ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
QATQI SİSTEMLƏRİ BETON QATQILARI
BETON QATQILARI
SUVAQ QATQILARI
BETON YARDIMÇI MƏHSULLARI
ÜYÜTMƏYƏ YARDIMÇI MƏHSULLAR
YERALTI İNŞAAT YARDIMÇI MƏHSULLARI

"FLOMEL" S 100 SUPER PLASTİFİKATORLARIN MƏHLUL ŞƏKLİNDƏ DAŞINMASININ ÇƏTİNLİK YARANDIĞI YERLƏRDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

Məhsul haqqında

FLOMEL S 100 melamin sulfonat əsaslı, sement və gips kimi toz məhsullarının emalında istifadə olunan tozşəkilli super plastifikatordur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

 • tikinti üçün nəzərdə tutulan kimya məhsulları sənayesində;
 • sement əsaslı tozşəkilli məhsul emalında;
 • gips əsaslı tozşəkilli məhsul emalında;
 • məhlul şəklində super plastifikatorların daşınmasının çətinlik yaratdığı yerlərdə;
 • sənayedə qəlib gipsi istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • tozşəkilli məhsulların qarışıq suyunu azaldaraq möhkəmliyini artırır;
 • tozşəkilli məhsulların qarışıq suyunu azaldaraq həm də isifadə qabiliyyətini artırır;
 • tozşəkilli məhsulların rənglərini dəyişdirmir;
 • tikinti yerində asanlıqla su ilə qarışdırılaraq məhlul şəklində super plastifikator əldə olunur;
 • su ilə qarışdırıldıqda şəffaf rəngli qarışıq əldə olunur.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu

melamin sulfonat əsaslı

Rəngi

Sıxlığı

1,8-1,9 kq/ litr

Qablaşdırma

polietilenlə möhkəmləndirilmiş 25 kq-lıq kraft kisələrdə

+200C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

FLOMEL S 100 bağlayıcının kütləsinin %-lə miqdarı aşağıdakı kimi olmalıdır:

 • qarışığın istifadə keyfiyyətini artırmaq üçün 0,2 -0,4 % miqdarında;
 • qarışığın müqavimətini artırmaq üçün 0,3-0,6 % miqdarında;
 • qarışığın davamlılıq və müqavimətini artırmaq üçün 0,5-0,9 % miqdarında;
 • hamarlayıcı örtüklər və zavod istehsalı olan gips komponentləri üçün 0,6-1,5 kq miqdarında;
 • gips qəliblər üçün 0,5-1,5 kq miqdarında;
 • istifadə miqdarı əsasən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Quru şəraitdə, temperaturun +400C-dən çox olmadığı yerlərdə orijinal kisələrdə saxlanılmalıdır. Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq orijinal qablaşdırmada məhsul istehsal müddətindən etibarən 24 ay saxlanıla bilər. Açılmış kisələr müvafiq saxlama şərtlərində saxlanılmaqla 1 həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
 • məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
 • əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
 • məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!
"BEMATON" 3055 QƏLİBİN İÇİNDƏ BETONUN ƏLA YAYILMASINI TƏMİN EDƏN BETON QATQISI

"BEMATON" 3060 YÜKSƏK MÜQAVİMƏTLİ BETON İSTEHSALINDA İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"BEMATON" ZES 3035 SIFIR ENERJİ SİSTEMİ İLƏ İŞLƏYƏN, YÜKSƏK MİQDARDA SUAZALDICI

"FLOTON" 2100 K SOYUQ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"FLOTON" 2105 R İSTİ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"FLOTON" 2118 İSTİ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"FLOTON" 2161 SOYUQ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"FLOTON" 2166 T VAXTINDAN ƏVVƏL QƏLİB ALINMASI LAZIM OLAN YERLƏRDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"FLOTON" PS 2025 İSTEHSALIN MƏHSULDARLIĞINI ARTIRAN BETON QATQISI

"FLOTON" MOD N TİKİNTİ YERİNDƏ İSTƏNİLƏN HAVA ŞƏRAİTİNDƏ BETONUN QATILIĞINI

"OKETON" 1260 CN SOYUQ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"OKETON" 1250 ANTİFRİZ ŞAXTALI HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"OKETON" MOD 1223 K SOYUQ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"OKETON" MOD 1223 S İSTİ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

"AntiAir" 250 BETONA LAZIMI QƏDƏR HAVA CƏLB ETMƏK ÜÇÜN İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI