayırma müddətini minimuma endirir;
 • ayrılma və tərləməni azaldaraq betonun aşınma (deformasiya) müqavimətini artırır.
 • beton qarışıqlarında aşağı su/sement nisbəti, erkən yüksək davamlılıq və tərləməni azaltma xüsusiyyətləri sayəsində qatran əsaslı səth örtmə sistemlərinin yeni betonun üzərinə tətbiq olunması müddətini qısaldır;
 • betonun donmaya -əriməyə qarşı davamlılığını artırır;
 • prekast beton istehsalında sərtləşmə müddətini və istiliyi azaldır;
 • bütün sement növləri ilə uyğun qaydada istifadə oluna bilir;
 • fərqli materiallardan istifadə olunmasına qarşı az həssaslıq göstərir;
 • tərkibində xlor yoxdur.

İsitfadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə BEMATON 3060-ı qarışığa əlavə edin. BEMATON 3060-ın qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Ən yeni nəsil super plastifikatorların kimyəvi mexanizmi. Sement dənəcik səthləri beton qarışdırma prosedurunun ən ilkin mərhələsində ənənəvi melamin və naftalin sulfanat əsaslı super plastifikatorlu polimerlərlə əhatələnirlər. Polimer zəncirlərinin sulfatlaşmış qrupları sement dənəcik səthlərinin mənfi yükünü artırır və elektrostatik qüvvə bu dənəcikləri itələyir. Nəticədə elektrostatik mexanizm sement xəmirinin dağılmasına səbəb olur və betonun istifadəsini asanlaşdıraraq, betonun daha az su qarışığı ilə əldə olunmasını təmin edir. Bununla yanaşı, hidratlaşma prosesi başlayır. Sürətlə böyüyən hidratlaşma kristalları dənəciklərin səthinin mexanizmini dəyişdirir və beləliklə də bu dənəciklərin sərbəst şəkildə dağlmasının qarşısı alınır.

BEMATON 3060-ın ənənəvi super plastifikatorlardan (NSM və ya MSM) fərqi sement fraksiyasının effektivliyini artıran yeni və bənzəri olmayan təsir mexanizminə malik olmasıdır. BEMATON 3060 uzun zəncirli karboksilli efir polimerlərindən ibarətdir. Qarışdırma prosedurunun əvvəlində ənənəvi super plastifikatorlarda olduğu kimi elektrostatik itələmə mexanizmi baş verir. Bu proses nəticəsində suya olan ehtiyac böyük miqdarda azalaraq plastifikatorlu (axıcı) beton əldə olunur. Ancaq, polimer onurğasına bağlanan zəncirlər sement dənəciklərinin dağılma və yayılma qabiliyyətini böyük ölçüdə sabitləşdirərək steril bir maneə əmələ gətirir. Bunun sayəsində isə daha az su miqdarı ilə daha yüksək plastifikatorluluq (axıcılıq) təmin olunur.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. BEMATON 3060 aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • öz-özünə yerləşən betonun alınmasına ehtiyacın yarandığı hallarda mineral yapışdırıcı maddələrlə (kvars qumu, vulkan külü və şlak);
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • FLOTON seriyalı (NSM əsaslı) qatqı maddələri ilə birgə istifadə oluna bilməz.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

polikarboksilli efir əsaslı

Rəngi

şabalıdı

Sıxlığı

1,082-1,142 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<3,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək,

1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

Sərfiyyat

BEMATON 3060-ın sement kütləsinin 0,7-0,9 %-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış BEMATON 3060 mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə etmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdr. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq istehsal tarixindən etibarən 12 ay müddətində saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • FLOTON seriyasından (NSM əsaslı) olan qatqılarla birgə istifadə etməyin;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • BEMATON 3060 beton qatqısı +150C-dən aşağı temperaturlarda istifadə olunarsa, sərtləşmə şərtləri daxilində (temperatur və müddət) sementin miqdarında lazımi düzəlişlərin edilməsi vacibdir;
 • BEMATON 3060-ı başqa kateqoriyadan olan qatqılarla qarışdırdıqda keyfiyyəti aşağı düşür. Bu səbəbdən də saxlanma və qarışdırma avadanlıqları təmizləndikdən sonra bu qatqıdan istifadə olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"BEMATON" ZES 3035 sıfır enerji sistemi ilə işləyən, yüksək miqdarda suazaldıcı

Məhsul haqqında

BEMATON ZES 3035 polikarboksilli efir əsaslı, yüksək miqdarda suazaldıcı, erkən və yekunda yüksək davamlılığa və müqavimətə ehtiyac duyulan hazır beton sənayesi üçün təkmilləşdirilmiş, ən yeni nəsil super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 3.1, 3.2 və Cədvəl 7: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu beton qatqısı” ASTM C 494 Tip F: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • prekast və prefabrik beton istehsalında;
 • 18-24 saat və 28 gün ərzində yüksək müqavimət əldə olunan beton istehsalında;
 • ayrılmayan axıcı qatılığa malik olan Reoplastik prekast (yığma, zavod istehsalı olan) beton istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • prefabrik beton sənayesində;
 • ənənəvi super plastifikatorlarla (NSM və ya MSM) müqayisədə istifadə olunan betonun ilkin və son möhkəmliyini, çəkmə müqavimətini, polada yapışmasını, həmçinin keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır;
 • betonun karbonatlaşmaya və xlor ionlarına qarşı müqavimətini, aqressiv kimyəvi maddələrə qarşı davamlılığını, soyuyarkən betonun sıxılma və dartılma kimi mexaniki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır;
 • əlavəsiz betonla müqayisədə aşağı su/sement nisbətində istismar parametrlərini saxlamaqla ayrılma (hissələrə parçalanma) və qopma riski az olan Reoplastik beton əldə olunur;
 • prefabrik betonun istehsalında tökmə, sıxlaşma, sərtləşmə müddətini və temperaturunu azaldaraq lazımi enerjini minimuma endirir və beləliklə, maksimum qənaət əldə etməyə imkan verir;
 • qəlibli betonlarda əla bitişmiş səth əmələ gətirir;
 • tərkibində xlor yoxdur.

