ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ BOYA MƏHSULLARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

ROKOL SELLÜLOZİK PARLAQ VERNİK

SELLÜLOZİK PARLAQ VERNİK

Məhsul haqqında

Nitrosellüloz əsaslı,  tez quruyan, parlaq, son qat mebel lakıdır.

İstifadə sahələri

Bu lakdan:

 • hər cür mebel və ağac səthlərdə istifadə olunur. 

Üstünlükləri

 • hər növ mebel səthlərdə əminliklə istifadə olunur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Boyanın tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas, su və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. İstifadədən əvvəl ROKOL Sellülozik Tinerlə incəldin (durulaşdırın).

Tətbiqi. İstifadədən əvvəl boya yaxşıca qarışdırılmalı və nazik qat şəklində çəkilməlidir

Texniki göstəricilər

Rəngi

şəffaf

Tərkibi

nitrosellüloz əsaslı

Sıxlığı

 • +200C temperaturda

 

0,93 kq/l

Quruma  müddəti:

 • ilk
 • son

 

20-25  dəqiqədən sonra

2,0-2,5  saatdan sonra

Örtmə qabiliyyəti

4-5 m2/l

Qatı maddə miqdarı

30%±2%

Qablaşdırma

0,85;   2,5  və 12 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyat

Tək qatda 8-10 m2/l.

Saxlama müddəti və qaydası
Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 2 il saxtanıla bilər.

 


Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • lak  buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.

Zəmanət və  texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə  qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir.
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

 

"ROKOL" SİNTETİK PARLAQ BOYA

"ROKOL" SİNTETİK MAT BOYA

"ROKOL" SİNTETİK ANTİPAS BOYA

"ROKOL" ALÜMİNİUM BOYA

"ROKOL" YOL CİZGİ BOYASI

"ROKOL" SİNTETİK LÜKS PARLAQ BOYA

"ROKOL" SİNTETİK SUPER MAT BOYA

"ROKOL" PARKE CAM CİLA

"ROKOL" YAT VERNİK (yaxta lakı)

"ROKOL" SİNTETİK TİNER

"ROKOL" PLUS

"ROKOL" SİL

"ROKOL" PLASTİK BOYA

"ROKOL" AKRİLİK DIŞ CEBHE BOYASI

"ROKOL" TEXTURE BOYA

"ROKOL" SUTUT

"ROKOL" SİLİKON BOYA

"F-pas" FASAD MƏCUNU

"UniAstar" QORUYUCU FASAD ASTARI

"ROKOL" SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK

"ROKOL" SELLÜLOZİK TİNER

"İzoFaslastik" QORUYUCU FASAD BOYASI