ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"HİDROYAP" SUKEÇİRMƏZ KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

Donmaya, əriməyə və suya qarşı davamlı hidroelastik yapışdırıcı

Məhsul haqqında

Sement əsaslı, boz rəngli, birkomponentli keyfiyyətini və istifadə imkanlarını artıran kimyəvi əlavələrlə zəngin, nəm yerlərdə istifadə olunduqda su izolyasiyasını təmin edən xüsusi yapışdırıcılıq gücünə və yüksək elastiklik qabiliyyətinə malik hidroelastik yapışdırıcıdır.
AZS 039 (TS-11140) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Hovuz, hamam, qaynar bulaq, sauna kimi nəmli yerlərdə, daxili və xarici məkanlarda, beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə, keramika, qranit və böyük ölçülü üzlük plitələrin yapışdırılmasında, daha əvvəl yapışdırılmış keramika, qranit və mərmərlərin üstündən qopartmağa ehtiyac olmadan keramika və digər plitələrin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Tövsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun
yapışdırıcının yayılma qalınlığı

Üzlük plitələrin ölçüləri

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm

Yapışdırıcın yayılma qalınlığı, mm

5 sm×5 sm -ə qədər

4,0

1,5-2,0

15 sm×15 sm-ə qədər

6,0

2,0-3,0

30 sm × 30 sm-ə qədər

8,0

3,0-4,0

30 sm× 30 sm-dən yuxarı

10,0

4,0-5,0

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralığın eni

Üzlük plitələrin ölçüləri

Aralığın eni, mm

5 sm×5 sm-ə qədər

2,0-3,0

15 sm×15 sm-ə qədər

3,0-4,0

30 sm×30 sm-ə qədər

4,0-5,0

30 sm×30 sm-dən yuxarı

5,0-8,0

Texniki xüsusiyyətləri

Rəngi

boz

İstifadə temperaturu

+50 C ÷ +300 C

Su / quru qarışıq

2,4 – 2,6 litr su/10 kq quru qarışıq
6,0-6,5 litr su/25 kq quru qarışıq

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti

3-5 dəqiqə

İstifadə müddəti

2 saat

Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:

  • divarda
  • döşəmədə


24 saatdan sonra
48 saatdan sonra

Qablaşdırma

2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) saylı standartın tələblərinə uyğun olaraq

Test nəticələri

Qabıq bağlama müddəti

≥10 dəqiqə

20-25 dəqiqə

Sürüşmə

<0,5 mm

0

Qopma müqaviməti

>0,5 N/mm2

>3,2 N/mm2

Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1 m2-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

HİDROYAP

(kq)

1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m2)

Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)

25 kq üçün

Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m2)

 

 

 

4mm

6mm

8 mm

10 mm

25

1,34

6

1,2

1,78

2,44

4,06

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

  • HİDROYAP yapışdırıcısının sement əsaslı və qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
  • istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
  • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% + 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

  • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
  • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
  • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
  • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
  • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!
"MƏTANƏT A" KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"MA WHİTE" MOZAİKA YAPIŞDIRICISI (ağ)

"QRANİYAP dry" MƏRMƏR-QRANİT YAPIŞDIRICISI (boz)

"QRANİYAP dry" White MƏRMƏR-QRANİT YAPIŞDIRICISI (ağ)

"HİDROYAP" White SUKEÇİRMƏZ KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (ağ)

"MA Flex" KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"MA Flex" White KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (ağ)

"EKOMAT" KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"MA Kontakt" TEZ TUTAN KERAMİKA YAPIŞDIRICISI (boz)

"PENABET" PENO-BETON YAPIŞDIRICI (boz)

"FASKER" 100 FASAD KERAMİK PLİTƏ YAPIŞDIRICISI (toz)

"FASKER" 200 FASAD KERAMİK PLİTƏ YAPIŞDIRICISI (toz+maye)

"EPOKS" 100 White EPOKSİD ƏSASLI KERAMİKA YAPIŞDIRICISI

"EPOKS" 100 EPOKSİD ƏSASLI KERAMİKA YAPIŞDIRICISI