Sıfır Enerji Sistemi

Sıfır Enerji Sistemi ən yeni nəsil BEMATON ZES 3035 qatqısı yeni təkmilləşdirilmiş reodinamik beton texnologiyasının birləşməsidir. Prefabrik beton məhsulların istehsalı müddətində məhsulun keyfiyyətini və işləmə şərtlərini yaxşılaşdıran, enerjinin maya dəyərini azaldaraq qənaətli istehsalın həyata keçirilməsini təmin edən bir sistemdir.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə BEMATON ZES 3035-i qarışığa əlavə edin. BEMATON ZES 3035 -in qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Ən yeni nəsil super plastifikatorların kimyəvi mexanizmi. BEMATON ZES 3035-in xüsusi molekul quruluşu sementin hidratlaşmasını sürətləndirir. BEMATON ZES 3035 molekulunun sement dənəcikləri tərəfindən sürətlə sorulması (absorbsiyası) effektiv yayılma təsiri ilə bərabər sement dənəciklərinin səthini genişlədərək su ilə reaksiyasına yardım edir. Bu təsirin nəticəsi olaraq erkən (vaxtından əvvəl) hidratlaşma baş verir və sement vaxtından çox əvvəl genişlənərək yüksək davamlılıq əldə olunmasını təmin edir.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. BEMATON ZES 3035 aşağıda göstərilən materiallarla birgə birlikdə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • öz-özünə yerləşən betonun alınmasına ehtiyacın yarandığı hallarda mineral yapışdırıcı maddələrlə (kvars qumu, vulkan külü və şlak);
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • BEMATON ZES 3035 FLOTON seriyalı (NSM əsaslı) qatqı maddələri ilə birgə istifadə oluna bilməz.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

polikarboksilli efir əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,06-1,07 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<3,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

Sərfiyyat

Sement kütləsinin 0,8-1,0%-i miqdarında istifadə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış BEMATON ZES 3035 mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdr. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şirnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • FLOTON seriyasından (NSM əsaslı) olan qatqılarla birgə istifadə etməyin;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • BEMATON ZES 3035 beton qatqısı +150C-dən aşağı temperaturlarda istifadə olunarsa, sərtləşmə şərtləri daxilində (temperatur və müddət) sementin miqdarında lazımi düzəlişlərin edilməsi vacibdir;
 • BEMATON ZES 3035-i başqa kateqoriyadan olan əlavələrlə qarışdırdıqda keyfiyyəti aşağı düşür. Bu səbəbdən də saxlanma və qarışdırma avadanlıqları təmizləndikdən sonra bu əlavədən istifadə olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FLOTON" 2100 K soyuq hava şəraitində istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

FLOTON 2100 K naftalin sulfonat əsaslı, betona Reoplastik xüsusiyyət verərək betonun ilkin və yekun müddətdə müqavimətlərini artıran, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. Uyğunluq kodu: 04.613/1-A3 AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 3.1 və 3.2:  Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip F: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, ən yeni nəsil super plastifikatorlu beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

 

Bu beton qatqısı

 • nasoslu və nasossuz istifadə üçün nəzərdə tutulan beton istehsalında;
 • sıx armaturlaşdırılaraq möhkəmləndirlmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən Reoplastik beton istehsalında;
 • aşağı temperatur şəraitində beton tökmələrində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qatqısız betona nisbətən su miqdarını ən azı 12% azaldır;
 • qatqısız betona nisbətən eyni istifadə imkanı ilə daha az su/ sement nisbətində və ya eyni su/sement nisbətində yüksək istifadə keyfiyyəti və asan nasoslanmanı təmin edir;
 • qatqısız betona nisbətən ilk və son möhkəmliyi artırır;
 • qatqısız betona nisbətən qəlib və haşiyəli səthlərdə asan yayılmanı təmin edir;
 • betonun keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır, dartılma və sıxılmanı azaldır və betonun digər mexaniki parametrlərini yaxşılaşdırır;
 • sıx armaturlaşdırılmış dəmir-beton konstruksiyalarda daha az vibrasiya (titrəmə) ilə betonun asanlıqla yerləşməsini təmin edir;
 • təkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə FLOTON 2100 K-nı qarışığa əlavə edin. FLOTON 2100 K-nın qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqıların işləmə prinsipi. Qatqılar əsasən yapışdırıcı ilə reaksiyaya girir. Qatqı betona əlavə olunduğu halda yapışdırıcı dənəcikləri tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). Yapışdırıcı dənəciklər elektrostatik qüvvə ilə bir-birini itələyir. Beləliklə, istənilən istifadə imkanı daha az su miqdarı ilə təmin olunur. Qatqı suyunun azalmasına mütənasib olaraq betonun mexaniki möhkəmliyi artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. FLOTON 2100 K aşağıda göstərilən materiallarla birgə birlikdə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • öz-özünə yerləşən betonun alınmasına ehtiyacın yarandığı hallarda mineral yapışdırıcı maddələrlə (kvars qumu, vulkan külü və şlak);
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tiplinəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • tikinti aparılan sahədə betonun qatılığını artırmaq üçün FLOTON 2100 Kbeton qatqısı ilə və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

naftalin sulfonat əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,15-1,21 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<3,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

