ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
QATQI SİSTEMLƏRİ YERALTI İNŞAAT YARDIMÇI MƏHSULLARI
BETON QATQILARI
SUVAQ QATQILARI
BETON YARDIMÇI MƏHSULLARI
ÜYÜTMƏYƏ YARDIMÇI MƏHSULLAR
YERALTI İNŞAAT YARDIMÇI MƏHSULLARI

"UnterMix 1580 AL" PÜSKÜRTMƏ ÜSULU İLƏ VURULAN BETONUN QURUMASINI SÜRƏTLƏNDİRƏN QURU QARIŞIQ

"UnterMix 1162 AL" YAŞ VƏ QURU PÜSKÜRTMƏ BETON ÜÇÜN YENİ NƏSİL