ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

HAQQIMIZDA
VİZYON VƏ MİSSİYAMIZ
ŞİRKƏT HAQQINDA
VİZYON VƏ MİSSİYAMIZ
NAİLİYYƏTLƏRİMİZ

VİZYONUMUZ

Daim inkişaf etmək və inşaat materialları istehsalında yeniliklərlə yadda qalmaq!

MİSSİYAMIZ

Fəaliyyətimiz, prinsipiallığımız və keyfiyyətimizlə müştərilərimiz, tərəfdaşlarımız, işçilərimiz və cəmiyyət qarşısında etibar, güvən və dəyərlərimizi artırmaq!

ƏSAS DƏYƏRLƏRİMİZ

  • Etibarlılıq
  • Dürüstlük
  • Prinsipiallıq
  • Keyfiyyət
  • Güvən

MÜŞTƏRİLƏRİMİZ BİZİM ÜÇÜN ÇOX DƏYƏRLİDİR!

  • Müştərilərimizin ehtiyac və tələblərini düşündüklərindən daha keyfiyyətli şəkildə ortaya qoymaq;
  • İstehlakçıların ehtiyaclarını vaxtında və doğru bir şəkildə üzə çıxarmaq;
  • Müştərinin mövcud (və ya gələcəkdəki) ehtiyac və tələbatlarını tam qarşılamaq üçün fərqli xidmət və məhsul istehsal edərək yüksək keyfiyyətli məhsullar təklif etmək;
  • Müştəri (və ya bazar) ilə tez-tez əlaqədə olmaqla baş verə biləcək problemləri və ya yeni fürsətləri qabaqcadan görərək hərəkət etmək;
  • Müştəri problemlərini həll etmək üçün gərəkli tədbirlər görmək bizim müştəri məmnuniyyəti sahəsində əsas hədəflərimizdəndir.