Sərfiyyat

FLOTON 2100 K sement kütləsinin 0,8-1,4 %-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış FLOTON 2100 K mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • qarışığın içindəki qatqı miqdarı qarışıqdakı sement və ikinci dərəcəli yapışdırıcıların (kvars qumu, vulkan külü, şlak) cəminin qatqı maddəsinin miqdarına vurulması ilə hesablanır;
 • tövsiyə olunan istifadə miqdarı intervalından daha artıq məhsuldan istifadə olunduğu təqdirdə qarışığın bərkimə (sərtləşmə) müddətləri uzana bilər. Belə hallarda qəlib alma müddətində dəmir-beton konstruksiyaların sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FLOTON" 2105 R isti hava şəraitində istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

FLOTON 2105 R - naftalin sulfonat əsaslı, bərkiməni (sərtləşməni) gecikdirmə xüsusiyyəti olan, betona Reoplastik xüsusiyyət verərək betonun son müddətdə müqavimətlərini artıran, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. Uyğunluq kodu: 04.613/1-A3

AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 11.1, 11.2: “Sərtləşməni gecikdirici, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip G : “Yüksək miqdarda suazaldıcı və gecikdirici beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • nasoslu və nasossuz istifadə üçün nəzərdə tutulan hazır beton istehsalında;
 • sıx armaturlaşdırılaraq möhkəmləndirlmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən Reoplastik beton istehsalında;
 • temperaturun və nəmin yüksək olduğu yerlərdə hazırlanan beton tökmələrində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qatqısız betona nisbətən su miqdarını ən az 12% azaldır;
 • qatqısız betona nisbətən, eyni istifadə imkanı ilə daha az su/ sement nisbəti və ya eyni su/sement nisbətində yüksək istifadə keyfiyyətini saxlamaqla asan nasoslanmanı təmin edir;
 • isti havalarda betonun qatılığını saxlama xüsusiyyətini artırır;
 • qatqısız betona nisbətən son möhkəmliyi artırır;
 • betonun keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır, dartılma və sıxılmanı azaldır və betonun digər mexaniki parametrlərini yaxşılaşdırır;
 • sıx armaturlaşdırılmış dəmir-beton konstruksiyalarda daha az vibrasiya (titrəmə) ilə betonun asanlıqla yerləşməsini təmin edir;
 • təkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə FLOTON 2105 R-i qarışığa əlavə edin. FLOTON 2105 R-in qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqıların işləmə prinsipi. Qarışıqlar əsasən mineral yapışdırıcılarla reaksiyaya girir. Qarışıq betona əlavə olunduğu halda yapışdırıcı dənəcikləri tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). Yapışdırıcı dənəciklər elektrostatik qüvvə ilə bir-birini itələyir. Beləliklə, istənilən istifadə imkanı daha az su miqdarı ilə təmin olunur. Qarışıq suyunun azalmasına mütənasib olaraq betonun mexaniki davamlılığı artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. FLOTON 2105 R aşağıda göstərilən materiallarla birgə birlikdə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • öz-özünə yerləşən betonun alınmasına ehtiyacın yarandığı hallarda mineral yapışdırıcı maddələrlə (kvars qumu, vulkan külü və şlak);
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • tikinti aparılan sahədə betonun qatılığını artırmaq üçün FLOTON MOD Nbeton qatqısı ilə və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

naftalin sulfonat əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,12-1,14 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<10,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

FLOTON 2105 R sement kütləsinin 0,8-1,4%-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış FLOTON 2105 R mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq, saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şirnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • qarışığın içindəki qatqı miqdarı qarışıqdakı sement və ikinci dərəcəli yapışdırıcıların (kvars qumu, vulkan külü, şlak) cəminin qatqı maddəsinin miqdarına vurulması ilə hesablanır;
 • tövsiyə olunan miqdardan daha artıq məhsuldan istifadə olunduğu təqdirdə qarışığın bərkimə (sərtləşmə) müddətləri uzana bilər. Belə hallarda qəlib alma müddətində dəmir- beton konstruksiyaların sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FLOTON" 2118 isti hava şəraitində istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

FLOTON 2118 - naftalin sulfonat əsaslı, bərkiməni (sərtləşməni) gecikdirmə xüsusiyyəti olan, betona Reoplastik xüsusiyyət verərək betonun son müddətdə müqavimətlərini artıran, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. Uyğunluq kodu: 04.613/1-A3

AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 11.1, 11.2: “Sərtləşməni gecikdirici, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip G : “Yüksək miqdarda suazaldıcı və gecikdirici beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • nasoslu və nasossuz istifadə üçün nəzərdə tutulan hazır beton istehsalında;
 • betonun nəqliyyatla çatdırılmasına 1 saatdan artıq vaxt lazım olan yerlərdə;
 • betonun 200 metrdən daha uzaq yerlərə nasoslandığı beton tökmələrində və ya yüksək yerlərə tətbiq olunan beton tökmələrində;
 • mühit temperaturunun +400C-dən artıq və rütubətin aşağı olduğu yerlərdəki beton tökmələrində;
 • betonda hidratlaşma istiliyinə nəzarətin tələb olunduğu kritik tökmələrdə (kütlə şəklində beton tökümü kimi);
 • sıx armaturlaşdırılaraq möhkəmləndirlmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən Reoplastik beton istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qatqısız betona nisbətən, su miqdarını ən azı 12% azaldır;
 • qatqısız betona nisbətən, eyni istifadə imkanı ilə daha az su/ sement nisbəti və ya eyni su/sement nisbətində yüksək istifadə keyfiyyətini saxlamaqla asan nasoslanmanı təmin edir;
 • yüksək temperaturun betonun istifadə keyfiyyətinə göstərdiyi mənfi təsirləri minimuma endirir;
 • uzun müddət ərzində betonun Reoplastik xüsusiyyətinin qorunub saxlanılmasını təmin edir;
 • qatqısız betona nisbətən betonun son möhkəmliyini artırır;
 • qatqısız betonla müqayisədə qəlibdən çıxmış betonun səthi daha hamar olur;
 • betonun keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır, dartılma və sıxılmanı azaldır və betonun digər mexaniki parametrlərini yaxşılaşdırır;
 • təkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə FLOTON 2118-i qarışığa əlavə edin. FLOTON 2118-in qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqıların işləmə prinsipi. Qatqılar əsasən mineral yapışdırıcılarla reaksiyaya girir. Qatqı betona əlavə olunduğu halda yapışdırıcı dənəcikləri tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). Yapışdırıcı dənəciklər elektrostatik qüvvə ilə bir-birini itələyir. Beləliklə, istənilən istifadə imkanı daha az su miqdarı ilə təmin olunur. Qarışıq suyunun azalması ilə mütənasib olaraq betonun mexaniki davamlılığı artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. FLOTON 2118 aşağıda göstərilən materiallarla birgə birlikdə istifadə oluna bilər:

