ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ BOYA MƏHSULLARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"ROKOL" SELLÜLOZİK TİNER

Məhsul haqqında

Yüksək keyfiyyətli solventlərdən istehsal edilrniş sellülozik tinerdir. ROKOL Sellülozik Tiner lakların quruma, parıltılıq, yayılma və s. xüsüsiyyətlərinə müsbət şəkiidə təsir edir.

İstifadə sahələri

Bu sellülozik tinerdən:

 • ROKOL sellulozik məhsulların incəldilməsində;
 • səthlərin və istifadə alətlərinin təmizlənməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • sellulozik məhsulların incəldilməsində etibarlı şəkildə istifadə olunur;
 • boyaların səthə yapışma gücünü artırır;
 • yayılmanı asanlaşdırır;
 • fiziki və kimyəvi təsirlərə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Tətbiq ediləcəyi səthlər yağ, pas və köhnə boyalardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. Nitrosellüloz əsaslı dolğu, parlaq verniklərin, həmçinin sənaye boyalarının incəldilməsində istifadə olunur. İstifadədən sonra qabın qapağı möhkəm şəkildə bağlanmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi

şəffaf

Tərkibi

sellülozik solvent əsaslı

Qablaşdırma

0,85; 3,0 və 15 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyat

Sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Kip və ağzı bağlı qabda, sərin yerdə 3 il saxtanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • tiner buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

"ROKOL" SİNTETİK PARLAQ BOYA

"ROKOL" SİNTETİK MAT BOYA

"ROKOL" SİNTETİK ANTİPAS BOYA

"ROKOL" ALÜMİNİUM BOYA

"ROKOL" YOL CİZGİ BOYASI

"ROKOL" SİNTETİK LÜKS PARLAQ BOYA

"ROKOL" SİNTETİK SUPER MAT BOYA

"ROKOL" PARKE CAM CİLA

"ROKOL" YAT VERNİK (yaxta lakı)

"ROKOL" SİNTETİK TİNER

"ROKOL" PLUS

"ROKOL" SİL

"ROKOL" PLASTİK BOYA

"ROKOL" AKRİLİK DIŞ CEBHE BOYASI

"ROKOL" TEXTURE BOYA

"ROKOL" SUTUT

"ROKOL" SİLİKON BOYA

"F-pas" FASAD MƏCUNU

"UniAstar" QORUYUCU FASAD ASTARI

"ROKOL" SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK

"İzoFaslastik" QORUYUCU FASAD BOYASI

ROKOL SELLÜLOZİK PARLAQ VERNİK