ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
DÖŞƏMƏ SİSTEMLƏRİ EPOKSİD VƏ POLİÜRETAN ƏSASLI DÖŞƏMƏ ÖRTÜKLƏRİ
SEMENT ƏSASLI SƏTH SƏTHLƏŞDİRİCİLƏRİ
EPOKSİD VƏ POLİÜRETAN ƏSASLI DÖŞƏMƏ ÖRTÜKLƏRİ
ÖZÜ YAYILAN ŞAP MƏHSULLARI

"Staltop EX-50" Epoksid əsaslı,ikikomponentli, həlledicisiz səth sərtləşdiricisi