bütün sement növləri ilə istifadə oluna bilər.

 • öz-özünə yerləşən betonun alınmasına ehtiyacın yarandığı hallarda mineral yapışdırıcı maddələrlə (kvars qumu, vulkan külü və şlak);
 • donmaya-açılmaya qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tiplinəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • tikinti aparılan sahədə betonun qatılığını artırmaq üçün FLOTON MOD N beton qatqısı ilə və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

naftalin sulfonat əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,16-1,19 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0.1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<10,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

FLOTON 2118 sement kütləsinin 1,0-2,0 %-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış FLOTON 2118 mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • maddənin allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər maddənin udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • qarışığın içindəki qatqı miqdarı qarışıqdakı sement və ikinci dərəcəli mineral yapışdırıcıların (kvars qumu, vulkan külü, şlak) cəminin qatqı maddəsinin miqdarına vurulması ilə hesablanır;
 • tövsiyə olunan istifadə miqdarı intervalından daha artıq məhsuldan istifadə olunduğu təqdirdə qarışığın bərkimə (sərtləşmə) müddətləri uzana bilər. Belə hallarda qəlib alma müddətində dəmir-beton konstruksiyaların sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FLOTON" 2161 soyuq hava şəraitində istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

FLOTON 2161 - naftalin sulfonat əsaslı, betona Reoplastik xüsusiyyət verərək betonun vaxtından əvvəl və son müddətdə müqavimətlərini artıran, yüksək miqdarda suazaldıcı, superplastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdir. Uyğunluq kodu: 04.613/1-A3

AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 3.1, 3.2: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, superplastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip G: “Yüksək miqdarda suazaldıcı və superplastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • nasoslu və nasossuz istifadə üçün nəzərdə tutulan hazır beton istehsalında;
 • prekast və prefabrik beton istehsalında (zavod istehsalı olan betonda);
 • sıx armaturlaşdırılaraq möhkəmləndirlmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən Reoplastik beton istehsalında;
 • aşağı su/sement miqdarına malik əvvəlcədən gərilmiş beton istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qatqısız betona nisbətən, su miqdarını ən azı 12% azaldır;
 • qatqısız betona nisbətən eyni istifadə imkanı ilə daha az su/ sement nisbəti və ya eyni su/sement nisbətində yüksək istifadə keyfiyyətini saxlamaqla asan nasoslanmanı təmin edir;
 • qatqısız betona nisbətən betonun ilk və son möhkəmliyini artırır;
 • qatqısız betona nisbətən betonun sıxılmada və əyilmədə müqavimətini artırır;
 • qatqısız betona nisbətən qəlibin sökülmə müddətini qısaldır;
 • ayrılma və tərləməni azaldaraq betonun aşınma müqavimətini artırır;
 • betonun donma-ərimə zamanı davamlılığını artırır;
 • betonun keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır, dartılma və sıxılmanı azaldır və betonun digər mexaniki parametrlərini yaxşılaşdırır;
 • sıx armaturlaşdırılmış dəmir-beton konstruksiyalarda daha az vibrasiya (titrəmə) ilə betonun asanlıqla yerləşməsini təmin edir;
 • təkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə FLOTON 2161-i qarışığa əlavə edin. FLOTON 2161-in qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqıların işləmə prinsipi. Qatqılar əsasən mineral yapışdırıcılarla reaksiyaya girir. Qatqı betona əlavə olunduğu halda yapışdırıcı dənəciklər tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). Yapışdırıcı dənəciklər elektrostatik qüvvə ilə bir-birini itələyir. Beləliklə, istənilən istifadə imkanı daha az su miqdarı ilə təmin olunur. Qatqı suyunun azalması ilə mütənasib olaraq betonun mexaniki davamlılığı artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. FLOTON 2161 aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • yüksək miqdarda yapışdırıcı maddənin istifadə olunmasına ehtiyac yarandığı hallarda kvars qumu, vulkan külü və şlakla;
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

naftalin sulfonat əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,15-1,21 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<10,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

FLOTON 2161 sement kütləsinin 1,0-2,0 %-i miqdarında əlavə olunması tövsiyyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış FLOTON 2161 mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • qarışığın içindəki qatqı miqdarı qarışıqdakı sement və ikinci dərəcəli yapışdırıcıların (kvars qumu, vulkan külü, şlak) cəminin qatqı maddəsinin miqdarına vurulması ilə hesablanır;
 • tövsiyə olunan istifadə miqdarı intervalından daha artıq məhsuldan istifadə olunduğu təqdirdə qarışığın bərkimə (sərtləşmə) müddətləri uzana bilər. Belə hallarda qəlib alma müddətində dəmir-beton konstruksiyaların sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FLOTON" 2166 T vaxtından əvvəl qəlib alınması lazım olan yerlərdə istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

