ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
QATQI SİSTEMLƏRİ ÜYÜTMƏYƏ YARDIMÇI MƏHSULLAR
BETON QATQILARI
SUVAQ QATQILARI
BETON YARDIMÇI MƏHSULLARI
ÜYÜTMƏYƏ YARDIMÇI MƏHSULLAR
YERALTI İNŞAAT YARDIMÇI MƏHSULLARI

"BENAFTON" KLİNKERİN ÜYÜDÜLMƏSİNİ İNTENSİVLƏŞDİRƏN, BETONUN AXICILIĞINI VƏ TUTMA MÜDDƏTİNİ ARTIRAN QATQI

"TRİNOLA" 1 KLİNKERİN ÜYÜDÜLMƏSİNİ İNTENSİVLƏŞDİRƏN VƏ HİDROFOBLUQ

"TRİNOLA" 2 KLİNKERİN ÜYÜDÜLMƏSİNİ İNTENSİVLƏŞDİRƏN VƏ HİDROFOBLUQ