ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
QATQI SİSTEMLƏRİ BETON YARDIMÇI MƏHSULLARI
BETON QATQILARI
SUVAQ QATQILARI
BETON YARDIMÇI MƏHSULLARI
ÜYÜTMƏYƏ YARDIMÇI MƏHSULLAR
YERALTI İNŞAAT YARDIMÇI MƏHSULLARI

"MA KÜR" 100 PARAFİN ƏSASLI, NƏM SAXLAYAN BETON KÜR MƏHSULU

"MA KÜR" 200 STİROL-QATRANI ƏSASLI, NƏM SAXLAYAN BETON KÜR MƏHSULU

"MA KÜR" 300 HİDROKARBON ƏSASLI, NƏM SAXLAYAN BETON KÜR MƏHSULU

"MA OİL" 100 İSTİFADƏYƏ HAZIR QƏLİB YAĞI

"MA OİL 200" SU İLƏ QATILA BİLƏN QƏLİB YAĞI