FLOTON 2166 T - naftalin sulfonat əsaslı, betona Reoplastik xüsusiyyət verərək betonun vaxtından əvvəl və son müqavimətlərini artıran, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. Uyğunluq kodu: 04.613/1-A3 AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 3.1, 3.2 və Cədvəl 7: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) və sərtləşməni sürətləndirən beton qatqısı” ASTM C 494 Tip F: “Yüksək miqdarda suazaldıcı və super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • nasoslu və nasossuz istifadə üçün nəzərdə tutulan hazır beton istehsalında;
 • yaş püskürtməli beton istehsalında;
 • prekast və prefabrik (fabrik istehsalı olan) beton istehsalında;
 • qəlibin vaxtından əvvəl sökülməsi lazım olan yerlərdə;
 • aşağı su/sement nisbətinə malik əvvəlcədən gərilmiş beton istehsalında;
 • sıx armaturlaşdırılaraq möhkəmləndirlmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən Reoplastik beton istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qatqısız betona nisbətən su miqdarını ən azı 12% azaldır;
 • qatqısız betona nisbətən, eyni istifadə imkanı ilə daha az su/ sement nisbəti və ya eyni su/sement nisbətində yüksək istifadə keyfiyyətini saxlamaqla asan nasoslanmanı təmin edir;
 • qatqısız betona nisbətən ilk və son möhkəmliyi artırır;
 • qatqısız betona nisbətən betonun sıxılma və əyilmə müqavimətini artırır;
 • qatqısız betona nisbətən qəlibin sökülmə müddətini qısaldır;
 • ayrılma və tərləməni azaldaraq betonun aşınma müqavimətini artırır;
 • betonun donma-ərimə müddətində davamlılığını artırır;
 • betonun keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır, dartılma və sıxılmanı azaldır və betonun digər mexaniki parametrlərini yaxşılaşdırır;
 • sıx armaturlaşdırılmış dəmir beton konstruksiyalarda daha az vibrasiya (titrəmə) ilə yerləşməni asanlıqla təmin edir;
 • təkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə FLOTON 2166 T-ni qarışığa əlavə edin. FLOTON 2166 T-nin qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqıların işləmə prinsipi. Qarışıqlar əsasən mineral yapışdırıcılarla reaksiyaya girir. Qarışıq betona əlavə olunduğu halda yapışdırıcı dənəciklər tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). Yapışdırıcı dənəciklər elektrostatik qüvvə ilə bir-birini itələyir. Beləliklə, istənilən istifadə imkanı daha az su miqdarı ilə təmin olunur. Qarışıq suyunun azalmasına mütənasib olaraq betonun mexaniki davamlılığı artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. FLOTON 2166 T aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • yüksək miqdarda yapışdırıcı maddənin istifadə olunmasına ehtiyac yarandığı hallarda kvars qumu, vulkan külü və şlakla;
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;

Texniki xüsusiyyətləri

Maddənin quruluşu

naftalin sulfonat əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,205-1,225 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<10,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək,

1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

FLOTON 2166 T sement kütləsinin 1,0-2,0 %-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış FLOTON 2166 T mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • qarışığın içindəki qatqı miqdarı qarışıqdakı sement və ikinci dərəcəli yapışdırıcıların (kvars qumu, vulkan külü, şlak) cəminin qatqı maddəsinin miqdarına vurulması ilə hesablanır;
 • tövsiyə olunan miqdardan daha artıq məhsuldan istifadə olunduğu təqdirdə qarışığın bərkimə (sərtləşmə) müddətləri uzana bilər. Belə hallarda qəlib alma müddətində dəmir-beton konstruksiyaların sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FLOTON" PS 2025 istehsalın məhsuldarlığını artıran beton qatqısı

Məhsul haqqında

FLOTON PS 2025 - polikarboksilli efir əsaslı, yüksək miqdarda suazaldıcı, vaxtından əvvəl və son müqavimət davamlılığına ehtiyac olan hazır beton, həmçinin zavod istehsalı olan prekast beton sənayesi üçün təkmilləşdirilmiş super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 3.1, 3.2 və Cədvəl 7: “Yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) və sərtləşməni sürətləndirən beton qatqısı” ASTM C 494 Tip F: “Yüksək miqdarda suazaldıcı və super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • prekast və prefabrik beton istehsalında;
 • 18-24 saat və 28 gün ərzində yüksək müqavimət əldə olunan beton istehsalında;
 • izolyasiyasız, axıcı qatılığa malik Reoplastik prekast beton konstruksiyalar istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • ənənəvi superplastifikatorlarla (NSM və ya MSM) müqayisədə istifadə olunan betonun ilkin və son möhkəmliyini, çəkmə müqavimətini, polada yapışmasını, həmçinin keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır;
 • betonun karbonatlaşmaya və xlor ionlarına qarşı müqavimətini, aqressiv kimyəvi maddələrə qarşı davamlılığını, soyuyarkən betonun sıxılma və dartılma kimi mexaniki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır;
 • əlavəsiz betonla müqayisədə aşağı su/sement nisbətində istismar parametrlərini saxlamaqla ayrılma (hissələrə parçalanma) və qopma riski az olan Reoplastik beton əldə olunur;
 • istehsal məhsuldarlığını artırır;
 • qəlibli betonlarda ayrılma olmadan düz və hamar səthli bitişmə əldə edilir.
 • təkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə FLOTON PS 2025-i qarışığa əlavə edin. FLOTON PS 2025-in qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Super plastifikatorların kimyəvi mexanizmi. FLOTON PS 2025-in xüsusi molekul quruluşu sementin hidratlaşmasını sürətləndirir. FLOTON PS 2025 molekulunun sement dənəcikləri üzərinə sürətli absorbsiyası (sorulması) effektiv dağılma təsiri ilə birlikdə sement dənəciklərinin səthini genişlədərək su ilə reaksiyasına kömək edir. Bu təsirin nəticəsində vaxtından əvvəl hidratlaşma prosesi baş verir və sementdə yüksək möhkəmliyin əldə olunması təmin olunur.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. FLOTON PS 2025 aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • yüksək miqdarda yapışdırıcı maddənin istifadə olunmasına ehtiyac yarandığı hallarda kvars qumu, vulkan külü və şlakla;
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • FLOTON PS 2025 məhsulunun FLOTON(NSM əsaslı) seriyasından olan super plastifikatorlarla birlikdə istifadəsi tövsiyə olunmur.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

