ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"FugaFil" ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI (eni 1-6 mm)

"FugaFas" 100 FLEX ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI (1-6 mm)

"FugaFas" 200 FLEX ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI (6-20 mm)

"MA Pool" ANTİBAKTERİAL ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI (1-6 mm)

"EPOKS" 200 EPOKSİD ƏSASLI ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI, boz

"EPOKS"200 White EPOKSİD ƏSASLI ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI, ağ

"FugaBlesk" ZƏR EFFEKTLİ ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI

"AĞDAĞ FugaPlaster" ARALIQ DOLDURMA QARIŞIĞI

"Fugaton" SƏTHİ SƏRTLƏŞDİRİLMİŞ BETON ARALIQLARI ÜÇÜN QARIŞIQ