ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ BOYA MƏHSULLARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"ROKOL" TEXTURE BOYA

teksturalı boya

Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer əsaslı, silikonlu, yüksək örtmə qabliyyətinə malik, nəmə və suya qarşı dayanıqlı, uzun illər rəngi solmayan, tutqun rəngli fasad divar boyasıdır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • xarici səthlərdə (fasadda) beton, suvaq, kərpic və s. kimi səthlərdə;
 • interyerdə dekorativ görünüş yaratmaq məqsədilə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • yüksək örtmə qabliyyətinə malikdir;
 • nəmə və suya qarşı davamlıdır;
 • rəngi uzun illər solmur;
 • dekorativ görüntü yaradır;
 • asanla tətbiq olunur.

Səthin hazırlanması. Boya çəkiləcək səthlər yapışmağa mane olan hər növ toz, yağ, parafin və s. qalıqlardan təmizlənməlidir. Binalarda su ilə bağlı bütün izolyasiya tədbirləri görülməlidir.

Tətbiqi. Təzə suvanmış səthlərdə ən azı 28 gün gözlədikdən sonra tətbiq olunmalıdır. Fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkilməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi

Məhsulun quruluşu

akrilik sopolimer əsaslı

Quru qalığı

82%

Sıxlığı

1,81 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

25 kq-lıq dəmir qablarda

Sərfiyyatı

1 m2 səthə 1,0-1,5 kq boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə +50C-dən yuxarı,+350C-dən aşağı temperatur şəraitində 3 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

 

"ROKOL" SİNTETİK PARLAQ BOYA

"ROKOL" SİNTETİK MAT BOYA

"ROKOL" SİNTETİK ANTİPAS BOYA

"ROKOL" ALÜMİNİUM BOYA

"ROKOL" YOL CİZGİ BOYASI

"ROKOL" SİNTETİK LÜKS PARLAQ BOYA

"ROKOL" SİNTETİK SUPER MAT BOYA

"ROKOL" PARKE CAM CİLA

"ROKOL" YAT VERNİK (yaxta lakı)

"ROKOL" SİNTETİK TİNER

"ROKOL" PLUS

"ROKOL" SİL

"ROKOL" PLASTİK BOYA

"ROKOL" AKRİLİK DIŞ CEBHE BOYASI

"ROKOL" SUTUT

"ROKOL" SİLİKON BOYA

"F-pas" FASAD MƏCUNU

"UniAstar" QORUYUCU FASAD ASTARI

"ROKOL" SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK

"ROKOL" SELLÜLOZİK TİNER

"İzoFaslastik" QORUYUCU FASAD BOYASI

ROKOL SELLÜLOZİK PARLAQ VERNİK