polikarboksilli efir əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,023-1,063 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<3,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

FLOTON PS 2025 sement kütləsinin 1,2-1,8 % miqdarında istifadə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırmada mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa olaraq sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə əsasən istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qablaşdırmaların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulunn allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • FLOTON seriyasından (NSM əsaslı) olan qatqılarla birgə istifadə etməyin;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanma əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa daha çox həcmdə su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqıları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • FLOTON PS 2025 -in +15C-dən aşağı temperaturlarda istifadə olunması hallarında sərtləşmə şərtləri daxilində (temperatur və müddət) və sementin miqdarında lazımi tədbirlərin görülməsi acibdir;
 • FLOTON PS 2025 -in istifadə keyfiyyəti başqa kateqoriyadan olan qatqılara qarışdırıldığı halda aşağı düşür. Bu səbəbdən də saxlanma və qarışdırma ləvazimatları təmizləndikdən sonra istifadə olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FLOTON" MOD N tikinti yerində istənilən hava şəraitində betonun qatılığını

Məhsul haqqında

FLOTON MOD N modifikasiyalı liqnin sulfonat əsaslı, hər növ iqlim şəraitində və müxtəlif kateqoriyadan olan betonlarda tikinti yerləri üçün nəzərdə tutulan axıcı qatılığa malik beton istehsalı üçün istifadə olunan plastifikatorlu beton qatqısıdır.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • tikinti yerində betonun qatılığının artırılması tələb olunan qısa və yaxud uzun daşınma məsafəsinə malik olan betonlarda (qısa və ya uzun məsafəli yerlərə daşınan betonlarda);
 • zavoddan çıxarılarkən aşağı qatılıqlı, tikinti yerində isə daha yüksək qatılığa malik betonların tələb olunduğu hallarda;
 • tikinti yerində betonun işlənmə sürətinin artırılması və işin qısa müddətdə başa çatdırılması hallarında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • tikinti yerində betonun qatılığını orta hesabla 6-8 sm arasında artırır;
 • daşınma zamanı itirilən qatılığı tənzimləyərək betonun qatılığını artırır;
 • betonun su/sement nisbətini dəyişdirmədən istifadə keyfiyyətini artırır;
 • tərkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Beton zavoddan transmikserə 14±1 sm qatılıqda yüklənilir (Standarta görə qatılıq miqdarı qış vaxtı azalır). Transmikser operatoru beton zavodundan FLOTON MOD N plastifikatorlu qatqı bidonunu tam dolu vəziyyətdə alır. Bidonun üzərində üçdə bir və üçdə iki səviyyələrini göstərən iki cizgi (xətt) mövcuddur. Növbədə gözləyən maşınların sayından asılı olaraq, betonu boşaltmağa başlamazdan təxminən beş dəqiqə əvvəl transmikser operatoru qazana 7-9 m3 beton miqdarına görə 10 kq-lıq bidonun hamısını, 4-6 m3 üçün bidonun üçdə ikisini, 2-3 m3üçün üçdə biri qədərini boşaldır. Qazan ən sürətli dövretmə ilə üç dəqiqə qarışıdırılır. Bu müddət eynicinsli qarışıq əldə etmək üçün kifayətdir. Bu prosedurun sonunda betonun qatılığı 6-8 sm artaraq S-4 qatılığına çatır.

Tikinti yerinin tələb etdiyi və ya tikinti yerinə çatdırılan betonun qatılığı S-3 və ya daha yuxarıdırsa, beton qatqı əlavə edilmədən boşaldılır.

Kimyəvi qatqıların işləmə prinsipi. Qatqılar əsasən mineral yapışdırıcılarla reaksiyaya girir. Qatqı betona əlavə olunduğu halda yapışdırıcı dənəciklər tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). Yapışdırıcı dənəciklər elektrostatik qüvvə ilə bir-birini itələyir. Beləliklə, istənilən istifadə imkanı daha az su miqdarı ilə təmin olunur. Qatqı suyunun azalmasına mütənasib olaraq betonun mexaniki möhkəmliyi artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. FLOTON MOD N aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • yüksək miqdarda yapışdırıcı maddənin istifadə olunmasına ehtiyac yarandığı hallarda kvars qumu, vulkan külü və şlakla;
 • OKETON və FLOTONseriyalı qatqılarla;
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla ilə;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300 və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
 • FLOTON MOD Nməhsulunun BEMATON seriyalı əlavələrlə birlikdə istifadə olunması tövsiyə olunmur.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

naftalin sulfonat əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,10-1,12 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-12)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (EN 480-12)

