ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
DÖŞƏMƏ SİSTEMLƏRİ SEMENT ƏSASLI SƏTH SƏTHLƏŞDİRİCİLƏRİ
SEMENT ƏSASLI SƏTH SƏTHLƏŞDİRİCİLƏRİ
EPOKSİD VƏ POLİÜRETAN ƏSASLI DÖŞƏMƏ ÖRTÜKLƏRİ
ÖZÜ YAYILAN ŞAP MƏHSULLARI

STALTOP® 500 KVARS QUMLU, SEMENT ƏSASLI BETON SƏTH SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

"STALTOP" 600 METAL QATQILI, SEMENT ƏSASLI BETON SƏTH SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

"STALTOP" 700 KORUND QATQILI, SEMENT ƏSASLI BETON SƏTH SƏRTLƏŞDİRİCİSİ