ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ BOYA MƏHSULLARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"ROKOL" SİNTETİK TİNER

Məhsul haqqında

Sintetik əsaslı məhsulların incəldilməsi və boya avadanlıqlarının təmizlənməsi üçün hazırlanmış sintetik tinerdir.

İstifadə sahələri

Bu sintetik tinerdən:

 • sintetik əsaslı boya, lak və astarların həll edilməsində (incəldilməsində) və boya avadanlıqlarının təmizlənməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • boya avadanlıqlarına yapışmış çətin təmizlənən qalıqları asanlıqla təmizləyir;
 • fəsillərdən asılı olmayaraq yaxşı yayılmanı təmin edir;
 • yavaş dərəcədə buxarlanma sürətinə malikdir.

İstifadə qaydaları

Tətbiqi. Sintetik əsaslı boya, lak və astarları ROKOL sintetik tinerlə həll etdikdən sonra birbaşa fırça və ya vərdənə ilə tətbiq edin.

Texniki göstəricilər

Tərkibi

sintetik əsaslı

Alışma nöqtəsi

390C və yuxarı

Qablaşdırma

0, 5; 1,0; 3,0; 4,0 və 15,0 litrlik dəmir qablarda

Sərfiyyat

Qarışdırıldığı məhsulun qatılığından asılı olaraq sərfiyyat dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı kip bağlanmış qablarda, sərin yerdə, birbaşa günəş şüaları düşməyən qapalı şəraitdə 3 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • oddan qoruyun;
 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması üçün müvafiq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • gözə və dəri üzərinə düşməsinin qarşısını alın;
 • çirkab sulara axıtmayın;
 • tətbiq olunduğu mühiti havalandırın.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!
"ROKOL" SİNTETİK PARLAQ BOYA

"ROKOL" SİNTETİK MAT BOYA

"ROKOL" SİNTETİK ANTİPAS BOYA

"ROKOL" ALÜMİNİUM BOYA

"ROKOL" YOL CİZGİ BOYASI

"ROKOL" SİNTETİK LÜKS PARLAQ BOYA

"ROKOL" SİNTETİK SUPER MAT BOYA

"ROKOL" PARKE CAM CİLA

"ROKOL" YAT VERNİK (yaxta lakı)

"ROKOL" PLUS

"ROKOL" SİL

"ROKOL" PLASTİK BOYA

"ROKOL" AKRİLİK DIŞ CEBHE BOYASI

"ROKOL" TEXTURE BOYA

"ROKOL" SUTUT

"ROKOL" SİLİKON BOYA

"F-pas" FASAD MƏCUNU

"UniAstar" QORUYUCU FASAD ASTARI

"ROKOL" SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK

"ROKOL" SELLÜLOZİK TİNER

"İzoFaslastik" QORUYUCU FASAD BOYASI

ROKOL SELLÜLOZİK PARLAQ VERNİK