<10,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

FLOTON MOD N sement kütləsinin 0,4-0,7 %-i miqdarında istifadə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış FLOTON MOD N mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma proseduru zamanı təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq, istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • qatqı qatılmazdan əvvəl betonun qatılığı S-3-dən artıqdırsa, FLOTON MOD N-i betona qatmayın;
 • qarışığın içindəki qatqı miqdarı qarışıqdakı sement və ikinci dərəcəli yapışdırıcıların (kvars qumu, vulkan külü, şlak) cəminin qatqı maddəsinin miqdarına vurulması ilə hesablanır;
 • tövsiyə olunan istifadə miqdarından daha artıq məhsuldan istifadə olunduğu təqdirdə qarışığın bərkimə (sərtləşmə) müddətləri uzana bilər. Belə hallarda qəlib alma müddətində dəmir-beton konstruksiyaların sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"FLOMEL" S 100 super plastifikatorların məhlul şəklində daşınmasının çətinlik yarandığı yerlərdə istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

FLOMEL S 100 melamin sulfonat əsaslı, sement və gips kimi toz məhsullarının emalında istifadə olunan tozşəkilli super plastifikatordur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • tikinti üçün nəzərdə tutulan kimya məhsulları sənayesində;
 • sement əsaslı tozşəkilli məhsul emalında;
 • gips əsaslı tozşəkilli məhsul emalında;
 • məhlul şəklində super plastifikatorların daşınmasının çətinlik yaratdığı yerlərdə;
 • sənayedə qəlib gipsi istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • tozşəkilli məhsulların qarışıq suyunu azaldaraq möhkəmliyini artırır;
 • tozşəkilli məhsulların qarışıq suyunu azaldaraq həm də isifadə qabiliyyətini artırır;
 • tozşəkilli məhsulların rənglərini dəyişdirmir;
 • tikinti yerində asanlıqla su ilə qarışdırılaraq məhlul şəklində super plastifikator əldə olunur;
 • su ilə qarışdırıldıqda şəffaf rəngli qarışıq əldə olunur.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

melamin sulfonat əsaslı

Rəngi

Sıxlığı

1,8-1,9 kq/ litr

Qablaşdırma

polietilenlə möhkəmləndirilmiş 25 kq-lıq kraft kisələrdə

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

FLOMEL S 100 bağlayıcının kütləsinin %-lə miqdarı aşağıdakı kimi olmalıdır:

 • qarışığın istifadə keyfiyyətini artırmaq üçün 0,2 -0,4 % miqdarında;
 • qarışığın müqavimətini artırmaq üçün 0,3-0,6 % miqdarında;
 • qarışığın davamlılıq və müqavimətini artırmaq üçün 0,5-0,9 % miqdarında;
 • hamarlayıcı örtüklər və zavod istehsalı olan gips komponentləri üçün 0,6-1,5 kq miqdarında;
 • gips qəliblər üçün 0,5-1,5 kq miqdarında;
 • istifadə miqdarı əsasən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Quru şəraitdə, temperaturun +400C-dən çox olmadığı yerlərdə orijinal kisələrdə saxlanılmalıdır. Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq orijinal qablaşdırmada məhsul istehsal müddətindən etibarən 24 ay saxlanıla bilər. Açılmış kisələr müvafiq saxlama şərtlərində saxlanılmaqla 1 həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"OKETON" 1260 CN soyuq hava şəraitində istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

OKETON 1260 CN - polinaftalin sulfonat və nitrat duzu əsaslı, xüsusilə sərtləşmənin başlanğıcında su ilə sement arasındakı reaksiyanı sürətləndirərək betonun sərtləşməsini sürətləndirən və ilkin müqavimətinin artmasını təmin edən, soyuq iqlim şərtlərinə uyğun plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. Uyğunluq kodu: 04.613/7 AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 6: “Sərtləşməni sürətləndirən plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip C: “Sərtləşməni sürətləndirən beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • nasoslu və nasossuz hazır beton istehsalında;
 • soyuq havalarda betonun donvurmanın təsirindən qorunması və erkən yüksək davamlılıq tələb olunan tökmələrdə;
 • prefabrik və prekast beton istehsalında;
 • armaturlu və armatursuz, az və ya normal ağırlıqda olan hər növ betonun istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qatqısız betona nisbətən başlanğıc və yekun sərtləşmə müddətlərini qısaldır;
 • xüsusilə soyuq havalarda betonun ilkin davamlılıq qazanmasını təmin edərək donvurmanın təsirindən qoruyur;
 • tərkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə OKETON 1260 CN-i qarışığa əlavə edin. OKETON 1260 CN -nin qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqıların işləmə prinsipi. OKETON 1260 CN sementlə reaksiyaya girir. OKETON 1260 CN qarışığa əlavə olunduğu halda sement dənəcikləri tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). OKETON 1260 CN sərtləşmənin əvvəlində sementlə su arasındakı reaksiyanı sürətləndirir və hidratlaşma istiliyini artırır. Bunun nəticəsində betonun sərtləşməsi sürətlənir və ilkin davamlılığı artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. OKETON 1260 CN aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

 • bütün sement növləri ilə;
 • yüksək miqdarda yapışdırıcı maddənin istifadə olunmasına ehtiyac yarandığı hallarda kvars qumu, vulkan külü və şlakla;
 • OKETON və FLOTONseriyasından olan əlavələrlə;
 • donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici AntiAir 250və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla;
 • plastik sıxılma nəticəsində yaranan çatların qarşısını almaq üçün sintetik və polad liflərlə (fibralarla) birgə;
 • yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxilindəki qarışıq suyunun buxarlanmasının qarşısını almaq və betonun dözümlülüyünü artırmaq üçün MA Kür 100, MA Kür 200 və MA Kür 300və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

