ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"MƏTANƏT A" KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"MA WHİTE" MOZAİKA YAPIŞDIRICISI (ağ)

"QRANİYAP dry" MƏRMƏR-QRANİT YAPIŞDIRICISI (boz)

"QRANİYAP dry" White MƏRMƏR-QRANİT YAPIŞDIRICISI (ağ)

"HİDROYAP" SUKEÇİRMƏZ KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"HİDROYAP" White SUKEÇİRMƏZ KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (ağ)

"MA Flex" KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"MA Flex" White KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (ağ)

"EKOMAT" KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"MA Kontakt" TEZ TUTAN KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"PENABET" PENO-BETON YAPIŞDIRICI (boz)

"FASKER" 100 FASAD KERAMİK PLİTƏ YAPIŞDIRICISI (toz)

"FASKER" 200 FASAD KERAMİK PLİTƏ YAPIŞDIRICISI (toz+maye)

"EPOKS" 100 White EPOKSİD ƏSASLI KERAMİKA YAPIŞDIRICISI

"EPOKS" 100 EPOKSİD ƏSASLI KERAMİKA YAPIŞDIRICISI