Polinaftalin sulfonat və nitrat duzu əsaslı

Rəngi

qəhvəyi

Sıxlığı

1,04-1,05 kq/ litr

Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)

<0,1%

Tərkibindəki qələvinin miqdarı (E N 480-12)

<10,0%

Qablaşdırma

10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fıçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

OKETON 1260 CN sement kütləsinin 2,5-5,0 %-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Başqa bir plastifikatorla birlikdə istifadə olunduqda digər plastifikatorun növündən və miqdarından asılı olaraq sement kütləsinin 1,0-2,0% miqdarında da əlavə oluna bilər. Betonun növündən və xüsusiyyətindən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış OKETON 1260 CN mühit temperaturunun +50C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan maddə donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq maddə əriməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq, istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu halda, qarışığın içində sorulacaq və forma dağılmayacaq. Qarışıq suyunun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton kateqoriyası və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa əlavə su tökülməsinə ehtiyac yarandığından betonun tərkibi üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton əlavələri quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
 • qarışığın içindəki qatqının miqdarı qarışıqdakı sement və ikinci dərəcəli yapışdırıcıların cəminin (kvars qumu, vulkan külü, şlak) qatqıda istifadə miqdarına vurulması ilə hesablanır.
 • tövsiyə olunan miqdardan daha çox miqdarda məhsuldan istifadə olunduğu halda qarışığın sərtləşmə müddətləri uzana bilər. Belə hallarda dəmir betonun qəlib alma müddəti ərzində nəmli saxlanılıb sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır;
 • OKETON 1260 CN -i BEMATON seriyalı qatqılarla birgə istifadə etməyin;
 • betonun temperaturunun +50C-dən aşağıya endiyi hallarda sementin hidratlaşması dayanır və 00C-dən aşağı temperaturda betonun qarışıq suyu donmağa başlayır. Donan su betonun həcmini təxminən 10% artırır. Bunun nəticəsində:
 • sement məcunu və beton doldurucuları arasında möhkəmlik zəifləyir;
 • betonun davamlılığı azalır;
 • betonda çatlar və səth boşalması meydana gəlir;
 • soyuq iqlimdə istehsal olunan betonlarda aşağıdakı göstəricilər (parametrlər) nəzərə alınmalıdır:
 • beton istehsalında istifadə olunan materialların (sement, ikinci dərəcəli yapışdırıcılar, beton doldurucusu və su) soyuğun təsirinə məruz qalmaması üçün materiallar müvafiq mühit temperaturunda saxlanmalıdır;
 • müvafiq sement növündən istifadə olunmalıdır;
 • müvafiq sementdən istifadə miqdarı müəyyən olunmalıdır (350-400 kq/m3);
 • sərtləşməni sürətləndirən bir qatqı vasitəsilə beton donvurmanın təsirindən qorunmalı və uyğun bir plastifikator əlavəsindən istifadə etməklə istənilən işlənmə keyfiyyəti təmin edilərək qarışığın suyu azaldılmalıdır;
 • +50C-dən aşağı temperaturda hidratlaşma prosesi dayandığı üçün betonun sərtləşərək lazımi möhkəmliyə və davamlılığa sahib olması təmin olunana qədər (orta hesabla 5 MPa) müvafiq sərtləşdirmə metodları vasitəsilə qorunmalıdır;
 • günün soyuq saatlarında betonun tökülməsinə xüsusi diqqət yetirməli, qəliblərdə qar və buz olmamalıdır;
 • betonun temperaturunun 10C artırılması üçün beton doldurucusunun temperaturunun 20C, betonun qarışıq suyunun temperaturunun 40C və sementin temperaturunun isə 80C artması tələb olunur.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"OKETON" 1250 ANTİFRİZ şaxtalı hava şəraitində istifadə olunan beton qatqısı

Məhsul haqqında

OKETON 1250 ANTİFRİZ- polinaftalin sulfonat və nitrat duzu əsaslı, xüsusilə sərtləşmənin başlanğıcında su ilə sement arasındakı reaksiyanı sürətləndirərək betonun sərtləşməsini sürətləndirən və müqavimətinin artmasını təmin edən, soyuq iqlim şərtlərinə uyğun, plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 6: “Sərtləşməni sürətləndirən plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı” ASTM C 494 Tip C: “Sərtləşməni sürətləndirən beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • nasoslu və nasossuz hazır beton istehsalında;
 • soyuq havalarda betonun donvurmanın təsirindən qorunması və ilkin yüksək davamlılıq tələb olunan tökmələrdə;
 • prefabrik və prekast beton istehsalında;
 • armaturlu və armatursuz, az və ya normal ağırlıqda olan hər növ betonun istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • qatqısız betona nisbətən başlanğıc və son sərtləşmə müddətlərini qısaldır;
 • xüsusilə soyuq havalarda betonun ilkin davamlılıq müddətini uzadaraq donvurmanın təsirindən qoruyur;
 • tərkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə OKETON 1250 ANTİFRİZ-i qarışığa əlavə edin. OKETON 1250 ANTİFRİZ-in qarışığın təkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqıların işləmə prinsipi. OKETON 1250 ANTİFRİZ sementlə reaksiyaya girdiyindən qarışığa əlavə olunduğu halda sement dənəcikləri tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). OKETON 1250 ANTİFRİZ sərtləşmənin əvvəlində sementlə su arasındakı reaksiyanı sürətləndirir və hidratlaşma istiliyini artırır. Bunun nəticəsində betonun sərtləşməsi sürətlənir və ilkin davamlılıq artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. OKETON 1250 ANTİFRİZ aşağıda g